Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6]   >>  

SEKOCENBUD BCP Biuletyn Robót Przygotowawczych 2/2018
Wydawnictwo: PROMOCJA, 2 kwartał 2018r

Cena brutto: 32,00 PLN

Dodaj do koszyka

Biuletyn cen robót przygotwawczych służy do obliczania wartości robót, dotyczących przygotowania terenu pod budowę i może być stosowany do: ustalania szacunkowej wartości nakładów finansowych na przygotowanie terenu pod budowę dla wszystkich rodzajów budownictwa, na potrzeby: określenia wartości zamówienia publicznego dla robót grupy 451 CPV na etapie przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego, planowania kosztów w fazie przygotowania inwestycji (remontu) i zabezpieczenia środków na j...
Pokaż więcej...

SEKOCENBUD BCD Biuletyn Robót Drogowych i Torowych 2/2018
Wydawnictwo: PROMOCJA, 2 kwartał 2018r

Cena brutto: 53,00 PLN

Dodaj do koszyka

W wydawnictwie podane zostały ceny jednostkowe robót drogowych, mostowych, kolejowych i tramwajowych, uwzględniające zakresy robót określone w Specyfikacjach Technicznych (ST). Pozycje BCD, nazywane robotami podstawowymi lub elementami rozliczeniowymi, uwzględniają również roboty tymczasowe oraz towarzyszące, nie ujęte w wydzielonych pozycjach. Nie są one przekazywane Zamawiającemu; są usuwane po wykonaniu robót podstawowych. Ze względu na nowatorskie ujęcie sposobu ustalania cen na podstawie Ogólnych Spe...
Pokaż więcej...

Technologia robót torowych
Autor: Kędra Zbigniew

Wydawnictwo: Politechnika Gdańska, 1 kwartał 2017r

Cena brutto: 49,00 PLN

Dodaj do koszyka

Technologia robót torowych” podzielona została na 11 rozdziałów, w których przedstawiono problematykę napraw nawierzchni podsypkowych i podtorza. W pierwszych czterech rozdziałach opisane zostały podstawowe pojęcia, klasyfikacja napraw oraz proste technologie robót wykonywane metodą ręczną i małej mechanizacji. W kolejnych czterech rozdziałach omówione zostały technologie podbijania toru, oczyszczania podsypki, spawania i zgrzewania szyn oraz ich reprofilacji. Przedstawione zostały nowoczesne metod...
Pokaż więcej...

SEKOCENBUD BRB Biuletyn Cen Robót Budowlanych-Inwestycyjnych 2 kwartał 2018r.
Wydawnictwo: PROMOCJA, 2 kwartał 2018r.

Cena brutto: 49,00 PLN

Dodaj do koszyka

Biuletynu cen robót budowlanych-inwestycyjnych Zeszyt ten składa się z dwóch części: Jednostkowe ceny robót budowlanych inwestycyjnych Jednostkowe ceny montażu konstrukcji metalowych Przedstawione w niniejszym biuletynie ceny obejmuj± roboty budowlanych-inwestycyjnych i montażu konstrukcji metalowych....
Pokaż więcej...

CENNIK MASZYN I URZĄDZEŃ nr 38
Autor: Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wacetob, 2013

Cena brutto: 235,00 PLN

Dodaj do koszyka

Cennik maszyn i urządzeń nr 38 z 2013 roku zawiera ceny: - stosowane w budownictwie- przemysłu metalowego, drzewnego i tworzyw sztucznych- instalacji stanitarnych i elektrycznych- przemysłu spożywczego- stosowanych w rolnictwie i środkach transportowych- przemysłu włókienniczego i odzieżowego- używanych            ...
Pokaż więcej...

ICMI Informacyjny cennik MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH oraz ceny najmu sprzętu budowlanego 3 kwartał 2017r
Wydawnictwo: BISTYP, 3 kwartał 2017r.- kwartalnik

Cena brutto: 59,00 PLN

Dodaj do koszyka

Cennik zawiera również stawkę r-g i narzuty do kosztorysowania w poziomie cen średniokrajowych na dany okres czasu. Wydawnictwo stanowi pomoc dla: wykonawców, zamawiających, rzeczoznawców przy szacowaniu kosztów robót budowlanych, sporządzaniu i weryfikacji kosztorysów metodą szczegółową, rozliczaniu robót budowlanych oraz negocjowaniu cen i stawek.Cennik składa się z czterech działów:Dział I zawiera ceny materiałów instalacyjnych z notowań;Dział II zawiera ceny najmu sprzętu budowlanego;Dział III zawiera ...
Pokaż więcej...

ICRI 3 kwartał 2017 Informacyjny Zestaw Średnich Cen Robót Instalacyjnych ICRI.
Wydawnictwo: ORGBUD SERWIS, 3/2017

Cena brutto: 44,99 PLN

Dodaj do koszyka

Informacyjny zestaw średnich jednostkowych cen robót instalacyjnych służyć ma:- inwestorom z obszaru zamówień publicznych oraz spoza tego obszaru, za podstawę wyceny robót w kosztorysach inwestorskich, a także za podstawę oceny ofert składanych przez wykonawców- jednostkom projektowania, za podstawę oceny kosztowych skutków przyjęcia określonych rozwiazań projektowych, a także za podstawę opracowania kosztorysów inwestorskich, dla zadań finansowanych ze środków publicznych oraz własnych inwestorów-&nbs...
Pokaż więcej...

ICRRB 3 kwartał 2016 Informacyjny Zestaw Średnich Cen Robót Remontowych Budowlanych ICRRB.
Wydawnictwo: ORGBUD-SERWIS, 3 kwartał 2016r. kwartalnik

Cena brutto: 31,00 PLN

Dodaj do koszyka

Informacyjny zestaw średnich jednostkowych cen robót remontowych budowlanych służyć ma:- inwestorom z obszaru zamówień publicznych oraz spoza tego obszaru, za podstawę wyceny robót w kosztorysach inwestorskich, a także za podstawę oceny ofert składanych przez wykonawców- jednostkom projektowania, za podstawę oceny kosztowych skutków przyjęcia określonych rozwiazań projektowych, a także za podstawę opracowania kosztorysów inwestorskich, dla zadań finansowanych ze środków publicznych oraz własnych inwe...
Pokaż więcej...

WKI Wartość kosztorysowa inwestycji- wskaźniki cenowe 2 kwartał 2018r.
Wydawnictwo: PROMOCJA, 2 kwartał 2018r.

Cena brutto: 61,99 PLN

Dodaj do koszyka

Niniejsze wydawnictwo wskaźników cenowych WKI jest zgodne z przepisami rozporządzenia, jak również odpowiada  "środowiskowym zasadom obliczania wartości kosztorysowej inwestycji budowlanych" ze względu na zachowanie następującego układu grup kosztów:Grupa 1 - Pozyskanie działki budowlanej, Grupa 2 - Przygotowanie terenu i przyłączenie obiektów do sieci, Grupa 3 - Budowa obiektów podstawowych,Grupa 4 - Instalacje, Grupa 5 - Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych, Grupa 6 - Wyposażenie, G...
Pokaż więcej...

IWNB Informacyjny Zestaw Wskaźników Nakładów na Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej cz II 2/2018
Wydawnictwo: ORGBUD-SERWIS, 2018

Cena brutto: 78,00 PLN

Dodaj do koszyka

IWNB - Informacyjny zestaw Wskaźników Nakładów na obiekty Budowlane - kwartalnikIV kwartał 2015 Informacyjny zestaw wskaźników:zapewnia orientację:- w wysokości nakładów finansowych na wykonanie charakterystycznych obiektów budowlanych- w strukturze rodzajowej kosztów ponoszonych przy budowie wspomnianych obiektów, z uwzględnieniem podziału na stany realizacyjne i elementy scalonesłuży:- inwestorom z obszaru zamówień publicznych oraz spoza tego obszaru, względnie działającym na ich zlecenie biurom projek...
Pokaż więcej...

IWNB Informacyjny Zestaw Wskaźników Nakładów na Obiekty Budowlane - Budynki cz I 2/2018
Wydawnictwo: ORGBUD-SERWIS, 2018

Cena brutto: 78,99 PLN

Dodaj do koszyka

IWNB - Informacyjny zestaw Wskaźników Nakładów na obiekty Budowlane - kwartalnikIV kwartał 2015 Informacyjny zestaw wskaźników:zapewnia orientację:- w wysokości nakładów finansowych na wykonanie charakterystycznych obiektów budowlanych- w strukturze rodzajowej kosztów ponoszonych przy budowie wspomnianych obiektów, z uwzględnieniem podziału na stany realizacyjne i elementy scalonesłuży:- inwestorom z obszaru zamówień publicznych oraz spoza tego obszaru, względnie działającym na ich zlecenie biurom projek...
Pokaż więcej...

ICRM 1/2017 . Informacyjny zestaw srednich cen robót mostowych
Autor: Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Orgbud, 1/2017

Cena brutto: 49,68 PLN

Dodaj do koszyka

ICRM - Informacyjny Zestaw Średnich Cen Robót Mostowych - kwartalnik Informacyjny zestaw średnich cen robót mostowych służyć ma: inwestorom z obszaru zamówień publicznych oraz spoza tego obszaru, za podstawę wyceny robót rozbiórkowych i wyburzeniowych w kosztorysach inwestorskich, oceny ofert składanych przez wykonawców, a także planowania kosztów w fazie programowania inwestycji, jednostkom projektowania, za podstawę oceny kosztowych skutków przyjęcia określonych rozwiązań projektowych...
Pokaż więcej...

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6]   >>  
Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Techno-kreacja a architektura...

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl