Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:
Architektura
Automatyka
BHP i PPOŻ
Biochemia
Biologia
Biznes IT
Budownictwo
CAD/CAM
Cenniki
Chemia
Drogi Mosty i Koleje
Elektronika
Elektrotechnika i energetyka
Fotografia cyfrowa
Geologia i geodezja
GMP, GHP, HACCP, ISO, CE
Informatyka
Instalacje Chłodnicze
Instalacje Ciepłownicze
Instalacje Elektroenergetyczne
Instalacje Gazowe
Instalacje Sanitarne
Instalacje Wentylacyjne i Klimatyzacyjne
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Środowiska
Jednostki budżetowe, gminy, zamówienia publiczne
Karty charakterystyk
KNR-y, KNNR-y, KNP
Kosztorysowanie
Logistyka
Matematyka
Mechanika
Niekonwencjonalne źródła energii
Nieruchomości
Ochrona środowiska
Organizacja i zarządzanie
Podstawy komputera
Praca, zatrudnienie, wynagrodzenie
Prawo
Programowanie
Programy
Przemysł spożywczy
Rachunkowość i finanse
Reprinty
Słowniki
Tablice informacyjne
Technika
Tworzywa Sztuczne
Zapowiedzi
Zarządzanie jakością
Zieleń Ogrodnictwo
Wzorcowe regulaminy i instrukcje
Zarządzanie, marketing
Filmy szkoleniowe


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

Inżynieria Środowiska
   


Wody opadowe a zjawiska ekstremalne


Autor: pod redakcją prof. dr. hab. inż. Janusza Łomotowskiego

Wydawnictwo: Seidel, 2011

ISBN: 978-83-60956-30-4

Cena netto: 75,24 PLN
VAT: 5 %
Cena brutto: 79,00 PLN

DODAJ DO KOSZYKA
Podaj ilość:     
 

Opis produktu:

Materiały konferencyjne z konferencji naukowo-technicznej "Zjawiska ekstremalne w eksploatacji infrastruktury komunalnej" 1-2.02.2011.

Stron 233, Format B5, 2011


Krzysztof Kamiński, Jacek Starostka

SYSTEM ZARZĄDZANIA WODAMI OPADOWYMI NA PRZYKŁADZIE AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ  1


Henryk Orzeszyna, Krzysztof Lejcuś


STAN OBWAŁOWAŃ PRZECIWPOWODZIOWYCH I SPOSOBY ICH MODERNIZACJI 7


Magda Kuśnierz, Janusz Łomotowski


ZJAWISKA EKSTREMALNE A INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA  17


Marek Sowiński


RELACJA Z TESTÓW PORÓWNANCZYCH Z INICJATYWY WMO W LATACH 2007-2009 23


Marek Zawilski


WSTĘPNE REZULTATY MONITORINGU PRZESTRZENNEGO ROZKŁADU OPADÓW W ŁODZI


W 2010 ROKU  31


Danuta Limanówka, Elżbieta Cebulak, Robert Pyrc


PRZYPADKI KATASTROFALNYCH OPADÓW W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI POŁUDNIOWEJ


W PIERWSZEJ DEKADZIE XXI WIEKU  41


Anna Olejnik


WPŁYW ZJAWISK EKSTREMALNYCH NA PRACĘWODOCIĄGÓW UKŁADU CENTRALNEGO


MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW


I KANALIZACJI W M. ST.WARSZAWIE S.A. W 2010 I 2009 ROKU.  53


Danuta Limanówka, Elżbieta Cebulak, Robert Pyrc


CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH PRZYPADKÓW OPADÓW BURZOWYCH W AGLOMERACJI


KRAKOWSKIEJ I NA JEJ OBRZEŻACH  63


Lidia Bartkiewicz, Marcin Stachura, Jan Studziński


MODELOWANIE OBCIĄŻENIA HYDRAULICZNEGO MIEJSKIEGO SYSTEMU


WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEGO 75


Katarzyna Górska, Jarosław Górski


SKŁAD WÓD OPADOWYCH I MOŻLIWOŚCI ICH OCZYSZCZANIA  83


Marcin Gasiorowski


ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW BAGIENNYCH 93


Jarema A. Rabiński


UWARUNKOWANIA FORMALNE W PRACY INSPEKTORA NADZORU PRZY REALIZACJI DACHÓW


ZIELONYCH 101


Maciej Piskorek, Iwona Polańska, Andrzej Kania


MOŻLIWOŚCI OGRANICZANIA ZJAWISK POWODZIOWYCH NA TERENACH ZURBANIZOWANYCH  107


Agnieszka Malesińska, Jarosław Chudzicki, Janusz Kubrak


ANALIZA HYDRAULICZNA PRZEPUSTOWOŚCI KANAŁU GRAWITACYJNEGO UŁOŻONEGO


Z PRZECIWSPADKIEM  113

Maciej Mrowiec


ROZWÓJ SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH W ASPEKCIE ZAPOBIEGANIA


ZJAWISKOM POWODZI MIEJSKICH  127


Marcin Skotnicki


MODELOWANIE ODPŁYWU WÓD DESZCZOWYCH SIECIĄ KANALIZACYJNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM


WYPŁYWU NA POWIERZCHNIĘ TERENU  139


Ewa Burszta-Adamiak


WYBRANE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I EKSPLOATACJĄ


SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH  147


Ewa Burszta-Adamiak, Magdalena Kuśnierz, Janusz Łomotowski


RETENCJA I OCZYSZCZANIE WÓD W SYSTEMACH HYDROFITOWYCH  157


Andrzej Kotowski


ZASADY MODELOWANIA OPADÓW NA POTRZEBY WYMIAROWANIA ODWODNIEŃ TERENÓW 163


Paweł Licznar


PERSPEKTYWY STOSOWANIA WARSZTATU GEOMETRII MULTIFRAKTALNEJ DLA PRZETWARZANIA


DANYCH OPADOWYCH W POLSCE  173


Janusz Łomotowski, Monika Paluch-Puk


BADANIA NAD ZASTOSOWANIEM SIECI NEURONOWYCH DO PROGNOZOWANIA ZMIAN DOPŁYWU


ŚCIEKÓW DO OCZYSZCZALNI 181


Zdzisław Małecki, Izabela Małecka, Ryszard Pokładek


WPŁYW RUMOWISKA NA BEZPIECZEŃSTWO BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH I JAKOŚĆ WODY


GROMADZONEJ W ZBIORNIKACH ZAPOROWYCH   191


Julian Paluch, Krzysztof Pulikowski


POWODZIE A OPÓŹNIACZE ODPŁYWU  197


Katarzyna Krężałek, Tomasz Szymczak


OCENA WPŁYWU URBANIZACJI ZLEWNI NA PARAMETRY WEZBRAŃ OPADOWYCH PRZY


ZASTOSOWANIU HYDROLOGICZNEGO MODELU UWZGLĘDNIAJĄCEGO WYSTĘPOWANIE


ZMIENNYCH OBSZARÓW CZYNNYCH  203


Małgorzata Stolarska, Wojciech Frątczak, Aleksandra Skowron, Maciej Zalewski


WODY ROZTOPOWE W ZURBANIZOWANYCH ZLEWNIACH DESZCZOWYCH NA TLE DYNAMIKI


PRZEPŁYWU I CHEMIZMU WÓD RZECZNYCH NA PRZYKŁADZIE RZEKI SOKOŁÓWKI215


Sławomir Kapica


PROFESJONALNE WYPOSAŻENIE SPRZĘTOWE JAKO WARUNEK PODSTAWOWY I KONIECZNY


PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW EKSPLOATACYJNYCH SIECI KANALIZACYJNYCH-


-SPOJRZENIE KRYTYCZNE 225


Artur Kocewiak


NOWOCZESNE SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA WODY DESZCZOWEJ  231
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również:

Technologie bezwykopowe w inżynierii środowiska
Ochrona przed powodzią
Projektowanie i wykonawstwo pionowych przegród przeciwfiltracyjnych z zawiesin twardniejących w korpusach i podłożu wałów przeciwpowodziowych. Nakład wyczerpany
Podstawy renaturyzacji rzek
Hydrauliczne i hydrotechniczne podstawy regulacji i rewitalizacji rzek
Projektowanie drenażowych i zatopionych ujęć wody w aspekcie ochrony ichtiofauny
METEOROLOGIA I KLIMATOLOGIA W INŻYNIERII ŚRODOWISKA. WYDANIE II POPRAWIONE I ROZSZERZONE
Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych. Wydanie 2013
Problemy zagospodarowania wód opadowych
Twoj koszyk jest pusty.

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...

Techno-kreacja a architektura...

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl