Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:
Architektura
Automatyka
BHP i PPOŻ
Biochemia
Biologia
Biznes IT
Budownictwo
CAD/CAM
Cenniki
Chemia
Drogi Mosty i Koleje
Elektronika
Elektrotechnika i energetyka
Fotografia cyfrowa
Geologia i geodezja
GMP, GHP, HACCP, ISO, CE
Informatyka
Instalacje Chłodnicze
Instalacje Ciepłownicze
Instalacje Elektroenergetyczne
Instalacje Gazowe
Instalacje Sanitarne
Instalacje Wentylacyjne i Klimatyzacyjne
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Środowiska
Jednostki budżetowe, gminy, zamówienia publiczne
Karty charakterystyk
KNR-y, KNNR-y, KNP
Kosztorysowanie
Logistyka
Matematyka
Mechanika
Niekonwencjonalne źródła energii
Nieruchomości
Ochrona środowiska
Organizacja i zarządzanie
Podstawy komputera
Praca, zatrudnienie, wynagrodzenie
Prawo
Programowanie
Programy
Przemysł spożywczy
Rachunkowość i finanse
Reprinty
Słowniki
Tablice informacyjne
Technika
Tworzywa Sztuczne
Zapowiedzi
Zarządzanie jakością
Zieleń Ogrodnictwo
Wzorcowe regulaminy i instrukcje
Zarządzanie, marketing
Filmy szkoleniowe


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

Instalacje Gazowe
   


Sieci i instalacje gazowe. Poradnik projektowania, budowy i eksploatacji


Autor: Bąkowski Konrad

Wydawnictwo: WNT, wyd 3. 2008

ISBN: 978-83-204-3240-4

 

Opis produktu:

W książce podano zasady projektowania, wykonawstwa i eksploatacji sieci gazowych w miastach i na wsiach, a także zasady instalowania urządzeń gazowych w budynkach mieszkalnych. Omówiono właściwości gazów palnych, układy sieci gazowych i zagrożenia podczas ich użytkowania. Scharakteryzowano urządzenia pomiarowe, podano koncepcje projektów gazyfikacji, metody obliczania zapotrzebowania gazu i obliczania sieci gazowych. Podano obszerne fragmenty norm prawnych.


W wydaniu trzecim  wprowadzono uzupełnienia w związku ze zmianami w przepisach techniczno-budowlanych zgodnych z postanowieniami PN-EN i dyrektywami Unii Europejskiej, uaktualniono niektóre wartości liczbowe parametrów technicznych, dodano dwa nowe rozdziały zawierające  przykłady obliczeń obiektów i urządzeń gazowych oraz dokonano przeglądu aktualnych przepisów techniczno-budowlanych.


Ze względu na poradnikowy charakter książki, polecamy ją  inżynierom projektantom, wykonawcom i pracownikom nadzoru technicznego instalacji i sieci gazowych. Przydatna będzie także dla studentów studiów podyplomowych specjalizujących się w projektowaniu urządzeń gazowych.


Stron 726, Format B5, Oprawa twarda, 2008

1. Układy zasilania gazem ziemnym
  1.1. Wprowadzenie
  1.2. Gaz ziemny
  1.3. Podział sieci gazowych
  1.4. Układy zasilania miast
  1.5. Zasilanie zespołów budynków mieszkalnych
  1.6. Zasilanie wsi z gazociągów wysokiego ciśnienia
2. Gazociągi z rur stalowych
  2.1. Rury stalowe
  2.2. Kształtki do gazociągów z rur stalowych
  2.3. Złącza kołnierzowe rur
  2.4. Uzbrojenie gazociągów
  2.5. Budowa gazociągów
  2.6. Ochrona antykorozyjna gazociągów
  2.7. Instalowanie armatury zaporowej
  2.8. Podziemne przekroczenia przeszkód terenowych przez gazociągi
  2.9. Uruchamianie gazociągów
3. Gazociągi z tworzyw sztucznych
  3.1 Rury polietylenowe
  3.2. Kształtki do gazociągów z rur polietylenowych
  3.3. Wykonywanie gazociągów z rur polietylenowych
  3.4. Wykonywanie odgałęzień od gazociągów z rur z PE
  3.5. Wykonywanie skrzyżowań gazociągów polietylenowych z przeszkodami terenowymi i 
         elementami uzbrojenia podziemnego
  3.6. Renowacja gazociągów z zastosowaniem rur polietylenowych typu Compact Pipe
  3.7. Rury i kształtki poliamidowe
  3.8. Wykonywanie gazociągów z rur PA
4. Gazomierze i stacje pomiarowe
  4.1. Wprowadzenie
  4.2. Gazomierze miechowe
  4.3. Gazomierze rotorowe
  4.4. Gazomierze turbinowe
  4.5. Przepływomierze wirowe typu Vortex
  4.6. Przepływomierze zwężkowe
  4.7. Elektroniczne przesyłanie danych i przeliczanie objętości gazu na warunki normalne
  4.8. Systemy zdalnego odczytu gazomierzy mieszkaniowych
  4.9. Stacje pomiarowe paliw gazowych
5. Reduktory ciśnienia
  5.1. Wprowadzenie
  5.2. Elementy reduktorów
  5.3. Obliczanie wybranych parametrów technicznych reduktorów
  5.4. Zasady doboru reduktorów ciśnienia
  5.5. Charakterystyka wybranych reduktorów
6. Stacje gazowe
  6.1. Wprowadzenie
  6.2. Wymagania funkcjonalne i lokalizacyjne stacji gazowych
  6.3. Elementy wyposażenia stacji gazowych
  6.4. Układy monitorowane w stacjach gazowych
  6.5. Wymagania techniczno-budowlane dla stacji gazowych
  6.6. Przykłady rozwiązań technologicznych stacji gazowych
  6.7. Podziemne moduły redukcyjne
  6.8. Strefy zagrożenia wybuchem
  6.9. Urządzenia ciśnieniowe stacji gazowych
7. Obliczanie sieci gazowych
  7.1. Wprowadzenie
  7.2. Obliczanie zapotrzebowania na gaz
  7.3. Obciążenia obliczeniowe sieci gazowych
  7.4. Obliczanie strat ciśnienia w gazociągach
  7.5. Praktyczne metody obliczeń hydraulicznych sieci gazowych
  7.6. Obliczenia wytrzymałościowe przewodów gazowych
8. Sporządzanie opracowań projektowych
  8.1. Podstawowe akty prawne
  8.2. Warunki przyłączenia obiektu do sieci gazowej
  8.3. Materiały wyjściowe do projektowania
  8.4. Zasady sytuowania gazociągów i stacji gazowych
  8.5. Problematyka opracowań projektowych sieci gazowej
  8.6. Problematyka opracowań projektowych instalacji gazowych
  8.7. Koncepcja programowo-technologiczna gazyfikacji gminy
9. Przyłącza gazowe do budynków 
  9.1. Warunki techniczne doprowadzenia gazu do budynku
  9.2. Rozwiązania technologiczne
  9.3. Przyłączanie budynków średniowysokich
  9.4. Zabezpieczenie przyłączy przed niekontrolowanym wypływem gazu
10. Spalanie gazów, wentylacja pomieszczeń i odprowadzanie spalin 
  10.1. Spalanie gazów
  10.2. Obliczanie różnych parametrów procesu spalania
  10.3. Wentylacja pomieszczeń wyposażonych w urządzenia gazowe
  10.4. Odprowadzanie spalin z domowych urządzeń gazowych
  10.5. Wentylacja nawiewna pomieszczeń mieszkalnych z zainstalowanymi kotłami
           przepływowymi
  10.6. Odprowadzanie spalin z kotłów gazowych
  10.7. Kominy do nowoczesnych kotłów gazowych
  10.8. Wentylacja naturalna kotłowni w pomieszczeniu wydzielonym
  10.9. Prowadzenie przewodów powietrzno-spalinowych kotłów przepływowych
11. Wykonywanie i użytkowanie instalacji gazowych 
  11.1. Wprowadzenie
  11.2. Instalacje gazowe z rur stalowych
  11.3. Instalacje gazowe z rur miedzianych
  11.4. Usytuowanie i prowadzenie przewodów gazowych
  11.5. Instalowanie gazomierzy
  11.6. Instalowanie urządzeń gazowych
  11.7. Obliczanie instalacji gazowych
  11.8. Warunki techniczne użytkowania instalacji gazowych
  11.9. Zabezpieczenia przeciwwybuchowe i przeciwpożarowe instalacji gazowych
  11.10. Zagrożenia związane z eksploatacją instalacji gazowych
12. Kotły gazowe wodne i instalacje kotłowe
  12.1. Wymagania ogólne
  12.2. Podstawowe wiadomości o kotłach wodnych niskotemperaturowych
  12.3. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych kotłów
  12.4. Instalacje kotłowe małej mocy
  12.5. Instalacje kotłowe o mocy cieplnej powyżej 60-2000 kW
  12.6. Obliczanie wybranych parametrów pracy kotłowni gazowych
  12.7. Centrale cieplne
  12.8. Uruchamianie i użytkowanie instalacji kotłowych
13. Instalacje zbiornikowe gazu płynnego
  13.1. Wybrane właściwości fizyczne gazów płynnych
  13.2. Warunki pracy zbiorników
  13.3. Wymagania techniczne dla zbiorników
  13.4. Zbiorniki naziemne
  13.5. Zbiorniki podziemne
  13.6. Armatura zbiorników gazu płynnego
  13.7. Odparowywanie gazu propanowego w zbiornikach w wyniku naturalnej wymiany ciepła z
           otoczeniem
  13.8. Odparowywanie gazu płynnego w parownikach
  13.9. Projektowanie instalacji zbiornikowych
  13.10. Eksploatacja instalacji zbiornikowych
  13.11. Obliczanie instalacji gazu propanowego
14. Przemysłowe instalacje gazowe
  14.1. Wprowadzenie
  14.2. Układy zasilania gazem zakładów przemysłowych
  14.3. Gazociągi wewnątrzzakładowe
  14.4. Przewody wewnętrzne gazowych instalacji przemysłowych
  14.5. Charakterystyka ogólna i wymagania techniczne palników przemysłowych
  14.6. Palniki inżektorowe
  14.7. Palniki nadmuchowe
  14.8. Urządzenia zabezpieczające i regulujące ścieżki gazowej palnika
  14.9. Przykładowe schematy zasilania przemysłowych urządzeń gazowych
  14.10. Obliczanie różnych parametrów technologicznych instalacji przemysłowych
15. Ogrzewanie gazem hal przemysłowych
  15.1. Wprowadzenie
  15.2. Gazowe nagrzewnice powietrza
  15.3. Obliczanie zapotrzebowania ciepła na ogrzewanie obiektów halowych
  15.4. Ogrzewacze promiennikowe
  15.5. Promienniki rurowe
  15.6. Promienniki panelowe (wysokotemperaturowe)
16. Zastosowanie gazu do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła
  16.1. Wprowadzenie
  16.2. Kryteria celowości budowy urządzeń gospodarki skojarzonej
  16.3. Gospodarka skojarzona a Prawo energetyczne
  16.4. Agregaty prądowo-grzewcze napędzane silnikami gazowymi
  16.5. Zespoły prądowo-grzewcze z turbinami gazowymi
  16.6. Lokalne sieci cieplne zasilane z zespołów prądowo-grzewczych
17. Pomoce do projektowania
  17.1. Podstawowe definicje i normy jakościowe gazów palnych
  17.2. Obliczanie wybranych parametrów sieci gazowych
  17.3. Podstawowe wymagania dotyczące stacji redukcyjnych
  17.4. Przykłady usytuowania urządzeń technologicznych w ciągach redukcyjnych zakładów
           komunalnych i przemysłowych
  17.5. Obliczanie różnych parametrów rur
  17.6. Stacje redukcyjne w wersji modułowej wg PGNiG SA
  17.7. Kotły gazowe przepływowe z zamkniętą komorą spalania
18. Przegląd wybranych przepisów techniczno-budowlanych
  18.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
  18.2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
  18.3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  18.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
           technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
  18.5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
           sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
  18.6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków
          technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe
  18.7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w
           sprawie szczegółowych warunków podłączenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu i
          eksploatacji tych sieci
  18.8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
           wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych
  18.9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i
           higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych
  18.10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000 r. w sprawie warunków
             technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy, stacje paliw płynnych, rurociągi
             dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
  18.11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
             sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
  18.12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
             zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
             robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
  18.13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 
             wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych 
  18.14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 
             wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe 
  18.15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie
             warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
             budowlane i ich usytuowanie 
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również:

Jak taniej ogrzać dom?
Technologie bezwykopowe w inżynierii środowiska
Wytyczne projektowania, montażu i eksploatacji instalacji co wyposażonych w grzejniki stalowe
OBLICZANIE SIECI GAZOWYCH CZ I
OBLICZANIE SIECI GAZOWYCH TOM II.Przegląd programów komputerowych
INSTALACJE GAZU
CADICS DROGI
Technologia instalacji gazowych i wodociągowych tom II Instalacje gazowe
Parkingi i garaże dla samochodów osobowych Wymagania techniczno- prawne
Technologia instalacji wodociagowych i gazowych. Część 1 Instalacje wodociagowe
Twoj koszyk jest pusty.

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...

Techno-kreacja a architektura...

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl