Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:
CAD Projektowanie
Harmonogramowanie
Kosztorysowanie
"BUDUJ Z GŁOWĄ"
INTERCENBUD
Norma EXPERT
NORMA PRO
NORMA STANDARD
RODOS
SYSTEM ATHENA
WINBUD
ZUZIA
Nieruchomości
Szkolenia
Wycena Kosztów Inwestycji
Lotniska


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

Kosztorysowanie
   NORMA PRO


NORMA PRO 4.62- kolejne stanowisko programu instalator USB


Wersja: 4.62

Producent: Athenasoft Spółka z o.o.

Cena netto: 2 550,00 PLN
VAT: 23 %
Cena brutto: 3 136,50 PLN

DODAJ DO KOSZYKA
Podaj ilość:     
 

Opis produktu:

NORMA PRO to najnowsza propozycja firmy Athenasoft dla najbardziej wymagających Klientów. Program posiada zawansowane funkcje umożliwiające sporządzanie kosztorysów wariantowych, złożonych i różnicowych, tworzenie pozycji scalonych o dowolnym stopniu agregacji, definiowanie okresów rozliczeniowych i kodów wykonawczych, tworzenie i korzystanie z cenników obiektów i asortymentów robót, rejestrację zmian i korekt.

System NORMA PRO pozwala także tworzyć kosztorysy wariantowe, które umożliwiają przedstawienie alternatywnych sposobów wykonania. Opcja rejestrowania zmian i korekt oraz drzewiasta struktura kosztorysu umożliwiają szybkie sprawdzanie kosztorysu i nanoszenie poprawek.

NORMA PRO to jedyny w Polsce profesjonalny system kosztorysowy posiadający wiele narzędzi i funkcji pozwalających budować kosztorysy o dowolnym stopniu złożoności zgodnie z normami obowiązującymi w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Możliwość zapisania kosztorysu w formacie XML pozwala zintegrować proces kosztorysowania z dużymi systemami zarządzania firmą, opartymi na systemach baz danych MS SQL, Oracle, IBM DB2, SAP.


·         Norma Pro już teraz oferuje możliwość kosztorysowania na podstawie stosowanych w Niemczech katalogów DBD-Bauteile i STLB-Bau oraz cennika DBD-Baupreise. Katalog DBD-Bauteile zawiera elementy budowlane i konstrukcyjne, takie jak pokrycia dachowe, stropy, ściany, instalacje wodne, ulice, place, ogrodzenia, drogi itd., zaś STLB-Bau - różnego typu roboty, jak na przykład roboty murowe, tynkarskie i sztukatorskie, blacharskie, instalatorskie, itd. Po wykupieniu licencji i zainstalowaniu katalogów i cennika w Normie pojawią się ikony, umożliwiające wstawianie pozycji wraz z cenami oraz pozwalające edytować ich dane.


·         Norma Pro umożliwia zapis kosztorysu w standardzie XML (format ATH2), czytanym przez wiele aplikacji i umożliwiającym integrację procesu kosztorysowania z dużymi systemami zarządzania firmą, opartymi na systemach baz danych MS SQL, Oracle, IBM DB2, SAP. Format HTML umożliwia odczytanie kosztorysu na każdym komputerze w przeglądarce internetowej. Uniwersalny format ATH pozwala na wymianę kosztorysów z innymi programami do kosztorysowania oraz z programami wchodzącymi w skład Systemu ATHENA: Obmiar (wprowadzanie obmiarów na placu budowy na komputerze Palmtop), Odbiór (rozliczanie kosztów inwestycji), Ocena (analiza i wizualizacja danych kosztorysowych), Wykonawca (realizacja i nadzór inwestycji), Harmonogram (harmonogramy robót remontowo-budowlanych) i Fortuna (wystawianie faktur).


·         Norma Pro potrafi porównać dwa kosztorysy, na przykład kosztorys oryginalny i kosztorys poprawiony przez innego użytkownika. Na tej podstawie program tworzy kosztorys różnicowy, zawierający wszystkie pozycje obu kosztorysów z odpowiednio zaznaczonymi zmianami w stosunku do kosztorysu oryginalnego. Funkcja ta będzie szczególnie przydatna na etapie sprawdzania kosztorysów przez np. inspektorów nadzoru. Program pozwala tworzyć kosztorysy złożone, zawierające kosztorysy tworzone aktualnie przez innych użytkowników, na innych miejscach pracy, np.: w sieci komputerowej. Kosztorysy składowe są umieszczane w kosztorysie złożonym jako działy i istnieje dwukierunkowa komunikacja między nimi, tzn. zmiany w kosztorysie składowym są natychmiast nanoszone w kosztorysie złożonym, a zmiany dokonane w kosztorysie złożonym mogą zostać naniesione do kosztorysu składowego. Funkcja ta znakomicie ułatwia pracę grupową nad dużym kosztorysem, nad którym pracują specjaliści z różnych dziedzin, np.: robót ogólnobudowlanych, elektrycznych, instalacyjnych.


·         Norma Pro pozwala tworzyć pozycje scalone, składające się z dowolnych pozycji kosztorysowych w taki sposób, że nowoutworzona pozycja scalona ma własny opis i obmiar, a jej wartość jest równa sumie wartości pozycji składowych. Wartość pozycji scalonej jest równa sumie wartości pozycji składowych. Dzięki pozycji scalonej można uzyskać efekt ukrycia szczegółowych kalkulacji wykonania pewnej roboty, nie tracąc jednocześnie informacji w jako sposób dana pozycja jest wyliczana. Jeżeli pozycja taka opisuje technologię często stosowaną przez użytkownika, to zapisanie jej do cennika robót pozwoli na stosowanie policzonej wcześniej roboty (lub obiektu) w następnych kosztorysach.


·         Opcja ta umożliwia przedstawienie alternatywnych sposobów wykonania robót (np.: wariant pozycji, działu, nakładów RMS). Program ma możliwość wprowadzania danych RMS-ów, obmiarów, pozycji, działów w różnych wariantach, co pozwala na przedstawienie w jednym kosztorysie alternatywnych rozwiązań oraz na dostosowanie go do jakościowych i finansowych wymagań inwestora. Można, na przykład, przedstawić kosztorys, w którym pewna robota może być wykonana na dwa (kilka) sposoby, co wiąże się z zastosowanymi nakładami i sprzętem, normami lub obmiarami. Sposoby te mogą być zawarte w jednym kosztorysie, a ich wyboru dokonujemy poprzez wybranie odpowiedniego wariantu. Jedną funkcją możemy zmienić wiele pozycji i działów jednocześnie.


·         Norma Pro po włączeniu trybu <Rejestruj zmiany> ma możliwość rejestracji (wyróżniania kolorem, skreśleniami i podkreśleniami) zmian w kosztorysie. Funkcja ta jest przydatna przy dokonywaniu korekt lub sprawdzaniu kosztorysu. Wszystkie zarejestrowane zmiany mogą być zaakceptowane lub cofnięte w zależności od indywidualnych potrzeb użytkownika.


·         Funkcja ta pozwala na zabezpieczenie kosztorysów hasłem i ustawienie ochrony przed zmianami cen RMS, cen jednostkowych pozycji uproszczonych, nakładów RMS w pozycjach oraz pozycji kalkulacji kosztów dla pozycji scalonych, obmiarów i wykonanych robót.


·         Program ma możliwość wstawiania obiektów graficznych – rysunków, zdjęć, zeskanowanych schematów i planów – jako wierszy przedmiarowych w pozycjach, działach lub w kosztorysach. Wstawiane obiekty mogą być dowolnie skalowane przez użytkownika.


·         Norma Pro pozwala wyświetlić kosztorys w postaci drzewa (np. działy i pozycje). Umożliwia kopiowanie i przenoszenie elementów w kosztorysie i pomiędzy różnymi kosztorysami oraz zezwala na wykonywanie operacji dodawania, usuwania i modyfikowania na drzewie cenników, katalogów i pozycji.


·         System umożliwia definiowanie okresów rozliczeniowych oraz wprowadzanie obmiarów wykonywanych robót, cen elementów R,M,S w poszczególnych okresach rozliczeniowych. Norma Pro ma możliwość definiowania kluczy lokalizacji oraz kodów wykonawczych przydatnych w programach do harmonogramowania robót MS Project, Power Project, Planista.


·         Nowy mechanizm umożliwia wyszukiwanie cen w wielu cennikach jednocześnie, w zadanej kolejności, np.: najpierw z własnej bazy cen, a jeżeli dany nakład nie zostanie znaleziony, to program szuka w kolejnych, podłączonych wcześniej cennikach. Zmieniony został również sposób przyporządkowania waluty, która jest obecnie zadana cenie każdego elementu RMS, a nie całemu cennikowi.


·         Norma Pro umożliwia wycenę tworzonych kosztorysów w oparciu o ceny materiałów pobrane z magazynu systemu Capital.


·         Użytkownik może w Normie Pro tworzyć własne bazy cenowe, usuwać je i edytować ich dane. Program umożliwia porządkowanie tych baz i sprawdzanie spójności danych. W jednej bazie cenowej może znajdować się wiele cenników RMS oraz cenniki scalone obiektów i robót. Norma Pro umożliwia przenoszenie tych cenników z bazy do bazy oraz kopiowanie ich w ramach tej samej lub do innej bazy. Do programu można importować wszystkie dostępne na rynku cenniki RMS oraz wydawane elektronicznie cenniki asortymentów robót i obiektów.


·         Możliwość automatycznej modyfikacji pozycji katalogowych, np. gdy roboty są wykonywane w warunkach odbiegających od przeciętnych - poprzez wprowadzanie mnożników zwiększających lub zmniejszających do nakładów RMS, dodanie, usunięcie lub zmiana jednego lub więcej elementów.


·         Norma Pro umożliwia tworzenie, wstawianie, modyfikowanie i usuwanie pozycji z katalogów. Funkcja wstawiania pozycji z katalogów i cenników jest możliwa również przez przeciąganie myszką (tzw. drag & drop).


·         Użytkownik w programie Norma Pro ma możliwość współpracy z cennikiem Intercenbud na trzy sposoby: z plikiem importowanym z bazy udostępnionej w Internecie na stronie www.intercenbud.com.pl, z danymi ściąganymi bezpośrednio ze strony z Internetu (on-line) lub z danymi pobranymi z płyty CD z bazą Intercenbud. Kryteria przeszukiwania bazy użytkownik może sformułować bezpośrednio w programie Norma Pro.


·         System umożliwia odczytywanie kosztorysów z innych programów kosztorysowych: Strix, Skobud, Seko, Leonardo, Zuzia, Winbud, Rodos, Penta, Koma. Możliwa jest także współpraca z innymi programami kosztorysowymi poprzez uniwersalny format ATH np. z programami Rodos, Seko, Penta, Rodos


·         Program posiada ponad 280 katalogów KNR, KNNR, PKZ, KNP, katalogów z serii AT, AL, i inne. Katalogi te mogą być dowolnie modyfikowane, tworzone i usuwane w zależności od indywidualnych potrzeb użytkownika. Norma Pro umożliwia korzystanie z niemieckich katalogów Dynamische Baudaten.


·         Program ma możliwość Literowo – cyfrowego automatycznego i ręcznego numerowania pozycji i działów, definiowania wielu stawek robocizny, korzystania z formularza opisu sposobu kalkulacji kosztorysu.


 


Lista katalogów normatywnych dostarczanych


z NORMA PRO (4.17)


 


 Od wersji 4.14a dzięki uprzejmości TP S.A, która udzieliła nam bezpłatnej licencji, załączamy:
ZN-97/TP S.A-039


Linie optotelekomunikacyjne [TP S.A. 1997]


ZN-97/TP S.A-040


Telekomunikacyjne sieci miejscowe (uzupełnienie KNR 5-01) [TP S.A. 1997] KNR 2-01


Budowle i roboty ziemne [ORGBUD wyd. II 1987, biuletyny do 9 1996]


KNR-W 2-01


Budowle i roboty ziemne [WACETOB wyd. I 1997, errata z Zeszytu 3/2001]]


KNR 2-02


Konstrukcje budowlane [ORGBUD wyd. spec. 1998]


KNR-W 2-02


Konstrukcje budowlane [WACETOB wyd. V 2003]


NNRNKB 202


Uzupełnienia do KNR 2-02 cz. I-XI [ORGBUD wyd. I 1992-1999+ erraty z Zeszytów]


KNR AL-01


Systemy alarmowe [ATHENASOFT wyd. I 2000]


KNR AT-02


Ściany działowe z płyt gipsowych ORTH [ATHENASOFT wyd.


KNR AT-03


Nawierzchnie na drogach i ulicach wykonywane mechanicznie [ATHENASOFT wyd.


KNR AT-04


Nawierzchnie na drogach i ulicach - wzmacnianie i oznakowanie poziome [ATHENASOFT wyd. I 2002]


KNR AT-05


Rusztowania systemowe Baumann-Mostostal [ATHENASOFT wyd.


KNR AT-06


Transport zewnętrzny materiałów budowlanych [ATHENASOFT wyd.


KNR AT-07


Termoceramiczne powłoki ochronne THERMO-SHIELD [ATHENASOFT wyd.


KNR AT-08


Nowe generacje ściennych pokryć ochronnych – zabezpieczenia przed graffiti [ATHENASOFT wyd. I 2001]


KNR AT-09


Pokrycia dachowe. Dachy ekologiczne [ATHENASOFT wyd.


KNR AT-11


Wykopy w umocnieniach systemu PODLASIE [ATHENASOFT wyd.


KNR AT-12


Nowoczesne systemy suchej zabudowy w technologii Lafarge Nida Gips [ATHENASOFT wyd.I 2003]


KNR AT-13


Roboty budowlane przy układaniu okablowaniu strukturalnego [ATHENASOFT wyd.I 2003]


KNR AT-14


Okablowanie strukturalne w technologii firmy KRONE [ATHENASOFT wyd.I 2003]


KNR AT-15Okablowanie strukturalne w technologii firmy R&M [ATHENASOFT, wyd.I 2004]


 


KNR AT-16Instalacje elektryczne w technologii gesis [ATHENASOFT, wyd.I 2006]


 


KNR AT-17


Wiercenie i ciecie technika diamentową [ATHENASOFT, wyd.I 2004]


KNR AT-18


Pionowe i poziome oznakowanie dróg w technologiach firmy  3M [ATHENASOFT, wyd.I 2004]


KNR AT-19


Instalacje centralnego odkurzania [ATHENASOFT, wyd.I 2004]


KNR AT-20


Wzmacnianie konstrukcji budowlanych przy użyciu taśm i mat z włókna węglowego w technologii Sika Carbodur [ATHENASOFT, wyd.I 2005]


KNR AT-30


Rusztowania systemowe firmy Layher [ATHENASOFT, wyd.I 2005]


KNR AT-31


Technologia ocieplenia budynków w systemach Baumit [ATHENASOFT, wyd.I 2005]


KNR AT-32


Wyprawy z fabrycznych suchych mieszanek tynkarskich w technologii Baumit [ATHENASOFT, wyd.I 2005]


KNR 0-10


Zewnętrzne sieci ciepłownicze z rur preizolowanych [IGM wyd. I 1995]


KNR 0-11


Nakłady na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej "POLBRUK" [IGM wyd. II 2001]


KNR 0-12


Układanie płytek z kamieni sztucznych na klej [IGM wyd. I 1996]


KNR 0-12II


Układanie płytek z kamieni sztucznych na klej [IGM wyd. II 2000]


KNR 0-13


Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne z tworzyw sztucznych [IGM wyd. I 1996]


KNR 0-14


Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych [IGM wyd. I 1996]


KNR 0-15


Pokrycia dachowe [IGM wyd. I 1996]


KNR 0-15II


Pokrycia dachowe wyd. III 1997 [IGM wyd. II 1997]


KNR 0-16


Roboty murowe w technologii "YTONG" [IGM wyd. I 1997]


KNR 0-17


System ocieplania ścian zewnętrznych budynków "CERESIT" [IGM wyd. I 1998]


KNR 0-18


Okładziny ścian zewnętrznych z paneli [IGM wyd. I 1998]


KNR 0-19


Stolarka - PCV, aluminium [IGM wyd. I 1998]


KNR 0-20


Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne w deskowaniu "PERI" [IGM wyd. I 1998]


KNR 0-21


Domy drewniane w technologii kanadyjskiej [IGM wyd. I 1998]


KNR 0-22


Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej w technologii DKD [IGM wyd. I 1998]


KNR 0-23


Systemy ocieplenia ścian zewnętrznych budynków ATLAS STOPTER, ATLAS ROKER [IGM wyd. I 1999]


KNR 0-24


Ściany z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL [IGM wyd. I 1999]


KNR 0-25


Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne [IGM wyd. I 1999] >


KNR 0-26


System renowacji starego budownictwa wg technologii SCHOMBURG [IGM wyd. I 1999]


KNR 0-27


Roboty murowe w systemie POROTHERM [IGM wyd. I 1999] >


KNR 0-28


Technologia docieplania budynków wg systemów DRYVIT [IGM wyd. I 1999] >


KNR 0-29


Roboty izolacyjne wg technologii DEITERMANN; Wysokoelastyczny system SUPERFLEX-10 [IGM wyd. I 2000]


KNR 0-30


Stropy żelbetowe i ceramiczno-żelbetowe gęstożebrowe na belkach kratownicowych [IGM wyd. I 2000]


KNR 0-31


Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej, c.o. oraz ogrzewania podłogowego wykonywane z rur z tworzyw sztucznych PB w technologii HEPWORTH [IGM wyd. I 2001]


KNR 0-32


Hydroizolacja z bentonitu VOLCLAY [IGM wyd. I 2001] >


KNR 0-33


Technologia docieplania budynków wg systemów STO [IGM wyd. I 2001] >


KNR 0-34


Izolacje techniczne wg technologii Thermaflex [IGM wyd. I 2002] >


KNR 0-35


Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej oraz centralnego ogrzewania wykonane z rur miedzianych w technologii lutowania kapilarnego cz. I [IGM wyd. I 2002]


KNR 0-36


Uszczelniające przesłony gruntowe z Bentomatu [IRM wyd.I 2003] >


KNR 0-37


System wykonywania izolacji poziomych metodą parafinową W-ART [IGM wyd. I 2001]


KNR 0-38


Instalacje wewnętrzne - grzejniki konwektorowe wodne, wodno-elektryczne i elektryczne wykonywane w technologii firmy Convector [IGM wyd. I 2002]


KNR 0-39


Izolacje przeciwwodne i uszczelnienia konstrukcji budowlanych wg technologii firmy DEITERMANN[IGM wyd. I 2002] >


KNR 0-40


Hydroizolacje i uszczelnienia – system REMMERS [IRM, wyd.I 2004]


KNR 0-41


Izolacje pionowe i poziome budowli wg technologii firmy Deitermann [IGM wyd. I 2002]


KNR 0-44


Dachowe powłoki ochronne wg technologii firmy Deitermann [IGM wyd. I 2002]


KNR 0-45


Roboty rozbiórkowe z płyt dachowych azbestocementowych [IRM, wyd.I 2004] >


KNR 9-01


Ścianki murowane systemu SILKA M [ORGBUD-SERWIS, wyd. I 2000] >


KNR 9-02


Ocieplanie ścian i stropów w systemie ECOROCK [ORGBUD-SERWIS, wyd. I 2001] >


KNR 9-03


Wyprawy z fabrycznych suchych mieszanek tynkarskich [ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2003]


KNR 9-04


Ściany murowane, stropy i pokrycia dachowe z wyrobów ceramicznych - CERABUD KROTOSZYN [ORGBUD-SERWIS, wyd. I 2002] >


KNR 9-05


Izolacje przeciwilgociowe z blach chromowo-niklowych - systemu BAUMANNA [ORGBUD-SERWIS, wyd. I 2002]


KNR 9-06


Ścianki szczelne stalowe z grodzic G62 [ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2003]


KNR 9-07


Roboty budowlane i geotechniczne z keramzytu - OPTIROC [ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2004]


KNR 9-08


Sieci kanalizacyjne z rur kanalizacyjnych KERAMO-STEINZEUG oraz okładziny KeraLine [ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2004] >


KNR 9-09


Systemy suchej zabudowy w technologii KNAUF [ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2005]


KNR 9-10


Ściany z bloków i cegieł wapienno-piaskowych w systemie Nowoczesne SILIKATY [ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2005]


KNR 9-18


Sieci wodociągowe i kanalizacyjne z rur poliestrowych typu AMIANTIT [ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2003]


KNR BC-01


Roboty budowlane w systemie YTONG [BISTYP-CONSULTING, wyd.I, 2002] >


KNR BC-02


Roboty budowlane w systemie SCHOMBURG [BISTYP-CONSULTING, wyd.I, 2004]


KNR 2-04


Konstrukcje budowlane pieców przemysłowych, silosów, kotłów i kominów [ORGBUD wyd. II 1988, biuletyny do 9 1996] >


KNR 2-05


Konstrukcje metalowe [ORGBUD wyd. II 1986, biuletyny do 9 1996] >


KNR-W 2-05


konstrukcje metalowe [WACETOB wyd. I 1992]


KNR 2-09


Nawierzchnie tramwajowe [ORGBUD wyd. I 1986, biuletyny do 9 1996] >


KNR 2-10


Fundamenty specjalne [ORGBUD wyd. II 1988, biuletyny do 9 1996] >


KNR 2-11


Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne [WACETOB wyd. I 1995, biuletyn 9 1996]


KNR 2-13


Konstrukcje budowli wodnych śródlądowych [ORGBUD wyd. V 1988, biuletyny do 9 1996]


KNR 2-14


Konstrukcje budowli morskich [ORGBUD wyd. II 1997, biuletyny do 9 1996]


KNR 2-15


Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i c.o. [ORGBUD wyd. II 1985, biuletyny do 9 1996]


S-215


Instalacje wewnętrzne z rur z tworzyw sztucznych [Zeszyt WACETOB] >


KNR-W 2-15


Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i C.O. [WACETOB wyd. I 1998]


KNR-G 2-15


Instalacje wewnętrzne sanitarne systemu GEBERIT [WACETOB wyd.I 2000]


KNR INSTAL


Instalacje wodociągowe, gaz. i centralnego ogrzewania z rur miedzianych [INSTAL 1996]


KNR 2-16


Izolacje termiczne [ORGBUD wyd. IV 1988, biuletyny do 9 1996] >


KNR-W 2-16


izolacje termiczne [WACETOB wyd. I 1992]


KNR 2-17


Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne [ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996]


KNR-W 2-17


Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne [WACETOB wyd. I 1992] >


KNR 2-18


Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne [ORGBUD wyd. IV 1993, biuletyny do 9 1996]


KNR-W 2-18


Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne [WACETOB wyd. I 1997 + erraty z Zeszytów]


KNR 2-19


Zewnętrzna sieć gazociągowa [ORGBUD wyd. II 1987, biuletyny do 9 1996]


KNR-W 2-19


Zewnętrzna sieć gazociągowa [WACETOB wyd. I 1992, uzupełnienie 1997]


S-219


Uzupełnienia do KNR 2-19 [Zeszyt WACETOB]


KNR 2-20


Zewnętrzna sieć cieplna [ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996] >


KNR-W 2-20


Zewnętrzna sieć cieplna [WACETOB wyd. I 1992]


KNR 2-21


Tereny zieleni [Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996] >


KNR 2-22


Konstrukcje budowlane w zakresie budownictwa rolniczego [MBiPMB wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996]


KNR 2-23


Terenowe urządzenia sportowe [Polsport wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996]


KNR 2-25


Urządzenia placu budowy [ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996]


KNR-W 2-25


Urządzenia placu budowy [WACETOB wyd. I 1992]


KNR 2-28


Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi [MRiGŻ wyd. I 1997] >


KNR 2-31


Nawierzchnie na drogach i ulicach [ORGBUD wyd. III 1993, biuletyny do 9 1996]


NNRNKB 231


Uzupełnienia do KNR 2-31 [ORGBUD 1993]


KNR 2-33


Konstrukcje mostowe [ORGBUD wyd. I 1990, biuletyny do 9 1996] >


KNR 2-37


Nawierzchnie kolejowe w torach o prześwicie normalnym [IGM]


KNCK-7


Nawierzchnie kolejowe w torach o prześwicie normalnym [M.K. 1982] >


KNZ-14


Nowe Technologie w Budownictwie; Izolacje; Stropy [WACETOB 1994, 1998]


KNZ-15


Nowe Technologie w Budownictwie; Izolacje [WACETOB 1994] >


KNR 4-01


Roboty remontowe budowlane [ORGBUD wyd. I 1988, biuletyny do 9 1996] >


KNR-W 4-01


Roboty remontowe budowlane [WACETOB wyd. III 2000] >


KNR BO-12


Roboty remontowe: mechaniczne wykucie otworów, bruzd, gniazd, strzępi i wnęk [ORGBUD 2001]


KNR K-01


Nowe technologie. Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych – System OMBRAN [KOPRIN 2002]


KNR K-02


Nowe technologie. Roboty murowe w technologii SILKA [KOPRIN 2002] >


KNR K-04


Nowe technologie. Roboty budowlane w technologii Kreisel [KOPRIN 2002] >


KNR K-05


Nowe technologie. Krycie dachów w systemie BRAAS [KOPRIN wyd.I 2003] >


KNR 4-02


Roboty remontowe instalacji sanitarnych [ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996]


KNR-W 4-02


Roboty remontowe instalacji sanitarnych [WACETOB wyd. I 1997] >


KNR 4-03


Roboty remontowe instalacji elektrycznych [ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996]


KNR-W 4-03


Roboty remontowe instalacji elektrycznych [WACETOB wyd. I 1997] >


KNR 4-04


Rob. rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli [ORGBUD wyd. III 1994,biul.do 9 1996]


KNR 4-05I


tom I Roboty remontowe zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych [Proinbud 1993]


KNR 4-05II


tom II Roboty eksploatacyjne zewnętrznych sieci i obiektów kanalizacyjnych [Proinbud 1993]


KNR 4-06


Roboty remontowo-modernizacyjne konstrukcji stalowych i urządzeń przemysłowych [POLCEN 1996] >


KNR 4-07


Roboty remontowe i modernizacyjne instalacji sanitarnych z rur miedzianych [POLCEN 1997]


KNR 5-01


Telekomunikacyjne linie kablowe sieci miejscowych [ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996]


KNR 5-01a


Nowe technologie w montażu linii kablowych [Opr. indywidualne] >


KNR 5-02


Telekomunikacyjne linie kablowe międzymiastowe i wewnątrzstrefowe [ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996]


KNR 5-03I


Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Tom I - budowa [ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996]


KNR 5-03II


Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Tom II - przebudowa [ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996]


KNR 5-04


Telekomunikacyjne urządzenia elektroenergetyczne i zasilające [ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996]


KNR 5-05


Telekomunikacyjne urządzenia komutacyjne [ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996]


KNR-W 5-05


Telekomunikacyjne urządzenia komutacyjne [WACETOB wyd. I 1992]


KNR 5-06


Urządzenia radiowe, antenowe, rozgłaszania przewodowego, sygnalizacji alarmowo-pożarowej i dyspozytorskie [ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996]


KNR 5-07


Urządzenia teletransmisyjne [ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996]


KNR-W 5-07


Urządzenia teletransmisyjne [WACETOB wyd. I 1992] >


KNR 5-08


Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji [ORGBUD wyd. III 1986, biuletyny do 9 1996]


E - 0508


Montaż instalacji elektrycznych w listwach z PCW - uzupełnienie do KNR 5-08 [OKRB Warszawa zeszyt WACETOB] >


KNR-W 5-08


Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji [WACETOB wyd. III 2003]


KNR 5-09


Sieci trakcyjne miejskie [ORGBUD 1986, biuletyny do 9 1996]


KNR 5-10


Elektroenergetyczne linie kablowe. Elektroenergetyczne linie niskiego napięcia. Oświetlenie ulic i placów. Sygnalizacja uliczna. [ORGBUD wyd. III 1987, biuletyny do 9 1996]


KNR-W 5-10


Elektroenergetyczne linie kablowe. Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napięcia. Oświetlenie ulic i placów. Sygnalizacja uliczna. [WACETOB wyd. II 2000]


E - 0510


Przepusty, linie izolowane, linie kablowe na słupach - uzup. do KNR 5-10 [OKRB Warszawa, zeszyty WACETOB] >


KNR 5-12


Elektroenergetyczne linie napowietrzne średniego napięcia oraz słupowe stacje transformatorowe [ELBUD 1984, biuletyny do 9 1996]


KNR 5-13


Elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia [ELBUD wyd. I 1984, biul. do 9 1996]


KNR 5-14


Rozdzielnie wnętrzowe do 30 kV


KNR 5-15


Napowietrzne stacje i rozdzielnie elektroenergetyczne wysokiego napięcia [ELBUD wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996] >


KNR 5-16


Wyposażenie elektryczne suwnic


KNR 5-18


Instalacje i osprzęt światła i siły w budownictwie wiejskim [TOR-PROJEKT wyd. II 1987, biuletyny do 9 1996]


KNR 5-24


Kolejowa sieć trakcyjna [ORGBUD wyd. I 1990, biuletyny do 9 1996] >


KNR 5-26


Urządzenia sterowania ruchem kolejowym [ORGBUD 1990, biuletyny do 9 1996]


KNR 7-01


Montaż urządzeń do skrawania, tłoczenia oraz urządzeń odlewniczych [ORGBUD wyd. III 1987, biuletyny do 9 1996] >


KNR 7-02


Maszyny i urządzenia do obróbki drewna [ORGBUD wyd. III 1987, biuletyny 9 1996]


KNR-W 7-02


maszyny i urządzenia do obróbki drewna [WACETOB wyd. I 1992] >


KNR 7-03


Urządzenia transportowo podnośne [ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996] >


KNR 7-04


Montaż urządzeń oczyszczalni ścieków [ORGBUD wyd. II 1986, biuletyny do 9 1986]


KNR-W 7-04


Montaż urządzeń oczyszczalni ścieków [WACETOB wyd. I 1992] >


KNR 7-06


Montaż urządzeń kotłowni przemysł. i grzewczych [Energobudowa, wyd. III, biuletyny do 9 1996]


KNR 7-07


Montaż pomp i sprężarek [ORGBUD wyd. VI 1993, biuletyny do 9 1997] >


KNR-W 7-07


Montaż pomp i sprężarek [WACETOB wyd. I 1992]


KNR 7-08


Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka [Energobudowa wyd. III, biuletyny do 9 1996]


KNR 7-09


Rurociągi technologiczne i armatura. Spawanie i roboty towarzyszące. Montaż rurociągów, kształtek i armatury. [ORGBUD wyd. II 1987,1988, biuletyny do 9 1986]


KNR-W 7-09


Rurociągi technologiczne i armatura. Spawanie i roboty towarzyszące. Montaż rurociągów, kształtek i armatury. [wacetob wyd. I 1992]


KNR 7-10


Montaż maszyn elektrycznych wirujących [ORGBUD wyd. III 1987, biuletyny do 9 1996]


KNR-W 7-10


Montaż maszyn elektrycznych wirujących [WACETOB wyd. I 1992]


KNR 7-11


Pokrycia antykorozyjne i ochronne [ORGBUD wyd. I 1985, biuletyny do 9 1996]


KNR 7-12


Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne [ORGBUD wyd.V 1993, biuletyny do 9 1996]


KNR-W 7-12


Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne [WACETOB wyd. II 2001]


KNR 7-13


Transport maszyn i urządzeń na placu budowy [ORGBUD wyd. IV 1987, biuletyny do 9 1996]


KNR-W 7-13


Transport maszyn i urządzeń na placu budowy [WACETOB wyd. I 1992] >


KNR 7-14


Montaż maszyn i urządzeń hutnictwa żelaza [ORGBUD wyd. II 1987, biuletyny do 9 1996]


KNR 7-16


Montaż maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego [ORGBUD 1985, biuletyny do 9 1996]


KNR 7-19


Urządzenia gazownicze [ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996]


KNR 7-20


Montaż urządzeń i mechanizmów w budowlach hydrotechnicznych [ORGBUD wyd. II 1987, biuletyny do 9 1996]


KNR-W 7-20


Montaż urządzeń i mechanizmów w budowlach hydrotechnicznych [WACETOB wyd. I 1992]


KNR 7-21


Maszyny i urządzenia przemysłu materiałów budowlanych [ORGBUD wyd. III 1997, biuletyny do 9 1996]


KNR-W 7-21


Maszyny i urządzenia przemysłu materiałów budowlanych [wacetob wyd. I 1992]


KNR 7-22


Montaż maszyn i urządzeń przemysłu celulozowo-papierniczego [ORGBUD wyd. I 1984,1987, biuletyny do 9 1996]


KNR 7-24


Urządzenia i instalacje chłodnicze [ORGBUD wyd. III 1988, biuletyny do 9 1996]


KNR 7-28


Roboty bud. przy montażu maszyn i urządzeń [WACETOB wyd. I 1992, biuletyny do 9 1996]


KNR 7-29


Badania nieniszczące montażowych złączy spawanych >


KNR 7-30


Montaż wyposażenia w obiektach inwentarskich [MEPROZET wyd. II 1987, biul.do 9 1996]


KNR 7-33


Montaż dźwigów towarowych, towarowo-osobowych, osobowych i szpitalnych [IGM wyd. I 1995]


KNR 7-34


Roboty remontowe i konserwacyjne urządzeń dźwigowych [IGM 1995] >


KNR 11-01


Podziemne roboty w kopalniach rud [MHiPM Wrocław 1986 wyd. I] >


KNR 13-01


Roboty budowlane budowli górniczych węgla kamiennego [PEBEROW wyd. I 1985, biuletyny do 9 1996]


KNR 13-02


Maszyny i urządzenia mechanicznej przeróbki węgla kamiennego [PMUG wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996]


KNR 13-03


Maszyny wyciągowe górnictwa węgla kamiennego [PMUG wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996]


KNR 13-04


Maszyny i urządzenia górnictwa węgla kamiennego [PEPW wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996]


KNR 13-05


Roboty górnicze podziemne węgla kamiennego [PEPW wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996]


KNR 13-06


Roboty elektryczne, teletechniczne w podziemiach kopalni węgla kamiennego [PEPW wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996] >


KNR 13-07


Transport maszyn, urządzeń i materiałów na powierzchni oraz w podziemiach kopalń węgla kamiennego [PMUG wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996]


KNR 13-08


Rurociągi technologiczne górnictwa węgla kamiennego [PEPW wyd. I 1984, biul. do 9 1996]


KNR 13-09


Roboty wiertnicze podziemne górnictwa węgla kamiennego [GBG wyd. I 1985, biul. do 9 1996]


KNR 13-10


Roboty wiertnicze badawcze mrożeniowe i cementacyjne górnictwa węgla kamiennego [GBG wyd. I 1985, biuletyny do 9 1996] >


KNR 13-11


Roboty montażowe górnictwa ropy naftowej i gazu [PBN Naftomat wyd. I 1984. biuletyny do 9 1996]


KNR 13-12


Roboty budowlane elektrowni i elektrociepłowni [Energobudowa wyd. I, biuletyny do 9 1996]


KNR 13-13


Montaż maszyn, urządzeń, rurociągów technologicznych oraz konstrukcji metalowych elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych [Energobudowa wyd. I 1985, biul. do 9 1996]


KNR 13-14


Instalacje i urządzenia elektryczne elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych [Energobudowa wyd. III, biuletyny do 9 1996]


KNR 13-15


Roboty termoizolacyjne elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych [Energobudowa wyd. III, biuletyny do 9 1996]


KNR 13-16


Zabezpieczenia antykorozyjne oraz przeciwogniowe elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych [Energobudowa wyd. III, biuletyny do 9 1996]


KNR 13-18


Roboty remontowe kotłów grzewczych i przemysłowych w kopalniach węgla kamiennego [PEPW wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996] >


KNR 13-19


Roboty remontowe maszyn wirnikowych i tłokowych w kopalniach węgla kamiennego [PEPW wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996] >


KNR 13-20


Roboty remontowe maszyn i urządzeń górniczych [PMUG, GPSiPG wyd.I 1984, biuletyny do 9 1996]


KNR 13-21


Próby i pomiary pomontażowe instalacji i urządzeń elektrycznych elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych [Energobudowa wyd. III, biuletyny do 9 1996]


KNR 13-22


Roboty remontowe i modernizacyjne budowlane konstrukcji chłodni kominowych i wentylatorowych elektrowni i elektrociepłowni [Energobudowa 1987, biuletyny do 9 1996]


KNR 13-23


Roboty remontowe i modernizacyjne budowlane elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych [Energobudowa 1987, biuletyny do 9 1996]


KNR 13-24


Roboty remontowe i modernizacyjne maszyn i urządzeń, rurociągów technologicznych oraz konstrukcji .metalowych elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych. [Energobudowa wyd. II 1989, biuletyny do 9 1996]


KNR 13-25


Roboty remontowe i modernizacyjne aparatury kontrolno-pomiarowej oraz automatyki elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych [Energobudowa wyd. II 1989, biuletyny do 9 1996]


KNR 13-26


Roboty remontowe i modernizacyjne instalacji oraz urządzeń elektrycznych elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych [Energobudowa 1987, biuletyny do 9 1996]


KPRR 6


Katalog pracochłonności robót remontowych kotłów wodnych o wydajności 25-120 Gcal


KPRR 9


Katalog pracochłonności robót remontowych turbin 13UK 125-6 >


KPRR 23


Katalog pracochłonności robót remontowych pomp wodnych róznych typów i sprzęgieł hydrokinetycznych [COE, 1987] >


KNR 15-01


Roboty remontowo-konserwacyjne melioracji i zaopatrzenia wsi w wodę [Bipromel 1989, biuletyny do 9 1996] >


KNR 21-01


Roboty remontowo-montażowe i modernizacyjne aparatury, maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego [Montokwas 1989, biuletyny do 9 1996] >


KNR 19-01


Roboty budowlane w obiektach zabytkowych cz. I-III [IGM wyd. I 1996-97]


TZKNBK I


Roboty transportu wewnętrznego [PPPKZ 1982] >


TZKNBK II


Roboty ziemne [PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984] >


TZKNBK III


Roboty betonowe [PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984] >


TZKNBK IV


Roboty murowe [PPPKZ 19833, Zmiany i uzupełnienia 1984] >


TZKNBK V


Roboty ciesielskie [PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984] >


TZKNBK VI


Roboty pokrywcze [PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984] >


TZKNBK VII


Roboty izolacyjne [PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984]ł >


TZKNBK VIII


Roboty tynkarskie [PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984] >


TZKNBK IX


Roboty sztukatorsko-modelarskie [PPPKZ 1982] >


TZKNBK X


Roboty stiukowe [PPPKZ 1982]


TZKNBK XI


Roboty posadzkarskie [PPPKZ 1982]


TZKNBK XII


Roboty stolarskie [PPPKZ 1982]


TZKNBK XIII


Roboty zduńskie [PPPKZ 1982]


TZKNBK XIV


Roboty szklarskie [PPPKZ 1982]


TZKNBK XV


Roboty malarskie [PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984] >


TZKNBK XVI


Roboty kamieniarskie - obróbka [PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984] >


TZKNBK XVI


Roboty kamieniarskie - montaż [PPPKZ 1982]


TZKNBK XVII


Roboty instalacji elektrycznej [PPPKZ 1983] >


TZKNBK XVIII


Roboty instalacji sanitarnych [PPPKZ 1983] >


TZKNBK XX


Roboty stolarki artystycznej [PPPKZ 1982] >


TZKNBK XXI


Roboty metaloplastyki "kolorowej" [PPPKZ 1982] >


TZKNBK XXII


Roboty metaloplastyki "żelaznej" [PPPKZ 1982] >


TZKNBK XXIII


Roboty blacharki artystycznej [PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984]


TZKNBK XXIV


Roboty ślusarsko-spawalnicze [PPPKZ 1982] >


TZKNC N-K/I


Malarstwo ścienne [PPKZ 1982]


TZKNC N-K/II


Malarstwo sztalugowe [PPKZ 1982]


TZKNC N-K/III


Drewno polichromowane i niepolichromowane [PPKZ 1982]


TZKNC N-K/V


Konserwacja mebli zabytkowych oraz inne prace konserw.-stolarskie [PPKZ 1982]


TZKNC N-K/VI


Zabiegi konserwatorskie na zabytkowych rzeźbach kamiennych, płaskorzeźbach, detalach architektonicznych [PPKZ 1982] >


TZKNC N-K/XVII


Konserwacja metalu [PPKZ 1982]


KNNR 1


Roboty ziemne [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001] >


KNNR 2


Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001]


KNNR 3


Roboty remontowe ogólnobudowlane [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001]


KNNR-W 3


Roboty remontowe ogólnobudowlane [WACETOB 2000] >


KNNR 4


Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001]


KNNR 5


Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001]


KNNR 6


Nawierzchnie na drogach i ulicach [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001] >


KNNR 7


Konstrukcje metalowe [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001] >


KNNR 8


Roboty remontowe instalacji sanitarnych [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001]


KNNR 9


Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001]


KNNR-W 9


Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych [WACETOB 2000]


KNNR 10


Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001]


KNNR-W 10


Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne; uzupełnienie, rozdziały 21-26 [WACETOB 2001]


KNNR 11


Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001]


KSNR 1


Roboty ziemne [WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996] >


KSNR 2


Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego [WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996]


KNNR W-2


Uzupełnienie KSNR-2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego, część I [WACETOB 1999]


KSNR 3


Roboty remontowe ogólnobudowlane [WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996]


KSNR 4


Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne [WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996]


KSNR 5


Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne [WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996]


KSNR 6


Nawierzchnie na drogach i ulicach [WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996] >


KSNR 7


Konstrukcje metalowe [PROMOCJA 1995, biuletyny do 9 1996]


KSNR 8


Roboty remontowe instalacji sanitarnych [POLCEN 1995, biuletyny do 9 1996]


KSNR 9


Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych [WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996]


KSNR 10


Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne [WACETOB 1996, biuletyny do 9 1996]


KSNR 11


Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi [MRiGŻ wyd. I 1998] >


KNP 01


Roboty transportowe, ziemne pomocnicze i różne [MBiPMB 1982-1985] >


KNP 02


Roboty ogólnobudowlane [MBiPMB 1984]


KNP 05


Roboty montażowe instalacji [MBiPMB 1986-1987] >


KNP 06


Roboty montażowe instalacji wewnętrznych [MBiPMB 1987]


KNP 07


Roboty montażowe instalacji zewnętrznych [MAGTiOŚ 1982] >


KNP 8


Roboty montażowe różne; spawanie ręczne łukowe i gazowe oraz cięcie tlenem rur, blach i kształtowników [MGPiB 1982] >


KNP 16


Roboty torowe [MK 1982]


KNP 18


Roboty elektromontażowe silnoprądowe [ELMONT wyd. IV 1985] >


ZKNR PKRE


Sterowanie lokalne odłączników kolejowych sieci trakcyjnych [ORGBUD 1989]


KNPnRPDE


Katalog Norm Pracy na Remonty Pionowych Dźwigów Elektrycznych [TKP 1985]


KNK 2-06


Nawierzchnie ulic i placów


KNCK-1


Nawierzchnie drogowe


KNCK-3


Mosty drogowe i kolejowe


KNK 7-28


Drobne roboty budowlane występujące przy montażu maszyn, dźwigów i urządzeń przemysłowych


KNR 15-02


Budowle i urządzenia melioracji wodnych i zaopatrzenia wsi w wodę >


KNKRB 1


Roboty ziemne


KNKRB 2


Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego


KNKRB 3


Roboty remontowe ogólnobudowlane


KNKRB 4 tom I.


Instalacje sanitarne


KNKRB 4 tom II.


Sieci zewnętrzne - przyłącza


KNKRB 5


Instalacje elektryczne


KNKRB 6


Nawierzchnie na drogach i ulicach


Od wersji 4.14a dzięki uprzejmości TP S.A załączamy :
ZN-97/TP S.A-039


Linie optotelekomunikacyjne [TP S.A. 1997]


ZN-97/TP S.A-040


Telekomunikacyjne sieci miejscowe (uzupełnienie KNR 5-01) [TP S.A. 1997]Twoj koszyk jest pusty.

Czym kosztorysujesz ?
NORMA
ZUZIA
RODOS
INNY
Zobacz wyniki

Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl