Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:
Architektura
Automatyka
BHP i PPOŻ
Biochemia
Biologia
Biznes IT
Budownictwo
CAD/CAM
Cenniki
Chemia
Drogi Mosty i Koleje
Elektronika
Elektrotechnika i energetyka
Fotografia cyfrowa
Geologia i geodezja
GMP, GHP, HACCP, ISO, CE
Informatyka
Instalacje Chłodnicze
Instalacje Ciepłownicze
Instalacje Elektroenergetyczne
Instalacje Gazowe
Instalacje Sanitarne
Instalacje Wentylacyjne i Klimatyzacyjne
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Środowiska
Jednostki budżetowe, gminy, zamówienia publiczne
Karty charakterystyk
KNR-y, KNNR-y, KNP
Kosztorysowanie
Logistyka
Matematyka
Mechanika
Niekonwencjonalne źródła energii
Nieruchomości
Ochrona środowiska
Organizacja i zarządzanie
Podstawy komputera
Praca, zatrudnienie, wynagrodzenie
Prawo
Programowanie
Programy
Przemysł spożywczy
Rachunkowość i finanse
Reprinty
Słowniki
Tablice informacyjne
Technika
Tworzywa Sztuczne
Zapowiedzi
Zarządzanie jakością
Zieleń Ogrodnictwo
Wzorcowe regulaminy i instrukcje
Zarządzanie, marketing
Filmy szkoleniowe


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

Drogi Mosty i Koleje
   


Koszty i korzyści inwestycji drogowych


Autor: Mirosław Kowalewski,

Wydawnictwo: UWM, 2006

ISBN: 83-7299-433-1

 

Opis produktu:

Stan infrastruktury jest jednym z ważniejszych kryterium oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego i istotnym czynnikiem wpływającym na tempo wzrostu dochodu narodowego. Jakość polskiej infrastruktury transportowej, w tym przede wszystkim sieci dróg i autostrad, stanowi coraz poważniejszą barierę rozwoju kraju, zwłaszcza w kontekście wejścia do Unii Europejskiej oraz otwarcia naszej gospodarki na wszechstronną współpracę z partnerami europejskimi.

Konieczność znacznego przyspieszenia budowy dróg krajowych wynika więc zarówno z konieczności stworzenia warunków niezbędnych do długotrwałego rozwoju ekonomicznego kraju, jak i z konieczności przełamania obecnej stagnacji gospodarczej przez wzmocnienie popytu wewnętrznego.
Zarówno koszty bieżącego utrzymania dróg, jak i inwestycji drogowych są w Polsce pokrywane ze źródeł publicznych, wspomaganych w ostatnich latach przez pożyczki z międzynarodowych instytucji finansowych (np. Banku Światowego) oraz fundusze Unii Europejskiej (np. IPSA).
Uzyskanie funduszy zagranicznych, które można wykorzystać na finansowanie inwestycji drogowych, jest jednak zawsze uwarunkowane pozytywną oceną efektywności ekonomicznej planowanych inwestycji. W sytuacji ogromnych potrzeb oraz niewystarczających środków
dotychczas przeznaczanych na te cele szczególnego znaczenia nabiera proces przygotowania analiz ekonomicznych planowanych przedsięwzięć. Analizy ekonomiczne przygotowane w fazie przedrealizacyjnej, czyli ex ante, stanowią bowiem podstawę do oceny efektywności
ekonomicznej poszczególnych inwestycji oraz wyboru do realizacji najefektywniejszych. Należy więc dążyć do tego, aby koszty i korzyści były szacowane jak najdokładniej, aby wielkości ex ante były jak najbliższe wielkościom występującym po oddaniu obiektu drogowego do
eksploatacji, czyli ex post. Z tego względu w monografii jest poruszona problematyka wykorzystania analizy kosztów i korzyści do oceny efektywności ekonomicznej inwestycji drogowych.

Rozdział 1 to przegląd piśmiennictwa dotyczącego genezy i rozwoju analizy kosztów i korzyści.
W rozdziale 2 omówiono rolę infrastruktury transportowej w rozwoju gospodarczym, jej stan i potrzeby oraz sposoby finansowania. Kolejny rozdział poświęcono możliwościom wykorzystania analizy kosztów i korzyści do oceny efektywności ekonomicznej inwestycji
drogowych ze szczególnym uwzględnieniem metod wyceny kosztów i korzyści. W rozdziale 4 scharakteryzowano projekt „ROADS I”, w ramach którego w latach 1993-1999 w Polsce zrealizowano 31 inwestycji drogowych. Porównano koszty, korzyści i parametry oceny
efektywności ekonomicznej poszczególnych inwestycji ujętych w analizach ex ante i ex post. W rozdziale 5 przeprowadzono analizę odchyleń poszczególnych kategorii korzyści zawartych w analizach ex ante od wielkości występujących w analizach powykonawczych, dzięki temu
zidentyfikowano czynniki, które w największym stopniu decydują o dokładności analiz przedwykonawczych.

Format B5, Stron 153, Oprawa kartonowa lakierowana


Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również:

Akustyka sal.
Bezpieczeństwo ruchu drogowego
Wykorzystanie i oczyszczanie wód zanieczyszczonych.
ANALIZA DANYCH KARTOGRAFICZNO-GLEBOWYCH W PROCEDURACH OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Dom do remontu
Przegrody przeszklone w architekturze energooszczędnej
Mineralogia i petrografia dla inżynierów budownictwa i drogownictwa
Metodyka identyfikacji geometrycznych parametrów tras drogowych i kolejowych w aspekcie ich modernizacji,
Ochrona przed powodzią
Twoj koszyk jest pusty.

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...

Techno-kreacja a architektura...

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl