Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:
Architektura
Automatyka
BHP i PPOŻ
Biochemia
Biologia
Biznes IT
Budownictwo
CAD/CAM
Cenniki
Chemia
Drogi Mosty i Koleje
Elektronika
Elektrotechnika i energetyka
Fotografia cyfrowa
Geologia i geodezja
GMP, GHP, HACCP, ISO, CE
Informatyka
Instalacje Chłodnicze
Instalacje Ciepłownicze
Instalacje Elektroenergetyczne
Instalacje Gazowe
Instalacje Sanitarne
Instalacje Wentylacyjne i Klimatyzacyjne
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Środowiska
Jednostki budżetowe, gminy, zamówienia publiczne
Karty charakterystyk
KNR-y, KNNR-y, KNP
Kosztorysowanie
Logistyka
Matematyka
Mechanika
Niekonwencjonalne źródła energii
Nieruchomości
Ochrona środowiska
Organizacja i zarządzanie
Podstawy komputera
Praca, zatrudnienie, wynagrodzenie
Prawo
Programowanie
Programy
Przemysł spożywczy
Rachunkowość i finanse
Reprinty
Słowniki
Tablice informacyjne
Technika
Tworzywa Sztuczne
Zapowiedzi
Zarządzanie jakością
Zieleń Ogrodnictwo
Wzorcowe regulaminy i instrukcje
Zarządzanie, marketing
Filmy szkoleniowe


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

Nieruchomości
   


Nieruchomości. Wybrane zagadnienia


Autor: Joanna Cymerman

Wydawnictwo: Politechnika Koszalińska, 2015

ISBN: 978-83-7365-367-2

Cena netto: 71,43 PLN
VAT: 5 %
Cena brutto: 75,00 PLN

DODAJ DO KOSZYKA
Podaj ilość:     
 

Opis produktu:


Stron 353, Format B5, Oprawa miękka, 2015

SPIS TREŚCI


Od autorów 9


Wykaz skrótów  11I. Wybrane zagadnienia z obszaru prawa


1. Część ogólna prawa cywilnego Michał Hejbudzki  13


1.1. Stosunek cywilnoprawny  13


1.2. Osoby fizyczne  14


1.3. Osoby prawne 16


1.4. Ułomne osoby prawne  18


1.5. Rzeczy – nieruchomości i rzeczy ruchome  18


1.6. Forma czynności prawnych  24


1.7. Pełnomocnictwo  25


1.8. Wady oświadczeń woli  26


1.9. Sankcje wadliwych czynności prawnych 27


1.10. Przedawnienie roszczeń  29


2. Podstawy prawa rzeczowego − Michał Hejbudzki ................................................... 31


2.1. Mienie jako kategoria prawa cywilnego .................................................................. 31


2.2. Klasyfikacja praw rzeczowych ................................................................................ 31


2.3. Prawo własności ...................................................................................................... 32


2.4. Użytkowanie wieczyste ........................................................................................... 37


2.5. Ograniczone prawa rzeczowe .................................................................................. 39


2.6. Ogolne zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemcow ............................. 50


3. Elementy prawa zobowiązań dotyczących nieruchomości − Michał Hejbudzki ... 53


3.1. Zagadnienia ogolne prawa zobowiązań ................................................................... 53


3.2. Tryby zawarcia umowy............................................................................................ 53


3.3. Zawarcie umowy przez osobę, ktora nie może pisać ............................................... 54


3.4. Zawarcie umowy przez osobę niewidomą ............................................................... 54


3.5. Zakończenie umowy ................................................................................................ 54


3.6. Zasada swobody umow ............................................................................................ 55


3.7. Wzorce umowne ...................................................................................................... 55


3.8. Niedozwolone postanowienia umowne ................................................................... 56


3.9. Umowa przedwstępna .............................................................................................. 57


3.10. Zadatek .................................................................................................................. 58


3.11. Umowa odstąpienia i odstępne .............................................................................. 58


3.12. Umowy obligacyjne dotyczące korzystania z nieruchomości ................................ 59


4. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego – Michał


Hejbudzki ................................................................................................................... 73


4.1. Ogolne wiadomości o dziedziczeniu ........................................................................ 73


4.2. Małżeńskie ustroje majątkowe ................................................................................. 82


4.3. Odpowiedzialność małżonkow za długi .................................................................. 87


4.4. Podstawowe zasady określające zarząd majątkiem wspolnym ................................ 89


4.5. Zarządzanie majątkiem dziecka przez rodzicow ...................................................... 91


II. Wybrane zagadnienia z obszaru wiedzy technicznej


5. Podstawy budownictwa − Lech Kotlewski................................................................ 93


5.1. Zakres regulacji ustawy Prawo budowlane i przepisow wykonawczych ................. 93


5.2. Polska Klasyfikacja Obiektow Budowlanych (PKOB) .......................................... 103


5.3. Stosowanie polskich i międzynarodowych norm budownictwie ........................... 107


5.4. Zasady obliczania powierzchni obiektow budowlanych ........................................ 108


5.5. Dokumentacja obiektu budowlanego ..................................................................... 117


5.6. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego ....... 119


6. Proces inwestycyjny w budownictwie − Lech Kotlewski ....................................... 123


6.1. Projekt budowlany ................................................................................................. 123


6.2. Pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy obiektu budowlanego ....................... 129


6.3. Prowadzenie robot budowlanych ........................................................................... 133


6.4. Pozwolenie na użytkowanie, zawiadomienie o zakończeniu budowy ................... 136


6.5. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego ............................................. 138


6.6. Rozbiorka obiektu budowlanego ........................................................................... 139


6.7. Obowiązki uczestnikow procesu inwestycyjnego .................................................. 141


7. Eksploatacja nieruchomości − Lech Kotlewski ...................................................... 147


7.1. Utrzymanie obiektow budowlanych ...................................................................... 147


7.2. Defekty obiektow budowlanych wynikające z błędow projektowych,


wykonawstwa, szkod eksploatacyjnych ................................................................ 151


7.3. Zużycie obiektow budowlanych – miary i sposoby oceny .................................... 153


7.4. Ochrona przeciwpożarowa, bezpieczeństwo elektryczne i gazowe ....................... 156


7.5. Zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej. Certyfikacja energetyczna


budynkow ............................................................................................................... 162


8. Podstawy kosztorysowania − Lech Kotlewski ........................................................ 167


8.1. Pojęcia ogolne, akty prawne, rodzaje kosztorysow, rola, zadania i funkcje


kosztorysow ........................................................................................................... 167


8.2. Baza normatywna i cenowa ................................................................................... 174


8.3. Zasady wykonywania przedmiarow i obmiarow robot .......................................... 176


8.4. Specyfika kosztorysowania robot budowlanych .................................................... 187


III. Wybrane zagadnienia z obszaru wiedzy specjalistycznej


9. Źródła informacji o nieruchomościach – Ryszard Cymerman,


Joanna Cymerman ................................................................................................... 189


9.1. Systematyka informacji o nieruchomościach ......................................................... 189


9.2. Księgi wieczyste .................................................................................................... 191


9.3. Ewidencja gruntow i budynkow ............................................................................ 197


9.4. Opracowania planistyczne ..................................................................................... 204


9.5. Mapa zasadnicza .................................................................................................... 214


10. Gospodarowanie publicznymi zasobami nieruchomości – Ryszard Cymerman,


Joanna Cymerman .................................................................................................. 219


10.1. Podstawy prawne gospodarowania nieruchomościami ........................................ 219


10.2. Organy właściwe w sprawach gospodarowania nieruchomościami .................... 219


10.3. Zasoby nieruchomości – pojęcie, rodzaje, formy gospodarowania ..................... 220


10.4. Preferencyjny obrot między Skarbem Państwa a jednostkami samorządu


terytorialnego ....................................................................................................... 224


10.5. Zasada jawności obrotu........................................................................................ 225


10.6. Zbywanie nieruchomości w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej ........ 226


10.7. Użytkowanie wieczyste ....................................................................................... 230


10.8. Ustalanie cen i zasady udzielania bonifikat ......................................................... 239


10.9. Trwały zarząd ...................................................................................................... 243


11. Wycena nieruchomości – Ryszard Cymerman, Joanna Cymerman ...................... 251


11.1. Wycena nieruchomości i rzeczoznawstwo majątkowe ........................................ 251


11.2. Rodzaje wartości nieruchomości ......................................................................... 254


11.3. Operat szacunkowy .............................................................................................. 256


11.4. Zasady ogolne wyceny ......................................................................................... 259


11.5. Określanie wartości nieruchomości w podejściu porownawczym ....................... 263


11.6. Określanie wartości nieruchomości w podejściu dochodowym ........................... 266


11.7. Określanie wartości nieruchomości w podejściu kosztowym .............................. 274


11.8. Określanie wartości nieruchomości w podejściu mieszanym .............................. 279


12. Podatki i opłaty związane z nieruchomościami – Ryszard Cymerman,


Joanna Cymerman ................................................................................................. 285


12.1. Podstawowe pojęcia z obszaru prawa podatkowego............................................ 285


12.2. System opłat od nieruchomości – pojęcie. Klasyfikacja opłat ............................. 288


12.3. Charakterystyka wybranych opłat ........................................................................ 291


Bibliografia ................................................................................................................... 313


Spis rysunkow ............................................................................................................... 324


Spis tabel ....................................................................................................................... 325


Załączniki ..................................................................................................................... 327


1. Umowa przedwstępna sprzedaży społdzielczego własnościowego prawa do lokalu przykład.................................................................................................. 328


2. Orientacyjna trwałość rożnych typow budynkow ..................................................... 331


3. Orientacyjna trwałość poszczegolnych elementow budynku .................................... 332


4. Kosztorys – przykład ................................................................................................ 334


5. Wypis z rejestru gruntow – przykład ...................................................................... 349


6. Wyrys z mapy ewidencyjnej – przykład ................................................................... 350


7. Studium uwarunkowań i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy


(fragment części graficznej) przykład .................................................................... 351


8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy (fragment części


graficznej) przykład ............................................................................................... 352


9. Mapa zasadnicza (fragment) – przykład ................................................................... 353
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również:

66 NAJCZĘSTSZYCH BŁĘDÓW WYCEN NIERUCHOMOŚCI ROZWIĄZANIA PRAKTYCZNE
Inwestowanie w nieruchomości na rynkach międzynarodowych
Wycena nieruchomości w zadaniach. Przewodnik do ćwiczeń.Produkt chwilowo niedostępny
Źródła informacji w gospodarowaniu nieruchomościami
ZADANIA GEODEZJI w katastrze i gospodarce nieruchomościami. cz.1
Geodezja w praktyce
ZADANIA GEODEZJI w katastrze i gospodarce nieruchomościami. cz.2
Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym komentarzem
Kartografia i geowizualizacja
Twoj koszyk jest pusty.

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...

Techno-kreacja a architektura...

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl