Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:
Architektura
Automatyka
BHP i PPOŻ
Biochemia
Biologia
Biznes IT
Budownictwo
CAD/CAM
Cenniki
Chemia
Drogi Mosty i Koleje
Elektronika
Elektrotechnika i energetyka
Fotografia cyfrowa
Geologia i geodezja
GMP, GHP, HACCP, ISO, CE
Informatyka
Instalacje Chłodnicze
Instalacje Ciepłownicze
Instalacje Elektroenergetyczne
Instalacje Gazowe
Instalacje Sanitarne
Instalacje Wentylacyjne i Klimatyzacyjne
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Środowiska
Jednostki budżetowe, gminy, zamówienia publiczne
Karty charakterystyk
KNR-y, KNNR-y, KNP
Kosztorysowanie
Logistyka
Matematyka
Mechanika
Niekonwencjonalne źródła energii
Nieruchomości
Ochrona środowiska
Organizacja i zarządzanie
Podstawy komputera
Praca, zatrudnienie, wynagrodzenie
Prawo
Programowanie
Programy
Przemysł spożywczy
Rachunkowość i finanse
Reprinty
Słowniki
Tablice informacyjne
Technika
Tworzywa Sztuczne
Zapowiedzi
Zarządzanie jakością
Zieleń Ogrodnictwo
Wzorcowe regulaminy i instrukcje
Zarządzanie, marketing
Filmy szkoleniowe


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

Mechanika
   


Obsługa żurawi wieżowych


Autor: Włodzimierz Skrzymowski

Wydawnictwo: KABE, 2008

Cena netto: 61,90 PLN
VAT: 5 %
Cena brutto: 65,00 PLN

DODAJ DO KOSZYKA
Podaj ilość:     
 

Opis produktu:

Książka przeznaczona jest dla osób, które pragną poznać budowę żurawi wieżowych i podstawy ich bezpiecznej eksploatacji.
Powinny zaś z niej korzystać przede wszystkim osoby przygotowujące się do uzyskania uprawnień operatora żurawia wieżowego.
Podręcznik może być również przydatny dla służb nadzoru eksploatacyjnego, montażystów, konserwatorów oraz operatorów pragnących podnosić swoje kwalifikacje

1. WIADOMOŚCI OGÓLNE
1.1. Ogólna charakterystyka dźwignic
1.2. Klasyfikacja żurawi
1.3. Budowa i charakterystyka techniczna typowych konstrukcji żurawi wieżowych
1.3.1. Zastosowanie, charakterystyka i podział żurawi wieżowych
1.3.2. Żurawie wieżowe montowane w częściach
1.3.3. Żurawie wieżowe samomontujące
1.4. Grupy natężenia pracy żurawi
1.4.1. Grupy klasyfikacyjne dźwignic jako całości
1.4.2. Grupy natężenia pracy mechanizmów dźwignic
1.4.3. Klasyfikacja żurawi wieżowych i ich mechanizmów
1.5. Parametry techniczne żurawi
1.5.1. Parametry podstawowe
1.5.2. Prędkość ruchów roboczych
2. DOZÓR TECHNICZNY
2.1. Przepisy ogólne o dozorze technicznym
2.2. Dozór techniczny żurawi
2.2.1. Wymagania ogólne
2.2.2. Rodzaje, zakres i terminy badań technicznych
2.2.3. Obowiązki użytkowników żurawi wynikające z wymagań przepisów dozoru technicznego
2.2.4. Przepisy karne ustawy z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym
2.3. Uprawnienia do obsługi żurawi
2.4. Uprawnienia do konserwacji żurawi
2.4.1. Wymagania, jakie powinni spełniać kandydaci na konserwatorów żurawi
2.4.2. Kategorie uprawnień konserwatorów
2.4.3. Tryb sprawdzania kwalifikacji konserwatorów
2.5. Wymagania dyrektywy 98/37/WE dotyczącej maszyn
3. STATECZNOŚĆ ŻURAWI
3.1. Wprowadzenie
3.2. Stateczność żurawi wieżowych
3.3. Badania stateczności
3.4. Czynniki wpływające na stateczność
3.4.1. Przeciążenie żurawia
3.4.2. Obciążenia dodatkowe
3.4.3. Obciążenie wiatrem
3.4.4. Miejsce pracy
4. ELEMENTY ŻURAWI
4.1. Liny stalowe
4.1.1. Zastosowanie lin
4.1.2. Budowa lin
4.1.3. Dobór i obliczanie wytrzymałości lin
4.1.4. Mocowanie lin
4.2. Bębny i krążki linowe
4.3. Koła jezdne i szyny
4.4. Haki i zblocza hakowe
4.5. Chwytaki
4.6. Chwytniki elektromagnetyczne
4.7. Sprzęgła
4.8. Zespoły hamulcowe
5. STALOWE KONSTRUKCJE NOŚNE
5.1. Podstawy i podwozia żurawi wieżowych
5.1.1. Podstawy żurawi wieżowych
5.1.2. Podwozia żurawi wieżowych
5.2. Wieże
5.3. Wysięgniki
5.4. Ramy obrotowe
6. MECHANIZMY
6.1. Wprowadzenie
6.2. Wciągarki
6.3. Mechanizmy jazdy
6.4. Mechanizmy wodzenia
6.5. Mechanizmy obrotu
6.6. Mechanizmy pomocnicze
6.6.1. Mechanizm teleskopowania wieży i samowspinania
6.6.2. Mechanizm bębna kablowego
6.6.3. Mechanizm montażu i demontażu przeciwwagi
6.6.4. Mechanizm podpór podstawy żurawia
6.6.5. Mechanizm składania wysięgnika i wieży
7. NAPĘD I STEROWANIE MECHANIZMÓW
7.1. Ogólna charakterystyka napędów i sterowań
7.2. Silniki i układy napędowe
7.2.1. Silniki asynchroniczne indukcyjne
7.2.2. Układy napędowe z silnikami asynchronicznymi i indukcyjnymi sprzęgłami oraz hamulcami na prądy wirowe
7.2.3. Układy napędowe z silnikami asynchronicznymi z regulacją częstotliwości
7.2.4. Silniki prądu stałego
7.2.5. Napęd elektryczno-hydrauliczny
7.3. Instalacje zasilające i łączniki zasilania
7.4. Układy sterownicze, obwody bezpieczeństwa i urządzenia sterownicze
7.5. Zabezpieczenia obwodów i silników elektrycznych
7.5.1. Zabezpieczenia zwarciowe
7.5.2. Zabezpieczenia przeciążeniowe
7.5.3. Zabezpieczenia zanikowe
7.6. Ochrona przeciwporażeniowa
7.6.1. Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP)
7.6.2. Klasy ochronności urządzeń elektrycznych
7.6.3. Oznaczenia przewodów oraz zacisków odbiorników
7.6.4. Schematy układów sieciowych uwzględniające zastosowany system uziemień
7.6.5. Rodzaje ochron przeciwporażeniowych
8. URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE
8.1. Urządzenia zabezpieczające żurawi wieżowych
8.2. Ogranicznik obciążenia
8.3. Wskaźniki
8.3.1. Wskaźnik wysięgu
8.3.2. Wskaźnik obciążenia
8.3.3. Wiatromierz (anemometr)
8.4. Ograniczniki ruchu
8.4.1. Ogranicznik wysokości podnoszenia
8.4.2. Ogranicznik głębokości opuszczania
8.4.3. Ogranicznik obrotu
8.4.4. Ogranicznik jazdy żurawia
8.4.5. Ogranicznik pochylenia wysięgnika
8.5. Urządzenia antykolizyjne
9. KABINY I URZĄDZENIA STEROWNICZE
10. ZAWIESIA I POMOCNICZY SPRZĘT PRZEŁADUNKOWY
11. TOROWISKA ŻURAWI
11.1. Wiadomości ogólne
11.2. Podłoże gruntowe
11.3. Podsypka
11.4. Nawierzchnia torowa
11.5. Wyposażenie toru
11.6. Odbiór torowiska
12. TRANSPORT I MONTAŻ ŻURAWI
12.1. Wprowadzenie
12.2. Transport żurawi
12.3. Ogólne zasady montażu (demontażu)
12.4. Przygotowanie miejsca montażu
12.5. Montaż żurawi wieżowych
12.5.1. Montaż żurawi wieżowych samomontujących
12.5.2. Montaż żurawi wieżowych montowanych z zespołów i części
12.6. Dokumentacja pomontażowa
13. ZASADY EKSPLOATACJI ŻURAWI
13.1. Służba eksploatacyjna
13.2. Instrukcja eksploatacji żurawi
13.3. Obowiązki i uprawnienia konserwatorów
13.4. Wymagania dotyczące eksploatacji żurawi
13.5. Szczególne warunki eksploatacji żurawi
13.5.1. Praca zespołowa dwóch żurawi
13.5.2. Transport ludzi w koszu zawieszonym na haku żurawia
13.5.3. Eksploatacja żurawi w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych
13.5.4. Sygnały porozumiewawcze w ruchu dźwignic
14. OBSŁUGA ŻURAWI
14.1. Ogólne zasady obsługi żurawi
14.1.1. Zadania, obowiązki i uprawnienia obsługujących żurawie
14.1.2. Przygotowanie żurawia do pracy
14.1.3. Zakres czynności w czasie pracy żurawia
14.1.4. Zakres czynności po zakończeniu pracy
14.2. Sterowanie mechanizmami żurawi
14.2.1. Wprowadzenie
14.2.2. Sterowanie mechaniczne
14.2.3. Sterowanie elektryczne
14.2.4. Sterowanie hydrauliczne
14.3. Sprawdzenie działania urządzeń zabezpieczających (urządzeń bezpieczeństwa)
14.3.1. Wstęp
14.3.2. Sprawdzanie działania ogranicznika obciążenia
14.3.3. Sprawdzanie ograniczników ruchów roboczych
14.3.4. Sprawdzanie działania wskaźnika udźwigu
14.3.5. Sprawdzanie działania urządzeń sterowniczych, blokady zerowej i przycisku STOP
14.3.6. Sprawdzanie zabezpieczeń przed skutkami zwarć i ochrony przeciwporażeniowej
14.4. Sprawdzanie działania hamulców
14.5. Przegląd i ocena zużycia lin
14.6. Sposoby pracy
14.6.1. Równoczesność wykonywania ruchów
14.6.2. Wygaszanie wahań ładunków
14.6.3. Podnoszenie słupów
14.6.4. Metody montażu budynków
14.7. Awarie żurawi
14.7.1. Wstęp
14.7.2. Awarie spowodowane przeciążeniem i nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi
14.7.3. Awarie spowodowane niezadziałaniem ograniczników ruchów roboczych
14.7.4. Awarie spowodowane wykonywaniem nieprawidłowych ruchów
14.7.5. Awarie spowodowane wadliwym zawieszeniem ładunku
14.7.6. Nieszczęśliwe wypadki spowodowane zbliżeniem do linii wysokiego napięcia
15. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
15.1. Przepisy ogólne w zakresie bhp przy obsłudze żurawi
15.2. Organizacja służby bhp
BIBLIOGRAFIA
Literatura
Ważniejsze przepisy prawne
Ważniejsze normy
Prospekt


Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również:

Ogrzewanie dużych budynków paliwami drzewnymi - podstawowe informacje dla projektantów
Kształtowniki gięte w obudowie hal
Dynamika konstrukcji budowlanych
KNR 0-11 Nakłady na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej POLBRUK
Podesty ruchome przejezdne Budowa i eksploatacja
Podesty ruchome wiszące. Budowa i eksploatacja
Obsługa suwnic
KNR 0-15 Pokrycia dachowe - uzupełnienie do KNR 2-02 Rozdział 05
Poradnik konserwatora dźwigów

Opinie naszych klientów:
• Witam,
Chciałbym zakupić książkę obsługa żurawia wieżowego
próbowałem zalogować się i nie działa moje hasło
proszę o kontakt 602267609
Pozdrawiam
Marcin Śliwiński
Śliwiński

Twoj koszyk jest pusty.

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...

Techno-kreacja a architektura...

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl