Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   >>  

Finansowanie projektów realizacji
Autor: Kopeć Marcin

Wydawnictwo: C.H.BECK, 2011

Cena brutto: 59,00 PLN

Dodaj do koszyka

Książka stanowi zestawienie źródeł finansowania procesów rewitalizacji: funduszy międzynarodowych, funduszy dostępnych na poziomie krajowym, regionalnym oraz lokalnym. Omawia kwestie uczestnictwa sektora prywatnego w finansowaniu procesów rewitalizacji oraz współpracy sektorów publicznego i prywatnego przy realizacji odnowy miast. Zawiera także krótki wstęp teoretyczny: definicję pojęcia rewitalizacji miejskich obszarów zdegradowanych oraz omówienie kwestii związanych z przygotowaniem programów rewitalizacj...
Pokaż więcej...

Określanie wartości plantacji kultur wieloletnich
Autor: Krzysztof Zmarlicki

Wydawnictwo: PFSRM, 2012

Cena brutto: 39,00 PLN

Dodaj do koszyka

Pozycja zastępuje:Określenie wartości roślin sadowniczych (na plantacjach towarowych) i upraw ogrodniczych (w ogrodach działkowych i przydomowych) przy wywłaszczaniu nieruchomości. PoradnikStron 83, Format B5, Oprawa miękka, lakierowana, 2012...
Pokaż więcej...

Podziały i Scalenia Nieruchomosci
Autor: Wolanin Marian

Wydawnictwo: C.H. Beck, 2011

Cena brutto: 89,00 PLN

Dodaj do koszyka

Serię Nieruchomości stanowią poradniki prezentujące szeroko rozumianą, praktyczną stronę branży. Starannie dobrane przykłady z zakresu prawa, podatków i praktyki ułatwiają podejmowanie właściwych decyzji i dostarczają konkretnych rozwiązań.Adresatem tej serii są głównie profesjonaliści rynku nieruchomościStron 514, Format 14x22 cm, Oprawa miękka, 2011...
Pokaż więcej...

Podział nieruchomości
Autor: Magdalena Durzyuńska

Wydawnictwo: LexisNexis, 2011

Cena brutto: 119,00 PLN

Dodaj do koszyka

Podział nieruchomości to publikacja, w której obok administracyjnej procedury podziałowej przedstawiono sądowe procedury prowadzące do wyjścia ze wspólnego prawa. Zagadnienia uzupełniono o zasady, sposoby i terminy wzajemnych rozliczeń między współwłaścicielami. Omówiono uprawnienia i obowiązki współwłaścicieli, a także kwestie związane z zarządem nieruchomością stanowiącą współwłasność. W książce podjęto zagadnienia dostępu nieruchomości do drogi publicznej, zgodności projektu podziału z planem miejscowym,...
Pokaż więcej...

Aktywna gospodarka nieruchomościami w gminie Prawo. Instrumenty. Dochody Gmin
Autor: Joanna Cymerman

Wydawnictwo: Politechnika Koszalińska, 2011

Cena brutto: 55,00 PLN

Dodaj do koszyka

Aktywna gospodarka nieruchomościami w gminie Prawo. Instrumenty. Dochody Gmin...
Pokaż więcej...

Granice nieruchomości i sposoby ich ustalania
Autor: Dariusz Felcenloben

Wydawnictwo: LexisNexis, 2011

Cena brutto: 139,00 PLN

Dodaj do koszyka

Granice nieruchomości i sposoby ich ustalania to pierwsze opracowanie, w którym została przedstawiona problematyka procesu granicznego. W publikacji omówiono zagadnienia prawne dotyczące obowiązującego, dwuetapowego administracyjnosądowego modelu postępowania rozgraniczeniowego, w którym cechą charakterystyczną jest łączenie procedur administracyjnych z rozwiązaniami procesowymi typowymi dla prawa cywilnego. Szczegółowej analizie poddano poszczególne etapy administracyjnego postępowania rozgraniczeniowego, ...
Pokaż więcej...

Inwestowanie w nieruchomości na rynkach międzynarodowych
Autor: Marta Anastazja Wiśniewska

Wydawnictwo: PWN, 2011

Cena brutto: 39,90 PLN

Dodaj do koszyka

W książce omówiono zagadnienie efektywności inwestowania na międzynarodowych rynkach nieruchomości. Na podstawie danych zebranych z 15 lat i z 33 rynków krajowych i strefy euro autorka podjęła próbę odpowiedzi na pytanie, czy i w jakiej mierze inwestowanie w nieruchomości może być sposobem na dywersyfikacje portfela inwestycyjnego. Dokonała oceny efektywności inwestycji na rynku nieruchomości, porównując je z inwestycjami na rynku akcji i uwzględniając wpływ waluty na efektywność inwestycji z punktu widzeni...
Pokaż więcej...

Nieruchomości Sprzedaż najem dzierżawa 2011
Autor: Justyna Bauta-Szostak

Wydawnictwo: Difin, 2011

Cena brutto: 80,00 PLN

Dodaj do koszyka

Książka poświęcona jest opodatkowaniu dochodów ze sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości. Opracowanie jest przekrojowe i dotyczy konsekwencji podatkowych na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku zryczałtowanego od przychodów z najmu, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Dodatkowo, publikacja zawiera wiele orzeczeń sądowych i interpretacji organów podatkowych w omawianym zakresie. Książka odnosi się do stanu prawnego na 01.01.2011 ...
Pokaż więcej...

Prawo nieruchomości Edycja sądowa
Autor: Marian Wolanin

Wydawnictwo: BECK, 2011

Cena brutto: 49,00 PLN

Dodaj do koszyka

Edycja sądowa zawiera:- artykuły opatrzone hasłami, które pełnią rolę wskaźnika informacyjnego, ułatwiającego szybką orientację w treści przepisu,- najważniejsze akty z zakresu prawa nieruchomości uzupełnione o przepisy wykonawcze oraz związkowe,- szczegółowe informacje o zmianach, jakim ulegały poszczególne przepisy.Seria Edycja sądowa stanowi doskonałą pomoc przede wszystkim dla sędziów, aplikantów, prawników- praktyków, i wszystkich tych, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek pra...
Pokaż więcej...

Obrót prawny nieruchomościami
Autor: Agnieszka Maziarz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2011

Cena brutto: 99,00 PLN

Dodaj do koszyka

Książka jest opracowaniem dotyczącym zagadnień związanych z obrotem nieruchomościami. W kolejnych rozdziałach omówione zostały najistotniejsze problemy z poszczególnych dziedzin prawa (jak prawo rzeczowe czy wieczystoksięgowe) mających zastosowanie przy dokonywaniu czynności związanych z obrotem, obciążeniem nieruchomości czy też założeniem księgi wieczystej. W pracy zawarto dodatkowo analizę specyfiki prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie elektronicznym oraz praktyczne uwagi dotyczące przebiegu postępow...
Pokaż więcej...

Gospodarka nieruchomościami.
Autor: Ryszard Cymerman

Wydawnictwo: Politechnika Koszalińska, 2011 wyd.III uzupełnione

Cena brutto: 45,00 PLN

Dodaj do koszyka

Stron 387, Format B5, Oprawa miękka, 2011Skócony spis treści:1. Podstawowe pojęcia dotyczące nieruchomości2. Prawne uwarunkowania gospodarki nieruchomościami3. Zasoby nieruchomości4. Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste5. Trwały zarząd6. Podziały nieruchomości7. Scalenie i podział nieruchomości8. Wywłaszczenie nieruchomości9. Opłaty adiacenckie10. Gospodarowanie nieruchomosciami rolnymi11. Gospodarowanie lasami12. Gospodarowanie wodami13. Gospodarowanie lokalami14. Środowiskowe uwarunkowanie gospoda...
Pokaż więcej...

USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI. KOMENTARZ
Wydawnictwo: C.H. BECK, 2011

Cena brutto: 231,00 PLN

Dodaj do koszyka

Stan prawny: 1.1.2012 r.Drugie wydanie Komentarza zawiera szczegółowe omówienie najnowszych zmian ustawy, w tym ostatniej, dużej noweli z 24.9.2010 r., która ma na celu usprawnienie procedur związanych z wywłaszczaniem nieruchomości lub ograniczaniem praw do nieruchomości w celu realizowania celów publicznych. Zmiana ta wchodzi w życie 27.11.2010 r.Z kolei nowela z 15.4.2011 r. dotyczy dodania Prokuratury Generalnej do katalogu państwowych jednostek organizacyjnych, które są beneficjentami przepisów ustawy ...
Pokaż więcej...

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   >>  
Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Techno-kreacja a architektura...

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl