Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

[1] [2] [3]   >>  

SEKOCENBUD IME Informacja o cenach materiałów elektrycznych 1 kwartał 2018r.
Wydawnictwo: PROMOCJA, 1 kwartał 2018r.
Cena stara: 48,00 PLN
Nowa cena brutto: 52,00 PLN

Dodaj do koszyka

Informacja o cenach materiałów instalacyjnych składa się z dwóch działów. Dział A zawiera 3061 pozycji materiałowych. W stosunku do ubiegłego kwartału zakres notowań cen III kwartału 2011 r. został poszerzony oraz zweryfikowany w następujących asortymentach materiałowych :- podgrupa 563     - Rury z tworzyw sztucznych- o rury z PVC bezkielichowe do kanalizacji niskoszumowej,- podgrupa  564    - Kształtki do rur z tworzyw sztucznych- o złączki z polipropylenu...
Pokaż więcej...

Płyta CD Sekocenbud RMS - Informacja o cenach R, M, S- 2 kwartał 2018.
Wydawnictwo: PROMOCJA, 2 kwartał 2018

Cena brutto: 220,00 PLN

Dodaj do koszyka

Płyta CD zawiera Informacje o cenach czynników produkcji budowlanej publikowane w czterech zeszytach, wydawanych co kwartał: 1) Informacje o cenach materiałów budowlanych IMB 2) Informacje o cenach materiałów instalacyjnych IMI 3) Informacje o cenach materiałów elektrycznych IME 4) Informacje o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego IRS.   Informacje kwartalne zawierają minimalne, maksymalne i średnie ceny materiałów oraz ceny stosowane przez producentów i przedsta...
Pokaż więcej...

Technologia robót torowych
Autor: Kędra Zbigniew

Wydawnictwo: Politechnika Gdańska, 1 kwartał 2017r

Cena brutto: 49,00 PLN

Dodaj do koszyka

Technologia robót torowych” podzielona została na 11 rozdziałów, w których przedstawiono problematykę napraw nawierzchni podsypkowych i podtorza. W pierwszych czterech rozdziałach opisane zostały podstawowe pojęcia, klasyfikacja napraw oraz proste technologie robót wykonywane metodą ręczną i małej mechanizacji. W kolejnych czterech rozdziałach omówione zostały technologie podbijania toru, oczyszczania podsypki, spawania i zgrzewania szyn oraz ich reprofilacji. Przedstawione zostały nowoczesne metod...
Pokaż więcej...

SEKOCENBUD BRZ Biuletyn Cen Robót ziemnych i inżynieryjnych 4/2017r.
Wydawnictwo: PROMOCJA, 4 kwartał 2017r

Cena brutto: 49,00 PLN

Dodaj do koszyka

Przedstawione w niniejszym biuletynie  ceny obejmują 1673 pozycje, w tym:Część A -  Roboty ziemne i tereny zieleni - 407 pozycji, Część B -  Nawierzchnie na drogach, ulicach i placach - 615 pozycji,Część C -  Fundamenty specjalne - 97 pozycji, Część D-1 -  Konstrukcje mostowe - 115 pozycji,Część D-2    Remonty mostów        - 191 pozycji,Część D-2 -  Remonty mostów  - 191 pozycji,Część E -  Roboty melioracyjne - 248 po...
Pokaż więcej...

SEKOCENBUD IRS Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej i cenach najmu sprzętu budowlanego 1 kwartał 2018r.
Wydawnictwo: PROMOCJA, 1 kwartał 2018r.

Cena brutto: 53,00 PLN

Dodaj do koszyka

Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej i cenach najmu sprzętu budowlanego Informacje o cenach, stawkach i wskaźnikach narzutów opublikowane w niniejszym zeszycie zostały zgrupowane w trzech następujących częściach.W części I znajdują się informacje o stawkach robocizny kosztorysowej netto i brutto podane w złotych/godz.w układzie regionalnym dla 16 województw oraz dodatkowo dla Warszawy oraz wskaźniki narzutów kosztów zakupu, kosztów pośrednich i zysku w podane procentach w trzech wielkościach (mini...
Pokaż więcej...

SEKOCENBUD BCD Biuletyn Robót Drogowych i Torowych 4/2017
Wydawnictwo: PROMOCJA, 4 kwartał 2017r

Cena brutto: 53,00 PLN

Dodaj do koszyka

W wydawnictwie podane zostały ceny jednostkowe robót drogowych, mostowych, kolejowych i tramwajowych, uwzględniające zakresy robót określone w Specyfikacjach Technicznych (ST). Pozycje BCD, nazywane robotami podstawowymi lub elementami rozliczeniowymi, uwzględniają również roboty tymczasowe oraz towarzyszące, nie ujęte w wydzielonych pozycjach. Nie są one przekazywane Zamawiającemu; są usuwane po wykonaniu robót podstawowych. Ze względu na nowatorskie ujęcie sposobu ustalania cen na podstawie Ogólnych Spe...
Pokaż więcej...

SEKOCENBUD IMB Informacja o cenach materiałów budowlanych 1 kwartał 2018r.
Wydawnictwo: PROMOCJA, 1 kwartał 2018r
Cena stara: 47,00 PLN
Nowa cena brutto: 53,00 PLN

Dodaj do koszyka

Informacja o cenach materiałów budowlanych Zeszyt ten składa się z dwóch działów. Dział A zawiera minimalne. maksymalne i średnie krajowe ceny materiałów budowlanych pochodzące z notowań oraz ceny średnie z doliczonymi kosztami zakupu. Dla każdego materiału podawane są: symbol klasyfikacyjny (ETO), pełna nazwa materiału, jednostka miary, ceny (mnimalna, maksymalna, średnia oraz cena średnia z doliczonymi kosztami zakupu).W dziale B publikujemy ceny producentów i przedstawicieli handlowych wybranych materia...
Pokaż więcej...

Płyta CD Sekocenbud RMS Max - Informacja o cenach R, M, S- C-Max 2 kwartał 2018.
Wydawnictwo: PROMOCJA, 2 kwartał 2018

Cena brutto: 230,01 PLN

Dodaj do koszyka

Płyta CD zawiera Informacje o cenach czynników produkcji budowlanej publikowane w czterech zeszytach, wydawanych co kwartał: 1) Informacje o cenach materiałów budowlanych IMB 2) Informacje o cenach materiałów instalacyjnych IMI 3) Informacje o cenach materiałów elektrycznych IME 4) Informacje o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego IRS.   Informacje kwartalne zawierają minimalne, maksymalne i średnie ceny materiałów oraz ceny stosowane przez producentów i przedsta...
Pokaż więcej...

Wartość Kosztorysowa Inwestycji (WKI) WKI Płyta CD- wskaźniki cenowe 3 kwartał 2013r. (WKI).
Wydawnictwo: Promocja Sp. z o.o., 3 kwartał 2013r.

Cena brutto: 79,00 PLN

Dodaj do koszyka

Wartość Kosztorysowa Inwestycji WKI wskaźniki cenowe na płycie CD I kwartał 2011Wartość kosztorysowa inwestycji została określona po raz pierwszy w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 października w sprawie szczegółowych zasad finansowania inwestycji z budżetu państwa.Aktualnie tj. od 1 stycznia 2011 roku sposób i tryb finansowania inwestycji z budżetu państwa regulują przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r.Niniejsze wydawnictwo jest zgodne z przepisami rozporządzenia, jak również...
Pokaż więcej...

Płyta CD Sekocenbud- Biuletyn cen robót 4 kwartał 2017r. BCR Biuletyny cen robót (BRZ, BRB, BRI, BRE, BRR)
Wydawnictwo: PROMOCJA, 1/2018

Cena brutto: 164,99 PLN

Dodaj do koszyka

Płyta CD zawiera informacje cenowe publikowane w pięciu zeszytach: Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ Biuletyn cen robót budowlanych-inwestycyjnych BRB Biuletyn cen robót instalacyjnych ( inwestycyjnych i remontowych) BRI Biuletyn cen robót elektrycznych ( inwestycyjnych i remontowych)  BRE Biuletyn cen robót budowlanych-remontowych ( w tym roboty remontowe w obiektach zabytkowych) BRR   Biuletyny cen robót można stosować do przygotowywania kosztorysów inwestorskich i ofert n...
Pokaż więcej...

SEKOCENBUD BRE Biuletyn Cen Robót Elektrycznych 1 kwartał 2018r.
Wydawnictwo: Promocja, 1 kwartał 2018r

Cena brutto: 41,99 PLN

Dodaj do koszyka

...
Pokaż więcej...

SEKOCENBUD BRB Biuletyn Cen Robót Budowlanych-Inwestycyjnych 1 kwartał 2018r.
Wydawnictwo: PROMOCJA, 1 kwartał 2018r.

Cena brutto: 49,00 PLN

Dodaj do koszyka

Biuletynu cen robót budowlanych-inwestycyjnych Zeszyt ten składa się z dwóch części: Jednostkowe ceny robót budowlanych inwestycyjnych Jednostkowe ceny montażu konstrukcji metalowych Przedstawione w niniejszym biuletynie ceny obejmuj± roboty budowlanych-inwestycyjnych i montażu konstrukcji metalowych....
Pokaż więcej...

[1] [2] [3]   >>  
Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Techno-kreacja a architektura...

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl