Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6]   >>  

Odzysk i unieszkodliwianie odpadów w górnictwie podziemnym
Autor: PALARSKI J., PLEWA F., MYSŁEK Z.

Wydawnictwo: Politechnika Śląska, 2013

Cena brutto: 29,40 PLN

Dodaj do koszyka

W monografii przedstawiono m.in. podstawy prawne gospodarki odpadami w górnictwie, zagospodarowanie odpadów górniczych na powierzchni, wykorzystanie odpadów przemysłowych w technologiach górniczych, podziemne składowanie odpadów, dużą uwagę w monografii poświęcono wykorzystaniu odpadów w podsadzce, jako technologii pozwalającej minimalizować negatywny wpływ eksploatacji podziemnej na środowisko, a równocześnie umożliwiającej zagospodarowanie znaczących ilości odpadów przemysłowych. W końcowej części opracow...
Pokaż więcej...

Uwarunkowania prawne i techniczne procedur geodezyjnych w budownictwie
Autor: Pawelski Witold

Wydawnictwo: Politechnika Łódzka, 2013

Cena brutto: 25,00 PLN

Dodaj do koszyka

SPIS TRESCI 1. WSTEP  6 2. UWARUNKOWANIA PROCEDUR GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH WEDŁUG POLSKICH AKTÓW PRAWNYCH  9 2.1. Ustawy 9 2.1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – „Prawo budowlane” (z pózniejszymi zmianami)  9 2.1.2. Ustawa z dnia 7 maja 1989 r. – „Prawo geodezyjne i kartograficzne” (z pózniejszymi zmianami)  9 2.1.3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. – „O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”10 2.2. Rozporządze...
Pokaż więcej...

Pomiar stanów i analiza przemian cieplnych powietrza
Autor: WRONA P., RÓŻAŃSKI Z.

Wydawnictwo: Politechnika Śląska, 2013

Cena brutto: 25,00 PLN

Dodaj do koszyka

W podręczniku zawarto wiadomości dotyczące własności fizycznych powietrza i jego przemian. Opisano przyrządy i metodykę pomiarową wykorzystywaną do określenia stanu fizycznego mieszanin gazowych, a także zawarto przykłady i zadania związane z analizą przemian cieplnych powietrza z wykorzystaniem wykresu i-x MollieraStron 149, Format B5, Oprawa miękka, 2013...
Pokaż więcej...

Geochemia krajobrazu
Autor: Pokojska Urszula, Bednarek Renata

Wydawnictwo: UMK, 2013

Cena brutto: 40,01 PLN

Dodaj do koszyka

Geochemia krajobrazu jest pierwszym polskim podręcznikiem akademickim z tej dziedziny wiedzy, adresowanym do studentów różnych kierunków: geografii, biologii, rolnictwa, ochrony środowiska, chemii, architektury krajobrazu, planowania przestrzennego i In., na których wykładane są przedmioty z geochemii krajobrazu lub zakres problematyki jest do niej zbliżony. Nowy podręcznik, w założeniu autorów, ma być przydatny również dla pracowników naukowych szukających odpowiednich materiałów do prowadzenia zajęć dyda...
Pokaż więcej...

Geodezja. Podstawowe obliczenia oraz wybrane ćwiczenia
Autor: Z. Kurałowicz

Wydawnictwo: Politechnika Gdańska, 2014

Cena brutto: 29,90 PLN

Dodaj do koszyka

Skrypt został napisany z myślą o studentach kierunków: „budownictwo", „inżynieria Środowiska", „geodezja i kartografia" oraz „transport", którzy powinni poznać w ramach I przedmiotu Geodezja oraz w przedmiotach pokrewnych zastosowanie podstawowych obliczeń geodezyjnych. W skrypcie podano przykłady - rozwiązania podstawowych zadań geodezyjnych, dotyczących wybranych problemów z zakresu obliczeń i pomiarów. Drugie wydanie zawiera dodatkowe przykłady obliczeń, bardziej przydatnych stude...
Pokaż więcej...

Tworzenie chronologii bezwzględnych na podstawie datowania metoda radiowęglową
Autor: Adam Michczyński

Wydawnictwo: Politechnika Śląska, 2011

Cena brutto: 34,00 PLN

Dodaj do koszyka

Monografia poświęcona jest szczegółowemu omówieniu problemów związanych z interpretacją wyników kalibracji dat radiowęglowych. Zasadnicza część pracy przedstawia kilka przykładów chronologii bezwzględnych wybranych stanowisk geologicznych i archeologicznych, na podstawie których autor formułuje wiele wniosków metodycznych odnoszących się do budowy chronologii opartych na datowaniu radiowęglowym. Szczególna uwagę poświęcono tworzeniu skal chronologicznych z wykorzystaniem konstrukcji wiek-głębokośćStron 197,...
Pokaż więcej...

Podstawy budowy infrastruktury informacji przestrzennej
Autor: Pachelski Wojciech, Chojka Agnieszka, Zwirowicz-Rutkowska

Wydawnictwo: UWM, 2012

Cena brutto: 35,00 PLN

Dodaj do koszyka

Infrastruktura informacji przestrzennej należy do stosunkowo młodej, liczącej około 30 lat, dziedziny wiedzy zwanej geoinformatyką, geomatyką czy GIS (Geographic Information Systems, czyli „systemy informacji geograficznej"). Problematyka ta w Europie i w Polsce zaczęła się dynamicznie rozwijać po roku 2000. Komisja Europejska rozpoczęła wtedy pracę nad koncepcją budowy europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej, a teoria informacji geograficznej  znalazła się w programie nauczania zaró...
Pokaż więcej...

Geodezja fizyczna naturalna i elementy grawimetrii
Autor: Z. Adamczewski

Wydawnictwo: Politechnika Warszawska, 2014

Cena brutto: 18,00 PLN

Dodaj do koszyka

Przez nowe, wprowadzone przez autora pojęcie geodezji naturalnej rozumie się w niniejszej publikacji dział geodezji i obliczeń geodezyjnych, oparty na możliwie najprostszych modelach matematycznych. W aspekcie geodezji naturalnej tradycyjne traktowanie geodezji fizycznej jako przyjęcie w zasadzie aplikacji teorii potencjału rozszerzamy w tej książce rozważania według metodologii geodezyjnej i obliczeń geodezyjnych na geodynamikę (a szczególnie geostatykę wnętrza Ziemi).Stron 78, Format B5, Oprawa miękka, 20...
Pokaż więcej...

Projektowanie rozpływu powietrza w sieciach wentylacyjnych. Przykłady obliczeniowe
Autor: MUSIOŁ D., PACH G.

Wydawnictwo: Politechnika Śląska, 2014

Cena brutto: 20,00 PLN

Dodaj do koszyka

Podręcznik omawia zagadnienia związane z szeroko rozumianym przewietrzaniem podziemnych kopalń węgla kamiennego. Materiał może stanowić pomoc dla studentów Wydziału Górnictwa i Geologii, w szczególności na specjalnościach eksploatacja złóż i zagospodarowanie odpadów oraz budownictwo podziemne i ochrona powierzchni. Podręcznik może być także kompendium wiedzy dla inżynierów wentylacji.Stron 115, Format B5, Oprawa miękka, 2014...
Pokaż więcej...

Górnictwo ogólne
Autor: Piotr Strzałkowski

Wydawnictwo: Politechniak Śląska, 2015

Cena brutto: 54,90 PLN

Dodaj do koszyka

W podręczniku przedstawiono podstawowe złoża kopalin użytecznych znajdujących się w Polsce oraz miejsca ich występowania. Opisano znaczenie górnictwa dla gospodarki polskiej. Omówiono wiele zagadnień, takich jak: górnictwo odkrywkowe, wyrobiska udostępniające i przygotowawcze w górnictwie podziemnym, obudowa wyrobisk korytarzowych, podziemna eksploatacja pokładów węgla kamiennego, transport w kopalniach węgla kamiennego, przetwarzanie kopalń węgla kamiennego, odwadnianie kopalń, tąpanie górotworu, eksploata...
Pokaż więcej...

Procedury prawno-geodezyjne w gospodarce gruntami na obszarach rolnych
Autor: K. Sobolewska-Mikulska

Wydawnictwo: Politechnika Warszawska, 2015

Cena brutto: 36,00 PLN

Dodaj do koszyka

Skrypt zawiera omówienie najważniejszych aktów i procedur prawnych stosowanych w gospodarce nieruchomościami na obszarach wiejskich, włączając w nie tereny leśne, oraz materiały kartograficzne wykorzystywane w gospodarowaniu na tych terenach. Do prac geodezyjnych, których aspekty prawne zostały poruszone w opracowaniu, należą: scalenia i wymiany gruntów, rozgraniczenia i podziały nieruchomości, scalenia i podziały gruntów oraz urządzenia terenów leśnych. W aspekcie prowadzenia prac scaleniowych oraz gospoda...
Pokaż więcej...

Przewodnik do ćwiczeń terenowych z geodezji
Autor: Andrzej Jasiak, Hanna Lelonkiewicz, Marian Wójcik, Ireneusz Wyczałek

Wydawnictwo: Politechnika Poznańska, 2008

Cena brutto: 33,00 PLN

Dodaj do koszyka

Na przewodnik składa się 9 zadań, które obejmują prace polowe z użyciem instrumentów i sprzętu geodezyjnego oraz prace kameralne (kontrola prac polowych, obliczenia i wyrównania obserwacji, przygotowanie danych do kartowania, tyczenia, kartowanie mapy, sporządzanie wykresów, rysunków, redagowanie sprawozdania, przygotowanie operatu itp.). Wykonanie każdego zadania jest omówione, zamieszczono także przykłady koniecznych dokumentów, a na końcu podano wzory formularzy geodezyjnych.Stron 138, Format A4, Oprawa ...
Pokaż więcej...

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6]   >>  
Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Techno-kreacja a architektura...

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl