Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

  <<   [1] [2] [3]

Kosztorysowanie w budownictwie.
Autor: Tadeusz Laurowski

Wydawnictwo: Kabe, 2015

Cena brutto: 49,00 PLN

Dodaj do koszyka

Opis: W książce omówiono zasady sporządzania kosztorysów jako elementu procesu inwestycyjnego oraz obszernie omówiono sam proces inwestycyjny z uwzględnieniem tekstu jednolitego ustawy z dnia 10 czerwca 1994 . Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163).Książka jest przeznaczona dla osób uczestniczących w kursach z zakresu kosztorysowania robót budowlanych, jak i dla osób z wykształceniem budowlanym chcących odświeżyć wiedzę w tym zakresie nabytą w trakcie nauk...
Pokaż więcej...

Polskie Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych
Autor: pod redakcją mgr inż. Balbiny Kacprzyk

Wydawnictwo: SKB, 2017

Cena brutto: 65,00 PLN

Dodaj do koszyka

Polskie standardy kosztorysowania robót budowlanych, zostały opracowane przez członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych. Zastąpiła ona wcześniejsze wydanie z roku 2005., które na skutek przeobrażeń jakie miały miejsce na przestrzeni ostatnich kilku lat w kalkulacji kosztorysowej, straciły na aktualności. "Polskie standardy..." stanowią kompendium wiedzy na temat zasad, podstaw i formuł kalkulacyjnych i skierowane są nie tylko do wykonawców robót budowlanych również do inwestorów, w tym przede wsz...
Pokaż więcej...

Kosztorys w umowach o roboty budowlane
Autor: Zespół autorski: Łucja Lapierre, Mariola Miśkiewicz, Wiesława Sikorska-Ożgo, Janusz Traczyk, Janusz Woźnica, Andrzej Wypych, Henryk Żebrowski,

Wydawnictwo: PROMOCJA, 2005 Wydanie 4 zmienione

Cena brutto: 17,00 PLN

Dodaj do koszyka

Kosztorys w umowach o roboty budowlaneFormat A6, Stron 68, Oprawa miękka...
Pokaż więcej...

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W BUDOWNICTWIE I PODSTAWY ICH WYCENY KOSZTORYSOWEJ
Autor: Promocja Sekocenbud

Wydawnictwo: Promocja, 2007

Cena brutto: 45,00 PLN

Dodaj do koszyka

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W BUDOWNICTWIE I PODSTAWY ICH WYCENY:CZĘŚĆ 1. Roboty budowlaneCZĘŚĆ 2. Roboty instalacji sanitarnychCZĘŚĆ 3. Roboty instalacji elektrycznychCZĘŚĆ 4. Katalogi do wyceny robót w nowych technologiachCZĘŚĆ 5. Zasady określania nakładów rzeczowych robót metodą analizy indywidualnejO function changeViewDet(dest) { p = 'lnk_'; pp = 'a_';; if(dest!='desc') { if(d=document.getElementById(p+'desc')) d.className='productdetail_inactive'; document.getElementById(pp+'desc').style.display='none'...
Pokaż więcej...

Program funkcjonalno-użytkowy oraz wycena planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych.
Autor: Promocja Sekocenbud

Wydawnictwo: Sekocenbud, 2005

Cena brutto: 29,00 PLN

Dodaj do koszyka

Program funkcjonalno-użytkowy oraz wycena planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych.Publikacja zawiera następujące rozdziały:1. Program funkcjonalno-użytkowy jako dokument opisujący przedmiot zamówienia2. Szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane w zamówieniach publicznych:    2.1. Sposoby szacowania wartości zamówienia na roboty budowlane    2.2. Kosztorys inwestorski    2.3. Planowane koszty robót budowlanych i planowane koszty prac pro...
Pokaż więcej...

Podstawy kosztorysowania w architekturze krajobrazu
Autor: Katarzyna Jóźwik-Jaworska

Wydawnictwo: Hortpress, 2012

Cena brutto: 22,00 PLN

Dodaj do koszyka

Podręcznik Podstawy kosztorysowania w architekturze krajobrazu skierowany jest dla przyszłych techników architektury krajobrazu. Poruszane w nim zagadnienia dotyczące wyceny robót nie należą do łatwych, jednak umiejętność sporządzania prostych kosztorysów jest niezbędna w procesie urządzania i pielęgnacji terenów zieleni. Zamieszczone w tekście przykłady oraz zadania kontrolne pomogą w opanowaniu wiedzy i sprawdzeniu umiejętności nabytych w czasie zajęć lekcyjnychStron 92, Format B5, Oprawa miękka, 2012...
Pokaż więcej...

KOSZTORYSOWANIE OBIEKTÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH. Wyd 2
Autor: Balbina Kacprzyk

Wydawnictwo: Polcen, 2010 wyd.2

Cena brutto: 51,45 PLN

Dodaj do koszyka

W poradniku tym dodano nowy temat kosztorysowania w zamówieniach publicznych oraz rozwinięto i wzbogacono rozdział poświęcony przedmiarowi robót, a także zaktualizowano wycenę prac projektowych oraz wykaz Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). Wciąż bardzo istotnym tematem jest rozdział poświęcony technikom komputerowym, a mianowicie komputerowe wspomaganie kosztorysowania. Trzeba przyznać, że pomimo zachodzących zmian, jakie upłynęły od pierwszego wydania niniejszej książki (to już prawie 10 lat) publikacja ...
Pokaż więcej...

KOSZTORYSOWANIE OBIEKTÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH. Wyd 2
Autor: Balbina Kacprzyk

Wydawnictwo: Polcen, 2010 wyd.2

Cena brutto: 51,45 PLN

Dodaj do koszyka

W poradniku tym dodano nowy temat kosztorysowania w zamówieniach publicznych oraz rozwinięto i wzbogacono rozdział poświęcony przedmiarowi robót, a także zaktualizowano wycenę prac projektowych oraz wykaz Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). Wciąż bardzo istotnym tematem jest rozdział poświęcony technikom komputerowym, a mianowicie komputerowe wspomaganie kosztorysowania. Trzeba przyznać, że pomimo zachodzących zmian, jakie upłynęły od pierwszego wydania niniejszej książki (to już prawie 10 lat) publikacja ...
Pokaż więcej...

Kosztorysowanie robót budowlanych
Autor: B. Grzyl

Wydawnictwo: Verlag Dashofer, 2011

Cena brutto: 83,00 PLN

Dodaj do koszyka

Prawidłowo wykonana analiza kosztów inwesty­cji jest warunkiem podjęcia korzystnych decyzji. Dotyczy to nowego projektu jak iremontu, mo­dernizacji bądź adaptacji. Przeprowadza się ją wróżnych fazach procesu inwestycyjno – budow­lanego. Na trafność takiej analizy kluczowy wpływ ma właściwe sporządzenie kosztorysów. Nasza książka poświęcona jest kosztorysowa­niu. Jej celem jest przybliżenie problemu analizy kosztów. Zostały tu dokładne wytłumaczone za­sady, opisane programy komputer...
Pokaż więcej...

Powszechne standardy kosztorysowania. Zasady i procedury wyceny obiektów i robót budowlanych
Autor: Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wacetob, 2015

Cena brutto: 69,00 PLN

Dodaj do koszyka

Prezentowane standardy zostały opracowane przy udziale Rzeczoznawców Kosztorysowych Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, członków Komitetu Ekonomiki Budownictwa PZiTB oraz przedstawicieli firm zajmujących się zawodowo kosztorysowaniem robót i obiektów w budownictwie.Duża zmienność regulacji prawnych, postępująca dynamicznie informatyzacja procesów obliczeniowych, zróżnicowane sposoby kalkulacji cen robót budowlanych określane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówie...
Pokaż więcej...

  <<   [1] [2] [3]
Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Techno-kreacja a architektura...

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl