Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   >>  

Publiczna własność nieruchomości
Autor: Magdalena Habdas

Wydawnictwo: LexisNexis, 2012

Cena brutto: 89,00 PLN

Dodaj do koszyka

W książce przedstawiono problematykę wykorzystywania przestrzeni publicznej i jej zawłaszczania. Omówiono zagadnienia dotyczące własności nieruchomości publicznych, pod-kreślając, że – podobnie jak własność prywatna – zasługują one na skuteczną ochronę. Przedstawiono także zasady gospodarowania nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa, z uwzględnieniem uwag o charakterze prawnoporównawczym.Omówiono również nieopisywaną dotychczas w polskiej literaturze prawniczej kate...
Pokaż więcej...

Własność nieruchomości
Autor: Stanisław Rudnicki

Wydawnictwo: LezisNezis, 2012

Cena brutto: 119,00 PLN

Dodaj do koszyka

Własność nieruchomości jest kompleksowym opracowaniem prawnej problematyki nieruchomości, ujętej z punktu widzenia nie tylko uprawnień właścicielskich, lecz także ograniczeń oraz obowiązków właściciela. Autor omawia m.in. treść prawa własności w ujęciu Kodeksu cywilnego, nabywanie i ochronę własności, korzystanie z nieruchomości oraz rozporządzanie nią. Szczególną uwagę poświęca prawu sąsiedzkiemu, szeroko omawiając takie zagadnienia, jak: zakłócanie korzystania z nieruchomości, regulacje granic między sąsi...
Pokaż więcej...

Służebności gruntowe drogowe osobiste i przesyłu
Autor: Zdzisław Gołba

Wydawnictwo: LexisNexis, 2016

Cena brutto: 113,00 PLN

Dodaj do koszyka

W publikacji omówiono wszystkie służebności uregulowane w kodeksie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem służebności przesyłu. Ocenie zostało poddane stosowanie przez orzecznictwo na potrzeby urządzeń przesyłowych instytucji służebności gruntowej, co umożliwia jej zasiedzenie na nieruchomości obciążonej urządzeniem przesyłowym. Przedstawiono niekorzystne sytuacje właścicieli nieruchomości, na których zostały usytuowane urządzenia przesyłowe w okresie PRL. W trzecim wydaniu książki zaprezentowano zróżni...
Pokaż więcej...

Plany zarządzania nieruchomością. Oprogramowanie dla zarządców nieruchomości
Autor: Ewa Berdychowska

Wydawnictwo: VERLAG, 2012

Cena brutto: 244,77 PLN

Dodaj do koszyka

Opis: Tematyka: Program zawiera przykłady pięciu planów dla różnych rodzajów nieruchomości, m.in. mieszkaniowych, mieszkalno-usługowych, komercyjnych, przemysłowych. W programie omówiono metodykę tworzenia własnego planu wraz z wyjaśnieniem jego poszczególnych elementów. Dzięki praktycznemu modułowi Kreator, użytkownik może samodzielnie opracować indywidualny plan zarządzania nieruchomością. Korzyści: teoretyczne i praktyczne omówienie problematyki tworzenia planu zarządzania nieruchomością, przy...
Pokaż więcej...

Spółdzielnia czy wspólnota? Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi
Autor: Maciej Nowak, Iwona Foryś

Wydawnictwo: Poltext, 2012

Cena brutto: 43,00 PLN

Dodaj do koszyka

Nowelizacja Prawa spółdzielczego i wydzielenie w nim zagadnień dotyczących spółdzielczości mieszkaniowej było pierwszym krokiem do odrębnej własności mieszkań spółdzielczych i tworzenia wspólnot mieszkaniowych. Jednakże nieprecyzyjne zapisy ustawy i gra na emocjach spółdzielców nie przysłużyły się łagodnemu przejściu od praw ograniczonych do pełnej własności. Również obecnie proponowane modyfikacje uregulowań prawnych – przede wszystkim odnoszące się do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – b...
Pokaż więcej...

Prawo nieruchomości
Autor: Kopyra Jerzy, Krawiec Grzegorz, Bacia Bartosz

Wydawnictwo: Poltext, 2012
Cena stara: 49,90 PLN
Nowa cena brutto: 45,00 PLN

Dodaj do koszyka

Nowe, zaktualizowane wydanie „Prawa nieruchomości” odpowiada oczekiwaniom osób, które zamierzają wykonywać zawód zarządcy czy pośrednika w obrocie nieruchomościami, a równocześnie uwzględnia potrzeby wszystkich, którzy już działają na szeroko rozumianym rynku nieruchomości. Przygotowane zostało także z myślą o dostarczeniu niezbędnej wiedzy twórcom i propagatorom pojawiających się ostatnio koncepcji zmian przepisów regulujących funkcjonowanie spółdzielczości mieszkaniowe...
Pokaż więcej...

Administracyjnoprawne aspekty opłat adiacenckich
Autor: Monika Anna Ziniewicz

Wydawnictwo: LexisNexis, 2012

Cena brutto: 89,00 PLN

Dodaj do koszyka

Administracyjnoprawne aspekty opłat adiacenckich to monografia, która omawia instytucję opłat adiacenckich i ich administracyjnoprawną perspektywę oraz liczne dylematy pojawiające się w praktyce stosowania prawa. Prawny byt opłat adiacenckich odniesiono do zagadnienia procesu inwestycyjno-budowlanego, idei dobra wspólnego i interesu publicznego. Interesującą częścią monografii jest prezentacja prawnych rozwiązań przyjętych w Anglii i w Niemczech, odpowiadających polskiej konstrukcji opłaty adiacenckiej. Pub...
Pokaż więcej...

Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa Komentarz
Autor: Ewa Bończak-Kucharczyk

Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2012

Cena brutto: 139,00 PLN

Dodaj do koszyka

W komentarzu omówiono przepisy ustawy o własności lokali oraz inne regulacje związane z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych. Autorka w praktyczny sposób przybliża problemy zarządzania nieruchomością wspólną. Analizuje zakres praw i obowiązków właścicieli lokali, a także zarządu lub zarządcy. W drugim wydaniu komentarza wiele uwagi poświęcono problematyce związanej z funkcjonowaniem osób publicznoprawnych we wspólnocie mieszkaniowej, w tym sytuacjom, gdy jednym z właścicieli lokali jest właściciel gruntu...
Pokaż więcej...

Nieruchomości Aspekty podatkowe i cywilnoprawne
Autor: Stella Brzeszczańska

Wydawnictwo: C. H. BECK, 2012

Cena brutto: 199,00 PLN

Dodaj do koszyka

Serię NIERUCHOMOŚCI stanowią poradniki prezentujące szeroko rozumianą, praktyczną stronę branży. Starannie dobrane przykłady z zakresu prawa, podatków i praktyki ułatwiają podejmowanie właściwych decyzji i dostarczają konkretnych rozwiązań. Adresatem tej serii są głównie profesjonaliści i praktycy działający na rynku nieruchomości.W książce Nieruchomości w prawie podatkowym znajdą Państwo omówienie niezwykle istotnych zagadnień związanych z rozliczeniami podatkowymi posiadania i wynajmowania nieruchomości o...
Pokaż więcej...

Opłaty Adiacenckie
Autor: Ryszard Cymerman

Wydawnictwo: Educaterra, 2012

Cena brutto: 45,00 PLN

Dodaj do koszyka

Spis treściWstęp1.Opłaty adiacenckie w ujęciu historycznym2.Istota opłaty adiacenckiej3.Opłaty adiacenckie w procesie inwestycyjnym    3.1.Etapy procesu inwestycyjnego a wartość nieruchomości    3.2. Zmiany wartości nieruchomości w procesie inwestycyjnym4. Prezentacja poszczególnych rodzajów opłat adiacenckich    4.1. Opłata adiacencka na skutek wzrostu wartości przy budowie urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków publicznych &n...
Pokaż więcej...

Wycena nieruchomości Operat szacunkowy Rzeczoznawstwo majątkowe
Autor: Dorota Wikowska-Kołakowska

Wydawnictwo: LexisNexis, 2012

Cena brutto: 79,00 PLN

Dodaj do koszyka

Wycena nieruchomości. Operat szacunkowy. Rzeczoznawstwo majątkowe przedstawia tematykę wyceny nieruchomości i zawodu rzeczoznawcy majątkowego w ujęciu administracyjnoprawnym.Przedmiotem analizy jest przede wszystkim określenie charakteru prawnego operatu szacunkowego i jego roli w postępowaniu przed organami administracji, prawna regulacja dostępu do zawodu rzeczoznawcy majątkowego oraz perspektywy powstania i rozwoju samorządu zawodowego rzeczoznawców majątkowych. W obecnym wydaniu książki zostały uwzględn...
Pokaż więcej...

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - tworzenie i doskonalenie warsztatu pracy
Autor: Wojciech Karpiński

Wydawnictwo: C.H. BECK, 2012

Cena brutto: 129,00 PLN

Dodaj do koszyka

Serię NIERUCHOMOŚCI stanowią poradniki prezentujące szeroko rozumianą, praktyczną stronę branży. Starannie dobrane przykłady z zakresu prawa, podatków i praktyki ułatwiają podejmowanie właściwych decyzji i dostarczają konkretnych rozwiązań. Adresatem tej serii są głównie profesjonaliści rynku nieruchomości. Prezentowana publikacja porusza takie zagadnienia jak: pojęcie pośrednictwa i jego uwarunkowania prawne, organizacja praktyk zawodowych pośredników w obrocie nieruchomości, prawa i obowiązki pośred...
Pokaż więcej...

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   >>  
Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Techno-kreacja a architektura...

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl