Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:
Architektura
Automatyka
BHP i PPOŻ
Biochemia
Biologia
Biznes IT
Budownictwo
CAD/CAM
Cenniki
Chemia
Drogi Mosty i Koleje
Elektronika
Elektrotechnika i energetyka
Fotografia cyfrowa
Geologia i geodezja
GMP, GHP, HACCP, ISO, CE
Informatyka
Instalacje Chłodnicze
Instalacje Ciepłownicze
Instalacje Elektroenergetyczne
Instalacje Gazowe
Instalacje Sanitarne
Instalacje Wentylacyjne i Klimatyzacyjne
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Środowiska
Jednostki budżetowe, gminy, zamówienia publiczne
Karty charakterystyk
KNR-y, KNNR-y, KNP
Kosztorysowanie
Logistyka
Matematyka
Mechanika
Niekonwencjonalne źródła energii
Nieruchomości
Ochrona środowiska
Organizacja i zarządzanie
Podstawy komputera
Praca, zatrudnienie, wynagrodzenie
Prawo
Programowanie
Programy
Przemysł spożywczy
Rachunkowość i finanse
Reprinty
Słowniki
Tablice informacyjne
Technika
Tworzywa Sztuczne
Zapowiedzi
Zarządzanie jakością
Zieleń Ogrodnictwo
Wzorcowe regulaminy i instrukcje
Zarządzanie, marketing
Filmy szkoleniowe


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

Instalacje Elektroenergetyczne
   


Egzamin kwalifikacyjny elektryka w pytaniach i odpowiedziach.


Autor: Władysław Orlik.

Wydawnictwo: KABE, 2014

ISBN: 9788362760695

Cena netto: 75,71 PLN
VAT: 5 %
Cena brutto: 79,50 PLN

DODAJ DO KOSZYKA
Podaj ilość:     
 

Promocja:
W internecie taniej!!!


Opis produktu:

Książka jest przeznaczona dla osób ubiegających się o uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji E i dozoru D. Zawiera wiadomości wymagane na egzaminie kwalifikacyjnym

Książka stanowi bardzo cenną pomoc edukacyjną pozwalającą poszerzyć wiedzę osobom ubiegającym się o uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru. Ogromna praca włożona przez Autora w jej napisanie zasługuje na uznanie.


Spis treści
Wstęp
1. ZARYS WIADOMOŚCI Z PODSTAW ELEKTROTECHNIKI
1.1. Obwód elektryczny oraz podstawowe prawa
1.1.1. Obwód elektryczny
1.1.2. Prąd i napięcie
1.1.3. Prawo Ohma
1.1.4. Rezystancja i rezystywność. Łączenie rezystorów
1.1.5. Źródła prądu elektrycznego
1.1.6. Prawa Kirchhoffa
1.1.7. Moc i energia prądu stałego. Prawo Joule'a-Lenza
1.1.8. Budowa i działanie akumulatorów
1.2. Zjawiska magnetyczne i elektromagnetyczne
1.2.1. Pole magnetyczne
1.2.2. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej
1.2.3. Zjawisko elektrodynamiczne
1.2.4. Zasada działania prądnicy i silnika elektrycznego prądu stałego
1.3. Prąd przemienny jednofazowy
1.3.1. Wielkości charakterystyczne prądu sinusoidalnego
1.3.2. Obwód elektryczny z rezystancją, reaktancją i impedancją
1.3.3. Kondensatory. Łączenie kondensatorów
1.3.4. Moc prądu przemiennego jednofazowego
1.4. Prąd przemienny trójfazowy
1.4.1. Układy połączeń
1.4.2. Moc prądu trójfazowego
1.5. Prądy niesinusoidalne
1.5.1. Wyższe harmoniczne
1.5.2. Szkodliwe oddziaływanie wyższych harmonicznych
2. OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM W URZĄDZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH O NAPIĘCIU DO 1 kV
2.1. Wiadomości ogólne
2.1.1. Oddziaływanie prądu elektrycznego na organizm człowieka
2.1.2. Warunki środowiskowe
2.1.3. Stopnie ochrony obudów urządzeń elektrycznych
2.1.4. Klasy ochronności urządzeń elektrycznych i elektronicznych
2.1.5. Napięcia i układy sieciowe
2.1.6. Oznaczenia przewodów i zacisków
2.1.7. Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego
2.2. Środki ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach elektrycznych
2.2.1. Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezpośrednim)
2.2.2. Ochrona przy uszkodzeniu (ochrona dodatkowa)
2.2.2.1. Ochrona przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania
2.2.2.2. Ochrona przez zastosowanie izolacji ochronnej
2.2.2.3. Ochrona przez zastosowanie separacji elektrycznej
2.2.2.4. Ochrona przez zastosowanie bardzo niskiego napięcia zapewnionego przez SELV i PELV
2.2.2.5. Ochrona przez zastosowanie nieprzewodzących pomieszczeń
2.2.3. Ochrona uzupełniająca
2.2.4. Połączenia wyrównawcze ochronne
2.2.5. Przewody ochronne, ochronno-neutralne, wyrównawcze i uziemiające
2.2.6. Uziomy i przewody uziemiające
2.2.7. Wymagania dodatkowe dotyczące ochrony przeciwporażeniowej w zależności od warunków środowiskowych
2.2.7.1. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub basen natryskowy (łazienki)
2.2.7.2. Tereny budowy i rozbiórki
2.2.7.3. Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze
2.2.8. Przyłączanie urządzeń elektrycznych
2.3. Ochrona przed elektrycznością statyczną
2.3.1. Elektryzowanie obiektów i wyładowania elektrostatyczne
2.3.2. Rodzaje zagrożeń elektrycznością statyczną
2.3.3. Środki ochrony przed elektrycznością statyczną (ochrona antyelektrostatyczna)
3. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA W INSTALACJACH ELEKTROENERGETYCZNYCH WYSOKIEGO NAPIĘCIA (POWYŻEJ 1 kV)
3.1. Wiadomości podstawowe
3.2. Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezpośrednim)
3.3. Środki ochrony ludzi przy uszkodzeniu
4. BUDOWA I EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH
4.1. Ogólne zasady eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych
4.1.1. Wiadomości ogólne
4.1.2. Wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych
4.1.3. Prace eksploatacyjne
4.1.4. Przyjmowanie urządzeń do eksploatacji
4.2. Elektryczne urządzenia napędowe
4.2.1. Rodzaje i budowa silników elektrycznych
4.2.1.1. Silniki indukcyjne
4.2.1.2. Silniki prądu stałego
4.2.1.3. Silniki komutatorowe prądu przemiennego jednofazowe
4.2.1.4. Dobór silników w zależności od warunków środowiskowych
4.2.1.5. Zabezpieczenia silników elektrycznych
4.2.2. Eksploatacja elektrycznych urządzeń napędowych
4.2.2.1. Wiadomości ogólne
4.2.2.2. Oględziny i przeglądy
4.2.2.3. Zakres badań technicznych odbiorczych dla elektrycznych urządzeń napędowych [L18]
4.2.2.4. Podstawowe uszkodzenia silników indukcyjnych, ich objawy i sposoby usuwania
4.2.2.5. Podstawowe uszkodzenia silników prądu stałego, ich objawy i sposoby usuwania
4.3. Transformatory energetyczne
4.3.1. Budowa i działanie transformatorów
4.3.2. Eksploatacja transformatorów
4.3.3. Typowe zakłócenia i uszkodzenia transformatorów
4.4. Stacje elektroenergetyczne
4.4.1. Budowa stacji elektroenergetycznych
4.4.2. Eksploatacja stacji elektroenergetycznych
4.4.2.1. Wiadomości ogólne i czynności łączeniowe
4.4.2.2. Oględziny stacji elektroenergetycznych
4.4.2.3. Przeglądy stacji elektroenergetycznych
4.5. Elektroenergetyczne linie napowietrzne
4.5.1. Elektroenergetyczne linie napowietrzne z przewodami roboczymi gołymi
4.5.1.1. Budowa linii napowietrznych z przewodami roboczymi gołymi
4.5.1.2. Ochrona od przepięć linii napowietrznych
4.5.1.3. Eksploatacja elektroenergetycznych linii napowietrznych
4.5.2. Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napięcia z przewodami izolowanymi
4.5.2.1. Budowa linii napowietrznych nn z przewodami izolowanymi
4.5.2.2. Eksploatacja linii napowietrznych nn z przewodami izolowanymi
4.6. Elektroenergetyczne linie kablowe
4.6.1. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
4.6.2. Osprzęt kablowy
4.6.3. Układanie kabli
4.6.3.1. Zasady układania kabli
4.6.3.2. Układanie kabli w ziemi
4.6.3.3. Układanie kabli w kanałach, tunelach i budynkach
4.6.4. Oznaczenia linii kablowych
4.6.5. Przekazywanie linii kablowych do eksploatacji
4.6.6. Eksploatacja linii kablowych
4.6.6.1. Oględziny i przeglądy linii kablowych
4.6.6.2. Czynności związane z załączaniem i wyłączaniem linii kablowych
4.6.6.3. Postępowanie w razie awarii, pożaru lub innych nienormalnych objawów pracy linii kablowych
4.6.7. Zakres pomiarów i prób eksploatacyjnych linii kablowych [L18]
4.7. Instalacje elektryczne
4.7.1. Zasilanie energią elektryczną budynków mieszkalnych
4.7.2. Rozdział energii w budynkach mieszkalnych
4.7.3. Prowadzenie przewodów i rozmieszczenie urządzeń
4.7.4. Przewody elektroenergetyczne i sprzęt instalacyjny
4.7.5. Ochrona przewodów przed prądem przetężeniowym
4.7.6. Ochrona przed przepięciami w instalacjach elektrycznych nn
4.7.7. Sprawdzenie odbiorcze instalacji elektrycznych
4.7.8. Eksploatacja instalacji elektrycznych
4.8. Baterie kondensatorów do kompensacji mocy biernej
4.8.1. Budowa baterii kondensatorów
4.8.2. Rodzaje kompensacji mocy biernej za pomocą kondensatorów
4.8.3. Dobór mocy baterii do kompensacji mocy biernej
4.8.4. Eksploatacja baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej
4.8.4.1. Prowadzenie eksploatacji i programy pracy
4.8.4.2. Oględziny i przeglądy baterii kondensatorów
4.8.4.3. Pomiary eksploatacyjne
4.9. Spawarki i zgrzewarki
4.9.1. Rodzaje i budowa spawarek
4.9.2. Rodzaje i budowa zgrzewarek
4.9.3. Eksploatacja spawarek i zgrzewarek
4.9.3.1. Zagadnienia ogólne
4.9.3.2. Oględziny i przeglądy
4.9.4. Zakres badań technicznych dla urządzeń spawalniczych
4.10. Urządzenia oświetlenia elektrycznego
4.10.1. Zasady eksploatacji urządzeń oświetleniowych
4.10.2. Oględziny, przeglądy i remonty urządzeń oświetlenia elektrycznego
4.10.3. Użytkowanie urządzeń oświetlenia elektrycznego
4.11. Urządzenia prostownikowe i akumulatorowe
4.11.1. Urządzenia prostownikowe
4.11.2. Urządzenia akumulatorowe
4.11.2.1. Baterie akumulatorów
4.11.2.2. Ładowanie akumulatorów
4.11.3. Zasady eksploatacji urządzeń prostownikowych i akumulatorowych
4.11.4. Wymagania w zakresie wyników pomiarów urządzeń prostownikowych i akumulatorowych [L18]
4.12. Zespoły prądotwórcze spalinowo-elektryczne
4.12.1. Rodzaje zespołów prądotwórczych spalinowo-elektrycznych
4.12.2. Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach zasilanych z zespołów prądotwórczych
4.12.3. Eksploatacja zespołów prądotwórczych
4.12.3.1. Uruchomienie zespołu prądotwórczego i programy pracy
4.12.3.2. Obsługa zespołów prądotwórczych
4.13. Urządzenia elektrotermiczne
4.13.1. Rodzaje i budowa urządzeń elektrotermicznych
4.13.2. Eksploatacja urządzeń elektrotermicznych
4.13.2.1. Warunki przyjęcia do eksploatacji i program pracy urządzeń elektrotermicznych
4.13.2.2. Oględziny, przeglądy i remonty urządzeń elektrotermicznych
4.13.3. Zakres badań technicznych urządzeń elektrotermicznych [L18]
4.14. Urządzenia do elektrolizy
4.14.1. Zasada działania i budowa urządzeń do elektrolizy
4.14.2. Eksploatacja urządzeń do elektrolizy
4.14.2.1. Podstawowe czynności eksploatacyjno-ruchowe
4.14.2.2. Oględziny, przeglądy i remonty urządzeń do elektrolizy
4.14.3. Zakres badań technicznych urządzeń do elektrolizy [L18]
4.15. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
4.15.1. Montaż
4.15.2. Eksploatacja sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
4.15.3. Organizacja bezpiecznej pracy przy sieciach elektrycznego oświetlenia ulicznego
4.16. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
4.16.1. Zagrożenia wybuchem
4.16.2. Urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym
4.16.3. Instalacje elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem
4.16.4. Eksploatacja urządzeń elektrycznych w strefach zagrożenia wybuchem
4.17. Urządzenia piorunochronne
4.17.1. Budowa urządzeń piorunochronnych (LPS)
4.17.2. Wewnętrzna ochrona odgromowa
4.17.3. Badania urządzeń piorunochronnych
4.18. Urządzenia energoelektroniczne
4.18.1. Budowa urządzeń energoelektronicznych
4.18.2. Eksploatacja urządzeń energoelektronicznych
4.19. Prądnice synchroniczne
4.19.1. Budowa i zasada działania prądnic synchronicznych
4.19.2. Eksploatacja prądnic synchronicznych
5. OGÓLNE ZASADY RACJONALNEJ GOSPODARKI ELEKTROENERGETYGZNEJ
5.1. Straty energii
5.2. Zasady oszczędzania energii w zakładach przemysłowych
5.3. Kompensowanie mocy biernej
6. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
6.1. Wiadomości ogólne
6.2. Podstawowe warunki bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych
7. ZASADY ORGANIZACJI I WYKONYWANIA PRAC PRZY URZĄDZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH
7.1. Określenia
7.2. Warunki wykonywania prac
7.3. Rodzaje poleceń na pracę
7.4. Kwalifikacje i obowiązki osób w zakresie organizacji bezpiecznej pracy
7.5. Wydawanie poleceń i przebieg pracy
7.6. Zasady wykonywania prac pod napięciem (ppn) na liniach napowietrznych o napięciu znamionowym do 1 kV
7.7. Sprzęt ochronny i narzędzia pracy
8. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
8.1. Niebezpieczeństwo pożaru od urządzeń elektrycznych
8.2. Środki i sprzęt gaśniczy
8.3. Postępowanie w razie pożaru
8.4. Gaszenie urządzeń elektroenergetycznych
8.5. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych w zależności od wpływów zewnętrznych
9. ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY RATOWANIU OSÓB PORAŻONYCH PRĄDEM ELEKTRYCZNYM I POPARZONYCH
9.1. Skutki przepływu prądu przez ciało człowieka
9.2. Uwalnianie porażonego spod działania prądu elektrycznego o napięciu do 1 kV
9.3. Uwalnianie porażonego spod działania prądu elektrycznego o napięciu powyżej 1 kV
9.4. Udzielanie pomocy przedlekarskiej osobom porażonym prądem elektrycznym (podstawowe zabiegi resuscytacyjne)
9.5. Udzielanie pomocy przedlekarskiej przy oparzeniach termicznych i chemicznych
Akty prawne
Normy
Literatura
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również:

OBLICZANIE SIECI GAZOWYCH TOM II.Przegląd programów komputerowych
Wymagania ogólne - Wytwarzanie DT-UT-90/WO-W
Izolacje cieplne. Mechanizmy wymiany ciepła, właściwości cieplne i ich pomiary
Instalowanie urządzeń gazowych - Poradnik
Urządzenia ciśnieniowe, kotły i rurociągi DT-UC-90/KP, KO, KB, RC
Wymagania ogólne Materiały DT-UT-90/WO-M
Urządzenia ciśnieniowe.Wymagania ogólne
Termomodernizacja w Polsce Zasady uzyskania kredytu i premii termomodernizacyjnej - broszura bezpłatna
SEKOCENBUD BRE Biuletyn Cen Robót Elektrycznych 2 kwartał 2018r.
Przepisy techniczno-budowlane. Uprawnienia dla elektryków 2007

Opinie naszych klientów:
• spoko
jajek

Twoj koszyk jest pusty.

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...

Techno-kreacja a architektura...

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl