Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:
Architektura
Automatyka
BHP i PPOŻ
Biochemia
Biologia
Biznes IT
Budownictwo
Beton
Dachy
Drewno
Druki
Fidic
Grunty
Instrukcje ITB
Konstrukcje Drewniane
Konstrukcje Inżynierskie
Konstrukcje Stalowe
Konstrukcje Żelbetowe
Materiały budowlane
Specyfikacje Budowlane
Utrzymanie budynków
Zabytki
Warunki Techniczne
Inne
CAD/CAM
Cenniki
Chemia
Drogi Mosty i Koleje
Elektronika
Elektrotechnika i energetyka
Fotografia cyfrowa
Geologia i geodezja
GMP, GHP, HACCP, ISO, CE
Informatyka
Instalacje Chłodnicze
Instalacje Ciepłownicze
Instalacje Elektroenergetyczne
Instalacje Gazowe
Instalacje Sanitarne
Instalacje Wentylacyjne i Klimatyzacyjne
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Środowiska
Jednostki budżetowe, gminy, zamówienia publiczne
Karty charakterystyk
KNR-y, KNNR-y, KNP
Kosztorysowanie
Logistyka
Matematyka
Mechanika
Niekonwencjonalne źródła energii
Nieruchomości
Ochrona środowiska
Organizacja i zarządzanie
Podstawy komputera
Praca, zatrudnienie, wynagrodzenie
Prawo
Programowanie
Programy
Przemysł spożywczy
Rachunkowość i finanse
Reprinty
Słowniki
Tablice informacyjne
Technika
Tworzywa Sztuczne
Zapowiedzi
Zarządzanie jakością
Zieleń Ogrodnictwo
Wzorcowe regulaminy i instrukcje
Zarządzanie, marketing
Filmy szkoleniowe


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

Budownictwo
   Grunty


Mechanika gruntów


Autor: Stanisław Pisarczyk

Wydawnictwo: POLITECHNIKA WARSZAWSKA, 2005

 

Opis produktu:

Skrypt przeznaczony dla studentów Wydziału Inżynierii Środowiska do przedmiotu "mechanika gruntów i fundamentowanie". Mogą z niego korzystać również studenci Inżynierii Lądowej. Omówiono w nim właściwości gruntów, zagadnienia konsolidacji i filtracji gruntów, rozkład naprężeń w gruncie pod wpływem obciążeń itd.

Format B5, Stron 228, Oprawa kartonowa

Spis Treści

Przedmowa
1. WSTĘP
    1.1. Określenie mechaniki gruntów
    1.2. Krótki rys historyczny
    1.3. Zadania mechaniki gruntów
2. OGÓLNE WIADOMOŚCI O GRUNTACH
    2.1. Pochodzenie gruntów
    2.2. Podział gruntów
3. PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE GRUNTÓW
    3.1. Skład mineralny gruntów
    3.2. Powierzchnia graniczna i właściwa cząstek gruntów
    3.3. Zjawiska fizykochemiczne gruntów
    3.4. Kapilarność
4. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I STANY GRUNTÓW
    4.1. Skład granulometryczny gruntu
    4.2. Krzywe uziarnienia i wskaźniki uziarnienia

    4.3. Podział gruntów wg uziarnienia
    4.4. Podstawowe cechy fizyczne gruntu
    4.5. Cechy fizyczne pochodne od cech podstawowych
    4.6. Stopień wilgotności i stany zawilgocenia gruntów
    4.7. Stopień zagęszczenia i stany gruntów niespoistych
    4.8. Granice konsystencji, wskaźnik i stopień plastyczności, stany gruntów spoistych
    4.9. Zagęszczalność gruntów nasypowych i wskaźnik zagęszczenia
    4.10. Zależność między wskaźnikiem zagęszczenia i stopniem zagęszczenia gruntów niespoistych
5. RUCH WODY W GRUNCIE
    5.1. Rodzaje wody w gruncie
    5.2. Podział wód podziemnych
    5.3. Wodoprzepuszczalność gruntów
    5.4. Wyznaczanie współczynnika filtracji
    5.5. Podstawowe równania ruchu wody gruntowej
    5.6. Siatka przepływu
    5.7. Mechaniczne działanie wody na szkielet gruntowy
6. WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE GRUNTÓW
    6.1. Wprowadzenie
    6.2. Ściśliwość gruntów
    6.3. Wytrzymałość gruntów na ścinanie
7. NAPRĘŻENIA W PODŁOŻU GRUNTOWYM
    7.1. Hipotezy o rozkładzie naprężeń w gruncie
    7.2. Naprężenia pierwotne w gruncie
    7.3. Naprężenia w gruncie od siły skupionej
    7.4. Naprężenia w gruncie od działania obciążenia ciągłego na obszarze prostokątnym
    7.5. Wyznaczanie naprężeń pionowych pod środkiem obciążonego obszaru kołowego
    7.6. Metoda pól wpływowych (nomogram Newmarka)
    7.7. Rozkład naprężeń pod fundamentami sztywnymi
    7.8. Wyznaczanie naprężeń pod fundamentam
    7.9. Podłoże budowli
    7.10. Obliczanie naprężeń pod nasypami
8. NOŚNOŚĆ PODŁOŻA GRUNTOWEGO
    8.1. Zagadnienie nośności podłoża gruntowego
    8.2. Wyznaczanie naprężeń krytycznych
    8.3. Wyznaczanie naprężeń granicznych podłoża gruntowego
9. ODKSZTAŁCALNOŚĆ PODŁOŻA GRUNTOWEGO
    9.1. Wiadomości wprowadzające
    9.2. Obliczanie osiadań fundamentów
    9.3. Przebieg osiadań w czasie
10. PARCIE I ODPÓR GRUNTU
    10.1. Pojęcia ogólne
    10.2. Metoda Coulomba
    10.3. Uogólnienie rozwiązania Coulomba
    10.4. Wyznaczanie parcia gruntu na mury i ściany oporowe metodą stanu granicznego naprężenia
    10.5. Zależność parcia czynnego i odporu od przemieszczeń i odkształceń ścian oporowych
    10.6. Obliczanie parcia na obudowę wykopów
11. STATECZNOŚĆ ZBOCZY I SKARP
    11.1. Ruch mas ziemnych
    11.2. Podział osuwisk
    11.3. Metody określania zagrożenia osuwiskami
    11.4. Metody obliczania stateczności skarp i zboczy
    11.5. Badania terenów osuwiskowych 
    11.6. Zabezpieczanie stateczności zboczy i skarp nasypów
12. WPŁYW MROZU NA GRUNTY
    12.1. Wiadomości ogólne
    12.2. Tworzenie się wysadzin i przełomów
    12.3. Określenie głębokości przemarzania gruntu
    12.4. Kryteria wysadzinowości gruntów
    12.5. Zabezpieczanie budowli przed wysadzinami i przełomami
Literatura
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również:

Akustyka sal.
Konstrukcje żelbetowe według PN-B-03264:2002 i EUROKODU 2. Tom II Oprawa miękka.
Koszty i korzyści inwestycji drogowych
KRATOWNICE
Geodezja dla architektów
Grunty budowlane. Cz. 3. Laboratoryjne badania mechanicznych cech gruntów
Wady i usterki w budynkach Rozpoznawanie Zapobieganie Usuwanie
PODRĘCZNIK PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
Prezentacja nowoczesnych technologii budowlanych - Vademecum Projektanta
Ochrona przed powodzią

Opinie naszych klientów:
• MAŁO KONKRETU DUŻO BUJDY

GRZEŚ

Twoj koszyk jest pusty.

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...

Techno-kreacja a architektura...

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl