Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:
Architektura
Automatyka
BHP i PPOŻ
Biochemia
Biologia
Biznes IT
Budownictwo
Beton
Dachy
Drewno
Druki
Fidic
Grunty
Instrukcje ITB
Konstrukcje Drewniane
Konstrukcje Inżynierskie
Konstrukcje Stalowe
Konstrukcje Żelbetowe
Materiały budowlane
Specyfikacje Budowlane
Utrzymanie budynków
Zabytki
Warunki Techniczne
Inne
CAD/CAM
Cenniki
Chemia
Drogi Mosty i Koleje
Elektronika
Elektrotechnika i energetyka
Fotografia cyfrowa
Geologia i geodezja
GMP, GHP, HACCP, ISO, CE
Informatyka
Instalacje Chłodnicze
Instalacje Ciepłownicze
Instalacje Elektroenergetyczne
Instalacje Gazowe
Instalacje Sanitarne
Instalacje Wentylacyjne i Klimatyzacyjne
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Środowiska
Jednostki budżetowe, gminy, zamówienia publiczne
Karty charakterystyk
KNR-y, KNNR-y, KNP
Kosztorysowanie
Logistyka
Matematyka
Mechanika
Niekonwencjonalne źródła energii
Nieruchomości
Ochrona środowiska
Organizacja i zarządzanie
Podstawy komputera
Praca, zatrudnienie, wynagrodzenie
Prawo
Programowanie
Programy
Przemysł spożywczy
Rachunkowość i finanse
Reprinty
Słowniki
Tablice informacyjne
Technika
Tworzywa Sztuczne
Zapowiedzi
Zarządzanie jakością
Zieleń Ogrodnictwo
Wzorcowe regulaminy i instrukcje
Zarządzanie, marketing
Filmy szkoleniowe


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

Budownictwo
   


NOWE PRAWO BUDOWLANE 2006


Autor: mgr J. Ćwiklińska-Ziomek, mgr inż. A. Wiśniewski

Wydawnictwo: POLCEN, 2006

 

Opis produktu:

W publikacji: • ujednolicony przez Polcen tekst ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 217, poz. 2016 z późn. zm.) z wyróżnieniem zmian wprowadzonych czterema ustawami:
  - z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. nr 113, poz. 954)
  - z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2005 r. nr 169, poz. 1419) - weszły w życie 23 września 2005 r.
  - z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu konkursów na stanowisko kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2005 r. nr 163, poz. 1326)
  - z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z  2005 r. nr 163, poz. 1364)
 • omówienie nowo wprowadzonych zmian
 • wykaz aktów prawnych związanych z budownictwem.

Nowelizacja ustawy – Prawo budowlane wprowadza główne zmiany dotyczące: • uproszczenia procesu budowlanego
  m.in. przez: poszerzenie katalogu obiektów i robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę – art. 29; likwidację instytucji zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej; ograniczenie listy odstępstw uznanych za istotne – art. 36a; zmianę art. 29 ust. 2 pkt 1, dzięki której wszelkie remonty obiektów budowlanych, z wyjątkiem wpisanych do rejestru zabytków, wymagać będą tylko zgłoszenia
 • uzyskiwania uprawnień budowlanych i tytułu rzeczoznawcy budowlanego
  Zgodnie z art. 14, od 1 stycznia 2006 r. osoby ze średnim wykształceniem nie będą mogły uzyskać uprawnień – nie dotyczy to osób już posiadających uprawnienia oraz tych, które przed tą datą rozpoczną praktykę zawodową
  Z kolei tytuł rzeczoznawcy budowlanego będzie mogła uzyskać osoba nie posiadająca wprawdzie uprawnień budowlanych i nie spełniająca warunku określonego w art. 15 ust. 1 pkt 2 lit. b, ale dysponująca specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem w zakresie nieobjętym uprawnieniami budowlanymi
 • poprawienia czytelności niektórych przepisów ustawy
  np.: wprowadzenie pojęcia „przebudowa” – art. 3 pkt 7a; ograniczenie definicji „zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego” do zakresu wymagań podstawowych, jakim powinien odpowiadać obiekt budowlany; określenie kompetencji organów nadzoru budowlanego – art. 83 ust. 1; wprowadzenie obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla budynków przemysłowych, tzn. obiektów kategorii XVIII – art. 55 pkt 1; odesłanie w art. 55 pkt 2 do art. 51 ust. 4 nakłada na inwestora obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę.

Zmiany wprowadzone powyższą ustawą z dnia 28 lipca weszły w życie 26 września br., z wyjątkiem art. 14 Prawa budowlanego, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2006 r.
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również:

Prawo budowlane. Przepisy techniczno budowlane. Stan prawny 30 marca 2005
Rusztowania robocze i nośne
KNR 2-25 Urządzenia placu budowy
Przedmiar robót częścią składową wykonawczej dokumentacji projektowej
Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowanie 2006
Vademecum Projektanta usytuowanie obiektów budowlanych i urządzeń Wybór przepisów warunków technicznych. Komentarz z rysunkami
Projekt Budowlany Vademecum Projektanta i Inwestora
Mostowe konstukcje zespolone stalowo-betonowe
PRZYKŁADY OBLICZEŃ ELEMENTÓW I POŁĄCZEŃ KONSTRUCJI STALOWYCH. Konstrukcje budowlane 4'
Twoj koszyk jest pusty.

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...

Techno-kreacja a architektura...

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl