Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:
Architektura
Automatyka
BHP i PPOŻ
Biochemia
Biologia
Biznes IT
Budownictwo
Beton
Dachy
Drewno
Druki
Fidic
Grunty
Instrukcje ITB
Konstrukcje Drewniane
Konstrukcje Inżynierskie
Konstrukcje Stalowe
Konstrukcje Żelbetowe
Materiały budowlane
Specyfikacje Budowlane
Utrzymanie budynków
Zabytki
Warunki Techniczne
Inne
CAD/CAM
Cenniki
Chemia
Drogi Mosty i Koleje
Elektronika
Elektrotechnika i energetyka
Fotografia cyfrowa
Geologia i geodezja
GMP, GHP, HACCP, ISO, CE
Informatyka
Instalacje Chłodnicze
Instalacje Ciepłownicze
Instalacje Elektroenergetyczne
Instalacje Gazowe
Instalacje Sanitarne
Instalacje Wentylacyjne i Klimatyzacyjne
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Środowiska
Jednostki budżetowe, gminy, zamówienia publiczne
Karty charakterystyk
KNR-y, KNNR-y, KNP
Kosztorysowanie
Logistyka
Matematyka
Mechanika
Niekonwencjonalne źródła energii
Nieruchomości
Ochrona środowiska
Organizacja i zarządzanie
Podstawy komputera
Praca, zatrudnienie, wynagrodzenie
Prawo
Programowanie
Programy
Przemysł spożywczy
Rachunkowość i finanse
Reprinty
Słowniki
Tablice informacyjne
Technika
Tworzywa Sztuczne
Zapowiedzi
Zarządzanie jakością
Zieleń Ogrodnictwo
Wzorcowe regulaminy i instrukcje
Zarządzanie, marketing
Filmy szkoleniowe


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

Budownictwo
   Dachy


DOCIEPLANIE BUDYNKÓW OD WEWNĄTRZ


Autor: Wójcik Robert

Wydawnictwo: Dom Wydawniczy Medium, 2017

ISBN: 978-83-64094-59-0

Cena netto: 74,28 PLN
VAT: 5 %
Cena brutto: 77,99 PLN

DODAJ DO KOSZYKA
Podaj ilość:     
 
  

Opis produktu:

Spis treści
O Autorze / 6
Wykaz ważniejszych oznaczeń / 7

1. Wstęp / 9
1.1. Specyfika docieplania od wewnątrz / 9
1.2. Wymagania konserwatorskie / 13

2. Właściwości ciepłochronne przegród zewnętrznych w budynkach historycznych / 15
2.1. Charakterystyki cieplne materiałów / 15
2.2. Materiały ścienne / 16
2.2.1. Uwagi ogólne / 16
2.2.2. Wyroby porowate i drążone / 19
2.2.3. Zaprawy / 21
2.3. Ustroje ścienne / 22
2.3.1. Ściany masywne (pełne) / 22
2.3.2. Mury szczelinowe / 24
2.3.3. Mury zasypkowe / 25
2.3.4. Mury okładzinowe / 29
2.3.5. Ściany monolityczne bezspoinowe / 29
2.3.6. Ściany z betonu komórkowego / 30
2.3.7. Ściany drewniane / 31
2.3.8. Ściana szachulcowa (ryglowa, mur pruski) / 32
2.4. Potencjał oszczędności energii w budynkach historycznych / 33

3. Materiały i metody stosowane do docieplania od wewnątrz / 42
3.1. Uwagi ogólne / 42
3.2. Przesłanki wyboru materiału termoizolacyjnego do dociepleń wewnętrznych / 44
3.3. Wybrane materiały termoizolacyjne stosowane do dociepleń wewnętrznych / 47
3.3.1. Mineralne materiały komórkowe / 47
3.3.2. Mineralne materiały włókniste / 51
3.3.3. Syntetyczne materiały komórkowe / 53
3.3.4. Aerożel stabilizowany włóknami / 56
3.3.5. Materiały naturalne / 57
3.3.6. Maty refleksyjne / 63
3.3.7. Próżniowe panele izolacyjne / 64
3.4. Klasyfikacja metod docieplania od wewnątrz / 64
3.4.1. Kryteria klasyfikacji / 64
3.4.2. Metoda limitowanego oporu cieplnego / 65
3.4.3. Metoda jednostronnej bariery / 69
3.4.4. Metoda aktywna kapilarnie / 71
3.4.5. Metoda pełnej bariery dwustronnej / 71
3.4.6. Metoda punktowo-kapilarna / 72
3.4.7. Metoda aktywnego docieplania, liniowo-kapilarna / 73

4. Innowacyjne rozwiązania w dociepleniach od wewnątrz / 74
4.1. Uwagi ogólne / 74
4.2. Próżniowe panele izolacyjne / 75
4.3. Optymalizacja zjawisk cieplno-wilgotnościowych w strefie brzegowej docieplenia / 83
4.4. Złącze materiału termoizolacyjnego typu „hydro-dioda” / 88

5. Badania i naprawa docieplanych przegród murowych / 93
5.1. Informacje ogólne / 93
5.2. Ocena stanu technicznego budynku i badania cieplno­wilgotnościowe docieplanych przegród / 97
5.2.1. Badania struktury przegród / 97
5.2.2. Rozpoznanie mechanizmów zawilgacania przegród / 99
5.3. Przykłady zalecanych prac naprawczych / 104
5.3.1. Odgrzybianie docieplanych powierzchni  104
5.3.2. Odsalanie muru / 106
5.3.3. Naprawa elewacji ceglanej / 107
5.3.4. Hydrofobizacja elewacji / 110
5.3.5. Zabezpieczanie budynku przed zawilgacaniem wodami gruntowymi / 112
5.3.6. Zalecenia dotyczące wykonywania dociepleń / 113
5.3.7. Kontrolne badania powykonawcze / 115
5.3.8. Docieplenia wadliwe i usuwanie szkodliwych substancji / 115
5.4. Szczegółowy zakres ekspertyzy dotyczącej docieplenia / 117

6. Projektowanie dociepleń wewnętrznych / 122
6.1. Uwagi ogólne / 122
6.2. Kryterium całkowitej izolacyjności termicznej / 124
6.2. Kryterium dyfuzji pary wodnej / 131
6.3.1. Właściwości dyfuzyjne materiałów / 131
6.3.2. Projektowanie w celu uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej / 133
6.4. Kryterium mostków termicznych / 153
6.5. Kryterium głębokości przemarzania / 164
6.6. Kryterium rozszerzalności termicznej / 166
6.7. Kryterium pojemności cieplnej / 168
6.8. Kryterium stateczności cieplnej / 169

7. Ocena efektywności docieplania / 176
8. Bezpieczeństwo pożarowe systemów dociepleniowych stosowanych od wewnątrz / 182
9. Akustyka docieplanych pomieszczeń / 188
Literatura / 194

O Autorze
Profesor Robert Wójcik w Instytucie Budownictwa na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie wykłada fizykę budowli, budownictwo ogólne oraz przedmioty związane z remontami i modernizacją budowli. Ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie cieplno-wilgotnościowego zabezpieczania obiektów. Jest rzeczoznawcą budowlanym oraz mykologicznym. Za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury i budownictwa otrzymał nagrodę ministra infrastruktury.
W ramach pracy habilitacyjnej opracował metodę odtwarzania izolacji poziomej w istniejących murach z wykorzystaniem iniekcji termohermetycznej. Kapituła konkursu „Cudze chwalicie, swego nie znacie – promocja osiągnięć polskiej nauki” uznała to opracowanie za jedno z 10 najważniejszych osiągnięć naukowych w ostatnich latach w Polsce. Opatentowaną metodę z pozytywnym efektem wdrożono w setkach budynków zabytkowych i niezabytkowych na terenie Polski oraz za granicą.
Autorskie koncepcje w cieplno-wilgotnościowej ochronie budowli, np. opatentowany sposób docieplania budynków od wewnątrz z wykorzystaniem instalacji grzewczej, są weryfikowane w bardzo dobrze wyposażonych i stale udoskonalanych laboratoriach fizyki budowli oraz laboratorium ochrony budowli przed wilgocią i wodą naporową, funkcjonujących w Instytucie Budownictwa UWM.
Autor wykonuje liczne ekspertyzy oraz projekty dotyczące ochrony cieplno-wilgotnościowej budowli. Swoje doświadczenia praktyczne przedstawił w rozdziale XI monografii Budownictwo ogólne, t. 2, Fizyka budowli pod red. prof. Piotra Klemma oraz w monografii Docieplanie budynków od wewnątrz.

Ze wstępu
Przesłanką do napisania monografii jest coraz szerzej akceptowana w środowiskach fizyków budowli, architektów i konserwatorów zabytków zmiana poglądów dotyczących termorenowacji obiektów historycznych. Docieplenie od wewnątrz jest szukaniem możliwie dobrego kompromisu między ograniczeniem strat ciepła i podwyższeniem komfortu cieplnego mieszkań z jednej strony, a kosztami ogrzewania i potrzebą zachowania zabytkowego charakteru budynku z drugiej. Stanowiska w tej sprawie są prezentowane w obszernej literaturze krajowej i zagranicznej [4, 20, 24, 25, 27, 35, 42, 48, 50, 54, 80, 97, 98].


W podstawowym nurcie zainteresowań dociepleniami od wewnątrz pozostają głównie budynki zabytkowe, pełniące pierwotnie różne funkcje, w tym niemieszkalne, które nie mogą być docieplane od zewnątrz. Gruntownej poprawy termoizolacyjności przegród zewnętrznych wymagają budynki przemysłowe, rolnicze, wojskowe, magazynowe, które obecnie przystosowuje się do funkcji mieszkalnych, biurowych, handlowych, o wysokich wymaganiach w zakresie komfortu cieplnego. Na FOT. 1 przedstawiono budynek kotłowni węglowej, zmodernizowanej na Centrum Transferu Technologii UWM. Nowa funkcja obiektu wymagała wykonania naprawy i docieplenia wszystkich ścian zewnętrznych z zachowaniem zabytkowego charakteru elewacji. Przy okazji tego typu doświadczenia praktyczne przenosi się również na budynki, które nie są zabytkowe. Szybki rozwój technologii docieplania od wewnątrz jest również możliwy dzięki rozwojowi i stałemu udoskonalaniu metod ochrony budynków przed wilgocią. Na podstawie wieloletnich badań obiektów poddawanych termomodernizacji można sformułować tezę, że skuteczność i trwałość dociepleń wewnętrznych w głównej mierze zależy od niezawodnego zabezpieczenia budynku przed wilgocią oraz zapewnienia wymaganej wymiany powietrza wewnętrznego.
Ilość stron 208, oprawa miękka, rok wydania 2017Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również:

BHP w magazynie
Ślusarstwo ogólne
Wycena nieruchomości w zadaniach. Przewodnik do ćwiczeń.Produkt chwilowo niedostępny
PODSTAWY OPTYMALIZACJI KONSTRUKCJI W PROJEKTOWANIU SYSTEMOWYM
Wentylacja i klimatyzacja hal krytych pływalni na wykresach i-x powietrza wilgotnego
Dynamika parowych kotłów energetycznych
Stany graniczne i odporność pożarowa elementów stalowych według Eurokodu 3
Termiczna obróbka odpadów. Podstawy teoretyczne
Hale o konstrukcji stalowej. Poradnik projektanta
Podstawy gospodarki energetycznej w zarysie. Tom 3
Twoj koszyk jest pusty.

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...

Techno-kreacja a architektura...

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl