Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:
Architektura
Automatyka
BHP i PPOŻ
Biochemia
Biologia
Biznes IT
Budownictwo
CAD/CAM
Cenniki
Chemia
Drogi Mosty i Koleje
Elektronika
Elektrotechnika i energetyka
Fotografia cyfrowa
Geologia i geodezja
GMP, GHP, HACCP, ISO, CE
Informatyka
Instalacje Chłodnicze
Instalacje Ciepłownicze
Instalacje Elektroenergetyczne
Instalacje Gazowe
Instalacje Sanitarne
Instalacje Wentylacyjne i Klimatyzacyjne
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Środowiska
Jednostki budżetowe, gminy, zamówienia publiczne
Karty charakterystyk
KNR-y, KNNR-y, KNP
Kosztorysowanie
Logistyka
Matematyka
Mechanika
Niekonwencjonalne źródła energii
Nieruchomości
Ochrona środowiska
Organizacja i zarządzanie
Podstawy komputera
Praca, zatrudnienie, wynagrodzenie
Prawo
Programowanie
Programy
Przemysł spożywczy
Rachunkowość i finanse
Reprinty
Słowniki
Tablice informacyjne
Technika
Tworzywa Sztuczne
Zapowiedzi
Zarządzanie jakością
Zieleń Ogrodnictwo
Wzorcowe regulaminy i instrukcje
Zarządzanie, marketing
Filmy szkoleniowe


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

Nieruchomości
   


Podstawy rolnictwa i wycena nieruchomości rolnych


Autor: Ryszard Cymerman

Wydawnictwo: Educaterra, wyd. IV rok wydania 2017

ISBN: 978-83-88999-65-9

Cena netto: 75,24 PLN
VAT: 5 %
Cena brutto: 79,00 PLN

DODAJ DO KOSZYKA
Podaj ilość:     
 
  

Opis produktu:

Nieruchomości rolne należą do tzw. nieruchomości niezurbanizowanych, zlokalizowane są głównie na obszarach wiejskich, chociaż znajdują się także w granicach administracyjnych miast (w niektórych miastach powierzchnia ta zajmuje nawet około 50% powierzchni gruntów miasta. W Olsztynie np. nieruchomości rolne zajmują około 23% powierzchni miasta). W Polsce przestrzeń ta zajmuje blisko 52% powierzchni kraju. Jest to zatem przestrzeń będąca przedmiotem zainteresowania nie tylko osób zajmujących się rolnictwem, ale także rekreacją oraz gospodarką przestrzenną, gospodarką nieruchomościami, w tym także wyceną nieruchomości. Autorzy opracowania od wielu lat realizują program nauczania tej wiedzy na studiach podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości oraz wykonują operaty szacunkowe z tego zakresu. Jednocześnie na rynku brakuje opracowania dotyczącego tej problematyki i dlatego postanowiono przygotować podręcznik dla słuchaczy studiów podyplomowych oraz dla rzeczoznawców majątkowych. Ma on ułatwić poznanie podstawowych zagadnień dotyczących omawianych problemów, wspomóc zainteresowanie i dać podstawy do pogłębiania wiedzy w razie zaistnienia takowej potrzeby.
Dział I. Podstawy rolnictwa
1. Wiadomości ogólne o rolnictwie
2. Pojęcia dotyczące przestrzeni rolnej
2.1. Użytek rolny
2.2. Grunt rolny
2.3. Nieruchomość rolna
2.4. Gospodarstwo rolne
2.5. Inne pojęcia dotyczące obszarów wiejskich
2.6. Pojęcia dotyczące rolnictwa
2.7. Pojęcia i wskaźniki ekonomiczne
2.7.1. Podstawowe pojęcia produkcyjne
2.7.2. Pojęcia kosztowe
2.7.3. Pojęcia nadwyżek
2.7.4. Pojęcia bilansowe
2.7.5. Wskaźniki ekonomiczne
3. Mierniki wartości użytkowej gleb
3.1. Ogólne dane o wartościowaniu gleb
3.2. Gleboznawcza klasyfikacja gruntów
3.2.1. Klasyfikacja gleb gruntów ornych
3.2.2. Klasyfikacja gleb użytków zielonych
3.2.3. Klasyfikacja gleb pod lasami
3.2.4. Klasyfikacja gleb pod wodami
3.2.5. Pozostałe kategorie gruntów rolnych
3.2.6. Nieużytki
3.3. Kompleksy przydatności rolniczej gleb
3.3.1. Kompleksy glebowo-rolnicze gruntów ornych
3.3.2. Kompleksy trwałych użytków zielonych
3.3.3. Klasyfikacja glebowo-uprawowa
4. Podstawowe rośliny rolnicze i sadownicze
4.1. Dane ogólne
4.2. Podziały roślin
4.3. Charakterystyka wybranych roślin rolniczych
4.3.1. Pszenica ozima
4.3.2. Pszenica jara
4.3.3. Żyto
4.3.4. Jęczmień
4.3.5. Owies
4.3.6. Pszenżyto
4.3.7. Kukurydza
4.3.8. Bobik
4.3.9. Rzepak
4.3.10. Łubin żółty
4.3.11. Groch
4.3.12. Ziemniak jadalny
4.3.13. Burak cukrowy
4.3.14. Burak pastewny
4.3.15. Len włóknisty
4.3.16. Gryka
4.3.17. Siano łąkowe
4.3.18. Pastwisko
4.3.19. Warzywa
4.3.20. Rośliny sadownicze
5. Technologia uprawy roślin
5.1. Uprawa roli
5.2. Zespoły uprawek
5.3. Siew
6. Zestawienie podstawowych danych agrotechnicznych
6.1. Podstawowe dane agrotechniki roślin uprawnych
6.2. Wybrane dane techniczno-eksploatacyjne narzędzi i maszyn rolniczych
6.3. Masa i objętość podstawowych produktów rolniczych
6.4. Technologia uprawy wybranych roślin
6.4.1. Technologia uprawy pszenicy ozimej
6.4.2. Technologia uprawy jęczmienia jarego
6.4.3. Technologia uprawy rzepaku ozimego
6.4.4. Technologia uprawy buraka cukrowego
7. Ochrona gruntów rolnych
7.1. Potrzeba ochrony gruntów rolnych
7.2. Odrolnienie w procesie inwestycyjnym
7.3. Opracowania planistyczne jako warunek zmiany przeznaczenia terenu lub
jego funkcji
7.4. Zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na inne cele
7.5. Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji
8. Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
8.1. Przedmiot gospodarowania - zasady ogólne
8.2. Sprzedaż i nabywanie nieruchomości
8.3. Przekazanie w trwały zarząd
8.4. Dzierżawa i najem
8.5. Administrowanie
8.6. Nieodpłatne przekazanie
8.7. Gospodarka mieszkaniowa i socjalna
9. Kształtowanie ustroju rolnego

Dział II. Wycena nieruchomości rolnych
1. Przedmiot wyceny i jego cechy
2. Źródła informacji do wyceny nieruchomości rolnych
3. Prawne uregulowania wyceny nieruchomości rolnych
4. Ogólne zasady wyceny nieruchomości rolnych
5. Wycena nieruchomości rolnych i ich części stanowiących grunty orne w stałej
uprawie oraz stanowiących łąki i pastwiska
5.1. Czynniki wpływające na wartość gruntów ornych i użytków zielonych
5.2. Wycena gruntów ornych
5.3. Wycena użytków zielonych
5.4. Wycena gruntów metodą wskaźników szacunkowych
5.5. Wycena upraw i zasiewów
6. Wycena nieruchomości rolnych zabudowanych
7. Wycena sadów, ogrodów działkowych i plantacji kultur wieloletnich
7.1. Pojęcie i rodzaje kultur wieloletnich
7.2. Stan prawny kultur wieloletnich
7.3. Cechy produkcyjne kultur wieloletnich wpływające na ich wartość
7.4. Zasady i procedury szacowania nieruchomości gruntowych z plantacjami
kultur wieloletnich
7.4.1. Wycena plantacji kultur wieloletnich do celów odszkodowawczych
7.4.2. Wycena plantacji kultur wieloletnich, roślin ogrodniczych i ozdobnych "metodą skierniewicką"
7.4.3. Wycena plantacji kultur wieloletnich w obrocie wolnorynkowym
7.4.4. Wycena budowli znajdujących się na plantacjach kultur wieloletnich
8. Wycena gruntów pod stawami
8.1. Podstawowe pojęcia
8.2. Podział stawów
8.3. Użyteczność obiektów stawowych
8.4. Wycena obiektów stawowych
9. Wycena gruntów z urządzeniami pełniącymi funkcje urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
9.1. Podstawowe wiadomości o urządzeniach melioracji wodnych
9.2. Wycena urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
10. Wycena nieruchomości rolnych z koniecznością wykonania rekultywacji
10.1. Zarys wiadomości o rekultywacji
10.2. Wycena gruntów
11. Wycena gruntów rolnych przy wyłączaniu z produkcji
12. Wycena gruntów zadrzewionych i zadrzewień
12.1. Pojęcie gruntów zadrzewionych i zadrzewień
12.2. Funkcje oraz znaczenie terenów zadrzewionych
12.3. Zasady i procedury szacowania gruntów zadrzewionych oraz zadrzewień
13. Literatura
Ilość stron 209, oprawa miękka, Format B5, rok wydania 2017


Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również:

Szacowanie nieruchomości-nakład wyczerpany
Gospodarowanie nieruchomościami
Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa
Operaty szacunkowe-przykłady cz.3
Termomodernizacja w Polsce Zasady uzyskania kredytu i premii termomodernizacyjnej - broszura bezpłatna
Wahania cen na rynku mieszkaniowym
Zrównoważona Polityka Energetyczna - broszura bezpłatna
Propozycja metody "Kosztu rozłogu" oceny parametów przestrzennych działek rolnych dla potrzeb wyceny nieruchomości i prac scaleniowych
Inżynierskie zastosowania systemu MES
KNR RE WACETOB
Twoj koszyk jest pusty.

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...

Techno-kreacja a architektura...

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl