Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:
Architektura
Automatyka
BHP i PPOŻ
Biochemia
Biologia
Biznes IT
Budownictwo
CAD/CAM
Cenniki
Chemia
Drogi Mosty i Koleje
Elektronika
Elektrotechnika i energetyka
Fotografia cyfrowa
Geologia i geodezja
GMP, GHP, HACCP, ISO, CE
Informatyka
Instalacje Chłodnicze
Instalacje Ciepłownicze
Instalacje Elektroenergetyczne
Instalacje Gazowe
Instalacje Sanitarne
Instalacje Wentylacyjne i Klimatyzacyjne
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Środowiska
Jednostki budżetowe, gminy, zamówienia publiczne
Karty charakterystyk
KNR-y, KNNR-y, KNP
Kosztorysowanie
Logistyka
Matematyka
Mechanika
Niekonwencjonalne źródła energii
Nieruchomości
Ochrona środowiska
Organizacja i zarządzanie
Podstawy komputera
Praca, zatrudnienie, wynagrodzenie
Prawo
Programowanie
Programy
Przemysł spożywczy
Rachunkowość i finanse
Reprinty
Słowniki
Tablice informacyjne
Technika
Tworzywa Sztuczne
Zapowiedzi
Zarządzanie jakością
Zieleń Ogrodnictwo
Wzorcowe regulaminy i instrukcje
Zarządzanie, marketing
Filmy szkoleniowe


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

Instalacje Ciepłownicze
   


Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż, eksploatacja


Autor: praca pod redakcją prof. dr. hab. inż. Halina Koczyk

Wydawnictwo: Systherm Serwis, wyd.2 2009

Cena netto: 130,00 PLN
VAT: 5 %
Cena brutto: 136,50 PLN

DODAJ DO KOSZYKA
Podaj ilość:     
 
  

Opis produktu:

Ogrzewnictwo, klimatyzacja i chłodnictwo są dziedzinami będącymi od lat przedmiotem zainteresowania Wydawnictwa SYSTHERM.

Po serii Kalendarzy Ogrzewnictwo oraz cieszącej się uznaniem czytelników książki „Ogrzewnictwo dla praktyków” rok wydania 2002, przedstawiamy Państwu kontynuację – wydanie drugie rozszerzone, praca zbiorowa pod redakcją wybitnej specjalistki ogrzewnictwa - prof. dr hab. inż. Haliny Koczyk, pod tytułem – „Ogrzewnictwo praktyczne. Projektowanie, montaż, certyfikacja energetyczna, eksploatacja”. Pierwsze jej wydanie było w 2005 roku.

Książka jest poradnikiem, opracowanym przez autorów, z którymi współpracuję od bardzo wielu lat – dr inż. Bronisławy Antoniewicz, dr inż. Małgorzaty Basińskiej, prof. dr hab. inż. Haliny Koczyk, przy współudziale dr inż. Andrzeja Górki – pracowników naukowo-dydaktycznych Zakładu Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza, Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej.

Wydany podręcznik zawiera niezbędne informacje dotyczące najczęściej stosowanych systemów ogrzewań wodnych oraz ich elementów składowych a także powietrznych na przykładzie popularnych kominków.

W przejrzystej formie zawarto w nim całość wiadomości potrzebnych przy projektowaniu, montażu i eksploatacji systemów ogrzewania, a w szczególności:

● wymagania ochrony cieplnej budynków, obliczenia cieplne i wilgotnościowe przegród,

● obliczenia zapotrzebowania (również sezonowego) na moc cieplną pomieszczeń i budynków,

● zasady doboru urządzeń kotłowni oraz niezbędnych zabezpieczeń,

● zasady projektowania sieci przewodów, doboru grzejników, armatury i automatyki.

W drugim wydaniu uwzględniono wnioski z rozwoju branży budownictwa i ogrzewnictwa, ciągłych zmian wprowadzanych ustaw oraz zmieniające się technologie. W nowych rozdziałach podano całość informacji z zakresu.:

● Nowe tendencje w projektowaniu budynków – omówienie budownictwa energooszczędnego i budownictwa pasywnego poparte przykładami już istniejących obiektów,

● Certyfikacja energetyczna budynków - zamieszczono tutaj aktualne przepisy zgodne z dyrektywa parlamentu europejskiego w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz polskimi uwarunkowaniami prawnymi.

Opisy zasad projektowania i metod obliczeń poparto przykładowymi projektami instalacji dla budynku jednorodzinnego wraz z kosztorysami opracowanymi przez mgr inż. Radomirę Makowską - Hess.

Podręcznik zawiera liczne ilustracje w postaci schematów a także zdjęć wybranych wyrobów instalacyjnych oraz zbiorcze dane o wyrobach i producentach w formie tabel.

Nowe spojrzenie i rozszerzenie książki o takie tematy jak: projektowanie i wykonywanie ogrzewań podłogowych, układy solarne, a także miejscowe źródła ciepła w postaci kominków, zagadnienia termomodernizacji budowlanej oraz eksploatacji instalacji ogrzewań w połączeniu z wiedzą praktyczną i wieloletnim doświadczeniem naukowo-dydaktycznym autorów daje pewność zainteresowania czytelniczego.

Książka przeznaczona jest dla specjalistów z zakresu ogrzewnictwa i branży ciepłowniczej, do korzystania z niej w codziennej pracy oraz dla środowisk akademickich, w tym zwłaszcza studentów kierunków technicznych oraz osób szukających wiedzy praktycznej.

Dziękuję w imieniu autorów i swoim własnym wszystkim firmom za zgodę na umieszczenie danych technicznych ich wyrobów jako przykładów zastosowań. Szczególnie cieszą przygotowane materiały dotyczące pomp ciepła, doboru zaworów grzejnikowych i równoważenia hydraulicznego instalacji.

Dziękuje wszystkim Autorom za duże zaangażowanie w przygotowanie rozszerzenia książki o zagadnienia certyfikacji energetycznej i omówienia energooszczędnych oraz pasywnych budynków

Stron 528, Rok Wydania 2009
 

SPIS TRE􀄝CI

Przedmowa do Wydania II 5

Od Autorów 6

Od Redakcji 7

1. Wykaz oznacze􀄔 17

2. Obliczenia cieplne i wilgotno􀄞ciowe przegród budynków 202.1. Obliczenia wspó􀃡czynników przenikania ciep􀃡a 20

2.1.1. Podstawowe definicje 20

2.1.2. Obliczenia wspó􀃡czynników przenikania ciep􀃡a przegród z􀃡o􀄪onych

z warstw jednorodnych 25

2.1.3. Obliczenia wspó􀃡czynnika przenikania ciep􀃡a dla przegrody budowlanej

z􀃡o􀄪onej 27

2.1.4. Wspó􀃡czynniki przenikania ciep􀃡a pod􀃡óg na gruncie i 􀄞cian przyleg􀃡ych do

gruntu 29

2.1.5. Opór cieplny przestrzeni nieogrzewanych 30

2.2. Obliczenia wspó􀃡czynników przenikania ciep􀃡a przegrody z mostkami

cieplnymi 31

2.3. Obliczenia rozk􀃡adu temperatur w przegrodzie wielowarstwowej 34

2.4. Obliczenia stanu wilgotno􀄞ciowego przegród 363. Wymagania ochrony cieplnej budynków 40

3.1. Maksymalne warto􀄞ci wspó􀃡czynników przenikania ciep􀃡a 40

3.2. Wymagania dotycz􀄅ce pod􀃡óg na gruncie 43

3.3. Wymagania dotycz􀄅ce maksymalnej powierzchni okien 44

3.4. Wymagania dotycz􀄅ce szczelno􀄞ci na przenikanie powietrza 45

3.5. Graniczne wska􀄨niki zapotrzebowania na ciep􀃡o do ogrzewania E0 464. Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciep􀃡o do ogrzewania

budynków mieszkalnych 474.1. Wprowadzenie 47

4.2. Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciep􀃡o wed􀃡ug wymaga􀄔

normatywnych 48

4.3. Uproszczona metoda oblicze􀄔 52

4.4. Wybrane dane klimatyczne 545. Obliczanie zapotrzebowania na moc ciepln􀄅 pomieszcze􀄔 ogrzewanych

o kubaturze do 600 m3 575.1. Podstawowe definicje 57

5.2. Straty ciep􀃡a przez przenikanie 57

5.3. Dodatki do strat ciep􀃡a przez przenikanie 58

5.4. Zapotrzebowanie na ciep􀃡o do wentylacji 59

5.5. Obliczeniowe warto􀄞ci temperatury zewn􀄊trznej i wewn􀄊trznej 60

5.6. Wymagania dotycz􀄅ce wentylacji w budynkach mieszkalnych,

zamieszkania zbiorowego i u􀄪yteczno􀄞ci publicznej 636. Grzejniki konwekcyjne 66

6.1. Ogólna klasyfikacja grzejników 66

6.2. Wymagania i przegl􀄅d typów grzejników konwekcyjnych 66

6.3. Zasady doboru grzejników konwekcyjnych 76

6.3.1. Powierzchnia ogrzewalna grzejnika 76

Spis tre􀄞ci

10 OGRZEWNICTWO PRAKTYCZNE – projektowanie, montaż, certyfi kacja energetyczna, eksploatacja

Halina Koczyk, Bronis􀃡awa Antoniewicz, Ma􀃡gorzata Basi􀄔ska

6.3.2. Dobór grzejników dla ogrzewa􀄔 dwururowych i parametrów pracy

ró􀄪nych od katalogowych 79

6.3.3. Dobór grzejników dla ogrzewa􀄔 jednorurowych 817. Ogrzewania p􀃡aszczyznowe 85

7.1. Podstawy teoretyczne wymiany ciep􀃡a przez promieniowanie 85

7.1.1. Wst􀄊p 85

7.1.2. Emisyjno􀄞􀃼 powierzchni 86

7.1.3. Wspó􀃡czynniki konfiguracji 87

7.1.4. Udzia􀃡 promieniowania w wymianie ciep􀃡a mi􀄊dzy powierzchni􀄅

grzejn􀄅, a pomieszczeniem 87

7.2. Zagadnienia fizjologiczne i wynikaj􀄅ce z nich ograniczenia dla

ogrzewa􀄔 p􀃡aszczyznowych 88

7.2.1. Komfort cieplny cz􀃡owieka 88

7.2.2. Ograniczenia dla ogrzewa􀄔 pod􀃡ogowych 94

7.2.3. Ograniczenia dla ogrzewa􀄔 sufitowych i 􀄞ciennych 95

7.2.4. Aspekty zdrowotne ogrzewa􀄔 pod􀃡ogowych 96

7.3. Przegl􀄅d typów ogrzewa􀄔 p􀃡aszczyznowych 97

7.3.1. Ogrzewania pod􀃡ogowe 97

7.3.2. Ogrzewania sufitowe 101

7.3.3. Ogrzewania 􀄞cienne 102

7.3.4. Aktywowanie termiczne rdzeni stropów 109

7.3.5. Ogrzewanie przestrzeni otwartych 110

7.4. Uk􀃡ady hydrauliczne i regulacja wydajno􀄞ci wodnych ogrzewa􀄔 p􀃡aszczyznowych

111

7.4.1. Uk􀃡ady hydrauliczne wodnych ogrzewa􀄔 p􀃡aszczyznowych, rozdzielacze 111

7.4.2. Dynamika i regulacja eksploatacyjna ogrzewa􀄔 p􀃡aszczyznowych 115

7.5. 􀃠􀄅czenie ogrzewania p􀃡aszczyznowego i grzejnikowego w jednym

systemie 117

7.5.1. Wariant A 118

7.5.2. Wariant B 121

7.5.3. Warianty C i D 121

7.6. Wykorzystanie instalacji ogrzewania p􀃡aszczyznowego do ch􀃡odzenia

pomieszcze􀄔 123

7.7. Wodne ogrzewanie pod􀃡ogowe, wylewane na mokro – charakterystyka

szczegó􀃡owa 125

7.7.1. Budowa, wymagania wg EN [13] 125

7.7.2. Sposoby mocowania przewodów grzejnych do pod􀃡o􀄪a 129

7.7.3. Prowadzenie przewodów, rozk􀃡ad temperatury na powierzchni pod􀃡ogi 131

7.8. Wodne ogrzewanie pod􀃡ogowe, wylewane na mokro – projektowanie 134

7.8.1. Wprowadzenie, ogólne zasady projektowania 134

7.8.2. Uwarunkowania i obliczenia wst􀄊pne 137

7.8.3. Obliczenia cieplne 137

7.8.4. Obliczenia hydrauliczne 140

7.8.5. Wybrane zagadnienia szczegó􀃡owe 144

7.9. Wykorzystanie programów komputerowych do wspomagania projektowania

146

7.9.1. Zdefiniowanie warunków brzegowych 147

7.9.2. Wykonanie oblicze􀄔 zapotrzebowania ciep􀃡a dla pomieszcze􀄔. 148

7.9.3. Wybór typu ogrzewania p􀃡aszczyznowego 148

7.9.4. Zlokalizowanie p􀃡aszczyzn grzejnych 148

Systherm D. Gazińska s.j. 2009 11

Spis tre􀄞ci

7.9.5. Zlokalizowanie rozdzielacza i przy􀃡􀄅czenie wszystkich obiegów grzejnych 149

7.9.6. Za􀃡o􀄪enie temperatury zasilania dla instalacji 149

7.9.7. Obliczenia cieplno-hydrauliczne 150

7.9.8. Wydruk rysunków i zestawienia materia􀃡ów 150

7.10. Przegl􀄅d podstawowych danych aktualnie dost􀄊pnych wodnych

ogrzewa􀄔 pod􀃡ogowych 150

7.11. Ogrzewanie promieniowe obiektów o du􀄪ej kubaturze 152

7.11.1. Wodne promienniki ta􀄞mowe 154

7.11.2. Gazowe promienniki podczerwieni 155

7.11.3. Elektryczne promienniki podczerwieni 1578. Przewody 159

8.1. Stosowane materia􀃡y 159

8.2. Kompensacja wyd􀃡u􀄪e􀄔 cieplnych przewodów 167

8.3. Przegl􀄅d podstawowych danych technicznych przewodów wybranych firm 170

8.4. Obliczanie strat ciep􀃡a przewodów 173

8.5. Wymagania dotycz􀄅ce izolacji 176

8.5.1. W􀃡a􀄞ciwo􀄞ci materia􀃡ów termoizolacyjnych 177

8.5.2. Materia􀃡y termoizolacyjne 178

8.5.3. Wymagania 179

8.5.4. Temperatura pracy i grubo􀄞􀃼 izolacji 1799. 􀄧ród􀃡a ciep􀃡a 182

9.1. Klasyfikacja 􀄨róde􀃡 ciep􀃡a 182

9.2. Stosowane paliwa 182

9.2.1. Charakterystyka paliw 182

9.2.2. Obliczanie rocznego zapotrzebowania paliwa 185

9.3. Kot􀃡y centralnego ogrzewania 189

9.3.1. Podzia􀃡 kot􀃡ów c.o. ze szczególnym uwzgl􀄊dnieniem kot􀃡ów gazowych 189

9.3.2. Parametry kot􀃡ów wodnych 191

9.3.3. Przegl􀄅d podstawowych danych technicznych aktualnie produkowanych

kot􀃡ów mniejszej mocy 194

9.3.4. Ogólne zasady doboru kot􀃡ów 198

9.4. Zasady projektowania i wymagania dla kot􀃡owni 200

9.4.1. Kot􀃡ownie na paliwo sta􀃡e 200

9.4.2. Kot􀃡ownie na paliwo gazowe 202

9.4.3. Kot􀃡ownie na paliwo olejowe 211

9.5. Sterowanie i automatyka 􀄨ród􀃡a ciep􀃡a 216

9.5.1. Podstawowe uk􀃡ady sterowania 216

9.5.2. Przegl􀄅d podstawowych danych technicznych wybranych regulatorów

kot􀃡owych 221

9.5.3. Regulacja mocy kot􀃡a 225

9.5.4. Funkcje zabezpieczaj􀄅ce uk􀃡adu steruj􀄅cego 225

9.5.5. Uk􀃡ad sterowania a sprawno􀄞􀃼 kot􀃡owni i instalacji ogrzewczej 226

9.5.6. Mo􀄪liwo􀄞ci komunikacyjne regulatorów 227

9.6. Przygotowanie c.w.u. 228

9.6.1. Wprowadzenie 228

9.6.2. Obliczanie zapotrzebowania ciep􀃡a na cele przygotowania c.w.u. 228

9.6.3. Wybór systemu przygotowania c.w.u. 231

9.6.4. Dobór zasobnika w centralnej instalacji c.w.u. 232

9.6.5. Dobór kot􀃡a na cele c.o. i c.w.u. 234

12 OGRZEWNICTWO PRAKTYCZNE – projektowanie, montaż, certyfi kacja energetyczna, eksploatacja

Halina Koczyk, Bronis􀃡awa Antoniewicz, Ma􀃡gorzata Basi􀄔ska

9.6.6. Wykorzystanie uk􀃡adu kot􀃡owni c.o. dla przygotowania ciep􀃡ej wody

u􀄪ytkowej 235

9.6.7. Przegl􀄅d podstawowych danych technicznych aktualnie produkowanych

zasobników i podgrzewaczy c.w.u. 235

9.7. Pompy w instalacjach centralnego ogrzewania 239

9.7.1. Charakterystyka wydajno􀄞ci pompy 239

9.7.2. Zapotrzebowanie na moc nap􀄊du pompy 241

9.7.3. Sprawno􀄞􀃼 pompy 241

9.7.4. Korekta wydajno􀄞ci pompy przy zmianie pr􀄊dko􀄞ci obrotowej wirnika 242

9.7.5. Korekta wydajno􀄞ci pompy przy zmianie 􀄞rednicy wirnika 243

9.7.6. Dobór pompy obiegowej dla instalacji centralnego ogrzewania 244

9.8. Uk􀃡ady odprowadzania spalin 247

9.8.1. Klasyfikacja kominów 247

9.8.2. Uwarunkowania ci􀄞nieniowo – temperaturowe 247

9.8.3. Dobór wysoko􀄞ci i przekroju 248

9.8.4. Wymagania materia􀃡owe 250

9.8.5. Wymagania konstrukcyjne 25110. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa􀄔 wodnych 254

10.1. Zadania i rodzaje zabezpiecze􀄔 254

10.2. Zabezpieczenie systemu otwartego 254

10.3. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa􀄔 wodnych systemu zamkni􀄊tego 257

10.4. Charakterystyka danych technicznych zamkni􀄊tych naczy􀄔 wzbiorczych 26211. Uk􀃡ady ogrzewa􀄔 wodnych i zasady ich wymiarowania 265

11.1. Schematy instalacji c.o. wodnych 265

11.2. Obliczenia hydrauliczne instalacji centralnego ogrzewania 269

11.2.1. Podstawowe zale􀄪no􀄞ci obliczeniowe 269

11.2.2. Zasady doboru 􀄞rednic przewodów 273

11.2.3. Jednostkowe liniowe straty ci􀄞nienia dla przewodów z ró􀄪nych materia􀃡ów 277

11.2.4. Straty ci􀄞nienia wywo􀃡ane oporami miejscowymi typowych elementów instalacji

28412. Armatura i automatyka instalacji centralnego ogrzewania 289

12.1. Armatura 289

12.2. Automatyka wewn􀄊trznej instalacji centralnego ogrzewania 290

12.2.1. Wprowadzenie 290

12.2.2. Termostatyczne regulatory grzejnikowe 290

12.2.3. Stabilizacja hydrauliczna instalacji c.o. 30213. Systemy instalacyjne 306

13.1. Ogólna klasyfikacja systemów 306

13.2. Elementy systemów instalacyjnych 31314. Kominki 316

14.1. Rodzaje i konstrukcja kominków 316

14.2. Instalacje ogrzewa􀄔 centralnych z kominkami 319

14.2.1. Ogrzewania powietrzne z kominkami 319

14.2.1. Ogrzewania wodne z kominkami 321

14.2.3. Ogrzewania kombinowane z kominkami 321

14.3. Przegl􀄅d podstawowych danych technicznych aktualnie dost􀄊pnych

kominków 32215. Wykorzystanie energii s􀃡onecznej w instalacjach c.o. i c.w.u. 323

15.1. Zasoby helioenergetyczne Polski 323

15.2. Kolektory s􀃡oneczne 324

Systherm D. Gazińska s.j. 2009 13

Spis tre􀄞ci

15.2.1. Konstrukcje i materia􀃡y stosowane w kolektorach s􀃡onecznych 324

15.2.2. Sprawno􀄞􀃼 kolektorów 327

15.2.3. Ogólne zasady doboru kolektorów i elementów instalacji s􀃡onecznej 329

15.3. Schematy ideowe uk􀃡adów s􀃡onecznych 334

15.3.1. Klasyfikacja uk􀃡adów s􀃡onecznych 334

15.3.2. Schematy ideowe i charakterystyki wybranych uk􀃡adów s􀃡onecznych 334

15.4. Schematy techniczne uk􀃡adów s􀃡onecznych 340

15.4.1. Instalacje jednofunkcyjne c.w.u. 340

15.4.2. Instalacja dwufunkcyjna c.o. i c.w.u. 346

15.5. Przegl􀄅d podstawowych danych technicznych aktualnie dost􀄊pnych

na rynku kolektorów s􀃡onecznych 35016. Termomodernizacja 352

16.1. Ogólna charakterystyka dzia􀃡a􀄔 termomodernizacyjnych 352

16.2. Metody termomodernizacji budowlanej 353

16.2.1. Metody ocieple􀄔 􀄞cian zewn􀄊trznych 353

16.2.2. Ocieplanie stropodachów 357

16.2.3. Termomodernizacja okien 357

16.3. Materia􀃡y izolacyjne stosowane do ocieplania przegród zewn􀄊trznych 357

16.4. Termomodernizacja instalacyjna 36117. Ocena efektywno􀄞ci ekonomicznej inwestycji termomodernizacyjnych 365

17.1. Wska􀄨niki oceny op􀃡acalno􀄞ci inwestycji termorenowacyjnych 365

17.2. Sposób okre􀄞lania kosztów 366

17.3. Ocena op􀃡acalno􀄞ci przedsi􀄊wzi􀄊􀃼 termomodernizacyjnych wed􀃡ug

przepisów 367

17.3.1. Metoda oceny op􀃡acalno􀄞ci i wyboru usprawnie􀄔 termomodernizacyjnych

prowadz􀄅cych do zmniejszenia strat ciep􀃡a w wyniku przenikania

przez 􀄞ciany, stropy, stropodachy 367

17.3.2. Metoda oceny op􀃡acalno􀄞ci i wyznaczenia optymalnego przedsi􀄊wzi􀄊cia

termomodernizacyjnego polegaj􀄅cego na wymianie okien lub drzwi oraz

poprawie systemu wentylacji (naturalnej i mechanicznej wywiewnej) 369

17.3.3. Metoda oceny op􀃡acalno􀄞ci i wyznaczania optymalnego wariantu

przedsi􀄊wzi􀄊cia dotycz􀄅cego zmniejszenia zapotrzebowania na energi

􀄊 przez system wentylacji nawiewno-wywiewnej 373

17.3.4. Metoda oceny usprawnie􀄔 prowadz􀄅cych do zmniejszenia zapotrzebowania

na ciep􀃡o na przygotowanie ciep􀃡ej wody u􀄪ytkowej 373

17.3.5. Metoda oceny termomodernizacji systemu grzewczego 374

17.3.6. Metoda wyboru optymalnego wariantu przedsi􀄊wzi􀄊cia

termomodernizacyjnego 37518. Zagadnienia inwestycyjne 377

18.1. Wybór rodzaju paliwa 377

18.1.1. Paliwo gazowe 377

18.1.2. Olej opa􀃡owy 377

18.1.3. Energia elektryczna 378

18.2. Zagadnienia organizacyjno – prawne 378

18.2.1. Przy􀃡􀄅cze i kot􀃡ownia gazowa 378

18.2.2. Kot􀃡ownia na propan techniczny 379

18.2.3. Kot􀃡ownia olejowa 380

18.3. Uwagi ko􀄔cowe 38019. Projekty instalacji centralnego ogrzewania dla wybranego budynku 384

19.1. Opis techniczny budynku 384

14 OGRZEWNICTWO PRAKTYCZNE – projektowanie, montaż, certyfi kacja energetyczna, eksploatacja

Halina Koczyk, Bronis􀃡awa Antoniewicz, Ma􀃡gorzata Basi􀄔ska

19.2. Obliczenia wspó􀃡czynników przenikania ciep􀃡a 384

19.3. Obliczenia wska􀄨nika sezonowego zapotrzebowania na ciep􀃡o 385

19.3.1. Wprowadzenie 385

19.3.2. Obliczenia metod􀄅 uproszczon􀄅 386

19.4. Obliczenia zapotrzebowania na ciep􀃡o dla pomieszcze􀄔 388

19.5. Projekty wybranych rozwi􀄅za􀄔 instalacji centralnego ogrzewania 389

19.5.1. Wariant St – zastosowanie przewodów stalowych 390

19.5.2. Wariant Cu – zastosowanie przewodów miedzianych 392

19.5.3. Wariant PET – zastosowanie przewodów z polietylenu sieciowanego

w uk􀃡adzie rozga􀃡􀄊􀄨nym 395

19.5.4. Wariant PER – zastosowanie przewodów z polietylenu sieciowanego

w uk􀃡adzie rozdzielaczowym 398

19.5.5. Wariant OP – zastosowanie ogrzewania pod􀃡ogowego na parterze

i przewodów z polietylenu sieciowanego w uk􀃡adzie rozga􀃡􀄊􀄨nym

w piwnicy 401

19.6. Przyk􀃡ad oblicze􀄔 hydraulicznych dla jednego obiegu czynnika

grzewczego 40520. Wycena kosztów inwestycyjnych 410

20.1. Rodzaje kosztorysów 410

20.2. Zakres kosztorysu 410

20.3. Metody kosztorysowania robót budowlanych 411

20.3.1. Metoda kalkulacji uproszczonej 411

20.3.2. Metoda kalkulacji szczegó􀃡owej 411

20.4. Zasady ustalania kosztu budowy (robót) 413

20.5. Przyk􀃡ady kosztorysów wybranych rozwi􀄅za􀄔 projektowych instalacji

centralnego ogrzewania 41321. Warunki techniczne monta􀄪u instalacji centralnego ogrzewania 423

21.1. Monta􀄪 przewodów 423

21.1.1 Materia􀃡 na przewody 423

21.1.2 Kompensacja wyd􀃡u􀄪e􀄔 425

21.1.3 Prowadzenie przewodów 427

21.2. Monta􀄪 grzejników 449

21.3. Monta􀄪 armatury 429

21.4. Monta􀄪 pomp 430

21.5. B􀃡􀄊dy monta􀄪owe 43022. Eksploatacja urz􀄅dze􀄔 c.o. 433

22.1. Odbiór instalacji 433

22.1.1. Kontrola jako􀄞ci i zgodno􀄞ci wykonania 433

22.1.2. Badania odbiorcze szczelno􀄞ci 433

22.1.3. Badania odbiorcze odpowietrzenia 434

22.1.4. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem

granicznych warto􀄞ci ci􀄞nienia i temperatury 435

22.2. Badania efektów regulacji 435

22.3. Wymagania dotycz􀄅ce jako􀄞ci wody 436

22.4. Regulacja monta􀄪owa i eksploatacyjna 436

22.4.1. Regulacja monta􀄪owa 437

22.4.2. Regulacja eksploatacyjna 437

22.5. Zasady ogólne eksploatacji i konserwacji 440

22.6. Rodzaje remontów i przegl􀄅dy okresowe 443

22.7. Nieprawid􀃡owo􀄞ci eksploatacyjne 445

Systherm D. Gazińska s.j. 2009 15

Spis tre􀄞ci

23. Certyfikacja energetyczna budynków w 􀄞wietle aktualnych przepisów 44723.1. Dyrektywa europejska 447

23.2. Stan polskich przepisów prawnych na dzie􀄔 1.01.2009 roku 449

23.2.1. Prawo budowlane 449

23.2.2. Szkolenia 450

23.2.3. Zakres i forma projektu budowlanego 451

23.2.4. Wymagania ochrony cieplnej budynków i oszcz􀄊dno􀄞ci energii 452

23.2.5. Zasady obliczania charakterystyki energetycznej budynków 46124. Obliczanie projektowego obci􀄅􀄪enia cieplnego zgodnie z norm􀄅

europejsk􀄅 48424.1. Zale􀄪no􀄞ci ogólne 484

24.2. Obliczanie projektowych strat ciep􀃡a przez przenikanie 485

24.2.1. Zale􀄪no􀄞􀃼 podstawowa na projektowe straty ciep􀃡a przez przenikanie 485

24.2.2. Wspó􀃡czynnik projektowej straty ciep􀃡a przez przenikanie bezpo􀄞rednio

na zewn􀄅trz 486

24.2.3. Wspó􀃡czynnik projektowej straty ciep􀃡a przez przenikanie przez przestrze

􀄔 nie ogrzewan􀄅 487

24.2.4. Wspó􀃡czynnik projektowej straty ciep􀃡a przez przenikanie z przestrzeni

ogrzewanej (i) do gruntu (g) 488

24.2.5. Wspó􀃡czynnik strat ciep􀃡a przez przenikanie mi􀄊dzy przestrzeniami

ogrzewanymi do ró􀄪nej temperatury 490

24.2.6. Uwzgl􀄊dnienie strat ciep􀃡a przez przenikanie w obliczeniach projektowego

obci􀄅􀄪enia cieplnego budynku lub jego cz􀄊􀄞ci 490

24.3. Obliczanie projektowych wentylacyjnych strat ciep􀃡a 490

24.3.1. Zale􀄪no􀄞􀃼 podstawowa na projektowe wentylacyjne straty ciep􀃡a 490

24.3.2. Strumienie obj􀄊to􀄞ci powietrza wentylacyjnego przyjmowane dla wentylacji

naturalnej 491

24.3.3. Strumienie obj􀄊to􀄞ci powietrza przyjmowane dla wentylacji mechanicznej

492

24.3.4. Uwzgl􀄊dnianie wentylacyjnych strat ciep􀃡a w obliczeniach projektowego

obci􀄅􀄪enia cieplnego budynku lub jego cz􀄊􀄞ci 493

24.4. Metoda uproszczona oblicze􀄔 projektowych strat ciep􀃡a i projektowego

obci􀄅􀄪enia cieplnego 49425. Nowe tendencje w projektowaniu budynków 496

25.1. Budynek energooszcz􀄊dny 498

25.2. Budynki pasywne 499

25.2.1. Przyk􀃡ad pierwszego budynku pasywnego 500

25.2.2. Przyk􀃡ad biurowego budynku pasywnego 502

24.2.3. Przyk􀃡ad polskiej realizacji w standardzie pasywnym 505Wykaz norm zwi􀄅zanych z ogrzewnictwem 512

Literatura 521
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również:

Jak taniej ogrzać dom?
Technologie bezwykopowe w inżynierii środowiska
Hydraulika -Zestawienie pojęc i wzorów stosowanych w budownictwie
Wytyczne projektowania, montażu i eksploatacji instalacji co wyposażonych w grzejniki stalowe
OBLICZANIE SIECI GAZOWYCH CZ I
OBLICZANIE SIECI GAZOWYCH TOM II.Przegląd programów komputerowych
KRATOWNICE
Tradycyjne więźby dachowe
Odzysk ciepła w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Sieci i urządzenia oświetleniowe
Twoj koszyk jest pusty.

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...

Techno-kreacja a architektura...

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl