Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:
Architektura
Automatyka
BHP i PPOŻ
Biochemia
Biologia
Biznes IT
Budownictwo
CAD/CAM
Cenniki
Chemia
Drogi Mosty i Koleje
Elektronika
Elektrotechnika i energetyka
Fotografia cyfrowa
Geologia i geodezja
GMP, GHP, HACCP, ISO, CE
Informatyka
Instalacje Chłodnicze
Instalacje Ciepłownicze
Instalacje Elektroenergetyczne
Instalacje Gazowe
Instalacje Sanitarne
Instalacje Wentylacyjne i Klimatyzacyjne
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Środowiska
Jednostki budżetowe, gminy, zamówienia publiczne
Karty charakterystyk
KNR-y, KNNR-y, KNP
Kosztorysowanie
Logistyka
Matematyka
Mechanika
Niekonwencjonalne źródła energii
Nieruchomości
Ochrona środowiska
Organizacja i zarządzanie
Podstawy komputera
Praca, zatrudnienie, wynagrodzenie
Prawo
Programowanie
Programy
Przemysł spożywczy
Rachunkowość i finanse
Reprinty
Słowniki
Tablice informacyjne
Technika
Tworzywa Sztuczne
Zapowiedzi
Zarządzanie jakością
Zieleń Ogrodnictwo
Wzorcowe regulaminy i instrukcje
Zarządzanie, marketing
Filmy szkoleniowe


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

Geologia i geodezja
   


Problemy stochastycznej mechaniki gruntów. Ocena niezawodności.


Autor: Jarosław Przewłócki

Wydawnictwo: DWE, 2006

ISBN: 83-7125-144-0

Cena netto: 37,14 PLN
VAT: 5 %
Cena brutto: 39,00 PLN

DODAJ DO KOSZYKA
Podaj ilość:     
 

Opis produktu:

W światowej literaturze niewiele prac poświęcono zastosowaniom teorii sprężystości dla gruntowego ośrodka losowego. Jeszcze mniej prac poświęconych jest analizie stanu granicznego w stochastycznej mechanice gruntów. Dominują tu raczej metody równowagi granicznej, gdzie zakłada się, że stan graniczny zachodzi tylko wzdłuż powierzchni poślizgu.

Nie znaleziono żadnej pracy analizującej stan graniczny w przestrzennie zmiennym, w sposób losowy, ośrodku gruntowym. Zamiarem niniejszej monografii jest wypełnienie tej luki, a także przedstawienie szeregu zagadnień, zmierzających zarówno do uwzględnienia czynników losowych, w tym przestrzennej zmienności właściwości mechanicznych ośrodka gruntowego w analizie wybranych problemów, jak i udoskonalenia metod takiej analizy.

Praca ta uwzględnienia aktualne wyniki znanych ze światowej literatury. Skoncentrowano się w niej głównie na analizie kilku wybranych zagadnień stochastycznej mechaniki gruntów. Oprócz rozważań dotyczących losowości i opisu różnych parametrów uwzględnianych w metodach teorii niezawodności czy probabilistycznych, są to problemy oceny stanu naprężenia i przemieszczenia podłoża gruntowego modelowanego w ramach losowej teorii sprężystości i plastyczności.

W pierwszym przypadku autor zajmował się zarówno stochastyczną metodą elementów skończonych, jak i przybliżonymi metodami analitycznymi rozwiązywania systemów stochastycznych. W celu uzyskania rozwiązania konkretnych zagadnień geotechnicznych w tych ostatnich wykorzystał rozwinięcia kanoniczne.

Z kolei w podejściu opartym na teorii plastyczności rozważania objęły stany graniczne użytkowania i nośności fundamentu, a także ocenę stateczności zboczy. Jako element nowatorski zastosowana tu została probabilistyczna adaptacja metody oszacowań. W przypadku nośności granicznej przestrzenną zmienność ośrodka uwzględniono w metodzie charakterystyk, zmodyfikowanej poprzez aproksymację opartą na stochastycznej metodzie różnic skończonych, przy wykorzystaniu metody symulacji Monte Carlo.

W pierwszym rozdziale książki przedstawiono podstawowe wiadomości z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, pod kątem ich zastosowania do zagadnień geotechnicznych. Omówiono sposoby analizy danych, zdefiniowano pojęcia zmiennej losowej, rozkładu prawdopodobieństwa oraz funkcji zmiennych losowych.

Rozdział drugi poświęcono teorii funkcji losowych ze szczególnym uwzględnieniem procesów stochastycznych i pól losowych, a także sposobów ich analizy. Opisano teorię uśredniania, rozwinięcia kanoniczne, wielowymiarową zmienną losową oraz analizę regresji.

W rozdziale trzecim omówiono najważniejsze elementy teorii niezawodności, a więc miary bezpieczeństwa i wybrane metody analizy. Przedstawiono tu także metodę estymacji rozkładem dyskretnym. Mimo iż nie w pełni można ją zakwalifikować do metod teorii niezawodności, wydaje się, że rokuje ona znaczne możliwości zastosowań praktycznych. Wiadomości podane w pierwszych trzech rozdziałach mają na celu lepsze zrozumienie zawartego dalej materiału.

Rozdział czwarty stanowi przegląd literatury i badań własnych, dotyczących opisu losowości parametrów występujących w problemach geotechnicznych, zwłaszcza cech fizycznych i mechanicznych gruntu, warunków wodnych czy stratyfikacji podłoża. Kolejne rozdziały poruszają podstawowe zagadnienia stochastycznej mechaniki gruntów.

I tak w rozdziale piątym omówiono stan przemieszczenia i naprężenia w ośrodku gruntowym. Rozpoczynając od metod probabilistycznej oceny osiadania fundamentu, przedstawiono analityczne i numeryczne sposoby rozwiązania równań losowej teorii sprężystości. Szczególną uwagę zwrócono tu na trudności analizy oraz praktyczne możliwości uzyskania rozwiązania.

W rozdziale szóstym przedstawiono metody nośności granicznej stochastycznego podłoża pod fundamentem, a więc probablistyczne adaptacje metody równowagi granicznej oraz metody granicznego stanu naprężenia. W ramach tej ostatniej omówiono zaproponowane przez autora losowe wersje metody oszacowań i charakterystyk.

Wreszcie rozdział siódmy poświęcono ocenie stateczności zboczy z uwzględnieniem występujących tu losowości. Rozpatrzono kilka podstawowych, klasycznych przypadków, dla których zastosowano różne metody analizy probablistycznej.

Format B5, Stron 236, Oprawa kartonowa 
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również:

Technologie bezwykopowe w inżynierii środowiska
ANALIZA DANYCH KARTOGRAFICZNO-GLEBOWYCH W PROCEDURACH OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Instalowanie urządzeń gazowych - Poradnik
Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2.
Geological English.
Grunty budowlane. Cz. 3. Laboratoryjne badania mechanicznych cech gruntów
Ochrona przed powodzią
Algorytmy i struktury danych
Inżynierskie zastosowania systemu MES
PODSTAWOWE ZAGADNIENIA FUNDAMENTOWANIA BUDOWLI
Twoj koszyk jest pusty.

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...

Techno-kreacja a architektura...

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl