Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:
Architektura
Automatyka
BHP i PPOŻ
Biochemia
Biologia
Biznes IT
Budownictwo
CAD/CAM
Cenniki
Chemia
Drogi Mosty i Koleje
Elektronika
Elektrotechnika i energetyka
Fotografia cyfrowa
Geologia i geodezja
GMP, GHP, HACCP, ISO, CE
Informatyka
Instalacje Chłodnicze
Instalacje Ciepłownicze
Instalacje Elektroenergetyczne
Instalacje Gazowe
Instalacje Sanitarne
Instalacje Wentylacyjne i Klimatyzacyjne
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Środowiska
Jednostki budżetowe, gminy, zamówienia publiczne
Karty charakterystyk
KNR-y, KNNR-y, KNP
Kosztorysowanie
Logistyka
Matematyka
Mechanika
Niekonwencjonalne źródła energii
Nieruchomości
Ochrona środowiska
Organizacja i zarządzanie
Podstawy komputera
Praca, zatrudnienie, wynagrodzenie
Prawo
Programowanie
Programy
Przemysł spożywczy
Rachunkowość i finanse
Reprinty
Słowniki
Tablice informacyjne
Technika
Tworzywa Sztuczne
Zapowiedzi
Zarządzanie jakością
Zieleń Ogrodnictwo
Wzorcowe regulaminy i instrukcje
Zarządzanie, marketing
Filmy szkoleniowe


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

Instalacje Sanitarne
   


Hydraulika urządzeń wodociągowych Tom 1


Autor: Czesław Grabarczyk

Wydawnictwo: WNT, 2015

ISBN: 78-83-7926-250-2

Cena netto: 75,00 PLN
VAT: 5 %
Cena brutto: 78,75 PLN

DODAJ DO KOSZYKA
Podaj ilość:     
 

Opis produktu:

W książce przedstawiono podstawowe zależności i metody obliczania przepływów w różnych urządzeniach wodociągowych i ich złożonych układach, takich jak:

- pojedyncze i złożone układy przewodów;

- pojedyncze i złożone układy pompowe, w tym uderzenia hydrauliczne;

- układy pompowo-hydroforowe;

- pompowe i lewarowe ujęcia wód podziemnych, w tym lewary Steinwendera;

- pierścieniowe sieci wodociągowe;

- układy wodociągowe ze zbiornikami.

Zaprezentowano także analizę zjawisk przepływowych w różnorodnej armaturze wodociągowej, w wielofunkcyjnych automatycznych zaworach regulacyjnych oraz warunki przemieszczania się powietrza w przewodach wodociągowych. Omówione metody mogą stać się podstawą tradycyjnie wykonywanych obliczeń lub posłużyć do opracowania programów komputerowych, umożliwiających przeprowadzanie symulacji działania rozważanego układu w zmiennych warunkach eksploatacji.

Publikacja ma charakter podręcznika akademickiego dla studentów uczelni technicznych oraz rolniczych, na których wykładane są przedmioty związane z problematyką zaopatrzenia w wodę. Książka może być przydatna również inżynierom zajmującym się projektowaniem i eksploatacją urządzeń wodociągowych.

Oprawa: miękka
Format: 16,5x23,8 cm
Rok wydania: 2015
ISBN: 78-83-7926-250-2
Liczba stron: 520
Wydanie nr: I

Spis treści:

ZESTAWIENIE NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANYCH SYMBOLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1. WPROWADZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Załączniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2. PODSTAWY OBLICZANIA PRZEPŁYWÓW W PRZEWODACH . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.1. Podstawowe zależności obliczeniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.2. Opory hydrauliczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.3. Lokalne straty hydrauliczne. Współczynnik przepływu Kv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.4. Liniowe opory hydrauliczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.5. Przegląd wzorów empirycznych dla współczynnika liniowych oporów . . . . . . . . . 38
2.6. Chropowatość zastępcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.7. Sformułowanie zadań obliczeniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.8. Metoda obliczania przepływów turbulentnych w rurociągach długich . . . . . . . . . . 43
2.9. Kryteria określania stref przepływu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
2.10. Metoda rozwiązywania zadań dla V strefy przepływu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2.11. Jawne wzory aproksymacyjne dla współczynnika  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
2.12. Metody obliczania przepływów turbulentnych w rurociągach krótkich . . . . . . . . . . 55
2.13. Iteracyjne metody obliczeń hydraulicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2.14. Charakterystyki sprawności hydraulicznej przewodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
2.15. Wzrost oporności hydraulicznej eksploatowanych rurociągów . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
2.16. Wpływ zmian temperatury cieczy na spadek ciśnienia wzdłuż rurociągu . . . . . . . 75
2.17. Przepływ cieczy w przewodach o przekroju niekołowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
3. CHARAKTERYSTYKI HYDRAULICZNE OPORÓW LOKALNYCH . . . . . . . . . . . . . . . 82
3.1. Elementy instalacji hydraulicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
3.2. Podstawowe pojęcia i klasyfikacja armatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
3.3. Charakterystyki hydrauliczne armatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
3.4. Zawory odcinające i regulacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
3.5. Zawory zwrotne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
3.6. Zawory czerpalne – hydranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
3.7. Zawory bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
3.8. Analiza porównawcza i kryteria oceny armatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
6 Spis treści
4. METODY OBLICZANIA UKŁADÓW PRZEWODÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
4.1. Wstępne uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
4.2. Charakterystyki wypływów wody z układu przewodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
4.3. Ogólne sformułowanie zadań obliczeniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
4.4. Podstawowe równania układów złożonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
4.5. Opory hydrauliczne trójników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
4.6. Ogólne określenie metod rozwiązywania zadań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
4.7. Przewody połączone szeregowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
4.8. Przewody połączone równolegle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
4.9. Rozgałęzione układy przewodów z końcowymi rozbiorami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
4.10. Pierścieniowy układ przewodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
4.11. Przewody ze skupionymi rozbiorami wody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
4.12. Rozgałęziona sieć wodociągowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
4.13. Obliczanie lokalizacji wycieku wody z rurociągu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
4.13.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
4.13.2. Budowa modelu matematycznego wycieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
4.13.3. Równania wyjściowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
4.14. Uwagi końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
5. PODSTAWY HYDRAULICZNE UKŁADÓW POMPOWYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
5.1. Przegląd podstawowych pojęć i rodzajów pomp wirowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
5.2. Podstawowe wyposażenie instalacji układu pompowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
5.3. Charakterystyki pomp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
5.4. Analityczna postać charakterystyk pomp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
5.5. Hydrauliczne warunki przepływów w układach pomp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
5.6. Modyfikacje podstawowego układu pompowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
5.7. Kawitacja w pompach wirowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
5.8. Regulacja układów pompowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
6. ZŁOŻONE UKŁADY POMPOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
6.1. Podstawowe pojęcia i klasyfikacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
6.2. Równolegle połączone układy pompowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
6.3. Współdziałanie pompowni znacznie oddalonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
6.4. Szeregowo połączone układy pompowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
6.5. Magistrala wodociągowa z pompowniami lokalnego podwyższania ciśnienia . . 246
6.6. Magistrala układu pompowo-zbiornikowego ze stabilizowanymi rozbiorami . . . 249
6.7. Dostarczanie wody do kilku zbiorników górnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
7. UKŁADY POMPOWO-HYDROFOROWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
7.1. Rodzaje urządzeń naporowo-regulacyjnych w systemach wodociągowych . . . . . 261
7.2. Podstawowe pojęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
7.3. Budowa i zasada działania układu pompowo-hydroforowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
7.4. Hydrauliczne warunki działania układu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
Spis treści 7
7.5. Dobór agregatu pompowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
7.6. Graniczne wartości nadciśnienia powietrza w hydroforze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
7.7. Objętość hydroforu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
7.8. Układy hydroforowe z kilkoma pompami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
7.9. Objętość hydroforu układów wielopompowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
7.10. Ogólny algorytm projektowania układu pompowo-hydroforowego . . . . . . . . . . . . . . 296
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
8. POMPOWE UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
8.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
8.2. Podstawowe pojęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
8.3. Studnie wiercone – budowa i wyposażenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
8.4. Hydraulika układu studni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
8.5. Obliczenia hydrogeologiczne studni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
8.6. Charakterystyka studni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
8.7. Wysokość strat hydraulicznych hs opływu silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
8.8. Dopuszczalna prędkość dopływu wody do filtra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
8.9. Hydrauliczne warunki działania pompy głębinowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
8.10. Hydraulika układu pompowego ujęcia wody z kilku studni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
8.10.1. Sformułowanie zagadnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
8.10.2. Równania warunków przepływu w instalacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
8.10.3. Obliczenia parametrów hydraulicznych pomp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
9. LEWAROWE UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
9.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
9.1.1. Definicje podstawowych pojęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
9.1.2. Ogólne zasady działania i przegląd zjawisk fizycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
9.1.3. Klasyfikacja lewarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
9.1.4. Zastosowania w technice wodociągowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
9.1.5. Zarys historii rozwoju techniki lewarowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
9.2. Lewary klasyczne Herona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
9.2.1. Hydrauliczne warunki działania prostego lewara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
9.2.2. Wydajność pomp próżniowych do uruchamiania przepływu przez lewar . . . . . . . 361
9.2.3. Wydzielanie się gazów w lewarach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
9.2.4. Wpływ wydzielonych gazów na opory hydrauliczne w lewarach . . . . . . . . . . . . . . . . 382
9.2.5. Techniczne metody usuwania powietrza z lewarów w warunkach
eksploatacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
9.3. Współdziałanie rzędu studni ze złożonym lewarem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402
9.3.1. Przedmiot, cel i zakres rozważań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402
9.3.2. Budowa układu lewarowego ujęcia wody z rzędu studni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402
9.3.3. Wzajemne oddziaływanie studni na siebie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
9.3.4. Matematyczny opis warunków działania lewara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
9.3.5. Ogólne sformułowania zagadnień obliczeniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415
9.3.6. Rozwiązania zadania projektowego (I rodzaju) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416
9.3.7. Graficzna metoda rozwiązywania zadania II rodzaju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417
9.3.8. Iteracyjna metoda rozwiązywania zadania II rodzaju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421
8 Spis treści
9.3.9. Badania symulacyjne własności hydraulicznych układu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428
9.4. Lewary Steinwendera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438
9.4.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438
9.4.2. Zwężki Venturiego i strumienice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
9.4.3. Zastosowania strumienic w technice wodociągowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
9.4.4. Lewar Lindleya ze strumienicą w głowicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460
9.4.5. Lewary z głowicą Steinwendera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464
9.4.6. Lewary z głowicą Steinwendera ze strumienicą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506
ZAŁĄCZNIKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510
SKOROWIDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515
SPIS TREŚCI TOMU 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519


Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również:

Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujacych się eksploatacyjną urządzeń, instalacji i sieci GAZOWYCH
Zasady przedmiarowania robót ziemnych - Vademecum kosztorysanta.Zeszyt 5
Technologie bezwykopowej budowy sieci podziemnych
Ogrzewanie domów z zastosowaniem pomp ciepła
Kosztorys powykonawczy - Vademecum kosztorysanta Zeszyt 11
Zasady przedmiarowania robót instalacyjnych, elektrycznych i inżynieryjnych - Vademecum kosztorysanta Nr.7
Gazowe i olejowe źródła ciepła małej mocy
Problemy zagospodarowania wód opadowych
Ogrzewnictwo
Rozliczanie kosztów zużycia ciepła i wody w budynkach.Poradnik zarządcy
Twoj koszyk jest pusty.

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...

Techno-kreacja a architektura...

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl