Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:
Architektura
Automatyka
BHP i PPOŻ
Biochemia
Biologia
Biznes IT
Budownictwo
CAD/CAM
Cenniki
Chemia
Drogi Mosty i Koleje
Elektronika
Elektrotechnika i energetyka
Fotografia cyfrowa
Geologia i geodezja
GMP, GHP, HACCP, ISO, CE
Informatyka
Instalacje Chłodnicze
Instalacje Ciepłownicze
Instalacje Elektroenergetyczne
Instalacje Gazowe
Instalacje Sanitarne
Instalacje Wentylacyjne i Klimatyzacyjne
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Środowiska
Jednostki budżetowe, gminy, zamówienia publiczne
Karty charakterystyk
KNR-y, KNNR-y, KNP
Kosztorysowanie
Logistyka
Matematyka
Mechanika
Niekonwencjonalne źródła energii
Nieruchomości
Ochrona środowiska
Organizacja i zarządzanie
Podstawy komputera
Praca, zatrudnienie, wynagrodzenie
Prawo
Programowanie
Programy
Przemysł spożywczy
Rachunkowość i finanse
Reprinty
Słowniki
Tablice informacyjne
Technika
Tworzywa Sztuczne
Zapowiedzi
Zarządzanie jakością
Zieleń Ogrodnictwo
Wzorcowe regulaminy i instrukcje
Zarządzanie, marketing
Filmy szkoleniowe


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

Inżynieria Środowiska
   


Osady ściekowe. Teoria i praktyka


Autor: Bień January B

Wydawnictwo: Politechnika Częstochowska, 2007

ISBN: 978-83-7193-355-4

 

Opis produktu:

Stron 312, Format B5, Oprawa miękka lakierowana, 2007

WPROWADZENIE
1. POWSTAWANIE I CHARAKTERYSTYKA OSADÓW ŚCIEKOWYCH
1.1. Pochodzenie osadów ściekowych
1.2. Rodzaje i ilości osadów ściekowych
1.2.1. Sposoby obliczania ilości osadów ściekowych
1.2.1.1. Obliczanie ilości osadów ściekowych wg ATV
1.2.1.2. Obliczanie ilości osadów ściekowych wg US EPA
1.3. Charakterystyka osadów ściekowych
1.3.1. Właściwości osadów
1.3.1.1. Fizyczne cechy osadów
1.3.1.2. Reologiczne cechy osadów
1.3.1.3. Skład chemiczny osadów
1.3.1.4. Sanitarne cechy osadów
1.3.1.5. Technologiczne cechy osadów
Literatura
2. BADANIE WŁAŚCIWOŚCI OSADÓW
2.1. Badanie właściwości fizycznych osadów
2.2. Analiza składu chemicznego osadów
2.3. Badanie właściwości reologicznych osadów
2.4. Mikrobiologiczne badania osadów
2.5. Badanie charakterystyki technologicznej osadów
Literatura
3. OPERACJE JEDNOSTKOWE PRZYGOTOWUJĄCE OSADY DO ICH DALSZEJ PRZERÓBKI
3.1. Zagęszczanie osadów ściekowych
3.1.1. Zagęszczanie grawitacyjne
3.1.2. Zagęszczanie na urządzeniach mechanicznych
3.1.3. Zagęszczanie flotacyjne
3.1.4. Efektywność procesu zagęszczania
3.2. Kondycjonowanie osadów ściekowych
3.2.1. Metody chemiczne
3.2.1.1. Koagulacja konwencjonalna
3.2.1.2. Koagulacja polimeryczna
3.2.2. Metody fizyczne
3.2.2.1. Metody mechaniczne
3.2.2.2. Metody termiczne
3.2.2.3. Metody wykorzystujące działanie pola ultradźwiękowego i pola magnetycznego
3.2.2.4. Inne fizyczne metody kondycjonowania
Literatura
4. STABILIZACJA OSADÓW ŚCIEKOWYCH
4.1. Podstawy procesu stabilizacji beztlenowej
4.1.1. Rozkład związków organicznych
4.1.2. Mikroorganizmy środowiska beztlenowego
4.1.3. Chemizm fermentacji
4.1.4. Czynniki wpływające na przebieg procesu fermentacji
4.1.4.1. Mieszanie
4.1.4.2. Odczyn pH
4.1.4.3. Temperatura procesu
4.1.4.4. Zawartość substancji toksycznych
4.1.4.5. Ilość i częstotliwość doprowadzania osadów ściekowych
4.1.4.6. Ciecz nadosadowa
4.1.5. Parametry charakteryzujące przebieg fermentacji
4.1.6. Kinetyka procesu fermentacji
4.2. Podstawy procesu stabilizacji
4.2.1. Stabilizacja tlenowa biologiczna
4.2.2. Stabilizacja chemiczna
4.2.3. Hydroliza termiczna
4.3. Urządzenia do procesów stabilizacji
4.3.1. Komory fermentacyjne
4.3.1.1. Osadniki gnilne
4.3.1.2. Osadniki Imhoffa
4.3.1.3. Wydzielone otwarte komory fermentacyjne (WKFo)
4.3.1.4. Wydzielone zamknięte komory fermentacyjne (WKFz)
4.3.2. Komory stabilizacji tlenowej
4.3.3. Projektowanie urządzeń do stabilizacji
4.3.3.1. Projektowanie osadników gnilnych
4.3.3.2. Projektowanie komór fermentacyjnych w osadnikach Imhoffa
4.3.3.3. Projektowanie wydzielonych otwartych komór fermentacyjnych
4.3.3.4. Projektowanie wydzielonych zamkniętych komór fermentacyjnych
4.3.3.5. Projektowanie komór stabilizacji tlenowej
4.3.4. Rodzaje przykryć wydzielonych komór fermentacyjnych
4.3.5. Sposoby odprowadzania cieczy osadowych
4.3.6. Urządzenia stosowane do mieszania zawartości komór
4.3.6.1. Mieszanie osadu za pomocą pomp zewnętrznych
4.3.6.2. Mieszanie hydrauliczne
4.3.6.3. Mieszanie za pomocą sprężonego gazu
4.3.6.4. Mieszanie mechaniczne
4.3.7. Urządzenia stosowane do podgrzewania osadów ściekowych
4.3.7.1. Wewnętrzne wymienniki ciepła
4.3.7.2. Zewnętrzne wymienniki ciepła
4.3.8. Powstawanie i wykorzystanie biogazu
4.3.8.1. Wytwarzanie biogazu w oczyszczalniach ścieków
4.3.8.2. Skład i ilość biogazu
4.3.8.3. Oczyszczanie biogazu
4.3.8.4. Magazynowanie biogazu
4.3.8.5. Wykorzystanie biogazu
Literatura
5. ODWADNIANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH
5.1. Teoria filtracji
5.2. Naturalne metody odwadniania
5.3. Mechaniczne odwadnianie osadów
5.3.1. Wirówki
5.3.2. Prasy
5.3.2.1. Prasy filtracyjne (ramowe, komorowe, membranowe)
5.3.2.2. Prasy filtracyjno-taśmowe
5.3.3. Inne urządzenia do mechanicznego odwadniania
5.3.3.1. Urządzenia bez zastosowania ciśnienia
5.3.3.2. Urządzenia z zastosowaniem ciśnienia
Literatura
6. SUSZENIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH
6.1. Urządzenia stosowane do suszenia osadów
6.2. Przykłady stosowanych technologii suszenia osadów
6.3. Właściwości osadów suszonych termicznie
6.3.1. Właściwości fizyczne
6.3.2. Skład chemiczny
6.3.3. Charakterystyka mikrobiologiczna
6.4. Wykorzystanie termicznie suszonych osadów ściekowych
Literatura
7. WAPNOWANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH
7.1. Rozwiązania techniczne wapnowania osadów ściekowych
7.2. Wykorzystanie mieszanki osadowo-wapiennej
Literatura
8. UNIESZKODLIWIANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH
8.1. Przyrodnicze wykorzystanie osadów ściekowych
8.2. Możliwości kompostowania osadów ściekowych
8.3. Metody termiczne
8.3.1. Spalanie i współspalanie osadów ściekowych
8.3.2. Wykorzystanie osadów ściekowych w piecach cementowych
8.3.3. Produkty spalania
8.3.4. Przykłady spalarni odpadów
8.3.5. Procesy alternatywne
8.3.5.1. Utlenianie osadów na mokro
8.3.5.2. Piroliza
8.3.5.3. Zgazowanie
8.3.5.4. Technologie wykorzystujące procesy pirolizy, zgazowania i spalania
8.3.5.5. Zeszkliwienie osadów ściekowych
8.4. Inne metody wykorzystania osadów ściekowych
8.4.1. Wykorzystanie osadów do produkcji cegieł
8.4.2. Przerabianie i wykorzystywanie tłuszczów z osadów ściekowych
8.4.3. Produkcja mas plastycznych z osadu czynnego
8.4.4. Osad czynny jako uzupełniająca karma dla zwierząt domowych i ptactwa
8.5. Składowanie osadów ściekowych
LiteraturaKlienci, którzy kupili ten produkt, kupili również:

Akustyka sal.
Koszty i korzyści inwestycji drogowych
Dom do remontu
Przydomowe oczyszczalnie ścieków.COIB
Termomodernizacja w Polsce Zasady uzyskania kredytu i premii termomodernizacyjnej - broszura bezpłatna
Zrównoważona Polityka Energetyczna - broszura bezpłatna
Ochrona przed powodzią
Energetyka wiatrowa
Retencja i infiltracja wód deszczowych
ZARYS METOD TERMICZNEJ UTYLIZACJI ODPADÓW
Twoj koszyk jest pusty.

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...

Techno-kreacja a architektura...

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl