Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:
Architektura
Automatyka
BHP i PPOŻ
Biochemia
Biologia
Biznes IT
Budownictwo
CAD/CAM
Cenniki
Chemia
Drogi Mosty i Koleje
Elektronika
Elektrotechnika i energetyka
Fotografia cyfrowa
Geologia i geodezja
GMP, GHP, HACCP, ISO, CE
Informatyka
Instalacje Chłodnicze
Instalacje Ciepłownicze
Instalacje Elektroenergetyczne
Instalacje Gazowe
Instalacje Sanitarne
Instalacje Wentylacyjne i Klimatyzacyjne
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Środowiska
Jednostki budżetowe, gminy, zamówienia publiczne
Karty charakterystyk
KNR-y, KNNR-y, KNP
Kosztorysowanie
Logistyka
Matematyka
Mechanika
Niekonwencjonalne źródła energii
Nieruchomości
Ochrona środowiska
Organizacja i zarządzanie
Podstawy komputera
Praca, zatrudnienie, wynagrodzenie
Prawo
Programowanie
Programy
Przemysł spożywczy
Rachunkowość i finanse
Reprinty
Słowniki
Tablice informacyjne
Technika
Tworzywa Sztuczne
Zapowiedzi
Zarządzanie jakością
Zieleń Ogrodnictwo
Wzorcowe regulaminy i instrukcje
Zarządzanie, marketing
Filmy szkoleniowe


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

Drogi Mosty i Koleje
   


Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego - Podręcznik przewoźnika. Wydanie 16


Autor: Bogusław Madej, Joanna Michniak, Robert Madej, Jacek Kurcz

Wydawnictwo: ATiP, 2017

ISBN: 978-83-941126-6-0

Cena netto: 100,00 PLN
VAT: 5 %
Cena brutto: 105,00 PLN

DODAJ DO KOSZYKA
Podaj ilość:     
 

Opis produktu:

Opis:


Najnowsze wydanie podręcznika przygotowującego do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym. Podręcznik zawiera wiedzę niezbędną do zdania egzaminu zarówno na krajowy jak i międzynarodowy transport drogowy. Dodatkowym atutem są opublikowane przykładowe testy i odpowiedzi.


Książka przeznaczona jest dla wszystkich przygotowujących się do egzaminu państwowego w zakresie uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźników drogowych i spedytorów. Zawarta w książce wiedza jest aktualna i zgodna z zakresem wiedzy zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infra-struktury z dnia 8 października 2003 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (Dz.U. Nr 176, poz. 1720).


Podręcznik w sposób prosty i zrozumiały przedstawia poszczególne zagadnienia, co zdecydowanie ułatwia przyswojenie niezbędnego materiału. Dodatkowym atutem są opublikowane przykładowe testy i odpowiedzi.Stron 397, Format A5, Oprawa


Spis treści:


1 Prawo cywilne


1.1 Umowy zawierane w transporcie drogowym


1.1.1 Umowy o przeniesienie praw


1.1.2 Umowy o korzystanie z cudzych rzeczy lub praw


1.1.3 Umowy o świadczenie usług


1.2 Przedawnienie roszczeń


1.3 Ubezpieczenia związane z transportem drogowym


1.3.1 Ubezpieczenia komunikacyjne


1.3.2 Ubezpieczenia związane z prowadzoną działalnością gospodarczą


1.3.3 Grupowe ubezpieczenia pracownicze


2 Prawo handlowe


2.1 Przepisy w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozów


2.2 Podejmowanie działalności gospodarczej


2.3 Wybrane formy działalności przedsiębiorstw transportowych oraz zasady ich tworzenia i zarządzania nimi


2.3.1 Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą


2.3.2 Przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielnie


2.3.3 Spółka cywilna


2.3.4 Spółki prawa handlowego


2.4 Łączenie, podział i przekształcanie spółek


2.4.1 Łączenie spółek


2.4.2 Podział spółek


2.4.3 Przekształcanie spółek


3 Prawo pracy i zagadnienia socjalne


3.1 Pracownik, pracodawca


3.2 Stosunek pracy i umowa o pracę


3.2.1 Zawarcie umowy o pracę


3.2.2 Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę


3.3 Układ zbiorowy pracy


3.4 Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia


3.5 Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika


3.5.1 Obowiązki pracodawcy


3.5.2 Prawa pracownika


3.5.3 Obowiązki pracownika


3.6 Zakaz konkurencji


3.7 Regulamin pracy


3.8 Nagradzanie pracowników


3.9 Odpowiedzialność pracowników


3.9.1 Odpowiedzialność porządkowa pracowników


3.9.2 Odpowiedzialność materialna pracowników


3.10 Czas pracy


3.10.1 Normy czasu pracy


3.10.2 Praca w godzinach nadliczbowych


3.10.3 Praca w porze nocnej


3.10.4 Praca w niedziele i święta


3.11 Urlopy


3.11.1 Urlopy wypoczynkowe


3.11.2 Urlopy bezpłatne


3.12 Zatrudnienie młodocianych


3.13 Przedawnienie roszczeń


3.14 Postępowanie pojednawcze


3.15 Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy


3.16 Bezpieczeństwo i higiena pracy


3.16.1 Podstawowe obowiązki pracodawcy


3.16.2 Prawa i obowiązki pracownika


3.16.3 Wypadki przy pracy i choroby zawodowe


3.16.4 Szkolenie


3.16.5 Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze


3.16.6 Służba bezpieczeństwa i higieny pracy


4 Czas pracy kierowców zatrudnionych w transporcie drogowym


4.1 Normy dotyczące czasu pracy


4.2 Normy dotyczące czasu prowadzenia pojazdów, przerw w prowadzeniu oraz odpoczynku


4.3 Praca w godzinach nadliczbowych kierowców wykonujących transport drogowy


5 Tachografy


5.1 Tachografy analogowe


5.2 Tachografy cyfrowe


5.3 Kontrole tachografów na drodze


5.4 Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie eksploatacji tachografów


6 Prawo finansowe


6.1 System ewidencji gospodarczej


6.2 Rachunkowość - podstawowe pojęcia


6.3 Kalkulacja


6.4 Amortyzacja w ujęciu księgowym


6.5 Sprawozdawczość finansowa


6.6 Interpretacja dokumentów finansowych


6.7 Odpowiedzialność karna za prawidłowe prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej


7 Finansowanie inwestycji


7.1 Ocena opłacalności inwestycji


7.2 Źródła finansowania inwestycji


8 Banki a finansowanie bieżące przedsiębiorstw


8.1 Informacje ogólne o bankach


8.2 Rodzaje finansowych rozliczeń bankowych


8.3 Kredyty bankowe


9 Podatki


10 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem


10.1 Otoczenie przedsiębiorstwa


10.2 Zasady sprawnej organizacji


10.3 Struktura organizacyjna


10.4 Zarządzanie w przedsiębiorstwem


10.5 Planowanie w przedsiębiorstwie


10.6 Marketing w przedsiębiorstwie


10.7 Nowoczesne techniki elektroniczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem


11 Przepisy o wykonywaniu transportu drogowego


11.1 Warunki dopuszczania do zawodu i rynku przewoźnika


11.2 Warunki dopuszczania do zawodu przewoźnika


11.2.1 Dopuszczanie do zawodu przewoźnika wg dotychczasowych przepisów


11.2.2 Dopuszczanie do zawodu przewoźnika wg nowych przepisów


11.3 Warunki dopuszczania do rynku transportowego


11.3.1 Przewozy zarobkowe wg dotychczasowych przepisów


11.3.2 Przewozy zarobkowe wg nowych przepisów


11.3.3 Przewozy niezarobkowe (na potrzeby własne)


11.4 Opłaty w transporcie


12 Dodatkowe obowiązki przewoźników w drogowym transporcie osób


12.1 Honorowanie ulg obywateli


12.2 Rozkład jazdy autobusów i jego znaczenie


12.3 Formularz jazdy i jego znaczenie


13 Umowy międzynarodowe w transporcie drogowym


13.1 Prawo Unii Europejskiej


13.2 Umowy bilateralne


13.3 Porozumienie EKMT (CEMT)


13.4 Konwencje międzynarodowe


13.4.1 Konwencje regulujące przepisy ruchu drogowego


13.4.2 Konwencje regulujące sprawy socjalne w transporcie


13.4.3 Konwencje regulujące przewozy rzeczy


13.4.4 Konwencje celne


14 Przewozy specjalistyczne


14.1 Przewozy towarów niebezpiecznych (ADR)


14.2 Przewozy odpadów


14.3 Przewozy artykułów żywnościowych szybko psujących się


14.4 Przewozy zwierząt


14.5 Przewozy nienormatywne


14.6 Przewozy kontenerowe


14.7 Przewozy kombinowane


15 Kontrole w transporcie drogowym


15.1 Kontrole administracyjne


15.2 Inspekcja Transportu Drogowego


15.3 Policja


15.4 Państwowa Inspekcja Pracy


15.5 Państwowa Inspekcja Sanitarna


15.6 Inne kontrole


16 Bezpieczeństwo ruchu i standardy techniczne pojazdów przeznaczonych do transportu osób i rzeczy


16.1 Zasady dopuszczania pojazdów do ruchu


16.2 Obsługa pojazdów


16.3 Wymagania wobec kierowców


16.4 Ograniczenia w ruchu drogowym


16.5 Przyczyny wypadków drogowych


17 Sieci drogowe w kraju i w Europie


17.1 Sieci dróg i przejścia graniczne w kraju


17.2 Sieci dróg w Europie


18 Zasady załadunku pojazdów i mocowania ładunku


18.1 Bezpieczeństwo przewozu


18.2 Obowiązki uczestników przewozu dotyczące załadunku


18.3 Ograniczenia ładowania pojazdów


18.4 Siła ciężkości i stabilność ładunku


18.5 Wymagania konstrukcyjne wobec nadwozi pojazdów


18.6 Rozmieszczenie ładunku


18.7 Sposoby mocowania ładunków i środki do tego stosowane


19 Organizacje społeczne i zawodowe w transporcie drogowym


19.1 Związki zawodowe


19.2 Międzynarodowe organizacje zawodowe


19.3 Krajowe organizacje zawodowe


20 Przykładowy test egzaminacyjny w przewozach osób


21 Przykładowy test egzaminacyjny w przewozach rzeczy


22 Przykładowe zadania wg wzorca obowiązującego na egzaminie


22.1 Przykład zadania w zakresie przewozu osób
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również:

Praktyki zawodowe kandydatów na rzeczoznawców zawodowych. Poradnik
Zasady sporządzania operatów szacunkowych (przykłady dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych)
Wycena nieruchomości Operat szacunkowy Rzeczoznawstwo majątkowe
Budownictwo drogowe w zarysie
Nawierzchnie drogowe
Komentarz do normy PN-EN 13707:2006+A1:2007. Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych. Definicja i właściwości wraz z zaleceniami ITB dla wyrobów objętych normą
Technical Writingin English Language and Editing Guidelines
Nawierzchnie asfaltowe
Twoj koszyk jest pusty.

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...

Techno-kreacja a architektura...

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl