Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:
Architektura
Automatyka
BHP i PPOŻ
Biochemia
Biologia
Biznes IT
Budownictwo
CAD/CAM
Cenniki
Chemia
Drogi Mosty i Koleje
Elektronika
Elektrotechnika i energetyka
Fotografia cyfrowa
Geologia i geodezja
GMP, GHP, HACCP, ISO, CE
Informatyka
Instalacje Chłodnicze
Instalacje Ciepłownicze
Instalacje Elektroenergetyczne
Instalacje Gazowe
Instalacje Sanitarne
Instalacje Wentylacyjne i Klimatyzacyjne
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Środowiska
Jednostki budżetowe, gminy, zamówienia publiczne
Karty charakterystyk
KNR-y, KNNR-y, KNP
Kosztorysowanie
Logistyka
Matematyka
Mechanika
Niekonwencjonalne źródła energii
Nieruchomości
Ochrona środowiska
Organizacja i zarządzanie
Podstawy komputera
Praca, zatrudnienie, wynagrodzenie
Prawo
Programowanie
Programy
Przemysł spożywczy
Rachunkowość i finanse
Reprinty
Słowniki
Tablice informacyjne
Technika
Tworzywa Sztuczne
Zapowiedzi
Zarządzanie jakością
Zieleń Ogrodnictwo
Wzorcowe regulaminy i instrukcje
Zarządzanie, marketing
Filmy szkoleniowe


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

Inżynieria Środowiska
   


Przydomowe oczyszczalnie ścieków.COIB


Autor: Piotr Rosen

Wydawnictwo: Coib, 2002

 

Opis produktu:

Przydomowe oczyszczalnie ścieków - KSIĄŻKA TA ZAZNAJAMIA Czytelnika z podstawowymi zagadnieniami ascenizacji indywidualnej.Dzisiejsze przydomowe oczyszczalnie ścieków to mniej lub bardziej doskonałe technicznie systemy, które stwarzają optymalne warunki dla zachodzących samoczynnie procesów biologicznych.
Możemy więc im zaufać, oczyszczalnie tego typu oparte są na sprawdzonych procesach naturalnych.W pierwszej części książki autor zaznajamia Czytelnika z procesem biologicznego oczyszczania ścieków oraz budową przydomowej oczyszczalni ścieków. Wykazuje wyższość tej oczyszczalni nad tradycyjnym zbiornikiem akumulacyjnym, tzw. szambem. W dalszej części przedstawia problematykę doboru oczyszczalni, jej umiejscowienia na działce budowlanej oraz opiszemy drogę prawno-administracyjną od pierwszego pomysłu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków do szczęśliwej realizacji projektu.
Lektura tej książki pomoże inwestorowi w podjęciu decyzji i przekona go do systemu, który funkcjonuje od wielu dziesiątek lat w krajach Europy Zachodniej jako jedyne rozwiązanie dla domów nie podłączonych do miejskiej sieci kanalizacyjnej.Spis treści

Spis treści

Wstęp
Rozdział 1. Ścieki bytowe
1.1. Woda, badania wody, rady praktyczne
1.2. Powstawanie ścieków, ich podział
1.3. Ścieki bytowe: ich powstawanie, podział i charakterystyka
1.4. Szkodliwość ścieków surowych w glebie i wodach gruntowych
Rozdział 2. Szambo
Rozdział 3. Przydomowa oczyszczalnia ścieków
3.1. Definicja i zasada działania
3.2. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków
3.2.1. Etap pierwszy - instalacja wewnątrz budynku
3.2.2. Etap drugi - osadnik gnilnyBudowa osadnika gnilnegoInstalacja osadnika gnilnegoDobór zbiornika do liczby użytkownikówWażne uwagi o osadnikach gnilnych
3.2.3. Etap trzeci - doczyszczanieDrenaż rozsączającyWażne uwagi o drenażuZłoże biologiczne z puzzolanąFiltr piaskowy pionowyStudnia chłonnaZłoże biologiczne o włóknach zanurzonych
3.2.4. Separator tłuszczuInstalacja separatora tłuszczuObsługa i konserwacja separatora tłuszczu
Rozdział 4. Wady i zalety przydomowej oczyszczalni ściekówAspekt ekonomicznyAspekt zdrowotnyAspekt praktyczny
Rozdział 5. Wybór systemu neutralizacji ścieków
5.1. Wybór podstawowy: szambo czy przydomowa oczyszczalnia ścieków
5.2. Kryteria wyboru przydomowej oczyszczalni ścieków
5.2.1. Ilość ściekówMaksymalna długość drenażu
5.2.2. Rodzaj gleby
5.2.3.Wody gruntowe i ujścia wodne
5.2.4.TopografiaWielkość działkiSpadek terenu na działceOdległości
Rozdział 6. Nietypowe sytuacje gruntowe i topograficzne a instalacja oczyszczalni
6.1. Warunki normalne
6.2. Warunki nietypowe
Rozdział 7. Wymagania prawne dotyczące przydomowych oczyszczalni ścieków
7.1. Warunki określone przepisami ustawy "Prawo wodne"
7.2. Warunki określone przepisami ustawy "Prawo budowlane"
7.3. Proponowane zmiany ustawy "Prawo budowlane"
7.4. Warunki określone przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa "W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie"
7.5. Warunki określone przepisami ustawy "O utrzymaniu czystości i porządku w gminach"
7.6. Warunki określone przepisami ustawy "O zagospodarowaniu przestrzennym"
7.7. Przewodnik po ścieżce administracyjnej przed przystąpieniem do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
7.7.1. Decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
7.7.2. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń (przydomowej oczyszczalni ścieków)
7.7.3. Decyzja o pozwoleniu na budowę
7.7.4. Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych
7.7.5. Zawiadomienie o zakończeniu budowy
Rozdział 8. Typowy projekt budowlany przydomowej oczyszczalni ścieków
Rozdział 9. Rady praktyczne dla inwestoraSłownik terminów


Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również:

Odzysk ciepła w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Prawo autorskie i prawa pokrewne
Rysunek techniczny w projektowaniu sieci i instalacji sanitarnych
Termomodernizacja w Polsce Zasady uzyskania kredytu i premii termomodernizacyjnej - broszura bezpłatna
Zrównoważona Polityka Energetyczna - broszura bezpłatna
Retencja i infiltracja wód deszczowych
Projektowanie kotłowni wodnych niskotemperaturowych
Ogrzewanie dużych budynków paliwami drzewnymi - podstawowe informacje dla projektantów
Zasady przedmiarowania robót ziemnych - Vademecum kosztorysanta.Zeszyt 5
Twoj koszyk jest pusty.

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...

Techno-kreacja a architektura...

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl