Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:
Architektura
Automatyka
BHP i PPOŻ
Biochemia
Biologia
Biznes IT
Budownictwo
CAD/CAM
Cenniki
Chemia
Drogi Mosty i Koleje
Elektronika
Elektrotechnika i energetyka
Fotografia cyfrowa
Geologia i geodezja
GMP, GHP, HACCP, ISO, CE
Informatyka
Instalacje Chłodnicze
Instalacje Ciepłownicze
Instalacje Elektroenergetyczne
Instalacje Gazowe
Instalacje Sanitarne
Instalacje Wentylacyjne i Klimatyzacyjne
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Środowiska
Jednostki budżetowe, gminy, zamówienia publiczne
Karty charakterystyk
KNR-y, KNNR-y, KNP
Kosztorysowanie
Logistyka
Matematyka
Mechanika
Niekonwencjonalne źródła energii
Nieruchomości
Ochrona środowiska
Organizacja i zarządzanie
Podstawy komputera
Praca, zatrudnienie, wynagrodzenie
Prawo
Programowanie
Programy
Przemysł spożywczy
Rachunkowość i finanse
Reprinty
Słowniki
Tablice informacyjne
Technika
Tworzywa Sztuczne
Zapowiedzi
Zarządzanie jakością
Zieleń Ogrodnictwo
Wzorcowe regulaminy i instrukcje
Zarządzanie, marketing
Filmy szkoleniowe


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

Instalacje Ciepłownicze
   


Instalacje wodociągowe i Kanalizacyjne


Autor: Praca zbiorowa

Wydawnictwo: KABE, 2014

ISBN: 978-83-62760-96-1

Cena netto: 55,24 PLN
VAT: 5 %
Cena brutto: 58,00 PLN

DODAJ DO KOSZYKA
Podaj ilość:     
 

Opis produktu:

Książka adresowana jest do wykonawców instalacji wodno-kanalizacyjnych. Może być także pomocna uczniom odpowiednich szkół zawodowych.

Spis treści:

1. Woda w przyrodzie i sieciach wodociągowych
1.1. Źródła wody, jej obieg i znaczenie w przyrodzie
1.2. Jakość wód wprowadzanych do sieci wodociągowych
1.2.1. Wymagania stawiane wodzie użytkowej
1.2.2. Metody uzdatniania wody
1.3. Podstawowe definicje dotyczące zaopatrzenia w wodę
2. Sieć wodociągowa i jej systemy
2.1. Systemy sieci wodociągowej
2.2. Materiały do budowy sieci wodociągowej (wiadomości podstawowe)
2.3. Rury wodociągowe z tworzyw sztucznych
2.4. Uzbrojenie sieci wodociągowych (wiadomości podstawowe)
2.5. Pompy w urządzeniach wodociągowych
2.6. Podstawowe wymogi bhp przy układaniu przewodów wodociągowych
3. Wewnętrzne instalacje wodociągowe
3.1. Instalacje wodociągowe – definicje
3.2. Normatywne wielkości zużycia wody
3.3. Podział wewnętrznych instalacji wodociągowych
3.4. Instalacje ciepłej wody
3.4.1. Rodzaje instalacji ciepłej wody
3.4.2. Urządzenia do przygotowania ciepłej wody
3.5. Armatura instalacji wodociągowych
3.6. Zabezpieczenie wody wodociągowej przed zanieczyszczeniem wtórnym wywołanym przepływem zwrotnym
3.7. Instalacje przeciwpożarowe
3.7.1. Bezpieczeństwo pożarowe
3.7.2. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne
3.7.3. Instalacje hydrantowe
3.7.4. Instalacje tryskaczowe i zraszaczowe
3.8. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia przy wykonywaniu instalacji wodociągowych
3.9. Warunki techniczne wykonania wewnętrznych instalacji wodociągowych
3.10. Ogólne zasady prowadzenia przewodów
3.11. Ogólne zasady montażu armatury i urządzeń wodociągowych
3.12. Izolowanie instalacji
3.13. Badanie szczelności instalacji wodociągowych
3.14. Odbiór wewnętrznych instalacji wodociągowych
3.15. Podstawowe zasady użytkowania instalacji wodociągowych
3.16. Kontrole okresowe
3.17. Przeglądy robocze instalacji
4. Instalacje wodociągowe z miedzi
4.1. Właściwości miedzi i jej zastosowanie w instalacjach wodociągowych
4.2. Charakterystyka techniczna rur z miedzi wykorzystywanych w instalacjach wewnętrznych
4.2.1. Pakowanie i magazynowanie rur miedzianych
4.3. Charakterystyka techniczna łączników do rur miedzianych wykorzystywanych w instalacjach wewnętrznych
4.3.1. Pakowanie, przechowywanie i transport łączników do rur miedzianych
4.4. Rodzaje połączeń rurowych i ich stosowanie
4.5. Instrukcja przygotowania i montażu elementów instalacji miedzianych
4.6. Połączenia rur miedzianych
4.6.1. Lutowanie miękkie
4.6.2. Lutowanie twarde
4.6.3. Spawanie i zaprasowywanie
4.7. Gięcie rur miedzianych
4.8. Wytyczne montażu instalacji z rur miedzianych
4.9. Próba szczelności, płukanie instalacji i odbiór końcowy
5. Instalacje wodociągowe z polipropylenu
5.1. Systemy wodociągowe z polipropylenu (wiadomości ogólne)
5.2. Elementy systemu z polipropylenu
5.3. Kompensacja wydłużeń termicznych instalacji z polipropylenu (rozszerzalność liniowa przewodów)
5.4. Techniki łączenia systemów z polipropylenu – zgrzewanie
5.4.1. Instrukcja zgrzewania rur z polipropylenu
5.4.2. Narzędzia – przyrządy pomocnicze
5.5. Pozostałe techniki łączenia systemów z polipropylenu
5.6. Izolacje termiczne
5.7. Próba ciśnieniowa i odbiór instalacji
5.8. Magazynowanie i transport rur polipropylenowych
5.9. Zestawienie produktów
6. Instalacje wodociągowe z rur wielowarstwowych
6.1. Systemy wodociągowe z rur wielowarstwowych PE-AL-PE (wiadomości ogólne)
6.2. Elementy systemu PE-AL-PE
6.3. Narzędzia do montażu systemu KISAN
6.4. Instrukcja montażu połączeń systemu KISAN
6.4.1. Zasady i sposoby rozprowadzenia przewodów z rur KISAN
6.4.2. Prowadzenie i izolowanie cieplne przewodów
6.4.3. Kompensacja wydłużeń termicznych
6.4.4. Wymagania szczegółowe odnośnie instalowania przewodów z rur KISAN
6.5. Warunki odbioru instalacji z tworzyw sztucznych
7. Instalacje wodociągowe z rur stalowych KISTAL INOX
7.1. Wiadomości ogólne o systemie KISTAL INOX
7.2. Opis systemu
7.3. Sygnalizacja niezaprasowanych złączek
7.4. Zapewnienie warunków kompensacji przewodów
7.5. Mocowanie rur
7.6. Instrukcje dotyczące montażu instalacji
7.7. Badanie szczelności
8. Tradycyjne instalacje z rur stalowych ocynkowanych
8.1. Instalacje z rur stalowych ocynkowanych (wiadomości ogólne)
8.2. Charakterystyka rur stalowych – zalety i wady
8.3. Sposoby łączenia rur stalowych
8.4. Zestawienie przykładowych produktów
9. Opomiarowanie zużycia wody
9.1. Zabudowa zestawów wodomierzowych w połączeniach wodociągowych zgodnie z normą PN-91/M-54910
9.2. Podział wodomierzy
9.3. Studzienki wodomierzowe
10. Oznaczenia graficzne instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
11. Charakterystyka ścieków i metod ich oczyszczania
11.1. Podstawowe definicje z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
11.2. Charakterystyka ścieków
11.3. Metody oczyszczania ścieków
11.3.1. Metody mechaniczne oczyszczania ścieków
11.3.2. Metody biologiczne oczyszczania ścieków
11.3.3. Metody chemiczne oczyszczania ścieków
11.4. Dopuszczalne wartości zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych
12. Rodzaje kanalizacji i warunki wykonywania sieci kanalizacyjnych
12.1. Kanalizacja ogólnospławna
12.2. Kanalizacja rozdzielcza
12.3. Materiały do wykonywania sieci kanalizacyjnych
12.4. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnych
13. Instalacje kanalizacyjne
13.1. Instalacje kanalizacyjne (wiadomości ogólne)
13.2. Systemy instalacji kanalizacyjnych
13.3. Uzbrojenie instalacji kanalizacyjnych
13.4. Lokalne urządzenia kanalizacyjne
13.5. Przybory sanitarne
13.5.1. Przybory sanitarne – definicje
13.5.2. Montaż przyborów sanitarnych
14. Konserwacja instalacji i urządzeń kanalizacyjnych
14.1. Sprzęt stosowany do udrażniania instalacji i urządzeń kanalizacyjnych
14.2. Konserwacja kanałów
15. Kanalizacja wewnętrzna z PVC/PP
15.1. System kanalizacji wewnętrznej z PVC/PP
15.2. Charakterystyka techniczna rur i kształtek PVC/PP
15.3. Zestawienie produktów z PVC/PP
15.4. Instrukcja montażu kanalizacji wewnętrznej z PVC/PP
16. Kanalizacja niskoszumowa – Wavin AS
16.1. System kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej Wavin AS
16.2. Charakterystyka systemu niskoszumowego
16.3. Transport i magazynowanie rur i kształtek Wavin AS
16.4. Instrukcja montażu elementów systemu niskoszumowego
16.5. Opaski termokurczliwe
16.5.1. Instrukcja montażu opasek termokurczliwych
17. Kanalizacja grawitacyjna – HD-PE
17.1. System kanalizacji wewnętrznej z HD-PE
17.2. Instrukcja montażu elementów systemu HD-PE
17.2.1. Sposoby łączenia
17.2.2. Układanie i mocowanie przewodów z HD-PE
18. Kanalizacja grawitacyjna – system żeliwny SMU
18.1. Podstawowe parametry i skład systemu SMU Saint Gobain
18.2. Układanie i mocowanie przewodów systemu SMU Saint Gobain
19. Instalacje rynnowe
19.1. Wiadomości ogólne
19.2. Nowoczesne systemy rynnowe
19.2.1. System rynnowy PVC-u
19.2.2. System rynnowy KANION STAL
19.3. Ciekawostki dotyczące systemów rynnowych
19.4. Odprowadzanie wód opadowych z systemów rynnowych
19.4.1. Opis systemów Wavin Q-Bic i Wavin Q-BB
20. Rozliczenia ilości odprowadzanych ścieków
20.1. Zasady określenia ilości odprowadzanych ścieków
20.2. Urządzenia pomiarowe ilości odprowadzanych ścieków – ściekomierze
20.2.1. Podział ściekomierzy
20.2.2. Wspólne cechy rozliczeniowych urządzeń pomiarowych
20.2.3. Liczniki cieczy w przewodach otwartych
20.2.4. Ściekomierze mierzące pełnym przekrojem rurociągu
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również:

Technologie bezwykopowe w inżynierii środowiska
Wycena nieruchomości do celów kredytowych
Instalowanie urządzeń gazowych - Poradnik
Sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi w obiektach budowlanych - Instalacje elektryczne, wentylacyjne i gaśnicze - projektowanie, montaż, eksploatacja. Materiały konferencyjne 2013
Przegrody przeszklone w architekturze energooszczędnej
ADSORPCYJNE OSUSZANIE POWIETRZA W ZASTOSOWANIU DO KLIMATYZACJI
Termomodernizacja w Polsce Zasady uzyskania kredytu i premii termomodernizacyjnej - broszura bezpłatna
Tunele wieloprzewodowe
Retencja i infiltracja wód deszczowych
Inżynierskie zastosowania systemu MES
Twoj koszyk jest pusty.

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...

Techno-kreacja a architektura...

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl