Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:
Architektura
Automatyka
BHP i PPOŻ
Biochemia
Biologia
Biznes IT
Budownictwo
Beton
Dachy
Drewno
Druki
Fidic
Grunty
Instrukcje ITB
Konstrukcje Drewniane
Konstrukcje Inżynierskie
Konstrukcje Stalowe
Konstrukcje Żelbetowe
Materiały budowlane
Specyfikacje Budowlane
Utrzymanie budynków
Zabytki
Warunki Techniczne
Inne
CAD/CAM
Cenniki
Chemia
Drogi Mosty i Koleje
Elektronika
Elektrotechnika i energetyka
Fotografia cyfrowa
Geologia i geodezja
GMP, GHP, HACCP, ISO, CE
Informatyka
Instalacje Chłodnicze
Instalacje Ciepłownicze
Instalacje Elektroenergetyczne
Instalacje Gazowe
Instalacje Sanitarne
Instalacje Wentylacyjne i Klimatyzacyjne
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Środowiska
Jednostki budżetowe, gminy, zamówienia publiczne
Karty charakterystyk
KNR-y, KNNR-y, KNP
Kosztorysowanie
Logistyka
Matematyka
Mechanika
Niekonwencjonalne źródła energii
Nieruchomości
Ochrona środowiska
Organizacja i zarządzanie
Podstawy komputera
Praca, zatrudnienie, wynagrodzenie
Prawo
Programowanie
Programy
Przemysł spożywczy
Rachunkowość i finanse
Reprinty
Słowniki
Tablice informacyjne
Technika
Tworzywa Sztuczne
Zapowiedzi
Zarządzanie jakością
Zieleń Ogrodnictwo
Wzorcowe regulaminy i instrukcje
Zarządzanie, marketing
Filmy szkoleniowe


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

Budownictwo
   Beton


Pielęgnacja betonu w okresie dojrzewania


Autor: Grzegorz Bajorek

Wydawnictwo: Polski cement, 2017

ISBN: 978-83-61331-26-1

Cena netto: 56,19 PLN
VAT: 5 %
Cena brutto: 59,00 PLN

DODAJ DO KOSZYKA
Podaj ilość:     
 
  

Opis produktu:

Dr inż. Grzegorz Bajorek absolwent i adiunkt Politechniki Rzeszowskiej, dyrektor ds. jakości w Centrum Technologicznym Budownictwa przy Politechnice Rzeszowskiej.
Wykonawca wielu ekspertyz i opinii z zakresu budownictwa, prowadzi doradztwo w zakresie zagadnień technologicznych budownictwa, autor lub współautor ponad stu publikacji naukowych lub naukowo-technicznych z zakresu budownictwa (zwłaszcza technologii betonu i technologii robót budowlanych), członek Komitetu Nauki PZITB, członek Komisji Normalizacji przy Stowarzyszeniu Produ centów Betonu Towarowego w Polsce, członek Komitetu Technicznego nr 274 ds. Betonu przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, Przewodniczący Komisji
ds. Wyrobów Budowlanych przy Radzie Krajowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

[...] Opracowanie jest wartościowym źródłem praktycznej wiedzy z zakresu pielęgnacji betonu, przedstawionym w sposób odpowiedni dla zróżnicowanego kręgu odbiorców, podając w sposób popularny ale poparty wiedzą i doświadczeniem zalecenia, wytyczne i porady przede wszystkim dla wykonawców robót betonowych. Źródło będzie także cenne dla producentów betonu, autorów specyfikacji technicznych, a w pewnym stopniu również projektantów konstrukcji. Książka ma także walor dydaktyczny i będzie przydatna nie tylko studentom wydziałów budownictwa ale także uczniom szkół średnich kształcących kadry dla budownictwa. Podejmując po raz pierwszy w Polsce trud kompleksowego ujęcia zagadnień pielęgnacji betonu Autor tworzy punkt odniesienia dla kolejnych opracowań z tego zakresu i zapisuje się trwale w historii krajowego piśmiennictwa z zakresu technologii betonu. [...]

dr hab. inż. Piotr Woyciechowski, prof. PW
Politechnika Warszawska

[...] Pielęgnacja betonu jest jednym z etapów robót monolitycznych. Jest tak samo ważna jak właściwe zaprojektowanie mieszanki betonowej, wytworzenie, transport i zabudowa na placu budowy.

Należy pamiętać – właściwa pielęgnacja betonu to pożądana wytrzymałość, szczelność i mrozoodporność stwardniałego betonu. Brak pielęgnacji to porowata lub zarysowana struktura betonu, która negatywnie wpływa na jego trwałość, a tym samym trwałość całej wznoszonej konstrukcji betonowej. O wszystkich tych problemach przypomina nam monografia autorstwa dr inż. Grzegorza Bajorka „Pielęgnacja betonu w okresie dojrzewania” i podaje rozwiązania jak ich uniknąć. [...]

prof. dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny
Politechnika Śląska

Spis treści:

Od autora

Podziękowania

1. Wstęp

2. Potrzeba pielę gnacji i ochrony betonu w okresie dojrzewania

2.1. Założenia projektowe

2.1.1. Podejście do mrozoodporności betonu

2.1.2. Podejście do wodoszczelności betonu

2.2. Wady i uszkodzenia spowodowane brakiem pielęgnacji i ochrony młodego betonu

2.3. Potrzeba pielęgnacji i ochrony młodego betonu

Literatura

3. Sposoby pielęgnacji i ochrony betonu

3.1. Założenia dla prawidłowej pielęgnacji i ochrony betonu

3.2. Pielęgnacja wilgotnościowa betonu

3.2.1. Pozostawienie betonu w deskowaniach

3.2.2. Nawilżanie powierzchni betonu poprzez systematyczne zraszanie

3.2.3. Nawilżanie powierzchni betonu poprzez zraszanie i zatrzymanie wody przy pomocy włóknin

3.2.4. Zalewanie całej powierzchni betonu wodą i stałe utrzymywanie warstwy wody

3.2.5. Pokrycie powierzchni preparatami błonotwórczymi

3.2.6. Pokrycie lub osłona arkuszami (pasmami) folii PE

3.2.7. Owinięcie elementów folią rozciągliwą stretch

3.2.8. Owinięcie elementów folią bąbelkową

3.2.9. Zalecenia dotyczące pielęgnacji wilgotnościowej prefabrykatów

3.2.10. Pielęgnacja wewnętrzna

3.2.11. Pielęgnacja wilgotnościowa naturalna

3.3. Pielęgnacja i ochrona termiczna

3.4. Ochrona dojrzewającego betonu

4. Czas trwania pielęgnacji

4.1. Założenia do ustalania czasu pielęgnacji betonu

4.1.1. Ogólne założenia dotyczące pielęgnacji wilgotnościowej konstrukcji betonowych

4.1.2. Założenia dotyczące pielęgnacji wilgotnościowej prefabrykatów

4.2. Czas trwania pielęgnacji

4.3. Dobór klasy pielęgnacji

4.4. Wymogi specjalne dotyczące pielęgnacji wybranych konstrukcji

4.4.1. Beton konstrukcyjny w drogowym obiekcie inżynierskim

4.4.2. Nawierzchnie z betonu cementowego

4.4.3. Nawierzchnie z betonu wałowanego

4.4.4. Zbiorniki betonowe oczyszczalni wody i ścieków

Literatura

5. Pielęgnacja termiczna

5.1. Założenia dla pielęgnacji termicznej betonu

5.1.1. Założenia ogólne

5.1.2. Założenia dla temperatury wbudowywanego betonu w konstrukcję

5.1.3. Założenia dla temperatury dojrzewającego betonu w konstrukcji

5.2. Betonowanie w okresie zimowym

5.2.1. Ogólne podejście do zapewnienia właściwych warunków dojrzewania betonu w okresie zimowym

5.2.2. Dobór składników mieszanki betonowej i przygotowanie właściwej receptury

5.2.3. Dobór metody zapewnienia wymaganych warunków temperaturowych w czasie dojrzewania betonu

5.3. Betonowanie i pielęgnacja w okresie upalnym

5.4. Pielęgnacja termiczna elementów masywnych

Literatura

6. Funkcja dojrzałości

6.1. Dojrzałość betonu – definicja

6.2. Przydatność funkcji dojrzałości

6.3. Wymogi normowe dotyczące rozwoju wytrzymałości betonu

6.4. Wymogi normowe dotyczące wytrzymałości betonu w operacjach technologicznych

6.5. Szacowanie wytrzymałości dojrzewającego betonu z użyciem funkcji dojrzałości

6.6. Ograniczenia stosowania metody funkcji dojrzałości

Literatura

7. Pielęgnacja próbek betonu do badań

7.1. Założenia ogólne dla pielęgnacji próbek betonu do badań

7.2. Szczegółowe wymagania dla pielęgnacji próbek betonowych do badań

7.2.1. Wytrzymałość betonu

7.2.2. Gęstość betonu

7.2.3. Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem

7.2.4. Mrozoodporność

7.2.4.1. Badanie odporności betonu na działanie mrozu

7.2.4.2. Badanie odporności betonu na cykliczne zamrażanie-odmrażanie w obecności soli odladzających

7.2.5. Oznaczanie odporności betonu na wnikanie chlorków w warunkach jednokierunkowej dyfuzji

7.2.6. Wyznaczanie siecznego modułu sprężystości przy ściskaniu

7.3. Wymagania dla pielęgnacji próbek betonu do badań w ramach oceny identyczności

7.4. Próbki do badań dojrzewające w warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji

7.5. Próbki do badań betonu prefabrykatów

Literatura

Załączniki

Załącznik 1. Wymogi dotyczące dokumentacji robót betonowych 219

Załącznik 2. Schemat planowania pielęgnacji

Załącznik 3. Dziennik pielęgnacji

Załącznik 4. Arkusz kontrolny przebiegu pielęgnacji

Streszczenie
Ilość stron 232, oprawa twarda, format B5, rok wydania 2017


Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również:

KRATOWNICE
Tradycyjne więźby dachowe
Przegrody przeszklone w architekturze energooszczędnej
JAK ZMNIEJSZYĆ KOSZTY OGRZEWANIA - PORADNIK DLA WŁAŚCICIELI DOMÓW JEDNORODZINNYCH
Termomodernizacja w Polsce Zasady uzyskania kredytu i premii termomodernizacyjnej - broszura bezpłatna
Zrównoważona Polityka Energetyczna - broszura bezpłatna
CIESIELSTWO POLSKIE /reprint
Leksykon nauki o drewnie
Wybrane zagadnienia komputerowego modelowania konstrukcji inżynierskich
Problemy trwałości wybranych konstrukcji betonowych
Twoj koszyk jest pusty.

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...

Techno-kreacja a architektura...

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl