Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:
Architektura
Automatyka
BHP i PPOŻ
Biochemia
Biologia
Biznes IT
Budownictwo
CAD/CAM
Cenniki
Chemia
Drogi Mosty i Koleje
Elektronika
Elektrotechnika i energetyka
Fotografia cyfrowa
Geologia i geodezja
GMP, GHP, HACCP, ISO, CE
Informatyka
Instalacje Chłodnicze
Instalacje Ciepłownicze
Instalacje Elektroenergetyczne
Instalacje Gazowe
Instalacje Sanitarne
Instalacje Wentylacyjne i Klimatyzacyjne
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Środowiska
Jednostki budżetowe, gminy, zamówienia publiczne
Karty charakterystyk
KNR-y, KNNR-y, KNP
Kosztorysowanie
Logistyka
Matematyka
Mechanika
Niekonwencjonalne źródła energii
Nieruchomości
Ochrona środowiska
Organizacja i zarządzanie
Podstawy komputera
Praca, zatrudnienie, wynagrodzenie
Prawo
Programowanie
Programy
Przemysł spożywczy
Rachunkowość i finanse
Reprinty
Słowniki
Tablice informacyjne
Technika
Tworzywa Sztuczne
Zapowiedzi
Zarządzanie jakością
Zieleń Ogrodnictwo
Wzorcowe regulaminy i instrukcje
Zarządzanie, marketing
Filmy szkoleniowe


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

Drogi Mosty i Koleje
   


ENERGETYKA TRANSPORTU ZELEKTRYFIKOWANEGO


Autor: Karwowski Krzysztof redakcja

Wydawnictwo: Politechnika Gdańska, 2018

ISBN: 978-83-7348-724-6

Cena netto: 40,95 PLN
VAT: 5 %
Cena brutto: 43,00 PLN

DODAJ DO KOSZYKA
Podaj ilość:     
 
  

Opis produktu:

W świecie zglobalizowanej gospodarki, przy ogromnej i stale rosnącej wymianie towarowej oraz coraz większej mobilności społeczeństw, poziom rozwoju transportu stał się jednym z najbardziej istotnych czynników decydujących o możliwościach dalszego wzrostu gospodarczego. Narastające ograniczenia transportowe, spowodowane ekstensywną rozbudową środków transportu, która nie nadąża za zwiększającymi się potrzebami, odczuwamy wszyscy – także w życiu codziennym. Stawia to przed inżynierami konieczność wprowadzania nowych technik w celu ułatwienia przemieszczania pasażerów i towarów. Postęp nauki w dziedzinie inżynierii transportu ukierunkowuje się na nowoczesną trakcję elektryczną, szeroko rozumianą elektromobilność oraz wzrost efektywności energetycznej transportu zelektryfikowanego.

Podręcznik zawiera zagadnienia związane z treścią przedmiotów prowadzonych dla kierunków studiów: automatyka i robotyka, elektrotechnika oraz transport. Wymienić tu można przedmioty ogólne, prowadzone na studiach I stopnia: inżynieria elektryczna w transporcie, energetyka transportu oraz przedmioty specjalnościowe na studiach II stopnia: energetyka i telematyka transportu, mechatronika pojazdów, pojazdy elektryczne. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów zarówno I, jak i II stopnia kształcenia wyższych uczelni technicznych, a także wszystkich zainteresowanych nowoczesną trakcją elektryczną i zelektryfikowanymi systemami transportowymi.

Spis treści
Przedmowa / 9
Wykaz pojęć, ważniejszych oznaczeń i skrótów / 11
1. Wprowadzenie / 15
1.1. Historia rozwoju trakcji elektrycznej / 15
1.2. Zalety trakcji elektrycznej / 19
1.3. Graniczne parametry trakcji prądu przemiennego / 21
1.4. Graniczne parametry trakcji prądu stałego / 24
1.5. Cel i zasady obliczeń trakcyjnych / 26
1.5.1. Efektywność energetyczna transportu / 26
1.5.2. Charakterystyczne parametry trakcji / 28
1.6. Literatura / 31

2. Pojazdy elektryczne / 33
2.1. Klasyfikacja pojazdów elektrycznych / 33
2.2. Układy napędowe pojazdów / 38
2.2.1. Charakterystyka trakcyjna pojazdu / 38
2.2.2. Układy napędowe z silnikami szeregowymi prądu stałego / 39
2.2.3. Układy napędowe z silnikami indukcyjnymi / 42
2.3. Przykładowe charakterystyki trakcyjne pojazdów / 48
2.4. Architektura trakcyjnych układów napędowych / 55
2.5. Literatura / 60

3. Dynamika ruchu pojazdów / 63
3.1. Równanie ruchu pojazdu / 63
3.2. Opory ruchu / 66
3.2.1. Klasyfikacja oporów ruchu / 66
3.2.2. Opory zasadnicze / 68
3.2.3. Opory lokalne / 78
3.2.4. Całkowite opory ruchu / 86
3.2.5. Przykłady obliczeniowe / 86
3.3. Ograniczenia siły pociągowej / 92
3.4. Ruch pojazdu / 96
3.4.1. Fazy ruchu pojazdu / 96
3.4.2. Przykłady obliczeniowe / 100
3.5. Literatura / 116

4. Profil trasy / 119
4.1. Źródła i formy pozyskania informacji o profilu trasy / 119
4.2. Odczytywanie danych linii kolejowej w formie graficznej / 123
4.3. Tabelaryzacja profilu pionowego linii / 127
4.4. Wyznaczanie zastępczego profilu pionowego / 129
4.5. Określanie dopuszczalnych prędkości maksymalnych i minimalnych / 131
4.6. Przykład wyznaczenia profilu wypadkowego dla wybranej linii kolejowej / 135
4.7. Literatura / 143

5. Przejazd teoretyczny / 145
5.1. Cel i zasada obliczeń parametrów przejazdu teoretycznego / 145
5.1.1. Obliczenia trakcyjne / 145
5.1.2. Realizacja obliczeń przejazdu teoretycznego / 146
5.2. Organizacja obliczeń parametrów jazdy pojazdu z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego / 150
5.2.1. Organizacja arkusza kalkulacyjnego / 150
5.2.2. Procedura wykonywania obliczeń / 164
5.2.3. Funkcje specjalne arkusza kalkulacyjnego / 167
5.3. Przykłady obliczeniowe przejazdów pociągów / 175
5.3.1. Przejazd elektrycznego zespołu trakcyjnego dużej prędkości na torze prostym i poziomym / 176
5.3.2. Wariantowe obliczenia parametrów jazdy ciężkiego pociągu towarowego / 179
5.3.3. Wariantowe obliczenia parametrów jazdy elektrycznego zespołu trakcyjnego / 183
5.4. Model symulacyjny pojazdu w programie Matlab/Simulink / 187
5.5. Przykładowe symulacje przejazdów pociągów / 195
5.5.1. Symulacja przejazdu elektrycznego zespołu trakcyjnego dla potrzeb wyznaczenia rozkładu jazdy / 195
5.5.2. Symulacja przejazdu elektrycznego zespołu trakcyjnego z kształtowanym profilem prędkości zadanej według krzywej sklejanej / 200
5.5.3. Symulacja przejazdu elektrycznego zespołu trakcyjnego z uwzględnieniem ograniczenia mocy związanego ze zmianami napięcia na odbieraku prądu / 203
5.5.4. Symulacja przejazdu pociągu towarowego z uwzględnieniem ograniczonej przyczepności kół napędnych / 208
5.6. Literatura / 211

6. Efektywność energetyczna zelektryfikowanych miejskich systemów transportowych / 213
6.1. Zasilanie miejskiej trakcji elektrycznej / 213
6.1.1. Struktura układów zasilania / 213
6.1.2. Ekonomiczne aspekty struktury układu zasilania trakcji elektrycznej / 220
6.1.3. Wybrane obliczenia układów zasilania miejskiej sieci trakcyjnej / 223
6.2. Zasobniki energii elektrycznych pojazdów kolei miejskich / 234
6.2.1. Charakterystyka hipotetycznej linii kolejowej i pojazdów / 234
6.2.2. Symulacja przejazdu elektrycznego zespołu trakcyjnego / 236
6.2.3. Studium doboru zasobnika energii / 239
6.2.4. Przykładowe obliczenia parametrów zasobników energii / 241
6.3. Wybrane zagadnienia efektywności energetycznej dla metra / 250
6.3.1. Rozkład jazdy a efektywność energetyczna systemu / 250
6.3.2. Wybór analizowanego systemu transportowego / 251
6.3.3. Analiza symulacyjna / 255
6.3.4. Model systemu trakcyjnego / 257
6.3.5. Wyniki symulacji / 261
6.3.6. Porównanie metod sterowania ruchem pojazdów / 265
6.3.7. Przykład analizy kryterialnej dla algorytmu zezwalającego na odjazd ze stacji / 270
6.4. Literatura / 274

7. Wybrane zagadnienia odbioru prądu z sieci jezdnej / 275
7.1. Odbiór prądu przez zestyk ślizgowy / 275
7.1.1. Warunki pracy zestyku ślizgowego / 275
7.1.2. Nagrzewanie silnie obciążonego zestyku / 278
7.2. Sieć trakcyjna / 281
7.2.1. Konstrukcja sieci jezdnej / 281
7.2.2. Podstawowy model matematyczny sieci trakcyjnej / 282
7.3. Odbieraki prądu / 284
7.3.1. Konstrukcja odbieraka prądu / 284
7.3.2. Podstawowe modele matematyczne odbieraka prądu / 286
7.3.3. Zaawansowany model odbieraka prądu / 288
7.3.4. Modelowanie 3D i analiza dynamiki odbieraka prądu / 290
7.4. Badania symulacyjne współpracy odbieraków prądu z siecią trakcyjną / 296
7.4.1. Istotne zjawiska falowe podczas interakcji odbieraka z siecią trakcyjną / 296
7.4.2. Zaawansowane modele górnej sieci trakcyjnej / 301
7.4.3. Model referencyjny sieci jezdnej / 307
7.4.4. Wyniki symulacji z wykorzystaniem podstawowych modeli symulacyjnych / 310
7.5. Znaczenie kontroli jakości współdziałania odbieraków prądu z siecią / 313
7.5.1. Badania stanu technicznego sieci jezdnej w aspekcie norm i przepisów / 313
7.5.2. System diagnostyki sieci trakcyjnej DST / 316
7.5.3. Diagnostyka odbieraków prądu / 319
7.5.4. System monitoringu odbieraków prądu / 327
7.6. Literatura / 330
Ilość stron 334, oprawa twarda miękka, Format B5, rok wydania 2018


Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również:

Komputerowe systemy sterownia ruchem kolejowym. Ostatni egzemplarz
Pielęgnacja betonu w okresie dojrzewania
Poradnik projektanta elektryka, wydanie V
Układy pneumatyczne w maszynach i urządzeniach. Poradnik
Wytyczne projektowania dróg klasy III, IV, V
Podstawy Dróg Kolejowych
Modelowanie stanów technicznych systemów sterowania ruchem kolejowym
Technika wysokich napięć
Modelowanie odnowy systemów sterowania ruchem kolejowym w procesie eksploatacji
Twoj koszyk jest pusty.

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...

Techno-kreacja a architektura...

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl