Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:
Architektura
Automatyka
BHP i PPOŻ
Biochemia
Biologia
Biznes IT
Budownictwo
CAD/CAM
Cenniki
Chemia
Drogi Mosty i Koleje
Elektronika
Elektrotechnika i energetyka
Fotografia cyfrowa
Geologia i geodezja
GMP, GHP, HACCP, ISO, CE
Informatyka
Instalacje Chłodnicze
Instalacje Ciepłownicze
Instalacje Elektroenergetyczne
Instalacje Gazowe
Instalacje Sanitarne
Instalacje Wentylacyjne i Klimatyzacyjne
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Środowiska
Jednostki budżetowe, gminy, zamówienia publiczne
Karty charakterystyk
KNR-y, KNNR-y, KNP
Kosztorysowanie
Logistyka
Matematyka
Mechanika
Niekonwencjonalne źródła energii
Nieruchomości
Ochrona środowiska
Organizacja i zarządzanie
Podstawy komputera
Praca, zatrudnienie, wynagrodzenie
Prawo
Programowanie
Programy
Przemysł spożywczy
Rachunkowość i finanse
Reprinty
Słowniki
Tablice informacyjne
Technika
Tworzywa Sztuczne
Zapowiedzi
Zarządzanie jakością
Zieleń Ogrodnictwo
Wzorcowe regulaminy i instrukcje
Zarządzanie, marketing
Filmy szkoleniowe


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

Inżynieria Środowiska
   


Technologie bezwykopowe w inżynierii środowiska


Autor: Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Kuliczkowskiego

Wydawnictwo: Seidel-Przywecki, 2010

ISBN: 978-83-60956-19-9

 

Opis produktu:

Technologie bezwykopowej budowy i odnowy przewodów infrastruktury podziemnej są od ostatniej dekady XX wieku powszechnie stosowane w Polsce.
Duże zapotrzebowanie na stosowanie technologii bezwykopowej odnowy przewodów infrastruktury podziemnej (bezwykopowych napraw, uszczelnień, renowacji, rekonstrukcji czy wymian) wynika z faktu ich starzenia się, wysokiej uszkadzalności, wysokich kosztów ich eksploatacji, a także licznych zagrożeń przez nie stwarzanych.
Powszechnie stosowane są także technologie bezwykopowej budowy przewodów infrastruktury podziemnej. Umożliwiają one bardzo szybką ich budowę na długich odcinkach.
Popularność technologii bezwykopowych wynika głównie z faktu, iż stosując je, unika się lub ogranicza do niezbędnego minimum roboty wykopowe, które są niezwykle uciążliwe szczególnie w warunkach miejskich lub w terenach trudnodostępnych.
Duże tempo robót bezwykopowych, w wielu przypadkach niższe koszty ich stosowania oraz liczne zalety ekologiczne to tylko niektóre z wielu walorów tych technologii (opisanych dokładniej w rozdz. 2), które spowodowały tak duże zainteresowanie ich stosowaniem.
Projektowaniu i realizacji technologii bezwykopowych towarzyszy szereg problemów interdyscyplinarnych z zakresu materiałoznawstwa, geotechniki, hydrauliki, problemów statyczno-wytrzymałościowych, organizacyjnych itp., wymagających pogłębionej wiedzy dotyczącej rodzaju możliwych do zastosowania technologii (zarówno bezwykopowej budowy jak i odnowy), zasad ich optymalnego doboru, a także metod ich planowania oraz projektowania. Do chwili obecnej nie opracowano w Polsce podręcznika akademickiego, który całościowo zawierałby taką wiedzę. Książka „Technologie bezwykopowe w Inżynierii Środowiska” ujmująca kompleksowo problematykę technologii bezwykopowych jest pierwszym takim podręcznikiem, który może być stosowany na uczelniach technicznych w nauczaniu studentów na kierunkach studiów „Inżynieria Środowiska” i „Budownictwo”.
Wiedza w nim zawarta jest także przydatna dla projektantów, inwestorów i wykonawców, którzy studiując dawniej, nie mieli możliwości zapoznania się, w ówczesnym ich toku studiów, z technologiami bezwykopowymi.
Z uwagi na zamieszczenie w poszczególnych rozdziałach licznych pozycji bibliograficznych, książka ta może stanowić także inspirację do ich przeczytania i pogłębienia wiedzy z zakresu zagadnień w nich opisywanych.
Książka została opracowana w Politechnice Świętokrzyskiej w kierowanym przeze mnie zespole. Uczelnia ta jako jedyna w Europie, prowadziła od 1991 roku liczne badania inspekcyjne przewodów infrastruktury podziemnej kamerą wideo. Zespół wykonywał i nadal wykonuje liczne projekty i ekspertyzy dotyczące technologii bezwykopowych, a także badania laboratoryjne. Organizuje on także międzynarodowe konferencje „Technologie bezwykopowe w Inżynierii Środowiska No-Dig Poland”, a za zorganizowanie pierwszego na świecie studium podyplomowego „Technologie bezwykopowe w Inżynierii Środowiska” uzyskał on jedną z trzech prestiżowych nagród „No-Dig Award 2008”, przyznawanych corocznie przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych z siedzibą w Londynie, za wybitne osiągnięcia w skali światowej dotyczące technologii bezwykopowych. Zespół opracował także program pierwszych w Polsce studiów magisterskich „Inżynieria Bezwykopowa”, które zostaną uruchomione w Politechnice Świętokrzyskiej w semestrze letnim 2011 roku.
Książka „Technologie bezwykopowe w Inżynierii Środowiska” to kolejny wkład mojego zespołu w propagowanie technologii bezwykopowych w Polsce.
Ponieważ jest ona pierwszym polskim podręcznikiem akademickim dotyczącym całościowo problematyki technologii bezwykopowych, jej autorzy zwracają się z prośbą do czytelników o przekazywanie ewentualnych uwag dotyczących zawartych w niej treści na następujący adres: Politechnika Świętokrzyska, Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce). Przyczynią się one do wzbogacenia treści kolejnego wydania tej książki. Szczególnie cenne byłyby informacje dotyczące problematyki ujętej w rozdz.20, a dotyczące np. pierwszych zastosowań poszczególnych technologii bezwykopowych w kraju

Stron 735, Format 17,5x24,5, Oprawa Twarda, 2010

Spis treści

1. Wstęp   13
prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski
2. Zalety bezwykopowych technologii budowy i odnowy sieci infrastruktury podziemnej   15
prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski
2.1. Uwagi wstępne   15
2.2. Technologie wykopowe i bezwykopowe w ulicach miejskich
o dużym natężeniu ruchu ulicznego   15
2.3. Zalety stosowania technologii bezwykopowych   17
2.4. Propozycja uporządkowania zalet technologii bezwykopowych   19
2.5. Uwagi końcowe   21
Literatura   21
3. Technologie bezwykopowej budowy   23
dr inż. Agata Zwierzchowska
3.1. Uwagi wstępne   23
3.2. Mikrotunelowanie   24
3.2.1. Uwagi wstępne   24
3.2.2. Technologia mikrotunelowania   24
3.2.3. Części składowe systemu do mikrotunelowania   27
3.2.4. Urządzenia do mikrotunelowania   29
3.2.5. Tarcze urabiające   32
3.2.6. Główne stacje przeciskowe   33
3.2.7. Systemy usuwania urobku   35
3.2.8. Systemy sterowania i kontroli   37
3.2.9. Płyn wiertniczy   37
3.2.10. Systemy separacji płynu wiertniczego od urobku   38
3.2.11. Pośrednie stacje przeciskowe   41
3.2.12. Technologia Shuttlemole   42
3.3. Przeciski hydrauliczne   45
3.3.1. Uwagi wstępne   45
3.3.2. Przeciski hydrauliczne niesterowane   46
3.3.3. Przeciski hydrauliczne z wierceniem pilotowym   48
3.3.4. Przeciski hydrauliczne sterowane (dwuetapowe)   55
3.3.5. Wbudowywanie przykanalików w technologii przecisków hydraulicznych   57
3.4. Przewierty sterowane i wiercenia kierunkowe   61
3.4.1. Uwagi wstępne   61
3.4.2. Technologia przewiertu sterowanego   62
3.4.3. Płyn wiertniczy   68
3.4.4. Przewierty sterowane wykonywane na sucho   70
3.4.5. Urządzenia wiertnicze   71
3.4.6. Systemy sterowania i kontroli wykorzystywane w technologii przewiertu sterowanego  75
3.5. Przeciski pneumatyczne przebijakiem   76
3.5.1. Niesterowany przecisk pneumatyczny przebijakiem tzw. kretem   76
3.5.2. Sterowany przecisk pneumatyczny przebijakiem tzw. kretem   83
3.6. Pneumatyczne wbijanie rur stalowych   84
3.7. Technologia Easy Pipe   88
3.8. Technologia Direct Pipe   91
3.9. Systemy sterowania i kontroli stosowane w technologiach bezwykopowej budowy przewodów podziemnych   93
3.9.1. Uwagi wstępne   93
3.9.2. System radiolokacji   94
3.9.3. System magnetyczny i elektromagnetyczny   98
3.9.4. System teleoptyczny  100
3.9.5. System laserowy  103
3.9.6. System żyrokompasowy  106
3.10. Wykopy początkowe i docelowe w bezwykopowej budowie  107
3.10.1. Uwagi wstępne  107
3.10.2. Elementy składowe wykopów początkowych i docelowych  108
3.10.3. Rodzaje obudowy ścian wykopów  110
3.10.4. Wbudowywanie studni rewizyjnych w wykopach początkowych i docelowych  112
3.10.5. Technologia głębienia i obudowy głębokich wykopów początkowych i docelowych  113
3.10.6. Technologia tarczy sferycznej  116
Literatura  121
4. Optymalny dobór oraz wybrane zagadnienia projektowania bezwykopowej budowy przewodów podziemnych  123
dr inż. Agata Zwierzchowska
4.1. Optymalny dobór technologii  123
4.1.1. Uwagi wstępne  123
4.1.2. Wybrane parametry techniczne mające wpływ na optymalny dobór technologii bezwykopowej budowy przewodów podziemnych  124
4.1.3. Wybór technologii bezwykopowej budowy przewodów podziemnych ze względu na możliwości techniczne wykonania (model AZ-01)  136
4.2. Zasady projektowania wybranych parametrów przewiertów sterowanych  153
4.2.1. Uwagi wstępne  153
4.2.2. Typy trajektorii przewiertu sterowanego  154
4.2.3. Liczba etapów poszerzania (liczba marszy)  156
4.2.4. Minimalny promień gięcia przewodu wiertniczego, rurociągu  157
4.2.5. Średnica rozwiercanego otworu  158
4.2.6. Minimalna głębokość posadowienia rurociągu względem jego osi  159
4.2.7. Obliczenie parametrów trajektorii przewiertu sterowanego  159
4.2.8. Lokalizacja i wymiary placu maszynowego i montażowego  161
4.3. Wybrane zagadnienia projektowania przewodów podziemnych w technologii przecisków hydraulicznych i mikrotunelowania  162
4.3.1. Uwagi wstępne  162
4.3.2. Obciążenia działające w kierunku poprzecznym do osi przeciskanego przewodu  162
4.3.3. Obciążenia działające w kierunku osi przeciskanego przewodu  166
Literatura  171
5. Czyszczenie sieci podziemnych  173
dr inż. Dariusz Zwierzchowski
5.1. Rodzaje zanieczyszczeń rurociągów i kanałów  173
5.1.1. Uwagi wstępne  173
5.1.2. Rodzaje zanieczyszczeń grawitacyjnych przewodów kanalizacyjnych  173
5.1.3. Rodzaje zanieczyszczeń przewodów ciśnieniowych  174
5.1.4. Przyczyny powstawania zanieczyszczeń na przykładzie grawitacyjnych przewodów kanalizacyjnych  175
5.2. Czyszczenie i udrażnianie rurociągów oraz kanałów  177
5.2.1. Uwagi wstępne  177
5.2.2. Płukanie rurociągów i kanałów  177
5.2.3. Czyszczenie rurociągów ciśnieniowych  178
5.2.4. Czyszczenie grawitacyjnych kanałów przełazowych  178
5.2.5. Czyszczenie grawitacyjnych kanałów nieprzełazowych  179
5.2.6. Czyszczenie wpustów ulicznych  180
5.2.7. Usuwanie zatorów na grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej  180
5.3. Metody czyszczenia i udrażniania rurociągów oraz kanałów  181
5.3.1. Czyszczenie chemiczne rurociągów  181
5.3.2. Czyszczenie mechaniczne rurociągów  182
5.3.3. Czyszczenie hydrodynamiczne rurociągów oraz kanałów  186
5.3.4. Magnetyczne, elektromagnetyczne oraz wykorzystujące zjawisko ogniw galwanicznych metody czyszczenia rurociągów  191
5.4. Przykładowe urządzenia do czyszczenia i udrażniania rurociągów oraz kanałów  195
5.4.1. Urządzenia do mechanicznego czyszczenia i udrażniania rurociągów oraz kanałów  195
5.4.2. Głowice i akcesoria do czyszczenia mechanicznego  197
5.4.3. Urządzenia do ciśnieniowego czyszczenia i udrażniania rurociągów  203
5.4.4. Wysokociśnieniowe głowice czyszczące  210
Literatura  216
6. Diagnostyka sieci podziemnych  217
dr inż. Dariusz Zwierzchowski
6.1. Diagnostyka sieci podziemnych i jej znaczenie  217
6.2. Diagnostyka rurociągów i kanałów grawitacyjnych  217
6.2.1. Inspekcja rurociągów i kanałów przełazowych  217
6.2.2. Inspekcja telewizyjna przewodów kanalizacyjnych  218
6.2.3. Inspekcja studzienek kanalizacyjnych  234
6.2.4. Raportowanie i archiwizacja wyników inspekcji telewizyjnych  235
6.2.5. Sonary  238
6.2.6. Badania techniczne sieci kanalizacyjnej  239
6.2.7. Badania szczelności sieci kanalizacyjnej  242
6.2.8. Badania odkształceń rur z tworzyw sztucznych  264
6.2.9. Wykrywanie nielegalnych przyłączy do sieci kanalizacyjnej  267
6.3. Diagnostyka rurociągów ciśnieniowych  268
6.3.1. Akustyczne metody badań rurociągów podziemnych  268
6.3.2. Ultradźwiękowa diagnostyka rurociągów  271
6.3.3. Badania stanu technicznego rurociągów ciśnieniowych z zastosowaniem tłoków inspekcyjnych  273
6.3.4. Badania stanu technicznego rurociągów ciśnieniowych z zastosowaniem czołgaczy  280
Literatura  282
7. Bezwykopowe naprawy przewodów nieprzełazowych  285
dr inż. Emilia Kuliczkowska
7.1. Uwagi wstępne  285
7.2. Bezwykopowe naprawy krótkimi utwardzanymi powłokami żywicznymi  286
7.2.1. Uwagi wstępne  286
7.2.2. Opis technologii  287
7.2.3. Czynniki różniące poszczególne odmiany technologii  288
7.2.4. Inne uwagi  291
7.3. Bezwykopowe uszczelnienia pakerami iniekcyjnymi  292
7.3.1. Uwagi wstępne  292
7.3.2. Opis technologii uszczelnień przewodów pakerami iniekcyjnymi  292
7.3.3. Czynniki różniące poszczególne odmiany technologii  295
7.4. Bezwykopowe uszczelnienia i naprawy sztywnymi powłokami  302
7.4.1. Uwagi wstępne  302
7.4.2. Przegląd technologii  303
7.5. Bezwykopowe uszczelnianie złączy opaskami gumowymi  309
7.6. Bezwykopowe naprawy z zastosowaniem robotów kanalizacyjnych  311
7.6.1. Uwagi wstępne  311
7.6.2. Opis sprzętu i sposobu wykonywania napraw za pomocą robotów kanalizacyjnych na przykładzie robota KA-TE  313
7.6.3. Inne roboty kanalizacyjne  317
7.7. Bezwykopowe naprawy niewłaściwych podłączeń przykanalików do kanałów  319
7.7.1. Uwagi wstępne  319
7.7.2. Technologie iniekcyjne  320
7.7.3. Technologie z zastosowaniem profili kapeluszowych  323
Literatura  325
8. Bezwykopowe naprawy kolektorów przełazowych oraz studzienek kanalizacyjnych i komór  329
dr inż. Dariusz Zwierzchowski
8.1. Uwagi wstępne  329
8.2. Naprawy przełazowych kolektorów kanalizacyjnych  330
8.2.1. Naprawy konstrukcji kolektorów przełazowych z zastosowaniem modyfikowanych zapraw mineralnych  330
8.2.2. Uszczelnianie przecieków konstrukcji kolektorów przełazowych  335
8.2.3. Iniekcje konstrukcji przełazowych kolektorów kanalizacyjnych  336
8.3. Naprawy studzienek kanalizacyjnych i komór  342
8.3.1. Naprawy i uszczelnienia konstrukcji z zastosowaniem chemii budowlanej  342
8.3.2. Elementy prefabrykowane  343
8.3.3. Regulacja wysokościowa włazów studziennych  344
Literatura  346
9. Technologie bezwykopowej renowacji i rekonstrukcji z wyjątkiem technologii utwardzanych powłok żywicznych  347
prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, dr inż. Emilia Kuliczkowska
9.1. Uwagi wstępne  347
9.2. Technologie natryskowe  350
9.2.1. Renowacja z zastosowaniem cementowania  350
9.2.2. Renowacja poprzez natrysk żywicy epoksydowej  358
9.2.3. Inne metody  359
9.3. Technologie z zastosowaniem ciągu długich złączonych rur  360
9.3.1. Uwagi wstępne  360
9.3.2. Renowacje i rekonstrukcje z zastosowaniem rur PE o mniejszych średnicach zewnętrznych od średnicy wewnętrznej odnawianego przewodu  360
9.3.3. Rekonstrukcja przewodów poprzez wprowadzenie do ich wnętrza rur stalowych lub z żeliwa sferoidalnego  365
9.4. Technologie z zastosowaniem krótkich modułów rur  367
9.5. Technologie ciasnopasowane z zastosowaniem rur PE i PVC  370
9.5.1. Uwagi wstępne  370
9.5.2. Renowacja lub rekonstrukcja przewodów rurami zdeformowanymi fabrycznie  370
9.5.3. Renowacja lub rekonstrukcja przewodów rurami o przekroju redukowanym bezpośrednio przed ich wprowadzeniem do odnawianego przewodu  373
9.5.4. Technologie stosowane w odnowie przewodów mało średnicowych  375
9.6. Technologie z zastosowaniem powłok polietylenowych z kołeczkami dystansowymi wzmacnianych iniektem  376
9.6.1. Technologie Sure Grip i Trolining  376
9.6.2. Odmiany technologii Trolining  378
9.7. Technologie nawojowe z zastosowaniem użebrowanych taśm spiralnie zwijanych tworzących powłokę rurową  382
9.7.1. Opis technologii  382
9.7.2. Odmiany technologii powłok spiralnie zwijanych  384
9.8. Technologie montażowe odnowy kolektorów kanalizacyjnych przełazowych z zastosowaniem powłok wewnętrznych  389
9.8.1. Uwagi wstępne  389
9.8.2. Technologie montażowe rekonstrukcyjne  390
9.8.3. Technologie montażowe renowacyjne  391
9.9. Technologie odnowy przyłączy i przykanalików  397
9.10. Technologia liniowego uszczelniania z zastosowaniem środków chemicznych 400
Literatura  402
10. Technologie bezwykopowej renowacji i rekonstrukcji utwardzanymi powłokami żywicznymi  405
prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, dr inż. Emilia Kuliczkowska
10.1. Uwagi wstępne  405
10.2. Czynniki, którymi różnią się technologie utwardzanych powłok żywicznych  408
10.3. Rodzaj materiałów tekstylnych nasączanych żywicą  410
10.3.1. Uwagi wstępne  410
10.3.2. Włókniny filcowe  410
10.3.3. Wzmacniane kompozyty filcowe  411
10.3.4. Maty kompozytowe z włókien szklanych  417
10.3.5. Tkane kompozyty na bazie szkła  418
10.3.6. Kompleksowo wzmocnione kompozyty szklane  420
10.4. Rodzaje żywic stosowanych do nasączania włóknin, mat i tkanin  421
10.4.1. Uwagi wstępne  421
10.4.2. Żywice poliestrowe  421
10.4.3. Żywice winyloestrowe  423
10.4.4. Żywice alkidowe  424
10.4.5. Żywice epoksydowe  424
10.4.6. Żywice bisfenolowe  426
10.5. Rodzaje folii ochronnych  427
10.5.1. Uwagi wstępne  427
10.5.2. Folie poliuretanowe (PUR)  428
10.5.3. Folie polietylenowe (PE)  429
10.5.4. Folie polipropylenowe (PP)  429
10.5.5. Folie z plastyfikowanego polichlorku winylu (PVC) 430
10.5.6. Folie poliestrowe  430
10.5.7. Folie poliamidowe (PA)  431
10.6. Sposoby nasączania powłok żywicznych  432
10.6.1. Uwagi wstępne  432
10.6.2. Nasączanie fabryczne  432
10.6.3. Nasączanie bezpośrednio na miejscu instalacji  434
10.6.4. Inne sposoby nasączania powłok żywicznych  435
10.7. Sposoby instalacji powłok nasączonych żywicami  438
10.7.1. Uwagi wstępne  438
10.7.2. Inwersja za pomocą wody  438
10.7.3. Inwersja za pomocą sprężonego powietrza  441
10.7.4. Przeciąganie powłoki i następnie nadmuchiwanie jej powietrzem  442
10.7.5. Wciąganie i kalibrowanie  443
10.8. Sposoby utwardzania powłok żywicznych 444
10.8.1. Uwagi wstępne 444
10.8.2. Utwardzanie w warunkach otoczenia – „na zimno” 444
10.8.3. Utwardzanie poprzez cyrkulację gorącej wody  445
10.8.4. Utwardzanie poprzez cyrkulację strumienia pary  446
10.8.5. Utwardzanie z zastosowaniem promieni ultrafioletowych  447
10.9. Inne czynniki  450
10.9.1. Uwagi wstępne  450
10.9.2. Zakres średnic odnawianych przewodów  450
10.9.3. Sposoby łączenia końców powłok tekstylnych  450
10.9.4. Maksymalna długość jednorazowo instalowanej powłoki  451
10.9.5. Możliwość długotrwałego przechowywania powłok  451
10.9.6. Czas utwardzania powłok żywicznych  452
10.9.7. Parametry wytrzymałościowe powłok żywicznych po ich utwardzeniu  452
10.10. Zestawienie wybranych parametrów niektórych technologii utwardzanych
powłok żywicznych  453
10.11. Technologie utwardzanych powłok żywicznych stosowane w rurociągach ciśnieniowych  458
10.11.1. Uwagi wstępne  458
10.11.2. Odnowa rurociągów utwardzaną powłoką żywiczną Phoenix przyklejaną do ich wnętrza w trakcie jej utwardzania  459
10.11.3. Odnowa rurociągów ciśnieniowych innymi powłokami żywicznymi  462
Literatura  463
11. Technologie bezwykopowej wymiany  467
prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, dr inż. Emilia Kuliczkowska
11.1. Uwagi wstępne  467
11.2. Technologie bezwykopowej wymiany przewodów z pozostawieniem zniszczonego starego przewodu w gruncie po zewnętrznej stronie nowo wprowadzonego  468
11.2.1. Opis technologii  468
11.2.2. Czynniki różniące technologie Pipe Bursting  470
11.2.3. Inne odmiany technologii  479
11.2.4. Uwagi dotyczące organizacji robot  482
11.3. Technologie bezwykopowej wymiany przewodów z usunięciem wymienianego przewodu  483
11.3.1. Uwagi wstępne  483
11.3.2. Technologia wymiany z zastosowaniem urządzeń do mikrotunelowania  484
11.3.3. Technologia wymiany z zastosowaniem urządzeń używanych
w przewiercie sterowanym  485
11.3.4. Technologia wyciągania starych rur z gruntu  485
Literatura  487
12. Obliczenia hydrauliczne przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych poddawanych bezwykopowej renowacji lub rekonstrukcji  489
prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, mgr inż. Piotr Dańczuk
12.1. Uwagi wstępne  489
12.2. Przykład obliczeń hydraulicznych dla przewodu kanalizacyjnego poddanego bezwykopowej renowacji kilkoma różnymi technologiami  491
12.3. Przykłady obliczeń hydraulicznych dla przewodów wodociągowych poddanych bezwykopowej renowacji  501
Literatura  505
13. Projektowanie konstrukcyjne przewodów odnawianych bezwykopowo  507
dr inż. Urszula Kubicka
13.1. Wstęp  507
13.2. Obciążenia  508
13.2.1. Uwagi wstępne  508
13.2.2. Obciążenia stałe  508
13.2.3. Obciążenia zmienne  510
13.3. Siły wewnętrzne w powłokach konstrukcyjnych  513
13.4. Zasady wymiarowania powłok odnowieniowych  514
13.4.1. Wprowadzenie  514
13.4.2. Analiza naprężeń  516
13.4.3. Analiza odkształceń  517
13.4.4. Analiza stateczności powłoki odnowieniowej  519
13.4.5. Analiza wydłużeń  523
13.5. Wybrane problemy projektowania powłok w technologiach bezwykopowych  523
13.5.1. Problemy cienkościennych powłok PE stosowanych przy znacznych ubytkach czy rozsunięciach przewodów  523
13.5.2. Zmiana długości powłok odnowieniowych spowodowana ich wydłużalnością liniową 524
Literatura  526
14. Planowanie odnowy przewodów wodociągowych  527
prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, dr inż. Emilia Kuliczkowska
14.1. Uwagi wstępne  527
14.2. Czynniki mające wpływ na decyzje dotyczące konieczności odnowy
przewodów wodociągowych  528
14.2.1. Rodzaje uszkodzeń przewodów wodociągowych  528
14.2.2. Zmiany współczynnika bezpieczeństwa konstrukcyjnego przewodów wodociągowych spowodowane błędami projektowymi lub zaistnieniem pewnych niekorzystnych czynników w trakcie ich eksploatacji  534
14.2.3. Inne problemy eksploatacyjne  536
14.3. Wybrane strategie odnowy przewodów wodociągowych  545
14.3.1. Uwagi wstępne  545
14.3.2. Strategia odnowy przewodów wodociągowych na przykładzie Dortmundu  545
14.3.3. Strategia odnowy przewodów wodociągowych na przykładzie Zurychu  546
14.3.4. Strategia odnowy przewodów wodociągowych na przykładzie Stuttgartu  547
14.3.5. Strategia odnowy przewodów wodociągowych na przykładzie Erfurtu  549
14.3.6. Strategia redukcji strat wody w sieci wodociągowej w Wielkiej Brytanii  552
Literatura 553
15. Planowanie odnowy przewodów kanalizacyjnych  555
dr inż. Emilia Kuliczkowska
15.1. Uwagi wstępne  555
15.2. Propozycja klasyfikacji uszkodzeń występujących w przewodach kanalizacyjnych  556
15.2.1. Uwagi wstępne  556
15.2.2. Założenia proponowanej klasyfikacji  557
15.2.3. Propozycja karty danych o przewodzie kanalizacyjnym  573
15.2.4. Uwagi dotyczące zaproponowanej klasyfikacji uszkodzeń przewodów kanalizacyjnych 576
15.3. Przyczyny i konsekwencje występowania uszkodzeń w przewodach kanalizacyjnych  583
15.3.1. Uwagi wstępne  583
15.3.2. Przyczyny i konsekwencje wystąpienia przeszkód w przepływie ścieków  583
15.3.3. Przyczyny i konsekwencje wystąpienia nieszczelności w przewodach kanalizacyjnych  585
15.3.4. Przyczyny i konsekwencje wystąpienia przemieszczeń rur  587
15.3.5. Uszkodzenia zmniejszające nośność konstrukcji przewodów kanalizacyjnych  588
15.3.6. Specyficzne uszkodzenia występujące wyłącznie w przewodach kanalizacyjnych z rur podatnych  591
15.3.7. Wnioski  592
15.4. Matematyczny model planowania bezwykopowej odnowy przewodów kanalizacyjnych  593
15.4.1. Uwagi wstępne  593
15.4.2. Wielkości wejściowe  595
15.4.3. Wielkości wyjściowe  598
15.4.4. Założenia 600
15.4.5. Kryteria planowania odnowy przewodów kanalizacyjnych  602
15.4.6. Zapis matematyczny modelu  602
15.4.7. Wnioski  605
15.5. Przykłady zastosowań modelu matematycznego planowania bezwykopowej odnowy przewodów kanalizacyjnych 606
15.5.1. Uwagi wstępne 606
15.5.2. Przykład nr 1 dotyczący przewodu kanalizacyjnego żelbetowego ogólnospławnego
Ø 600 mm 606
15.5.3. Przykład nr 2 dotyczący przewodu kanalizacyjnego żelbetowego deszczowego
Ø 1000 mm  610
15.5.4. Przykład nr 3 dotyczący przewodu kanalizacyjnego betonowego sanitarnego
Ø 200 mm  614
Literatura  616
16. Rury stosowane w technologiach bezwykopowych 619
dr inż. Urszula Kubicka, dr inż. Agata Zwierzchowska
16.1. Uwagi wstępne  619
16.2. Własności materiałowe rur 620
16.2.1. Rury o konstrukcji sztywnej i sprężystej 620
16.2.2. Rury z tworzyw sztucznych  627
16.3. Rury stosowane w bezwykopowej budowie  635
16.3.1. Uwagi wstępne  635
16.3.2. Rury o konstrukcji sztywnej i sprężystej stosowane w bezwykopowej budowie  635
16.3.3. Rury z tworzyw sztucznych stosowane w bezwykopowej budowie  650
16.4. Rury stosowane w technologiach bezwykopowej odnowy  656
16.4.1. Uwagi wstępne  656
16.4.2. Rury o konstrukcji sztywnej i sprężystej  656
16.4.3. Rury z tworzyw sztucznych  658
Literatura  670
17. Innowacyjny projekt bezwykopowej budowy dwufunkcyjnego, wielkowymiarowego kolektora kanalizacyjnego  673
prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, mgr inż. Piotr Dańczuk
17.1. Uwagi wstępne  673
17.2. Aspekty hydrologiczne  676
17.3. Aspekty hydrauliczne  677
17.4. Aspekty geologiczne 680
17.5. Charakterystyka zastosowanych urządzeń do budowy kolektora  682
17.6. Aspekty konstrukcyjne i eksploatacyjne  684
17.7. Uwagi końcowe  687
Literatura  688
18. Inne rozwiązania bezwykopowe  689
prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, mgr inż. Piotr Kuliczkowski
18.1. Uwagi wstępne  689
18.2. Bezwykopowy montaż kabli światłowodowych we wnętrzu eksploatowanych przewodów  689
18.3. Bezwykopowy montaż wymienników ciepła w kolektorach kanalizacyjnych 696
18.3.1. Uwagi wstępne 696
18.3.2. Bezwykopowa lub w wykopie budowa przewodów kanalizacyjnych z rur
z wbudowanymi wymiennikami ciepła  697
18.3.3. Bezwykopowa odnowa przewodów kanalizacyjnych połączona z montażem wymienników ciepła  698
18.3.4. Bezwykopowy montaż obudowanych wymienników ciepła w przełazowych kolektorach kanalizacyjnych 699
18.3.5. Bezwykopowy montaż nie obudowanych wymienników ciepła w kolektorach kanalizacyjnych  702
18.4. Bezwykopowa odnowa przewodów powłoką żywiczną z dwoma niezależnymi przekrojami o wielofunkcyjnych zastosowaniach  702
18.5. Tunele wieloprzewodowe  704
Literatura  708
19. Bezpieczeństwo prowadzenia prac w technologiach bezwykopowch  711
dr inż. Dariusz Zwierzchowski
19.1. Uwagi wstępne  711
19.2. Zabezpieczenie terenu prowadzenia robót  711
19.3. Zabezpieczenie pracowników wykonujących prace na sieci kanalizacyjnej  713
19.3.1. Bezpieczeństwo prowadzenia prac na sieci kanalizacyjnej  713
19.3.2. Warunki higieniczno-sanitarne, jakie należy zapewnić pracownikom zajmującym się pracami na sieci kanalizacyjnej  720
Literatura  721
20. Polskie osiągnięcia w branży technologii bezwykopowych  723
prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, dr inż. Justyna Lisowska
20.1. Uwagi wstępne  723
20.2. Pierwsze polskie prace naukowe dotyczące technologii bezwykopowych  724
20.3. Pierwsze polskie czasopisma z zakresu technologii bezwykopowych  726
20.4. Pierwsze polskie organizacje promujące technologie bezwykopowe  727
20.5. Pierwsze organizowane w Polsce międzynarodowe konferencje o tematyce bezwykopowej „¬No Dig” we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Technologii Bezwykopowych  728
20.6. Uzyskanie przez Polskę po raz pierwszy prestiżowej międzynarodowej nagrody
„No-Dig Award” w 2002 r. w kategorii „Najlepszy bezwykopowy projekt roku na świecie”  729
20.7. Uzyskanie przez Polskę kolejnej nagrody „No-Dig Award” w 2008 r. za zorganizowanie pierwszego na świecie studium podyplomowego „Technologie Bezwykopowe w Inżynierii Środowiska”  730
20.8. Polskie osiągnięcia w zakresie diagnostyki przewodów kanalizacyjnych  732
20.9. Skonstruowanie pierwszego w Polsce przebijaka kanalizacyjnego, tzw. kreta  734
Literatura  735
Wkładka reklamowa  737
Część I. Reklamy firm
Część II. Katalog firm


Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również:

Wycena nieruchomości do celów kredytowych
OBLICZANIE SIECI GAZOWYCH CZ I
OBLICZANIE SIECI GAZOWYCH TOM II.Przegląd programów komputerowych
ANALIZA DANYCH KARTOGRAFICZNO-GLEBOWYCH W PROCEDURACH OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Instalowanie urządzeń gazowych - Poradnik
Geological English.
Wentylacja pożarowa. Projektowanie i instalacja
ADSORPCYJNE OSUSZANIE POWIETRZA W ZASTOSOWANIU DO KLIMATYZACJI
Termomodernizacja w Polsce Zasady uzyskania kredytu i premii termomodernizacyjnej - broszura bezpłatna
Twoj koszyk jest pusty.

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...

Techno-kreacja a architektura...

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl