Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:
Architektura
Automatyka
BHP i PPOŻ
Biochemia
Biologia
Biznes IT
Budownictwo
CAD/CAM
Cenniki
Chemia
Drogi Mosty i Koleje
Elektronika
Elektrotechnika i energetyka
Fotografia cyfrowa
Geologia i geodezja
GMP, GHP, HACCP, ISO, CE
Informatyka
Instalacje Chłodnicze
Instalacje Ciepłownicze
Instalacje Elektroenergetyczne
Instalacje Gazowe
Instalacje Sanitarne
Instalacje Wentylacyjne i Klimatyzacyjne
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Środowiska
Jednostki budżetowe, gminy, zamówienia publiczne
Karty charakterystyk
KNR-y, KNNR-y, KNP
Kosztorysowanie
Logistyka
Matematyka
Mechanika
Niekonwencjonalne źródła energii
Nieruchomości
Ochrona środowiska
Organizacja i zarządzanie
Podstawy komputera
Praca, zatrudnienie, wynagrodzenie
Prawo
Programowanie
Programy
Przemysł spożywczy
Rachunkowość i finanse
Reprinty
Słowniki
Tablice informacyjne
Technika
Tworzywa Sztuczne
Zapowiedzi
Zarządzanie jakością
Zieleń Ogrodnictwo
Wzorcowe regulaminy i instrukcje
Zarządzanie, marketing
Filmy szkoleniowe


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

Instalacje Gazowe
   


Instalowanie urządzeń gazowych - Poradnik


Autor: Konrad Bąkowski

Wydawnictwo: SEP, 2012

ISBN: 978-83-61163-29-9

Cena netto: 65,71 PLN
VAT: 5 %
Cena brutto: 69,00 PLN

DODAJ DO KOSZYKA
Podaj ilość:     
 

Opis produktu:

Konrad Bąkowski to znany i ceniony specjalista-praktyk w dziedzinie gazownictwa, rzeczoznawca Polskiego
Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych i aktualnie czlonek prezydium Zarządu Głównego tej organizacji. Jest autorem 6 publikacji książkowych oraz współautorem 4 innych książek z dziedziny budownictwa i inżynierii sanitarnej, a także autorem ponad 80 artykułów w czasopismach technicznych.
Jego poradnik „Sieci i instalacje gazowe” o objętości ponad 700 str. spotkał się z dużym uznaniem czytelników, o czym oewiadczą 3 wydania w latach 1996, 2002, 2007 oraz dodruki w 2007 i 2008 r. Publikacja II wydania zostala nagrodzona w 2004 „Wyróżnieniem Ministra Infrastruktury”.

SPIS TREŚCI
OD AUTORA  11
1. PRZYGOTOWANIE PROJEKTU INSTALACJI GAZOWEJ  13
1.1. Materiały wyjściowe  13
1.2. Składniki projektu instalacji gazowej  15
1.3. Obliczanie zapotrzebowania na gaz do ogrzewania pomieszczeń 16
1.4. Maksymalne godzinowe, dobowe i roczne zapotrzebowanie na gaz
do przygotowania posiłków i ciepłej wody użytkowej  17
1.5. Efekty ekologiczne stosowania gazu jako paliwa  19
1.6. Poprawa sprawności procesu energetycznego 20
1.7. Analiza porównawcza rocznych kosztów zakupu paliwa  20
1.8. Przykłady prowadzenia instalacji gazowych w budynkach
mieszkalnych  21
1.9. Schemat procesu projektowania instalacji gazowej  24
1.10. Korzystanie z przepisów techniczno-budowlanych i norm
w Internecie  27
2. PRZYŁĄCZA GAZOWE DO BUDYNKÓW 29
2.1. Warunki techniczne przyłączenia  29
2.2. Procedury realizacji przyłącza  30
2.3. Umowa o przyłączenie i umowa sprzedaży paliwa gazowego  31
2.4. Zgłoszenie instalacji do napełnienia gazem  31
2.5. Ważniejsze pojęcia i przepisy  32
2.6. Realizacja przyłącza gazowego  35
2.7. Punkty redukcyjne  39
3. UŻYTKOWANIE GAZU W BUDYNKACH MIESZKALNYCH  43
3.1. Pojęcia podstawowe  43
3.2. Klasyfikacja i wymagania jakościowe paliw gazowych  44
3.3. Spalanie gazu  45
6
3.4. Rodzaje pomieszczeń w budynkach mieszkalnych  49
3.5. Wymagania w zakresie obciążenia cieplnego i wentylacji  49
4. WENTYLACJA NATURALNA W POMIESZCZENIACH
I ODPROWADZANIE SPALIN Z URZĄDZEŃ GAZOWYCH  53
4.1. Podstawowe akty normatywne  53
4.2. Wentylacja higrosterowana, a użytkowanie urządzeń gazowych  54
4.3. Wymagania szczegółowe dotyczące wentylacji pomieszczeń  61
4.4. Wpływ przerywaczy ciągu na wentylację pomieszczenia  66
4.5. Wentylacja naturalna w pomieszczeniu technicznym
przeznaczonym do zainstalowania kotła gazowego  68
4.6. Odprowadzenie spalin z domowych urządzeń gazowych  71
4.7. Odprowadzenie spalin z kotła gazowego zainstalowanego
w pomieszczeniu technicznym budynku 73
5. INSTALACJE GAZOWE Z RUR STALOWYCH I MIEDZIANYCH  75
5.1. Wymagania ogólne 75
5.2. Prowadzenie i łączenie rur stalowych  77
5.3. Technologia łączenia rur miedzianych  78
5.4. Mocowanie rur miedzianych  80
5.5. Elementy instalacji gazowej  81
5.6. Tabela decyzyjna prowadzenia instalacji  82
5.7. Wymagania funkcjonalne i bezpieczeństwo prowadzenia instalacji
gazowej  84
6. INSTALOWANIE GAZOMIERZY I URZĄDZEŃ GAZOWYCH
W BUDYNKACH MIESZKALNYCH  87
6.1. Instalowanie gazomierzy  87
6.2. Rodzaje instalowanych urządzeń  90
6.3. Podstawowe wymagania instalacyjne  91
6.4. Zestawienie najważniejszych zasad instalowania  93
6.5. Instalowanie kuchni gazowych  94
7. NOWOCZESNE GRZEJNIKI WODY PRZEPŁYWOWEJ
I MAŁE KOTŁY GAZOWE  99
7.1. Budowa i zasady działania grzejników wody przepływowej 99
7.2. Wskazówki montażu grzejników wody przepływowej  102
7.3. Kontrola poprawności zainstalowania i funkcjonowania urządzenia
gazowego  103
7.4. Rodzaje kotłów przepływowych  104
7.5. Wskazówki instalowania kotłów przepływowych  104
7.6. Pomieszczenie dla kotła o mocy powyżej 30 kW  106
7.7. Wskazówki dotyczące usytuowania kotłów gazowych
w budownictwie mieszkaniowym  109
7
7.8. Charakterystyka porównawcza różnych rodzajów kotłów  110
7.9. Obliczanie wybranych parametrów technologicznych kotłowni
gazowych 114
8. UŻYTKOWANIE I MODERNIZACJA INSTALACJI GAZOWYCH 116
8.1. Warunki techniczne użytkowania instalacji gazowych  116
8.2. Próby szczelności instalacji gazowych  119
8.3. Główna próba szczelności  121
8.4. Zagrożenia występujące w eksploatacji urządzeń gazowych  122
8.5. Postępowanie w przypadku ulatniania się gazu 124
8.6. Doszczelnianie instalacji gazowych  125
8.7. Instalacje sygnalizujące niedopuszczalny poziom stężenia gazu  126
8.8. Zabezpieczenia przed zagrożeniami wywołanymi pożarem  129
8.9. Modernizacja wentylacji grawitacyjnej  130
8.10. Wykonywanie przeglądów instalacji gazowych  131
8.11. Uproszczona próba szczelności czynnych instalacji gazowych  133
9. STRATY CIŚNIENIA W INSTALACJACH GAZOWYCH 136
9.1. Jednostkowe opory liniowe w przewodach stalowych  136
9.2. Przybliżone długości przewodów równoważne oporom
miejscowym  138
9.3. Metodyka obliczeń strat ciśnienia  139
9.4. Obliczanie godzinowego poboru gazu metodą współczynników
jednoczesności działania urządzeń gazowych  144
9.5. Jednostkowe opory liniowe przepływu gazu ziemnego
w rurach miedzianych  145
10. URZĄDZENIA GAZOWE PRZEPŁYWOWE Z ZAMKNIĘTĄ
KOMORĄ SPALANIA 147
10.1. Wprowadzenie  147
10.2. Przykłady instalowania kotłów z zamkniętą komorą spalania 148
10.3. Gazowe grzejniki wody przepływowej z zamkniętą komorą
spalania  153
10.4. Systemy powietrzno spalinowe kotłów z zamkniętą komorą
spalania  155
10.5. Kotły gazowe kondensacyjne – przepływowe  162
10.6. Analiza porównawcza rocznych kosztów zakupu gazu
przy zastosowaniu kotłów kondensacyjnych  166
11. INSTALACJE SOLARNE WSPÓŁPRACUJĄCE Z KOTŁAMI
GAZOWYMI 170
11.1. Wprowadzenie  170
11.2. Kolektory słoneczne płaskie  171
11.3. Kolektory rurowe próżniowe  173
8
11.4. Schematy instalacyjne współpracy kotłów gazowych z kolektorami
słonecznymi 174
11.5. Instalacja solarna – dwusystemowa do podgrzewania ciepłej
wody użytkowej 175
11.6. Instalacja kotłowa c.o i c.w.u. wspomagana ciepłem z kolektorów
słonecznych  177
11.7. Modernizacja istniejącej instalacji kotłowej c.o. i c.w.u.
z zastosowaniem instalacji solarnej  179
11.8. Przykład współpracy kotła gazowego co. i cwu z instalacją
solarną do ogrzewania c.w.u. i wody basenowej  180
11.9 Pakiety solarne  182
11.10. Instalacja solarno – kotłowa współpracująca z systemem
wentylacji mechanicznej budynku z odzyskiem ciepła  184
12. PODSTAWOWE WARUNKI PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA
INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH  187
12.1. Wprowadzenie  187
12.2. Zalecenia instalacyjne  188
12.3. Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach przemysłowych 189
12.4. Układy zasilania gazem zakładów przemysłowych  190
12.5. Gazociągi wewnątrzzakładowe  192
13. INSTALACJE DOPROWADZAJĄCE GAZ DO HAL ZAKŁADOWYCH . 195
13.1. Przykładowy układ przewodów gazowych  195
13.2. Pojemność akumulacyjna palenisk przemysłowych 196
13.3. Reduktory ciśnienia w instalacjach przemysłowych  197
13.4. Zasady obsługi reduktorów bezpośredniego działania  198
13.5. Klapy bezpieczeństwa chroniące paleniska gazowe 199
13.6. Pomiary zużycia gazu  200
13.7. Gazomierze rotorowe  201
13.8. Dobór gazomierzy rotorowych  202
13.9. Gazomierze turbinowe 205
14. PALNIKI PRZEMYSŁOWE 208
14.1. Wymagania ogólne 208
14.2. Wymagania instalacyjne 209
14.3. Palniki inżektorowe 210
14.4. Palniki nadmuchowe  213
14.5. Ścieżki gazowe palników przemysłowych  215
14.6. Ścieżki gazowe urządzeń o zmiennej mocy grzewczej  216
14.7. Filtry odpylające palników  217
14.8. Reduktory ciśnienia palników  218
14.9. Zawory elektromagnetyczne palników  218
14.10. Presostaty ciśnienia powietrza i gazu  220
9
15. ZASADY BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ
PRZEMYSŁOWYCH OPALANYCH GAZEM 221
15.1. Zasilanie gazem pieca wysokotemperaturowego o ruchu ciągłym  221
15.2. Ścieżki gazowe urządzeń o zmiennej mocy grzewczej  222
15.3. Przykładowe usytuowanie palników w przestrzeniach grzewczych 224
15.4. Instalacja gazowa kotłowni osiedlowej 226
15.5. Pojemność akumulacyjna instalacji przemysłowych  227
16. OBLICZANIE PARAMETRÓW TECHNOLOGICZNYCH PALNIKÓW
PRZEMYSŁOWYCH  229
16.1. Palniki inżektorowe (atmosferyczne)  229
16.2. Dobór palnika nadmuchowego  230
16.3. Dobór średnicy rury doprowadzającej gaz do ścieżki gazowej
palnika ................................................................................................ 231
16.4. Obliczanie minimalnego ciśnienia gazu w przewodzie zasilającym.. 232
16.5. Przeliczanie strumienia objętości gazu z warunków normalnych
na ruchowe  235
16.6. Obliczanie sprawności palnika nadmuchowego w zależności
od ciśnienia powietrza atmosferycznego  236
16.7. Obliczanie wybranych parametrów procesu spalania gazu 238
17. WYBRANE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE KOTŁOWNI
GAZOWYCH  241
17.1. Godzinowe zużycie gazu przez kotłownię  241
17.2. Roczne zapotrzebowanie gazu do ogrzewania pomieszczeń 241
17.3. Sprawność kotłów konwencjonalnych i kondensacyjnych 242
17.4. Potrzebna wydajność pompy obiegu grzewczego  242
17.5. Minimalna ilość wody obiegowej  242
17.6. Zapotrzebowanie na energię do centralnego przygotowania cieplej
wody użytkowej  243
17.7. Straty kominowe  244
17.8. Średnioroczna sprawność użytkowa układu kocioł – palnik – komin  244
18. AUTOMATYKA INSTALACJI KOTŁOWYCH I ODPROWADZANIE
SPALIN  245
18.1. Zabezpieczenie palnika przed zgaśnięciem  245
18.2. Zabezpieczenie przed zanikiem ciągu kominowego  245
18.3. Regulacja parametrów temperaturowych 245
18.4. Pompy o regulowanej prędkości obrotowej  248
18.5. Palnik inżektorowy sterowany elektronicznie wg firmy
De Dietrich  248
18.6. Kocioł gazowy Paromat-Triplex firmy Viessmann 249
18.7. Przykład instalacji kotłowej z kolektorem spalin i wspólnym
komorowym przerywaczem ciągu  250
10
18.8. Odprowadzanie spalin z kotłów gazowych. 251
18.9. Kominy stalowe jedno i dwuścienne 254
18.10. Odprowadzenie spalin z kotłów wyposażonych w palniki
nadmuchowe  256
18.11 Odprowadzenie spalin z kotłów kondensacyjnych  257
18.12. Wymiarowanie kominów  257
19. INSTALOWANIE I UŻYTKOWANIE KOTŁÓW CENTRALNEGO
OGRZEWANIA O MOCY OD 60 DO 2000 kW........................................ 262
19.1. Warunki techniczne instalowania ...................................................... 262
19.2. Usytuowanie kotła w pomieszczeniu i prowadzenie przewodów
technologicznych ............................................................................... 263
19.3. Kotłownie gazowe, a zagrożenie wybuchem .................................... 266
19.4. Centrale cieplne ................................................................................. 267
19.5. Centrale cieplne na dachach budynków ............................................ 269
19.6. Uruchamianie instalacji kotłowych ................................................... 273
19.7. Użytkowanie instalacji kotłowych .................................................... 276
19.8. Zasady bezpiecznej eksploatacji kotłowni ........................................ 277
LITERATURA ..................................................................................................... 280Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również:

Technologie bezwykopowe w inżynierii środowiska
OBLICZANIE SIECI GAZOWYCH CZ I
OBLICZANIE SIECI GAZOWYCH TOM II.Przegląd programów komputerowych
Indywidualne węzły cieplne
Wentylacja pożarowa. Projektowanie i instalacja
ADSORPCYJNE OSUSZANIE POWIETRZA W ZASTOSOWANIU DO KLIMATYZACJI
Zrównoważona Polityka Energetyczna - broszura bezpłatna
Projektowanie obiektów motoryzacyjnych
Retencja i infiltracja wód deszczowych
Twoj koszyk jest pusty.

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...

Techno-kreacja a architektura...

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl