Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:
Architektura
Automatyka
BHP i PPOŻ
Biochemia
Biologia
Biznes IT
Budownictwo
Beton
Dachy
Drewno
Druki
Fidic
Grunty
Instrukcje ITB
Konstrukcje Drewniane
Konstrukcje Inżynierskie
Konstrukcje Stalowe
Konstrukcje Żelbetowe
Materiały budowlane
Specyfikacje Budowlane
Utrzymanie budynków
Zabytki
Warunki Techniczne
Inne
CAD/CAM
Cenniki
Chemia
Drogi Mosty i Koleje
Elektronika
Elektrotechnika i energetyka
Fotografia cyfrowa
Geologia i geodezja
GMP, GHP, HACCP, ISO, CE
Informatyka
Instalacje Chłodnicze
Instalacje Ciepłownicze
Instalacje Elektroenergetyczne
Instalacje Gazowe
Instalacje Sanitarne
Instalacje Wentylacyjne i Klimatyzacyjne
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Środowiska
Jednostki budżetowe, gminy, zamówienia publiczne
Karty charakterystyk
KNR-y, KNNR-y, KNP
Kosztorysowanie
Logistyka
Matematyka
Mechanika
Niekonwencjonalne źródła energii
Nieruchomości
Ochrona środowiska
Organizacja i zarządzanie
Podstawy komputera
Praca, zatrudnienie, wynagrodzenie
Prawo
Programowanie
Programy
Przemysł spożywczy
Rachunkowość i finanse
Reprinty
Słowniki
Tablice informacyjne
Technika
Tworzywa Sztuczne
Zapowiedzi
Zarządzanie jakością
Zieleń Ogrodnictwo
Wzorcowe regulaminy i instrukcje
Zarządzanie, marketing
Filmy szkoleniowe


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

Budownictwo
   


Wybrane problemy przebudowy obiektów budowlanych


Autor: Redakcja Janowicz Rafał, Redakcja Przewłócki Jarosław

Wydawnictwo: Politechnika Gdańska, 2016

ISBN: 978-83-7348-683-6

Cena netto: 56,19 PLN
VAT: 5 %
Cena brutto: 59,00 PLN

DODAJ DO KOSZYKA
Podaj ilość:     
 

Opis produktu:

Niniejsza książka stanowi przegląd badań naukowych związanych z tematyką przebudowy obiektów budowlanych, prowadzonych w Katedrze Technicznych Pod­staw Projektowania Architektonicznego Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, i jest skierowana do szerokiego grona specjalistów zajmujących się tą problematy­ką zarówno naukowo, jak i w praktyce. W opracowaniu omówiono architektoniczne, konstrukcyjne, instalacyjne, materiałowe, a także „artystyczne” rozwiązania stosowane w przebudowach obiektów współczesnych, jak również zabytkowych, objętych ochro­ną konserwatorską.

Przedstawiona w niniejszej książce problematyka przebudowy dotyczy zarówno budynków, których zły stan zagraża ich dalszemu bezpiecznemu użytkowa­niu, jak i budynków, które stanęły przed koniecznością spełnienia nowych wymagań w efekcie zwiększonych oczekiwań użytkowych. W pracy podjęto również próbę okre­ślenia miejsca działań plastycznych podczas takich inwestycji.

Książka składa się z czterech części. W pierwszej przedstawiono zagadnienia zwią­zane z przebudową obiektów zabytkowych. Opisano tu przebudowy gdańskich kościo­łów oraz przedstawiono tradycyjne i współczesne metody wzmacniania fundamen­tów obiektów zabytkowych. Poruszono tematykę rehabilitacji elementów konstrukcji drewnianych, a także problematykę związaną z prawidłowym przeprowadzeniem przebudowy przy zachowaniu odpowiednio dobranych parametrów akustycznych.

Druga część książki jest poświęcona problemom rewitalizacji, jak również możliwości zwiększania jakości energetycznej obiektu. Opisano tu zjawisko tzw. chorego budynku, omówiono też nowoczesne rozwiązania materiałowe i technologiczne oraz wyposa­żenie instalacyjne stosowane podczas przebudowy obiektów budowlanych. W trze­ciej części pracy przedstawiono problematykę przebudowy budynków w kontekście zmian wymagań prawnych i nowych oczekiwań użytkowych. Opisano tu rozwój tzw. systemów cyfrowych w budownictwie, jak również omówiono nowe zagrożenia, przed którymi należy zabezpieczyć współczesne budynki, charakteryzując m.in. ochronę pasywną związaną z atakami terrorystycznymi. Czwarta część książki jest poświęco­na problematyce powiązań pomiędzy sztuką a architekturą w kontekście przebudowy i remontu istniejących budynków. Opisano tu działania artystyczne polegające na re­alizacji malarstwa monumentalnego na przykładzie murali realizowanych na gdańskim osiedlu Zaspa oraz działań artystycznych podjętych we wnętrzu budynku dworca ko­lejowego w Gdyni. Opracowanie jest skierowane do szerokiego grona specjalistów zajmujących się zarówno naukowo, jak i w praktyce problematyką przekształcania istniejących obiek­tów budowlanych.

Spis treści:

SŁOWO WSTĘPNE

I. ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKÓW ZABYTKOWYCH

Tradycyjne metody wzmacniania fundamentów obiektów zabytkowych Jarosław Przewłócki, Monika Zielińska

Współczesne metody wzmacniania fundamentów obiektów zabytkowych Jarosław Przewłócki, Monika Zielińska

Korekta akustyki dziedzińców Politechniki Gdańskiej po rewaloryzacji
Andrzej Kulowski

Przebudowy gdańskich kościołów
Aleksander Piwek

II. PRZEBUDOWY BUDYNKÓW A PROBLEMY REWITALIZACJI

Problemy przebudowy obiektów medycznych związane ze zmianami
wymagań stawianych instalacjom
Rafał Janowicz, Michał Kwasek

Problemy konstrukcyjne związane z rehabilitacją drewna przy modernizacji budynków mieszkalnych
Stefan Niewitecki

Problemy architektoniczne związane z rehabilitacją drewna
przy modernizacji budynków mieszkalnych
Stefan Niewitecki

Syndrom chorego budynku – problemy projektowe na przykładach
z województwa pomorskiego
Bogusława Konarzewska, Rafał Janowicz

Innowacyjne technologie w architekturze jako narzędzie polepszenia
jakości energetycznej budynków
Joanna Kabrońska, Marek Sztafrowski

Zastosowanie nowoczesnych technologii budowlanych w modernizowanych budynkach. Wpływ rewitalizacji na kształtowanie formy architektonicznej Joanna Kabrońska, Marek Sztafrowski

III. PRZEBUDOWY BUDYNKÓW W KONTEKŚCIE ZMIAN WYMAGAŃ PRAWNYCH I NOWYCH OCZEKIWAŃ UŻYTKOWYCH

Nowe technologie w architekturze: społeczna rola technologii
Marek Wysocki, Joanna Kabrońska

Budynek jako cyfrowa maszyna
Bogusława Konarzewska, Rafał Janowicz

Projektowanie budynków użyteczności publicznej narażonych na ataki terrorystyczne z wykorzystaniem systemu ochrony pasywnej
Karol Grębowski, Monika Zielińska

IV. PRZEBUDOWY BUDYNKÓW A DZIAŁANIA ARTYSTYCZNE

Murale – przekształcenie architektury budynków na przykładzie
gdańskiego osiedla Zaspa-Młyniec
Jan Buczkowski, Dominika Krechowicz, Krzysztof Wróblewski

Sztuka w przestrzeni publicznej na przykładzie wnętrz budynku dworca kolejowego w Gdyni
Ryszard Grodnicki, Janusz Osicki, Wojciech Strzelecki, Janusz Tkaczuk,
Dąbrówka Tyślewicz, Edyta Urwanowicz

Ilość stron 183, oprawa miękka, format B5, rok wydania 2016

Twoj koszyk jest pusty.

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...

Techno-kreacja a architektura...

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl