Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:
Architektura
Automatyka
BHP i PPOŻ
Biochemia
Biologia
Biznes IT
Budownictwo
CAD/CAM
Cenniki
Chemia
Drogi Mosty i Koleje
Elektronika
Elektrotechnika i energetyka
Fotografia cyfrowa
Geologia i geodezja
GMP, GHP, HACCP, ISO, CE
Informatyka
Instalacje Chłodnicze
Instalacje Ciepłownicze
Instalacje Elektroenergetyczne
Instalacje Gazowe
Instalacje Sanitarne
Instalacje Wentylacyjne i Klimatyzacyjne
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Środowiska
Jednostki budżetowe, gminy, zamówienia publiczne
Karty charakterystyk
KNR-y, KNNR-y, KNP
Kosztorysowanie
Logistyka
Matematyka
Mechanika
Niekonwencjonalne źródła energii
Nieruchomości
Ochrona środowiska
Organizacja i zarządzanie
Podstawy komputera
Praca, zatrudnienie, wynagrodzenie
Prawo
Programowanie
Programy
INTRASTAT
nauczyciele
plany kont
pozostałe
prawo pracy/bhp
Program POR
rachunkowość/podatki
statystyka/klasyfikacje
Przemysł spożywczy
Rachunkowość i finanse
Reprinty
Słowniki
Tablice informacyjne
Technika
Tworzywa Sztuczne
Zapowiedzi
Zarządzanie jakością
Zieleń Ogrodnictwo
Wzorcowe regulaminy i instrukcje
Zarządzanie, marketing
Filmy szkoleniowe


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

Programy
   pozostałe


Dokumentacja inwentaryzacyjna – komplet formularzy na CD


Autor: opracowanie Ewa Chrzanowska

Wydawnictwo: ODDK, 2005

Cena netto: 100,00 PLN
VAT: 22 %
Cena brutto: 122,00 PLN

DODAJ DO KOSZYKA
Podaj ilość:     
 

Opis produktu:

Plik w formacie MS Word

Wersja komputerowa pozycji „Dokumentacja inwentaryzacyjna – komplet formularzy” (opracowanie: Ewa Chrzanowska).
Zarządzenie wewnętrzne kierownika jednostki w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą potwierdzenia sald z kontrahentami
Potwierdzenie salda należności A
Potwierdzenie salda należności B
Potwierdzenie salda należności C
Protokół inwentaryzacji dokonanej drogą potwierdzenia salda „Należności z tytułu dostaw i usług”
Potwierdzenie salda składników będących w posiadaniu innej jednostki A
Potwierdzenie salda składników będących w posiadaniu innej jednostki B
Potwierdzenie salda składników będących w posiadaniu innej jednostki C
Zarządzenie wewnętrzne kierownika jednostki w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą weryfikacji danych ujętych w księgach z dokumentami źródłowymi
Protokół weryfikacji – wartości niematerialne i prawne
środki trwałe,
środki trwałe w budowie,
długoterminowe aktywa finansowe,
rozliczenie zakupu - aktywa,
rozliczenie zakupu - pasywa,
środki pieniężne w drodze,
należności krótkoterminowe - rozrachunki z odbiorcami i dostawcami,
zobowiązania krótkoterminowe – rozrachunki z odbiorcami i dostawcami,
rozrachunki publicznoprawne – podatek dochodowy od osób prawnych,
rozrachunki publicznoprawne – podatek VAT,
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe,
rezerwy na zobowiązania,
kapitał zakładowy.
Protokół weryfikacji (uniwersalny)
Sprawozdanie z inwentaryzacji dokonanej drogą weryfikacji stanów księgowych z dokumentacją księgową aktywów i pasywów nie objętych inwentaryzacją poprzez spis z natury lub potwierdzenie sald
Załącznik do protokołu weryfikacji należności krótkoterminowych od jednostek powiązanych/pozostałych
Załącznik do protokołu weryfikacji zobowiązań krótkoterminowych od jednostek powiązanych/pozostałych

wymagania: CD-ROM, Windows 9x/NT/Me/2000/XP, Microsoft Office 97 lub nowszy
nośnik: płyta CD

Twoj koszyk jest pusty.

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...

Techno-kreacja a architektura...

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl