Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]   >>  

Podstawy biologicznego oczyszczania ścieków
Autor: Zofia Sadecka

Wydawnictwo: Seidel-Przywecki, 2010

Cena brutto: 105,00 PLN

Dodaj do koszyka

Unikatowe dzieło z opisem wszystkich aktualnie znanych i zbadanych procesów biologicznych, które są stosowane do biologicznego oczyszczania ścieków. Książka pozwala na lepsze zrozumienie procesów biologicznych i mikrobiologicznych zachodzących w reaktorach projektowanych przez inżynierów, czyli stanowi niejako brakujące ogniwo pozwalające inżynierowi na zrozumienie podstawowych procesów zachodzących podczas redukcji zanieczyszczeń. Opisano w niej czynniki ułatwiające i utrudniające zachodzenie różnorodnych ...
Pokaż więcej...

Zrównoważone systemy gospodarowania wodą deszczową
Autor: Wojciechowska Ewa

Wydawnictwo: Politechnika, 2015
Cena stara: 36,00 PLN
Nowa cena brutto: 36,75 PLN

Dodaj do koszyka

Monografia stanowi przegląd rozwiązań zrównoważonych metod zagospodarowania wody deszczowej na obszarach miejskich. Ze względu na silną antropopresję oraz rywalizację o teren na obszarach miejskich, szczególny nacisk położono na metody możliwe do zastosowania w małej skali: na terenie niewielkiego osiedla, trawnika wzdłuż jezdni albo ogródka domku jednorodzinnego. W dobie wprowadzania opłat za odprowadzanie wód opadowych, rozwiązania takie mogą zyskiwać na popularności. Wiele przedstawionych rozwiązań posia...
Pokaż więcej...

Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska
Autor: M. Mitosek

Wydawnictwo: Politechnika Warszawska, 2014

Cena brutto: 55,00 PLN

Dodaj do koszyka

Mechanika płynów to jeden z podstawowych działów mechaniki klasycznej. Niniejszy podręcznik to kolejne, rozszerzone wydanie. Zawarto w nim zagadnienia z mechaniki cieczy i gazów. Teoria poparta jest praktycznymi przykładami, które zostały rozwiązane, stanowiąc wzorzec postępowania w konkretnych przypadkach. Ilość stron 467, Oprawa mięka, Format B5, Rok wydania 2014...
Pokaż więcej...

Zasady Budowy Wodociągów
Autor: Z. Ciechanowski, M. Matlakiewicz, K. Pomianowski

Wydawnictwo: Seidel-Przywecki, 2008

Cena brutto: 126,00 PLN

Dodaj do koszyka

Stron 330, Format B5. Oprawa twarda, 2008...
Pokaż więcej...

Programowanie ochrony środowiska w gminie
Autor: Bernaciak Arnold Spychała Marcin

Wydawnictwo: SORUS, 2007

Cena brutto: 36,75 PLN

Dodaj do koszyka

Książka w jasny i przystępny sposób przedstawia kompletną procedurę opracowywania i wdrażania programu ochrony środowiska w gminie: od etapu wstępnego – określenia uczestników realizacji programu i ich roli, aż do oceny jego wykonania. Autorzy koncentrują się głównie na aspektach praktycznych toku postępowania przy opracowywaniu i wdrażaniu programu, dlatego podają dużą liczbę przykładów dotyczących realizacji poszczególnych elementów programu i procedur zaczerpniętych z własnej praktyki. Treść meryto...
Pokaż więcej...

Waloryzacja obszarów wiejskich na potrzeby inwestycji środowiskowych
Autor: Jan Łabętowicz, Andrzej Radecki, Zbigniew Wasilewski

Wydawnictwo: IMUZ, 2003

Cena brutto: 32,00 PLN

Dodaj do koszyka

Wstęp Cel i zakres badań oraz założenia metodyczne Analiza obszarów kraju według kryteriów środowiskowo-przyrodniczych Wrażliwość środowiska przyrodniczego Powierzchnia wód otwartych Gospodarowanie zasobami wód powierzchniowych i podziemnych w aspekcie zaopatrzenia dużych aglomeracji miejskich Przynależność do określonego regionu hydrologicznego Udział siedlisk mokradłowych Udział powierzchni użytków zielonych w użytkach rolnych Parki narodowe, krajobrazowe i obszary chronionego kraj...
Pokaż więcej...

Zastosowanie pola ultradźwiękowego do wspomagania procesu koagulacji w uzdatnianiu wody
Autor: Longina Stępniak

Wydawnictwo: Politechnika Częstochowska, 2006

Cena brutto: 26,25 PLN

Dodaj do koszyka

Praca obejmuje badania oraz analityczną interpretację efektów i zjawisk zachodzących podczas procesu koagulacji za zastosowaniem pola ultradźwiękowego. W trakcie badań wstępnych oceniano wpływ samodzielnego oddziaływania ultradźwięków na wytypowane wskaźniki określające efekty koagulacji w wodzie; mętność i barwę, utlenialność, RWO,OWO. Zastosowanie zmiennych parametrów nadźwiękawania oraz substratów w postaci wód naturalnych o zróżnicowanej jakości umożliwiło ustalenie określonych zależności, jak również ...
Pokaż więcej...

Ochrona przed powodzią
Wydawnictwo: IMUZ

Cena brutto: 35,00 PLN

Dodaj do koszyka

Wstęp Charakterystyka zjawisk powodziowych w Polsce Podstawowe pojęcia hydrologiczne Pojęcie wielkości powodzi Pojęcie strat powodziowych Rodzaje i klasyfikacja powodzi Rodzaje powodzi Powodzie opadowe Powodzie roztopowe Powodzie sztormowe Powodzie zatorowe Zagrożenie powodziowe w poszczególnych regionach kraju Opis wybranych powodzi z okresu 1976-1990 Wprowadzenie Powodzie opadowe w dorzeczu Nysy Kłodzkiej lipiec-sierpień 1977 r. Powódź roztopowa 1979 r. Powódź letnia ...
Pokaż więcej...

Zasady Budowy Wodociągów.Podręcznik do użytku inżynierów
Autor: Z. Ciechanowski, M. Matlakiewicz, K. Pomianowski

Wydawnictwo: Seidel-Przywecki, 2008

Cena brutto: 157,50 PLN

Dodaj do koszyka

Stron 330, Format B5. Oprawa twarda z obwolutą, 2008...
Pokaż więcej...

Rachunek wyrównawczy w geodezji
Autor: Zbigniew Wiśniewski

Wydawnictwo: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2005

Cena brutto: 49,00 PLN

Dodaj do koszyka

Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów kierunku geodezja i kartografia studiów stacjonarnych i zaocznych, zawiera bowiem treści realizowane w ramach przedmiotów rachunek wyrównawczy i obliczenia geodezyjne. Niektóre fragmenty podręcznika wykraczają jednak poza ramy tradycyjnych programów obowiązujących studentów i mogą zainteresować doktorantów oraz innych pracowników naukowych, specjalizujących się w zakresie metod obliczeń. W podręczniku omówiono metody wyrównania oraz oceny dokładno...
Pokaż więcej...

Technologia osadów ściekowych
Autor: Jolanta Podedworna, Katarzyna Umiejewska

Wydawnictwo: Politechnika Warszawska, 2008

Cena brutto: 24,00 PLN

Dodaj do koszyka

Podręcznik stanowi kompendium aktualnej wiedzy o własnościach oraz metodach przeróbki i unieszkodliwiania osadów ściekowych, pochodzących z procesów oczyszczania ścieków komunalnych, obejmujący poza powszechnie stosowanymi procesami, takimi jak zagęszczanie, stabilizacja i odwadnianie, także technologie prowadzone na podstawie procesów suszenia, termicznych metod degradacji oraz dezintegracji osadów. W załączniku podano wykaz najistotniejszych, aktualnie obowiązujących przepisów prawnych związanych z przeró...
Pokaż więcej...

Podstawy rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej
Autor: Cymerman Ryszard

Wydawnictwo: UWM, 2011

Cena brutto: 18,00 PLN

Dodaj do koszyka

Skrypt przygotowany przez pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM skierowany jest nie tylko do studentów kierunków, w programie których znajdują się przedmioty dotyczące rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej, będzie także przydatny osobom zajmującym się planowaniem przestrzennym, kształtowaniem obszarów wiejskich, wyceną nieruchomości niezurbanizowanych i pomiarami przestrzeni wiejskiej.W części pierwszej publikacji, dotyczącej rolnictwa, omówiono m.in. pojęcia dotyczące przestrzeni ...
Pokaż więcej...

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]   >>  
Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Techno-kreacja a architektura...

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl