Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

[1] [2] [3] [4] [5] [6]   >>  

Zastosowania optymalizacji w gospodarce wodnej. Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych.
Autor: Wojciech Chmielewski

Wydawnictwo: Politechnika KrakowskA PK, 2005

Cena brutto: 36,75 PLN

Dodaj do koszyka

Format B4, Stron 455, Oprawa miękka Praca poświęcona jest problemom optymalizacji statycznej (liniowej i nieliniowej) oraz optymalizacji dynamicznej i wielokryterialnej. Wprowadza czytelnika w krąg zagadnień optymalizacyjnych, występujących w problemach związanych z gospodarką wodną. Na szczególną uwagę zasługują rozdziały dotyczące optymalizacji sterowania w systemach wodno-gospodarczych. Liczne przykłady obliczeniowe ilustują kolejne działy optymalizacji.Podręcznik przeznaczony jest dla studentów i praco...
Pokaż więcej...

Podstawy geodezji
Autor: S. Łyszkowicz

Wydawnictwo: Podstawy geodezji, 2011

Cena brutto: 29,00 PLN

Dodaj do koszyka

W skrypcie omówiono zadania współczesnej geodezji oraz jej rolę i znaczenie w szeroko pojętej inżynierii i ochronie środowiska. Umożliwia on także zapoznanie się z metodami pomiarowymi oraz zasadami nowoczesnych technik i technologii pomiarowych w zakresie pozyskiwania, przetwarzania, opracowywania, prezentacji i wykorzystania geodezyjnych informacji o terenie do planowania, projektowania i realizacji przedsięwzięć inżynierskich.  Treść książki wzbogacono o praktyczne informacje dotyczące obsługi oraz ...
Pokaż więcej...

Biogeotechnika
Autor: Jerzy Jeż

Wydawnictwo: Politechnika Poznańska, 2008

Cena brutto: 85,00 PLN

Dodaj do koszyka

Książka jest rozszerzeniem skryptu pt. Przyrodnicze aspekty bezpiecznego budownictwa. Jest adresowana przede wszystkim do osób zajmujących się budownictwem. Zawiera informacje na temat organizacji biosfery, metod stosowanych przez człowieka w celu poznania i dostosowania środowiska przyrodniczego do własnych potrzeb, na temat błędów, jakie może on przy tym popełnić, ich skutków oraz sposobów ich uniknięcia. Na początku zarysowano miejsce biogeotechniki w nauce i działalności ludzkiej, a następnie zaprezento...
Pokaż więcej...

Gruntoznawstwo inżynierskie
Autor: Stanisław Pisarczyk

Wydawnictwo: PWN, 2014

Cena brutto: 54,90 PLN

Dodaj do koszyka

Podręcznik wypełnia lukę istniejącą w polskiej literaturze naukowo-technicznej dotyczącej geotechniki stosowanej. Obejmuje mechanikę gruntów i elementy fundamentowania oraz techniki wzmocnienia podłoża gruntowego w inżynierii środowiska. Przedstawia zwięzły opis zjawiska, najprostsze metody obliczeniowe oraz techniki wykonania badań za pomocą ogólnie dostępnego wyposażenia laboratoryjnego. Ilość stron 376, oprawa miękka, format 16,5x24 cm, Rok wydania 2014...
Pokaż więcej...

Zastosowanie technologii naziemnego skaningu laserowego w wybranych zagadnieniach geodezji inżynieryjnej
Autor: Zaczek-Peplinska J.Strach M.

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej , 2017

Cena brutto: 44,00 PLN

Dodaj do koszyka

W monografii przedstawiono stan wiedzy i doświadczeń autorów w zakresie stosowania technologii naziemnego skaningu laserowego w szeroko pojętej geodezji inżynieryjnej. Ważnym elementem opracowania jest ukazanie zastosowania skaningu laserowego na wybranych przykładach. Tematyka poszczególnych rozdziałów ukazuje szeroki zakres zainteresowań autorów opracowania reprezentujących kilka ośrodków naukowo-badawczych w Polsce. Zaprezentowane przykłady stanowią jedynie wycinek możliwych zastosowań naziemnego skanin...
Pokaż więcej...

Geodezja, geodezyjne pomiary szczegółowe i etyka zawodowa - wybrane teksty źródłowe z tłumaczeniem dla studentów, nauczycieli i wykonawców
Autor: Ryszard Hycner, Marta Dobrowolska-Wesołowska

Wydawnictwo: GALL, 2008

Cena brutto: 87,00 PLN

Dodaj do koszyka

Prof. Ryszard Hycner i mgr Marta Dobrowolska-Wesołowska (filolog angielski), na bazie starannego wyboru tekstów anglojęzycznych z dziedziny geodezji i kartografia, pochodzących ze sprawdzonych i znanych opracowań, modyfikując niekiedy nieznacznie teksty źródłowe (z zachowaniem praw autorskich), dokonali gruntownego przeglądu problemów geodezyjnych wyrażanych w języku angielskim. Dodatkowo zaś autorzy podręcznika wykonali tłumaczenie każdego oryginalnego tekstu, na język polski w&nbs...
Pokaż więcej...

Geodezja z fotogrametrią dla inżynierii środowiska i budownictwa (podręcznik)
Autor: Wysocki

Wydawnictwo: SGGW, 2000

Cena brutto: 49,00 PLN

Dodaj do koszyka

  Podręcznik ten ma na celu dostarczenie podstawowej wiedzy z zakresu geodezji klasycznej i fotogrametrii, niezbędnej specjaliście w zakresie inżynierii i kształtowania środkowiska oraz budownictwa. Założone ramy objętościowe nie pozwalają na szersze przedstawiene wszystkich omawianych zagadnień. Wiele z nich zostało jedynie zasygnalizowanych w zakresie niezbędnego minimum. Szersze ich omówienie można znalieźć w literaturze podanej na końcu podręcznika.Format B5, Stron 338, Oprawa kartonowa...
Pokaż więcej...

Geodezja inżynieryjno-drogowa
Autor: Stefan Przewłocki

Wydawnictwo: PWN, 2012

Cena brutto: 45,00 PLN

Dodaj do koszyka

Nowe, rozszerzone wydanie podręcznika dotyczącego pomiarów geodezyjnych związanych z budową i eksploatacją dróg. Omówiono tu:kształtowanie geometryczne dróg - podstawy teoretyczne i zagadnienia praktyczne,sposoby sporządzania mapy numerycznej i obrazów perspektywicznych drogi za pomocą techniki komputerowej,pomiary realizacyjne przy budowie dróg,kształtowanie geometryczne lotnisk,pomiary przemieszczeń pionowych i deformacji geometrycznych konstrukcji mostowych.Podręcznik przeznaczony dla studentów wydziałów...
Pokaż więcej...

ZARYS GEOCHEMII POSZUKIWAWCZEJ
Autor: Andrzej Skowroński

Wydawnictwo: AGH, 2007

Cena brutto: 19,90 PLN

Dodaj do koszyka

Stron 91, Format B5, Oparawa miękka lakierowana, 2007...
Pokaż więcej...

Komputerowe wspomaganie prognozowania deformacji górotworu i powierzchni wywołanych eksploatacja górniczą
Autor: Roman Ścigała

Wydawnictwo: Politechniak Śląska, 2008

Cena brutto: 24,00 PLN

Dodaj do koszyka

W podręczniku omówiono wybrane zagadnienia  związane z możliwościami wykorzystania  współczesnych technik informatycznych do prognozowania ciągłych deformacji górotworu i powierzchni, wywołanych podziemną eksploatacją złóż pokładowych. Podręcznik stanowić ma pomoc dydaktyczną dla studentów Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej do zajęć prowadzonych głównie na kierunku Górnictwo i Geologia. Główną część podręcznika stanowią praktyczne przykłady wykonywania prognoz deformacji przy wyko...
Pokaż więcej...

Ocena stanu chemicznego wód podziemnych w oparciu o wyniki badań monitoringowych
Autor: Jadwiga Szczepańska, Ewa Kmiecik

Wydawnictwo: Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, 2005

Cena brutto: 44,00 PLN

Dodaj do koszyka

Podręcznik Format B5, Stron 280,Oprawa twarda...
Pokaż więcej...

Problemy stochastycznej mechaniki gruntów. Ocena niezawodności.
Autor: Jarosław Przewłócki

Wydawnictwo: DWE, 2006

Cena brutto: 39,00 PLN

Dodaj do koszyka

W światowej literaturze niewiele prac poświęcono zastosowaniom teorii sprężystości dla gruntowego ośrodka losowego. Jeszcze mniej prac poświęconych jest analizie stanu granicznego w stochastycznej mechanice gruntów. Dominują tu raczej metody równowagi granicznej, gdzie zakłada się, że stan graniczny zachodzi tylko wzdłuż powierzchni poślizgu. Nie znaleziono żadnej pracy analizującej stan graniczny w przestrzennie zmiennym, w sposób losowy, ośrodku gruntowym. Zamiarem niniejszej monografii jest wypełnienie t...
Pokaż więcej...

[1] [2] [3] [4] [5] [6]   >>  
Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Techno-kreacja a architektura...

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl