Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:
Architektura
Automatyka
BHP i PPOŻ
Biochemia
Biologia
Biznes IT
Budownictwo
CAD/CAM
Cenniki
Chemia
Drogi Mosty i Koleje
Elektronika
Elektrotechnika i energetyka
Fotografia cyfrowa
Geologia i geodezja
GMP, GHP, HACCP, ISO, CE
Informatyka
Instalacje Chłodnicze
Instalacje Ciepłownicze
Instalacje Elektroenergetyczne
Instalacje Gazowe
Instalacje Sanitarne
Instalacje Wentylacyjne i Klimatyzacyjne
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Środowiska
Jednostki budżetowe, gminy, zamówienia publiczne
Karty charakterystyk
KNR-y, KNNR-y, KNP
Kosztorysowanie
Logistyka
Matematyka
Mechanika
Niekonwencjonalne źródła energii
Nieruchomości
Ochrona środowiska
Organizacja i zarządzanie
Podstawy komputera
Praca, zatrudnienie, wynagrodzenie
Prawo
Programowanie
Programy
Przemysł spożywczy
Rachunkowość i finanse
Reprinty
Słowniki
Tablice informacyjne
Technika
Tworzywa Sztuczne
Zapowiedzi
Zarządzanie jakością
Zieleń Ogrodnictwo
Wzorcowe regulaminy i instrukcje
Zarządzanie, marketing
Filmy szkoleniowe


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

Inżynieria Środowiska
   


Kanalizacja. Podstawy projektowania, wykonawstwa i eksploatacji


Autor: Królikowska Jadwiga, Królikowski Andrzej, Żaba Tadeusz

Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2015

ISBN: 978-83-7242-8493

Cena netto: 52,38 PLN
VAT: 5 %
Cena brutto: 55,00 PLN

DODAJ DO KOSZYKA
Podaj ilość:     
 

Opis produktu:

Opis:


Podręcznik jest przeznaczony dla studentów studiów technicznych, studiujących na kierunku Inżynieria Środowiska w uczelniach technicznych (politechnikach), wyższych szkołach zawodowych oraz uczelniach przyrodniczych (rolniczych), prowadzących ten kierunek studiów. Mogą również z niego korzystać studenci kierunku Ochrona Środowiska, studiów kończących się dyplomem inżynierskim oraz inżynierowie środowiska (sanitarni), pracujący przy projektowaniu, wykonawstwie i eksploatacji systemów kanalizacyjnych. Może on być pomocą dydaktyczną dla kształcących się na wymienionych wyżej kierunkach i uczelniach.
Podręcznik niniejszy nie ma charakteru monografii i obejmuje kompendium wiedzy dotyczącej systemów kanalizacyjnych.


Format: B5, Stron: 664, Oprawa Twarda


Spis treści:


Wprowadzenie

Część I - Wstęp

1. Wprowadzenie i rys historyczny
2. Zadania kanalizacji i rodzaje ścieków
2.1. Zadania kanalizacji
2.2. Charakterystyka ilościowa ścieków
2.2.1. Ścieki bytowo-gospodarcze
2.2.2. Ścieki przemysłowe (poprodukcyjne)
2.2.3. Ścieki opadowe
2.2.4. Wody infiltracyjne i przypadkowe
2.3. Skład i właściwości ścieków (charakterystyka jakościowa)
2.3.1. Ścieki bytowo-gospodarcze
2.3.2. Ścieki przemysłowe (wybrane przykłady)
2.3.3. Ścieki opadowe
3. Charakterystyka systemów kanalizacyjnych
3.1. System kanalizacji bezodpływowej
3.2. Systemy kanalizacji odpływowej
3.2.1. Charakterystyka ogólna
3.2.2. Systemy kanalizacji grawitacyjnej (konwencjonalnej)
3.2.2.1. System kanalizacji ogólnospławnej
3.2.2.2. System kanalizacji rozdzielczej
3.2.2.3. System kanalizacji półrozdzielczej
3.2.3. Systemy kanalizacyjne z wymuszonym przepływem
3.2.3.1. Kanalizacja ciśnieniowa
3.2.3.1.1. Przepompownie przydomowe
3.2.3.1.2. Sieć ciśnieniowa wraz z uzbrojeniem
3.2.3.2. Kanalizacja podciśnieniowa
3.2.3.2.1. Studzienki z zaworami opróżniającymi
3.2.3.2.2. Stacja próżniowo-pompowa
3.2.3.2.3. Przewody podciśnieniowe

Część II - Projektowanie

4. Przepływy obliczeniowe w kanałach grawitacyjnych
4.1. Kanały ściekowe
4.2. Kanały deszczowe
5. Zasady projektowania kanałów grawitacyjnych
5.1. Założenia do projektowania
5.1.1. Trasowanie kanałów
5.1.2. Stosowane przekroje kanałów
5.1.3. Spadki kanałów, prędkości przepływu i napełnienia w kanałach
5.1.4. Wymiarowanie sieci kanalizacyjnej
(sposoby przeprowadzania obliczeń hydraulicznych)
5.1.5. Zagłębienie kanałów
6. Zasady projektowania niekonwencjonalnych systemów kanalizacyjnych
(o wymuszonym przepływie)
6.1. Kanalizacja ciśnieniowa
6.2. Kanalizacja podciśnieniowa
7. Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych
7.1. Wstęp
7.2. Materiały tradycyjne
7.2.1. Cegła kanalizacyjna i kamień naturalny
7.2.2. Żeliwo
7.2.3. Kamionka
7.2.4. Beton i żelbet
7.3. Tworzywa sztuczne i kompozyty
7.3.1. Charakterystyka ogólna
7.3.2. Polichlorek winylu (PVC)
7.3.3. Polietylen - Propylen (PE, PP)
7.3.4. Kompozyty
7.4. Porównanie parametrów technicznych rur kanalizacyjnych
8. Obiekty na sieci kanalizacyjnej (uzbrojenie)
8.1. Studzienki kanalizacyjne
8.2. Zamknięcia kanałowe
8.3. Płuczki kanałowe
8.4. Przewietrzniki
8.5. Syfony
8.6. Studzienki i komory kaskadowe
8.7. Przelewy burzowe
8.8. Separatory
8.9. Zbiorniki retencyjne
8.10. Pompownie i tłocznie kanalizacyjne
8.11. Wpusty deszczowe uliczne i podwórzowe
8.12. Wyloty kanałów
8.13. Spoczniki
8.14. Zsypy śniegowe
8.15. Regulatory przepływu

Część III - Wykonawstwo

9. Ogólne zasady budowy kanałów
10. Budowa przewodów kanalizacyjnych metodą wykopową. Roboty ziemne
10.1. Wiadomości ogólne
10.2. Trasowanie sieci kanalizacyjnej i ustalanie jej spadku
10.3. Wykopy liniowe
10.3.1. Wykopy nieobudowane specjalną obudową (nieodeskowane)
10.3.2. Wykopy obudowane
10.4. Metoda upłynnionego gruntu jako współczesna alternatywa
tradycyjnej metody robót ziemnych liniowych
10.5. Wykopy dla obiektów specjalnych
10.6. Zasypka wykopów po wykonaniu robót
11. Roboty odwodnieniowe
11.1. Wstęp
11.2. Systemy odwodnieniowe
11.2.1. Pompowanie wody z wykopu
11.2.2. Studnie depresyjne
11.2.3. Metoda próżniowa odwadniania gruntu
11.2.4. Metoda elektroosmotyczna osuszania gruntu
12. Roboty montażowe
12.1. Wiadomości ogólne
12.2. Budowa kanałów murowanych
12.3. Budowa kanałów z prefabrykatów
12.4. Roboty betonowe i żelbetowe
13. Budowa przewodów kanalizacyjnych metodą bezwykopową
13.1. Roboty tunelowe
13.2. Metoda górnicza budowy tuneli kanalizacyjnych
13.3. Metoda tarczowa budowy tuneli kanalizacyjnych
13.4. Zastosowanie sprężonego powietrza przy budowie
tuneli kanalizacyjnych
13.5. Technologie bezwykopowe
14. Odbiór końcowy robót
14.1. Ogólne warunki przyjęcia kanałów do eksploatacji
14.2. Odbiór techniczny kanałów
14.3. Badania techniczne przy odbiorze
15. Obliczenia wytrzymałościowe przewodów kanalizacyjnych
15.1. Wprowadzenie
15.2. Obliczenia statyczne przewodów kanalizacyjnych ułożonych w wykopie
16. Uszkodzenia kanałów podczas ich budowy
16.1. Strefa niebezpieczna w sąsiedztwie wykopu
16.2. Uszkodzenia występujące podczas wykonywania robót ziemnych
16.3. Uszkodzenia konstrukcji kanałów w czasie ich budowy
17. Warunki powierzania wykonawstwa robót kanalizacyjnych
17.1. Charakterystyka ogólna
17.2. Możliwe sposoby zlecania realizacji robót
17.3. Etap przygotowania do powierzenia realizacji zamówienia
na roboty kanalizacyjne

Część IV - Eksploatacja

18. Wprowadzenie
19. Awaryjność kanałów
20. Inwentaryzacja sieci kanalizacyjnych i ich obiektów
21. Prace konserwacyjne kanałów
21.1. Przeglądy kanałów (inspekcja)
21.2. Czyszczenie mechaniczne kanałów
21.3. Bieżące naprawy uszkodzeń na sieci kanalizacyjnej
22. Pogotowie kanalizacyjne
23. Audytowanie systemu kanalizacyjnego - monitorowanie i sterowanie
23.1. Charakterystyka ogólna
23.2. Podstawy teoretyczne i formalne audytowania systemów eksploatacji
24. Systemowa organizacja eksploatacji
24.1. Charakterystyka ogólna
24.2. Podsystem organizacji eksploatacji układów kanalizacyjnych
24.3. Podsystem bezpieczeństwa procesu eksploatacji
24.4. Podsystem badań i analiz eksploatacyjnych
24.5. Podsystem zarządzania eksploatacją
24.6. Podsystem planowania procesu eksploatacji
24.7. Podsystem kontroli kosztów procesu eksploatacji
24.8. Podsystem elektronicznego przetwarzania danych
i oprogramowania w procesie eksploatacji
24.9. Podsystem usprawniania procesu eksploatacji
24.10. Podsystem oceny efektywności działania systemu eksploatacji
25. Eksploatacja pompowni kanalizacyjnych
25.1. Podstawowe czynności eksploatacyjne
25.2. Instrukcje eksploatacyjnie pompowni ściekowych
25.3. Postępowanie w przypadku zagrożenia wybuchem
25.4. Zasady eksploatacji krat w pompowni ścieków
25.5. Diagnostyka typowych problemów eksploatacyjnych
25.6. Sterowanie i opomiarowanie pompowni
26. Przepisy bhp dotyczące eksploatacji, remontowania i konserwacji
sieci kanalizacyjnych
27. Zagadnienia energetyczne - zasilanie pompowni w energię elektryczną
28. Niezawodność i bezpieczeństwo sieci kanalizacyjnej
28.1. Wstęp
28.2. Możliwości aplikacyjne wybranych metod oceny niezawodności
28.3. Charakterystyka metody dekompozycji i ekwiwalentowania
28.4. Numeryczne modelowanie procesów niezawodnościowych
28.5. Metoda oceny niezawodności bezpieczeństwa sieci kanalizacyjnej
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również:

Technologie bezwykopowe w inżynierii środowiska
OBLICZANIE SIECI GAZOWYCH CZ I
OBLICZANIE SIECI GAZOWYCH TOM II.Przegląd programów komputerowych
Instalowanie urządzeń gazowych - Poradnik
Indywidualne węzły cieplne
Wentylacja pożarowa. Projektowanie i instalacja
ADSORPCYJNE OSUSZANIE POWIETRZA W ZASTOSOWANIU DO KLIMATYZACJI
Projektowanie obiektów motoryzacyjnych
Retencja i infiltracja wód deszczowych
Fundamentowanie projektowanie posadowień
Twoj koszyk jest pusty.

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...

Techno-kreacja a architektura...

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl