Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:
Architektura
Automatyka
BHP i PPOŻ
Biochemia
Biologia
Biznes IT
Budownictwo
CAD/CAM
Cenniki
Chemia
Drogi Mosty i Koleje
Elektronika
Elektrotechnika i energetyka
Fotografia cyfrowa
Geologia i geodezja
GMP, GHP, HACCP, ISO, CE
Informatyka
Instalacje Chłodnicze
Instalacje Ciepłownicze
Instalacje Elektroenergetyczne
Instalacje Gazowe
Instalacje Sanitarne
Instalacje Wentylacyjne i Klimatyzacyjne
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Środowiska
Jednostki budżetowe, gminy, zamówienia publiczne
Karty charakterystyk
KNR-y, KNNR-y, KNP
Kosztorysowanie
Logistyka
Matematyka
Mechanika
Niekonwencjonalne źródła energii
Nieruchomości
Ochrona środowiska
Organizacja i zarządzanie
Podstawy komputera
Praca, zatrudnienie, wynagrodzenie
Prawo
Programowanie
Programy
Przemysł spożywczy
Rachunkowość i finanse
Reprinty
Słowniki
Tablice informacyjne
Technika
Tworzywa Sztuczne
Zapowiedzi
Zarządzanie jakością
Zieleń Ogrodnictwo
Wzorcowe regulaminy i instrukcje
Zarządzanie, marketing
Filmy szkoleniowe


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

Inżynieria Środowiska
   


Ochrona przed powodzią


Wydawnictwo: IMUZ

Cena netto: 32,41 PLN
VAT: 8 %
Cena brutto: 35,00 PLN

DODAJ DO KOSZYKA
Podaj ilość:     
 

Opis produktu:


 1. Wstęp

 2. Charakterystyka zjawisk powodziowych w Polsce

 3. Podstawowe pojęcia hydrologiczne
 4. Pojęcie wielkości powodzi
 5. Pojęcie strat powodziowych
 6. Rodzaje i klasyfikacja powodzi

  1. Rodzaje powodzi
  2. Powodzie opadowe
  3. Powodzie roztopowe
  4. Powodzie sztormowe
  5. Powodzie zatorowe
  6. Zagrożenie powodziowe w poszczególnych regionach kraju

 7. Opis wybranych powodzi z okresu 1976-1990

  1. Wprowadzenie
  2. Powodzie opadowe w dorzeczu Nysy Kłodzkiej lipiec-sierpień 1977 r.
  3. Powódź roztopowa 1979 r.
  4. Powódź letnia 1980 r.
  5. Powódź zatorowo-śryżowa w okolicy Płocka w styczniu 1982 r.
  6. Powódź sztormowa w 1983 r.

 8. Ocena powodzi na podstawie charakterystyk hydrologicznych

  1. Wprowadzenie
  2. Fale wezbraniowe
  3. Ocena prawdopodobieństwa występowania wezbrań
  4. Parametry fal wezbraniowych
  5. Przemieszczanie się fal wezbraniowych
  6. Charakterystyka przestrzenna wezbrań

 9. Wpływ klimatu i środowiska geograficznego na formowanie się wezbrań
 10. Rola retencji terenowej

  1. Sposób obliczania retencji dolinowej
  2. Transformacja fal wezbraniowych

 11. Zasady zagospodarowania dolin

 12. Osłona hydrometeorologiczna i prognozowanie zjawisk powodziowych

 13. Wstęp, cel osłony, definicje
 14. Przyczyny i mechanizm zjawisk powodziowych, przebieg powodzi w przestrzeni i czasie, powodzie naturalne i powodowane przez człowieka
 15. Organizacja osłony hydrometeorogicznej, system zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji
 16. Klasyfikacja informacji dostarczanej przez system osłony
 17. Prognozy długoterminowe
 18. Prognozy krótkoterminowe

  1. Wstęp
  2. Prognoza stanu wody
  3. Prognoza transformacji fali
  4. Prognoza natężenia przepływu i objętości wezbrania
  5. Modele matematyczne klasy opad - odpływ
  6. Modele tajanie - odpływ
  7. Prognozy wezbrań w ujściowych odcinkach rzek
  8. Prognozy lodowe

 19. Sprawdzalność prognoz i dokumentacja informacji
 20. Rozpowszechnianie komunikatów, prognoz i ostrzeżeń
 21. Kierunki modernizacji systemów osłony

 22. Ogólne informacje o grodkach ochrony przed powodzią

 23. Podział środków ochrony
 24. Środki techniczne

  1. Wyjaśnienia wstępne
  2. Poldery
  3. Retencyjne przysposobienie dorzecza

 25. Środki niebudowlane (organizacyjno-administracyjne, gospodarcze i inne)

  1. Podstawowa dokumentacja techniczna
  2. Racjonalne wykorzystanie i zabudowa terenów zalewowych
  3. Organizacja akcji przeciwpowodziowej, jej planowanie i realizacja
  4. Ubezpieczenia, subwencje, podatki
  5. Informacja i edukacja

 26. Regulacja rzek i obwałowania

 27. Pojęcia podstawowe

  1. Cele i efekty regulacji i obwałowań rzek
  2. Stan regulacji i obwałowań rzek w Polsce
  3. Regulacja rzek
  4. Wprowadzenie
  5. Położenie zwierciadła wody i zdolność przepustowa koryt
  6. Czynniki kształtujące opory ruchu w korytach rzecznych
  7. Zwiększenie przepustowości koryta
  8. Budowle i urządzenia związane z regulacją
  9. Kierunki i tendencje w regulacji rzek

 28. Obwałowania

  1. Wymagania i materiały podstawowe
  2. Przepustowość koryta wielkich wód
  3. Trasa wałów
  4. Profil podłużny wału
  5. Budowle i obiekty związane z obwałowaniami
  6. Biologiczne umocnienia obwałowań
  7. Ochrona nasypów przed szkodami powodowanymi przez drobne ssaki
  8. Kierunki i tendencje w budowie obwałowań
  9. Przyczyny uszkodzeń wałów
  10. Przebudowa i odbudowa wałów
  11. Wzmocnienie doraźne obwałowań w okresie akcji przeciwpowodziowej
  12. Wzmocnienie i przebudowa obiektów znajdujących się w linii ochronnej

 29. Zbiorniki wodne i ich rola w ochronie przeciwpowodziowej

 30. Rodzaje i przeznaczenie zbiorników retencyjnych
 31. Strefy użytkowania zbiorników
 32. Zbiorniki wodne a środowisko
 33. Wpływ zbiorników na reżim odpływu
 34. Zbiorniki przeciwpowodziowe w Polsce
 35. Zbiorniki wielozadaniowe wykorzystywane do celów przeciwpowodziowych

  1. Małe zbiorniki wielozadaniowe
  2. Rezerwa przeciwpowodziowa większych zbiorników
  3. Charakterystyka ważniejszych zbiorników
  4. Skuteczność oddziaływania zbiorników

 36. Sterowanie falą wezbraniową przy pomocy zbiornika użytkowego z rezerwą przeciwpowodziową

  1. Metody
  2. Wskaźnik dyspozycji odpływu, miary skuteczności i jakości sterowania odpływem ze zbiornika
  3. Gospodarowanie wodą w zbiorniku rożnowskim

 37. Sterowanie falą wezbraniową przy pomocy suchych zbiorników
 38. Sterowanie falą wezbraniową przy pomocy polderów
 39. Sterowanie falą wezbraniową i odpływem w systemie zbiorników
 40. Sterowanie falą wezbraniową na kaskadzie rzeki Soły

 41. Kontrola i utrzymanie obwałowań

 42. Kontrola wykonawstwa obwałowań przeciwpowodziowych

  1. Ogólne warunki wykonawstwa obwałowań
  2. Wymagane parametry jakościowe
  3. Zasady formowania nasypów
  4. Kontrola jakości robót

 43. Utrzymanie

  1. Informacje ogólne
  2. Przeglądy i pomiary kontrolne
  3. Systemowa ocena stanu technicznego obwałowania
  4. Roboty niezbędne dla utrzymania należytego stanu obwałowań i międzywala

 44. Organizacja i zadania służb ochrony przed powodzią

 45. Główne zagadnienia ochrony przed powodzią
 46. Organizacja ochrony przed powodzią

  1. Kompetencje i obowiązki
  2. Plany operacyjne bezpośredniej ochrony przed powodzią
  3. Plany pracy wojewódzkich komitetów przeciwpowodziowych
  4. Akcja przeciwpowodziowa na wodach granicznych
  5. Współpraca komitetów przeciwpowodziowych
  6. Rola Okręgowych Dyrekcji Gospodarki Wodnej w organizacji ochrony przed powodzią
  7. Udział służb wodnych i melioracyjnych w akcji przeciwpowodziowej
  8. Udział wojska w akcji przeciwpowodziowej
  9. Udział formacji obrony cywilnej, policji, straży pożarnych i innych organizacji w akcji przeciwpowodziowej
  10. Udział miejscowej ludności oraz jednostek organizacyjnych w akcji przeciwpowodziowej

 47. Zadania służb ochrony przed powodzią

  1. Przygotowanie wałów przeciwpowodziowych
  2. Przygotowanie zbiorników wodnych
  3. Magazyny sprzętu przeciwpowodziowego
  4. Pogotowie przeciwpowodziowe i alarm powodziowy
  5. Plany działań kierowania akcją przciwpowodziową
  6. Dyżury, łączność, meldunki o sytuacji powodziowej
  7. Ewakuacja ludności i jej mienia z zagrożonych terenów

 48. Zapobieganie i likwidacja zagrożeń lodowych na rzekach

  1. Zjawiska lodowe na rzekach
  2. Osłona przeciwlodowa

 49. Usuwanie szkód powodziowych

  1. Wprowadzenie
  2. Szkody i straty powodziowe
  3. Inwentaryzacja i usuwanie szkód powodziowych
  4. Sprawozdawczość ze szkód i strat powodziowych


   Stron 262, Format B5, Oprawa miękka, 1992Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również:

Akustyka sal.
Technologie bezwykopowe w inżynierii środowiska
Koszty i korzyści inwestycji drogowych
KRATOWNICE
Tradycyjne więźby dachowe
Niezawodność funkcjonowania i bezpieczeństwa sieci kanalizacyjnej
ANALIZA DANYCH KARTOGRAFICZNO-GLEBOWYCH W PROCEDURACH OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Przykłady projektowania wybranych stalowych konstrukcji prętowych.
Dom do remontu
Przykłady projektowania żelbetowych wsporników zeszyt 2
Twoj koszyk jest pusty.

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...

Techno-kreacja a architektura...

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl