Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   >>  

Orzecznictwo w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Autor: Michał Kuliński

Wydawnictwo: Verlag, 2011

Cena brutto: 41,90 PLN

Dodaj do koszyka

Tematyka Publikacja zawiera odpowiednie wskazówki, dotyczące usytuowania planowanej inwestycji, jak również związane ztym aspekty prawne. Korzyści W publikacji znajdziesz odpowiedzi naszereg pytań m.in.: kiedy można odmówić wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego? jakie są ograniczenia wpozwoleniu nabudowę,a jakiew decyzji o warunkach zabudowy? w jaki sposób ustala się lokalizację inwestycji celu publicznego? co rozumie się przez pojęcie „działki sąsiedniej?I wiele inny...
Pokaż więcej...

Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki
Autor: Panfil Marek, Szablewski Andrzej

Wydawnictwo: POLTEXT, 2011

Cena brutto: 75,00 PLN

Dodaj do koszyka

Wycena przedsiębiorstwa jest nierozerwalnie związana z dążeniem do maksymalizacji jego wartości. Celem spółki jest pomnażanie kapitałów własnych, co wymaga sformułowania i wdrażania długoterminowej strategii budowania jej wartości. Podstawowe znaczenie ma przy tym ekonomiczna wartość przedsiębiorstwa, przez którą rozumiemy jego zdolność do generowania wolnej gotówki. Akcent jest zatem położony na przyszłość, a nie na przeszłość, oraz na realne przychody, a nie zysk księgowy.Celem książki jest prezentacja te...
Pokaż więcej...

Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz
Autor: Bończak-Kucharczyk Ewa

Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2011

Cena brutto: 229,01 PLN

Dodaj do koszyka

Komentarz wszechstronnie omawia nie tylko przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, ale także przepisy innych ustaw niezbędne do jej zrozumienia. Omówione też zostały akty wykonawcze do ustawy o gospodarce nieruchomościami, których teksty zostały umieszczono na załączonym do książki CD. Biorąc pod uwagę zakres tematyczny i wnikliwość analiz, komentarz ten można uznać za najszersze dostępne na rynku opracowanie dotyczące ustawy o gospodarce nieruchomościami. Publikacja będzie przydatna zwłaszcza w codzi...
Pokaż więcej...

Prawo cywilne dla zarządców nieruchomości
Autor: Barbara Baran

Wydawnictwo: Wolters Kluwer, wyd.II 2012

Cena brutto: 59,90 PLN

Dodaj do koszyka

W książce w przystępny sposób omówiono pojęcia, definicje i konstrukcje prawne z zakresu prawa cywilnego, z którymi wiąże się zarządzanie nieruchomościami. W publikacji uwzględniono wszystkie istotne zmiany legislacyjne, które miały miejsce od czasu ostatniego wydania, w tym m.in. dotyczące nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zmodyfikowania instytucji hipoteki, zapisu windykacyjnego, najmu okazjonalnego oraz nowych sposobów dochodzenia roszczeń w drodze pozwu zbiorowego lub w elektronicznym ...
Pokaż więcej...

Gospodarowanie nieruchomościami będącymi w Zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych
Autor: Stanisław Surowiec

Wydawnictwo: UWM, 2003

Cena brutto: 29,00 PLN

Dodaj do koszyka

Opracowanie obejmuje problematykę wynikającą z przepisów Ustawy z 19 października 19921 r. (z późn. zm.) o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, regulującej zasady gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Zaprezentowano formy gospodarowania nieruchomościami stosowane przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa w ramach realizacji zadań określonych w tej ustawie i przepisów wykonawczych do niej. Omówiono tok postępowania przy przejmowaniu gospodarstw na Skarb Państwa w zamian za emeryturę i...
Pokaż więcej...

Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi
Autor: Iwona Foryś

Wydawnictwo: Poltext, 2011

Cena brutto: 45,00 PLN

Dodaj do koszyka

Książka rozszerza wiedzę zawartą w cieszącym się ogromnym powodzeniem podręczniku "Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością". Mówi o tym jak skutecznie zarządzać nieruchomościami komercyjnymi, czyli przynoszącymi właścicielom dochód - poczynając od przejmowania ich do zarządzania, przez zarządzanie strategiczne, operacyjne i marketingowe, aż do specyficznych procedur i technik zarządzania grupami obiektów należących do korporacji. Jak większość publikacji w serii również tę książkę adresujemy do dwóch gru...
Pokaż więcej...

Opłaty za korzystanie z przestrzeni
Autor: Joanna Cymerman, Ryszard Cymerman

Wydawnictwo: WSIiZ, 2011

Cena brutto: 59,00 PLN

Dodaj do koszyka

Przedmowa, Klasyfikacja opłat za korzystanie z przestrzeni, Opłaty w procesie rozwoju przestrzeni, Opłaty środowiskowe, Opłaty za korzystanie ze środowiska, Kary za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, Opłaty eksploatacyjne, Opłaty za usuwanie roślin z nieruchomości, Opłaty związane z procesem inwestycyjnym, Opłata planistyczna, Opłaty adiacenckie, Opłaty za wyłączania gruntów z produkcji rolnej lub leśnej, Opłaty za posiadanie przestrzeni, Podatek...
Pokaż więcej...

Przykładowe testy egzaminacyjne 4 z wersją elektroniczną
Autor: red. Wiśniewska Urszula , red. Kowalska Marzena

Wydawnictwo: WACETOB, 2012

Cena brutto: 55,00 PLN

Dodaj do koszyka

Przekazujemy do użytku kandydatów na rzeczoznawców majątkowych wydawnictwo zawierające siedem testów, każdy zawierający 90 przykładowych pytań egzaminacyjnych. Pytania obejmują swoją tematyka szeroki zakres aktów prawnych, których znajomość obowiązuje rzeczoznawców majątkowych w ich działalności zawodowej. Po każdym teście zamieściliśmy klucz z odpowiedziami.Do książki załączona jest płyta CD zawierająca program pozwalający sprawdzić swoją wiedzę - rozwiązać testy i otrzymać procentowy wynik poprawności ora...
Pokaż więcej...

Praktyki zawodowe kandydatów na rzeczoznawców zawodowych. Poradnik
Autor: Krystyna Cymerman

Wydawnictwo: Educaterra, 2012

Cena brutto: 35,00 PLN

Dodaj do koszyka

Stron 73, Format B5, Oprawa Miękka, 2012...
Pokaż więcej...

Gospodarka nieruchomościami w gospodarce przesrzennej
Autor: (red.) Gołąbeska E.

Wydawnictwo: Politechnika Białostocka, 2011
Cena stara: 36,00 PLN
Nowa cena brutto: 32,00 PLN

Dodaj do koszyka

Gospodarka przestrzenna to całokształt działalności dotyczącej podmiotów i przedmiotów związanych z organizacją użytkowania przestrzeni, która współcze-śnie jest dobrem rzadkim. Niezwykle ważne okazuje się właściwe zarządzanie poszczególnymi elementami tejże przestrzeni. Wszelkie kwestie dotyczące egzystencji człowieka w określonej społeczności na danym terenie opierają się o miejsce, w którym się żyje i uwarunkowania, które pozwolą na osiągnięcie ładu przestrzennego w tym właśnie miejscu. Tak się dziej...
Pokaż więcej...

Służebność przesyłu w praktyce
Autor: Bartosz Rakoczy

Wydawnictwo: LexisNexis, 2012

Cena brutto: 59,00 PLN

Dodaj do koszyka

Służebność przesyłu w praktyce jest poświęcona wprowadzonej w 2008 r. do polskiego prawa cywilnego instytucji, zbliżonej do służebności gruntowej. W książce wyjaśniono wiele istotnych kwestii związanych z prawami i obowiązkami przedsiębiorcy przesyłowego oraz właściciela nieruchomości obciążonej, z trybem powstania, zmiany i ustania służebności przesyłu, jej celów i funkcji, a także wiele zagadnień procesowych. W drugim wydaniu uzupełniono zagadnienia dotyczące m.in. zasiedzenie służebności przesyłu, opłat ...
Pokaż więcej...

Służebność przesyłu w praktyce na przykładzie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych
Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2017

Cena brutto: 124,99 PLN

Dodaj do koszyka

Tematyka urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych obejmuje wiele złożonych kwestii normatywnych i technicznych. Autorzy opracowania identyfikują podstawowe problemy służebności przesyłu, proponują kierunki ich rozwiązania, a także koncentrują się na problemach związanych z ustanawianiem służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Publikacja uwzględnia specyfikę przedsiębiorcy, na rzecz którego służebność przesyłu jest ustanawiana, jak również charakter urządzeń przesyłowy...
Pokaż więcej...

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   >>  
Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Techno-kreacja a architektura...

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl