Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:
Architektura
Automatyka
BHP i PPOŻ
Biochemia
Biologia
Biznes IT
Budownictwo
CAD/CAM
Cenniki
Chemia
Drogi Mosty i Koleje
Elektronika
Elektrotechnika i energetyka
Fotografia cyfrowa
Geologia i geodezja
GMP, GHP, HACCP, ISO, CE
Informatyka
Instalacje Chłodnicze
Instalacje Ciepłownicze
Instalacje Elektroenergetyczne
Instalacje Gazowe
Instalacje Sanitarne
Instalacje Wentylacyjne i Klimatyzacyjne
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Środowiska
Jednostki budżetowe, gminy, zamówienia publiczne
Karty charakterystyk
KNR-y, KNNR-y, KNP
Kosztorysowanie
Logistyka
Matematyka
Mechanika
Niekonwencjonalne źródła energii
Nieruchomości
Ochrona środowiska
Organizacja i zarządzanie
Podstawy komputera
Praca, zatrudnienie, wynagrodzenie
Prawo
Programowanie
Programy
Przemysł spożywczy
Rachunkowość i finanse
Reprinty
Słowniki
Tablice informacyjne
Technika
Tworzywa Sztuczne
Zapowiedzi
Zarządzanie jakością
Zieleń Ogrodnictwo
Wzorcowe regulaminy i instrukcje
Zarządzanie, marketing
Filmy szkoleniowe


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

Instalacje Sanitarne
   


Kanalizacja.Projektowanie, wykonanie, eksploatacja.


Autor: Adam Bolt

Wydawnictwo: Seidel Przywecki, 2012

ISBN: 978-83-60956-32-8

Cena netto: 176,19 PLN
VAT: 5 %
Cena brutto: 185,00 PLN

DODAJ DO KOSZYKA
Podaj ilość:     
 

Opis produktu:

Pierwszy na rynku podręcznik akademicki, który w szczegółowy sposób opisuje: • Zagadnienia programowania, projektowania, realizacji i eksploatacji kanalizacji w nowych warunkach technicznych i ekonomicznych

 • Nowe warunki planowania zagospodarowania przestrzennego

 • Dezaktualizacja powszechnie akceptowanych standardów projektowania kanalizacji

 • Rozwiązania alternatywne dla tradycyjnych przy zagospodarowaniu ścieków sanitarnych i wód opadowych

 • Konsekwencje zmian warunków hydraulicznych w sieciach

 • Szczególne wymagania nowych warunków materiałowych

 • Problemy dostępności i możliwości wyposażenia eksploatacyjnego

  Stron 628, Format B5, Oprawa Twarda, 2012

  SPIS TREŚCI ::

  1. Kanalizacja w planach przestrzennego zagospodarowania terenu
  1.1. Rys historyczny
  1.2. Zmiany poglądów na zasady projektowania kanalizacji
  1.3. Wpływ aktów prawnych na rozwój systemów kanalizacyjnych


  2. Funkcjonowanie przedsiębiorstw kanalizacyjnych w Polsce
  2.1. Zarys historii zmian organizacyjnych
  2.2. Zakres podmiotowy
  2.3. Rozwój kanalizacji w Polsce
  2.4. Zasady finansowania
  2.5. Zasady ustalania opłat
  2.6. Przykłady opłat za wody opadowe i roztopowe
  2.6.1. Doświadczenia polskie
  2.6.2. Doświadczenia zagraniczne


  3. Sposoby odprowadzania ścieków
  3.1. Klasyfikacje systemów kanalizacyjnych
  3.2. Kanalizacje dualne
  3.3. Podział kanalizacji w zależności od rodzaju odprowadzanych ścieków
  3.3.1. Kanalizacja ogólnospławna
  3.3.2. Kanalizacja rozdzielcza
  3.3.3. Kanalizacja półrozdzielcza
  3.4. Podział kanalizacji w zależności od sposobu transportu hydraulicznego ścieków
  3.4.1. Kanalizacja grawitacyjna
  3.4.2. Kanalizacja podciśnieniowa
  3.4.3. Kanalizacja ciśnieniowa
  3.5. Alternatywne zagospodarowanie wód opadowych
  3.5.1 Cele zastosowania zagospodarowania wód opadowych
  3.5.2. Warunki stosowania metod alternatywnych
  3.5.3. Przykrycia dachowe
  3.5.4. Retencjonowanie wód opadowych w warunkach lokalnych
  3.5.5. Konstrukcje dużych zbiorników do retencjonowanie wód opadowych
  3.5.6. Urządzenia do retencjonowania i infiltracji wód opadowych
  3.6. Zielone dachy
  3.6.1. Budowa i funkcjonowanie zielonych dachów
  3.6.2. Przykłady realizacji
  3.6.3. Zdolności retencyjne zielonych dachów


  4. Trasowanie sieci kanalizacyjnej
  4.1. Cele trasowania
  4.2. Określanie zasięgu oddziaływania systemu
  4.3. Trasowanie kanałów w planie
  4.4. Pokonywanie przeszkód i unikanie kolizji
  4.5. Trasowanie sieci w przekroju


  5. Obliczeniowe przepływy ścieków w kanalizacji
  5.1. Informacje wstępne
  5.2. Ścieki sanitarne
  5.3. Wody przypadkowe i infiltracyjne
  5.4. Ścieki przemysłowe
  5.5. Wody opadowe
  5.5.1. Warunki projektowe
  5.5.2. Deszcz miarodajny
  5.5.3. Metoda stałych natężeń
  5.5.4. Metoda natężeń granicznych


  6. Obliczenie hydrauliczne
  6.1. Informacje ogólne
  6.2. Ustalanie granic zlewni
  6.3. Wielkość dopływu ścieków
  6.4. Podstawy wymiarowania kanałów
  6.5. Stosowane przekroje kanałów
  6.6. Klasyczna metodyka obliczeń hydraulicznych
  6.7. Modelowanie matematyczne


  7. Przewody kanalizacyjne
  7.1. Funkcje przewodów kanalizacyjnych
  7.2. Czynniki wpływające na wybór materiału na rury kanalizacyjne
  7.3. Charakterystyczne cechy materiałów stosowanych w kanalizacji
  7.3.1. Sztywność obwodowa
  7.3.2. Normowe definicje zachowań
  7.3.3. Zakres analiz wytrzymałościowych
  7.4. Czynniki wpływające na geometrię rurociągów w gruncie
  7.4.1. Wpływ zachowań rury na współpracę z podłożem gruntowym
  7.4.2. Warunki posadowienia
  7.4.3. Przygotowanie podłoża
  7.4.4. Obsypka i zasypka rury
  7.4.5. Alternatywne wykonanie podłoża gruntowego
  7.5. Próby szczelności rurociągów ciśnieniowych
  7.5.1. Klasyfikacja ciśnień próbnych zgodnie z normą PN-EN 805
  7.5.2. Próba skandynawska
  7.5.3. Zasady prowadzenia prób wg TIN
  7.5.4. Według normy PN-EN805
  7.5.5. Próba szczelności rurociągu grawitacyjnego
  7.6. Rozwiązania materiałowe
  7.6.1. Materiały tradycyjne
  7.6.2. Kamionka
  7.6.3. Żeliwo
  7.6.4. Beton i żelbet
  7.6.5. Stal
  7.6.6. Kompozyty
  7.6.7. Tworzywa termoplastyczne
  7.6.8. Kompozyty wytwarzane na bazie tworzyw
  7.7. Awarie kolektorów
  7.8. Podsumowanie


  8. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnych
  8.1. Cele elementów uzbrojenia sieci kanalizacyjnych
  8.2. Kanalizacyjne studzienki rewizyjne
  8.2.1. Znaczenie studzienek rewizyjnych w eksploatacji
  8.2.2. Zasady rozmieszczania studzienek rewizyjnych
  8.2.3. Rozwiązania konstrukcyjne studzienek rewizyjnych
  8.2.4. Materiały stosowane w wykonawstwie kanalizacyjnych studzienek rewizyjnych
  8.2.4.1. Konstrukcje murowane
  8.2.4.2. Studzienki betonowe i żelbetowe
  8.2.5. Studzienki z kompozytów
  8.2.6. Studzienki metalowe
  8.2.7. Studzienki z tworzyw sztucznych
  8.2.8. Cechy studzienki w aspekcie współpracy z podłożem gruntowym
  8.2.9. Sztywność obwodowa kanalizacyjnej studzienki rewizyjnej
  8.2.10. Zdolność do pokonania sił wyporu nawodnionego podłoża
  8.2.11. Podłoże wokół studzienek z tworzyw sztucznych
  8.2.12. Odciążenie studzienki
  8.3. Spoczniki
  8.4. Studzienki spadowe
  8.5. Płuczki kanałowe
  8.6. Przewietrzniki
  8.7. Syfony
  8.8. Przelewy burzowe
  8.9. Separatory
  8.10. Wpusty deszczowe
  8.11. Zbiorniki retencyjne
  8.12. Urządzenia do separacji olejów
  8.13. Specjalna konstrukcja studzienki rewizyjnej
  8.14. Urządzenia do ochrona przed cofką
  8.15. Przepompownie ścieków
  8.16. Wyloty
  8.17. Klasyfikacja urządzeń i obiektów hydrotechnicznych stanowiących wyposażenie infrastruktury drogowej
  8.17.1 Urządzenia powierzchniowe do odprowadzania wód opadowych.
  8.17.2. Urządzenia podziemne do odprowadzania wód opadowych
  8.17.3. Urządzenia do regulacji odpływu deszczowego
  8.17.4 Urządzenia do wchłaniania wód opadowych
  8.17.5. Przepusty
  8.17.6. Stopnie, progi, kaskady, bystrza


  9. Aspekty geotechniczne w projektowaniu infrastruktury komunalnej
  9.1. Znaczenie badań geotechnicznych na etapie projektowania i realizacji obiektów budowlanych
  9.2. Kategorie geotechniczne i zakres prowadzonych badań
  9.3. Badania parametrów geotechnicznych metodami in situ
  9.4. Projektowanie geotechniczne
  9.5. Programowanie badań
  9.6. Wybór parametrów geotechnicznych
  9.7. Uwagi do cech fizycznych i mechanicznych gruntów
  9.8 Parametry geotechniczne określane w badaniach in situ
  9.9. Wykorzystanie sond geotechnicznych w badaniach środowiskowych
  9.10. Geotechnika metod bezwykopowych
  9.11. Geotechnika dolnych źródeł ciepła
  9.12. Stateczność skarp budowli ziemnej
  9.13. Projektowanie odwodnień wykopów


  10. Trendy zmian w technologii budowy kolektorów
  10.1. Technologie stosowane w głębokiej kanalizacji
  10.2. Technologia upłynniania podłoża wykopu
  11. Eksploatacja kanalizacji
  11.1. Znaczenie dokumentacji w eksploatacji systemów kanalizacyjnych
  11.2. Trudności w samooczyszczaniu się kanałów
  11.3. Tradycyjne metody eksploatacji kanalizacji
  11.4. Postęp w eksploatacji systemów kanalizacyjnych
  11.5. Rekonstrukcje przewodów, technologie bezwykopowe
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również:

Technologie bezwykopowe w inżynierii środowiska
Instalowanie urządzeń gazowych - Poradnik
Wentylacja pożarowa. Projektowanie i instalacja
Gazowe i olejowe źródła ciepła małej mocy
Naturalne sposoby zagospodarowania wód opadowych
Klimatyzacja i wentylacja w szpitalach - teoria i praktyka eksploatacji
Klimatyzacja obiektów basenowych
Miejscowa wentylacja wywiewna. Poradnik.Optymalizacja parametrów powietrza w pomieszczeniach pracy.
Wodociągi i kanalizacja zewnętrzna
Wytyczne prowadzenia badań i zakres obliczeń do projektów budowli melioracyjnych
Twoj koszyk jest pusty.

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...

Techno-kreacja a architektura...

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl