Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:
Architektura
Automatyka
BHP i PPOŻ
Biochemia
Biologia
Biznes IT
Budownictwo
CAD/CAM
Cenniki
Chemia
Drogi Mosty i Koleje
Elektronika
Elektrotechnika i energetyka
Fotografia cyfrowa
Geologia i geodezja
GMP, GHP, HACCP, ISO, CE
Informatyka
Instalacje Chłodnicze
Instalacje Ciepłownicze
Instalacje Elektroenergetyczne
Instalacje Gazowe
Instalacje Sanitarne
Instalacje Wentylacyjne i Klimatyzacyjne
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Środowiska
Jednostki budżetowe, gminy, zamówienia publiczne
Karty charakterystyk
KNR-y, KNNR-y, KNP
Kosztorysowanie
Logistyka
Matematyka
Mechanika
Niekonwencjonalne źródła energii
Nieruchomości
Ochrona środowiska
Organizacja i zarządzanie
Podstawy komputera
Praca, zatrudnienie, wynagrodzenie
Prawo
Programowanie
Programy
Przemysł spożywczy
Rachunkowość i finanse
Reprinty
Słowniki
Tablice informacyjne
Technika
Tworzywa Sztuczne
Zapowiedzi
Zarządzanie jakością
Zieleń Ogrodnictwo
Wzorcowe regulaminy i instrukcje
Zarządzanie, marketing
Filmy szkoleniowe


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

Instalacje Ciepłownicze
   


Certyfikacja energetyczna budynków mieszkalnych z przykładami


Autor: Karolina Kurtz, Dariusz Gawin

Wydawnictwo: ATLA 2, 2009

ISBN: 978-83-60732-28-1

Cena netto: 72,38 PLN
VAT: 5 %
Cena brutto: 76,00 PLN

DODAJ DO KOSZYKA
Podaj ilość:     
 

Opis produktu:Nowa publikacja PWSBiA (Prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu, Administracji i Technik Komputerowych w Warszawie) przedstawia w zwięzłej formie problematykę związaną z charakterystyką energetyczną budynków w myśl dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz polskich przepisów prawnych wdrażających tę dyrektywę. Książka powstała głównie z myślą o studentach politechnik, inżynierach i architektach, a także osobach wykonujących świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali mieszkalnych lub części budynku, stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową.
Treść pracy odzwierciedla aktualny (tj. na połowę kwietnia 2009 r.) stan przepisów prawnych i normalizacyjnych w zakresie omawianej tematyki.
W pierwszej części książki, obejmującej rozdziały pierwszy i drugi, przedstawiono tło związane z aktualnymi warunkami zużycia nieodnawialnych nośników energii oraz konieczności racjonalizacji ich wykorzystania. Omówiono podstawowe elementy polityki Unii Europejskiej obejmujące ochronę środowiska i oszczędność energii, w tym Traktat Wspólnoty Europejskiej i dyrektywę 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz sposób wdrożenia prawa unijnego na gruncie krajowym.
W rozdziałach trzecim i czwartym, krótko przedstawiono podstawy wymiany ciepła i powietrza w budynkach. Omówiono najważniejsze, z uwagi na certyfikację, normy ochrony cieplnej budynków, podając algorytmy i przykłady obliczeń charakterystyk cieplnych obudowy jako granicy bilansowania budynku.
W rozdziale piątym omówiono dane pogodowe, stosowane do obliczeń charakterystyki energetycznej budynków zgodnie z polskimi przepisami budowlanymi. Rozdział szósty poświęcono metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych niewyposażonych w instalację chłodu oraz budynków mieszkalnych z systemem mechanicznej obróbki powietrza, wprowadzając niezbędne zapisy zgodne z normą PNEN ISO 13790:2008, umożliwiające przeprowadzenie oceny energetycznej obiektu. W rozdziale siódmym zawarto dwa przykłady obliczeniowe wyznaczania charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych zgodnie z metodą bilansów miesięcznych i metodą uproszczoną. Przedstawiono również przykład wypełnionego świadectwa charakterystyki energetycznej jednego z ocenianych budynków. Pozycję zamyka zestawienie parametrów fizycznych podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych wykonane na podstawie obowiązujących normatywów i literatury fachowej.
Praca powstała dzięki inicjatywie i zaangażowaniu Aleksandra Szepczyńskiego. Książkę zrecenzował i wsparł merytorycznie profesor Henryk Sabiniak.

Z wprowadzenia do książki "Certyfikacja energetyczna budynków mieszkalnych z przykładami":

Rosnąca w postępie logarytmicznym konsumpcja nieodnawialnych paliw kopalnych rodzi poważne problemy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, głównie z uwagi na emisję dwutlenku węgla i towarzyszących zanieczyszczeń do atmosfery. Szacuje się, że w globalnym zużyciu energii około 30% potrzeb energetycznych związanych jest z przemysłem, około 30% z transportem i aż 40% przypada na potrzeby komunalno-bytowe. Bardzo wysokie zużycie energii w tym sektorze związane jest z potrzebami ludzkimi, w tym dostarczeniem energii na cele ogrzewcze lub chłodnicze w zależności od lokalnych warunków klimatycznych.
Troska o środowisko naturalne i wskazanie potrzeby ograniczenia zużycia energii w sektorze budowlanym znalazły odzwierciedlenie w zapisach dyrektywy 91/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 r., w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Na mocy dyrektywy wprowadza się konieczność sporządzania charakterystyk energetycznych budynków oraz wdrożenia systemów kontroli kotłów i instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Działania te mają na celu podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa europejskiego w zakresie wpływu nadmiernego zużycia energii na stan środowiska naturalnego oraz możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii, a w konsekwencji zmniejszenie zużycia energii na skutek przemyślanych działań inwestycyjnych służących racjonalnemu wykorzystaniu paliw kopalnych.
Ilościową miarę energochłonności można zdefiniować jako stosunek ilości energii zużytej do zaspokojenia danego celu użytkowego do jednostki odniesienia – w przypadku charakterystyki energetycznej budynku jest to 1 m2 powierzchni o regulowanej temperaturze, ogrzewanej bądź chłodzonej.
Zużycie energii w budownictwie obejmuje: potrzeby energetyczne związane z wydobyciem surowców i produkcją materiałów wyrobów budowlanych, transportem i składowaniem, procesami technologicznymi na budowie, użytkowaniem (etap najdłuższy – kilkunasto-, kilkudziesięcioletni) oraz rozbiórkę i recykling materiału porozbiórkowego. Szacuje się, że w sektorze mieszkaniowym potrzeby energetyczne związane z użytkowaniem obiektu pochłaniają około 80% całkowitego zapotrzebowania energii budynku w jego pełnym cyklu życia. Wysoki udział potrzeb związanych z zapewnieniem odpowiedniego mikroklimatu wnętrza budowlanego skłania do poszukiwania oszczędności właśnie w tym zakresie ze względu na przewidywaną możliwość osiągnięcia wymiernych korzyści zarówno ekonomicznych, jak i redukcji emisji zanieczyszczeń. Wymogi stawiane nowo projektowanym obiektom, dotyczące ochrony cieplnej i innych zagadnień związanych z oszczędnością energii, mają zapewnić racjonalne zużycie energii na ogrzewanie i pracę systemów technicznych budynku, przy zapewnieniu odpowiednich warunków klimatu wewnętrznego. Wymogi te określają referencyjny standard izolacyjności cieplnej budynków przez zdefiniowanie granicznej wartości współczynnika przenikania ciepła U przegród budowlanych oraz granicznej wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania energii pierwotnej EP. Sposób i metodykę obliczania tego wskaźnika autorzy przedstawiają w kolejnych rozdziałach książki

Stron 242, Format B5, Oprawa miękka lakierowana, 2009


Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również:

Technologie bezwykopowe w inżynierii środowiska
KRATOWNICE
Tradycyjne więźby dachowe
Ogrzewanie podłogowe
Przykłady projektowania wybranych stalowych konstrukcji prętowych.
Przegrody przeszklone w architekturze energooszczędnej
Projektowanie elementów żelbetowych i murowych z uwagi na odporność ogniową.ITB 409
Termomodernizacja w Polsce Zasady uzyskania kredytu i premii termomodernizacyjnej - broszura bezpłatna
Warunki Techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych Zeszyt nr 8 Zalecane przez Ministerstwo Infrastruktury
Tunele wieloprzewodowe
Twoj koszyk jest pusty.

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...

Techno-kreacja a architektura...

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl