Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:
Architektura
Automatyka
BHP i PPOŻ
Biochemia
Biologia
Biznes IT
Budownictwo
CAD/CAM
Cenniki
Chemia
Drogi Mosty i Koleje
Elektronika
Elektrotechnika i energetyka
Fotografia cyfrowa
Geologia i geodezja
GMP, GHP, HACCP, ISO, CE
Informatyka
Instalacje Chłodnicze
Instalacje Ciepłownicze
Instalacje Elektroenergetyczne
Instalacje Gazowe
Instalacje Sanitarne
Instalacje Wentylacyjne i Klimatyzacyjne
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Środowiska
Jednostki budżetowe, gminy, zamówienia publiczne
Karty charakterystyk
KNR-y, KNNR-y, KNP
Kosztorysowanie
Logistyka
Matematyka
Mechanika
Niekonwencjonalne źródła energii
Nieruchomości
Ochrona środowiska
Organizacja i zarządzanie
Podstawy komputera
Praca, zatrudnienie, wynagrodzenie
Prawo
Programowanie
Programy
Przemysł spożywczy
Rachunkowość i finanse
Reprinty
Słowniki
Tablice informacyjne
Technika
Tworzywa Sztuczne
Zapowiedzi
Zarządzanie jakością
Zieleń Ogrodnictwo
Wzorcowe regulaminy i instrukcje
Zarządzanie, marketing
Filmy szkoleniowe


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

Geologia i geodezja
   


Uwarunkowania prawne i techniczne procedur geodezyjnych w budownictwie


Autor: Pawelski Witold

Wydawnictwo: Politechnika Łódzka, 2013

ISBN: 978-83-7283-545-1

Cena netto: 23,81 PLN
VAT: 5 %
Cena brutto: 25,00 PLN

DODAJ DO KOSZYKA
Podaj ilość:     
 

Opis produktu:


SPIS TRESCI


1. WSTEP  6


2. UWARUNKOWANIA PROCEDUR GEODEZYJNYCH


I KARTOGRAFICZNYCH WEDŁUG POLSKICH AKTÓW PRAWNYCH  9


2.1. Ustawy 9


2.1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – „Prawo budowlane”


(z pózniejszymi zmianami)  9


2.1.2. Ustawa z dnia 7 maja 1989 r. – „Prawo geodezyjne i kartograficzne”


(z pózniejszymi zmianami)  9


2.1.3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. – „O planowaniu i zagospodarowaniu


przestrzennym”10


2.2. Rozporządzenia 10


2.2.1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej


i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. – „w sprawie rodzaju


i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz


czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie”  10


2.2.2. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji


z dnia 14 lutego 2012 r. „w sprawie osnów geodezyjnych,


grawimetrycznych i magnetycznych”  11


2.2.3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji


z dnia 9 listopada 2011 r. „w sprawie standardów technicznych


wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokosciowych


oraz przekazywania wyników tych pomiarów do


panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”  12


2.2.4. Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 15 pazdziernika 2012 r.


„w sprawie panstwowego systemu odniesien przestrzennych”  17


2.2.5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki


Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. „w sprawie szczegółowego


zakresu i formy projektu budowlanego”  17


2.2.6. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa


z dnia 2 kwietnia 2001 r. „w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci


uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji


projektowej” 18


2.2.7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej


z dnia 30 maja 2000 r. „w sprawie warunków technicznych,


jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inynierskie


i ich usytuowanie” 19


2.2.8. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobów


Naturalnych i Lesnictwa z dnia 20 grudnia 1996 r. „w sprawie


warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty


budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie”  19


2.2.9. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej


z dnia 2 marca 1999 r. „w sprawie warunków technicznych,


jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie


oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej


z dnia 29 stycznia 2013 r. „zmieniajace rozporzadzenie w sprawie


warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi


publiczne i ich usytuowanie”  20


2.2.10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.


„w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacej nowej


zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku


miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”  21


2.2.11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadacbudynki i ich usytuowanie” oraz Rozporzadzenie Ministra


Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. „zmieniajace rozporzadzenie


w sprawie warunków technicznych, jakim powinny


odpowiadac budynki i ich usytuowanie” oraz Rozporzadzenie


Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej


z dnia 6 listopada 2012 r. „zmieniajace rozporzadzenie


w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadacbudynki i ich usytuowanie”  21


2.2.12. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 grudnia 2011 r.


„w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej”  22


2.2.13. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia


12 lutego 2013 r. „w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji


sieci uzbrojejenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych


oraz mapy zasadniczej”  22


2.3. Podsumowanie 23


3. NORMY O SYMBOLU PN  24


4. UWARUNKOWANIA TECHNICZNE KSZAŁTOWANIA GEOMETRII


BUDYNKÓW WEDŁUG STANDARDÓW ISO  26


4.1. Informacje ogólne  26


4.2. Koordynacja wymiarowa  27


4.3. Wyraanie dokładnosci wymiarowej  28


4.4. Tolerancje – ustalanie i kontrolowanie  30


4.5. Weryfikacja spełnienia tolerancji  36


4.6. Procedury geodezyjne  39


5. PROCEDURY OCENY DOKŁADNOSCI U YTKOWEJ INSTRUMENTÓW


GEODEZYJNYCH 49


5.1. Ogólna charakterystyka procedur testowych  49


5.2. Niwelatory  51


5.3. Teodolity 58


5.4. Dalmierze elektrooptyczne  65


5.5. Tachimetry elektroniczne  72


5.6. Niwelatory laserowe  80


5.7. Pionowniki optyczne  90


5.8. Odbiorniki GNSS RTK  96


6. KONCEPCJA WYKORZYSTANIA STANDARDÓW ISO W PRAKTYCE


GEODEZYJNEJ  102


7. KORELACJA UWARUNKOWAN PRAWNYCH


OBOWIAZUJACYCH W POLSCE ZE STANDARDAMI ISO 105


8. ZAKONCZENIE 114


LITERATURA 115


SUMMARY  117

Stron 118, Format B5, oprawa miękka, 2013
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również:

ZADANIA GEODEZJI w katastrze i gospodarce nieruchomościami. cz.1
Geodezja w praktyce
Podstawy geodezji inżynieryjnej - standardy, pomiary realizacyjne, trasy, objętości
ZADANIA GEODEZJI w katastrze i gospodarce nieruchomościami. cz.2
Podstawy fotogrametrii
Twoj koszyk jest pusty.

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...

Techno-kreacja a architektura...

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl