Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:
Architektura
Automatyka
BHP i PPOŻ
Biochemia
Biologia
Biznes IT
Budownictwo
CAD/CAM
Cenniki
Chemia
Drogi Mosty i Koleje
Elektronika
Elektrotechnika i energetyka
Fotografia cyfrowa
Geologia i geodezja
GMP, GHP, HACCP, ISO, CE
Informatyka
Instalacje Chłodnicze
Instalacje Ciepłownicze
Instalacje Elektroenergetyczne
Instalacje Gazowe
Instalacje Sanitarne
Instalacje Wentylacyjne i Klimatyzacyjne
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Środowiska
Jednostki budżetowe, gminy, zamówienia publiczne
Karty charakterystyk
KNR-y, KNNR-y, KNP
Kosztorysowanie
Logistyka
Matematyka
Mechanika
Niekonwencjonalne źródła energii
Nieruchomości
Ochrona środowiska
Organizacja i zarządzanie
Podstawy komputera
Praca, zatrudnienie, wynagrodzenie
Prawo
administracyjne
podatek Vat
prawo budowlane
prawo ochrony środowiska
administarcja publiczna
postępowanie egzekucyjne
prawo drogowe
samorząd terytorialny
zamówienia publiczne
bankowe
cywilne
finansowe
gospodarcze i handlowe
historia i nauka prawa
karne
konstytucyjne
medyczne (ochrony zdrowia)
międzynarodowe
ochrona danych i informacji niejawnych
podatkowe
pracy
własności intelektualnej
własności przemysłowej
Programowanie
Programy
Przemysł spożywczy
Rachunkowość i finanse
Reprinty
Słowniki
Tablice informacyjne
Technika
Tworzywa Sztuczne
Zapowiedzi
Zarządzanie jakością
Zieleń Ogrodnictwo
Wzorcowe regulaminy i instrukcje
Zarządzanie, marketing
Filmy szkoleniowe


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

Prawo
   prawo budowlane


WYTYCZNE OPRACOWYWANIA INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO. Poradnik dobrej praktyki


Wydawnictwo: Dom Wydawniczy Medium, 2018

ISBN: 978-83-64094-60-6

Cena netto: 52,38 PLN
VAT: 5 %
Cena brutto: 55,00 PLN

DODAJ DO KOSZYKA
Podaj ilość:     
 
  

Opis produktu:

Książka wydana pod patronatem miesięczników „Administrator” i „elektro.info”
Przedmowa
Niniejsze wytyczne powstały w wyniku realizacji zadania badawczego 5.3.2 „Opracowanie wytycznych do sporządzania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla wybranych obiektów zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi” w ramach tematu badawczego T.5.3. „Bezpieczna ewakuacja – rozwiązania techniczne i organizacyjne” 5. pakietu tematycznego „Nowatorskie metody inżynierii bezpieczeństwa pożarowego” projektu „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Treści zawarte w opracowaniu odnoszą się do stanu prawnego na dzień 31 grudnia 2017 r.

Wprowadzenie
Zapewnienie odpowiedniego stanu ochrony przeciwpożarowej obiektu czy też terenu jest obowiązkiem jego właściciela, zarządcy lub użytkownika. Ustawowo zobowiązani zostali oni do:
• przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
• wyposażenia obiektu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
• zapewnienia konserwacji oraz napraw urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
• zapewnienia osobom przebywającym w danym obiekcie bezpieczeństwa i możliwość ewakuacji,
• przygotowania obiektu do prowadzenia akcji ratowniczej,
• zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
• ustalenia sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru i innych zagrożeń.

W większości dużych obiektów, a także w stosunkowo małych, ale w których występuje zagrożenie wybuchem, sposób zapewnienia ochrony przeciwpożarowej powinien być odpowiednio udokumentowany i przedstawiony ich użytkownikom. Dokumentację taką stanowi INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻARO­WEGO (IBP).
Spis treści:
Spis treści
1. Wprowadzenie / 9
1.1. Odbiorcy wytycznych / 9
1.2. Wymagania opracowania instrukcji. Rys historyczny / 10
1.3. Wykorzystanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego / 12
1.4. Zarys ogólny wytycznych / 12

2. Wymagania formalne i merytoryczne / 14
2.1. Wprowadzenie / 14
2.2. Rodzaje obiektów, dla których wymagane jest opracowanie IBP / 14
2.3. Wyjątki / 15
2.4. Wymagania formalne / 15
2.5. Wymagania merytoryczne / 16
2.6. Aktualizacja instrukcji / 18
2.7. W następnych rozdziałach / 19

3. Struktura dokumentu / 20
3.1. Wprowadzenie / 20
3.2. Struktura dokumentu / 20
3.3. Edycja dokumentu / 24
3.4. W następnych rozdziałach / 25

4. Warunki ochrony przeciwpożarowej / 26
4.1. Wprowadzenie / 26
4.2. Zestawienie powierzchni wewnętrznych / 27
4.3. Grupa wysokości i wysokość budynku / 28
4.4. Liczba kondygnacji / 29
4.5. Odległość budynku od obiektów sąsiadujących / 30
4.6. Parametry pożarowe występujących substancji palnych / 30
4.7. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego / 32
4.8. Kategoria zagrożenia ludzi / 33
4.9. Przewidywana liczba osób w budynku / 34
4.10. Zagrożenie wybuchem w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych / 35
4.11. Podział obiektu na strefy pożarowe / 36
4.12. Klasa odporności pożarowej budynku / 37
4.13. Klasa odporności ogniowej elementów budynku / 37
4.14. Stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budynku / 38
4.15. Warunki techniczne ewakuacji / 39
4.16. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych / 40
4.17. Urządzenia przeciwpożarowe zastosowane w budynku / 41
4.18. Wyposażenie w gaśnice / 42
4.19. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru / 43
4.20. Drogi pożarowe / 44
4.21. Inne rozwiązania z zakresu ochrony przeciwpożarowej / 46
4.22. W następnych rozdziałach / 46

5. Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice – wyposażenie, przegląd i konserwacja / 47
5.1. Wprowadzenie / 47
5.2. Określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe / 47
5.3. Określenie wyposażenia w wymagane gaśnice / 47
5.4. Przeglądy i konserwacje urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic / 48
5.5. Przykłady / 48
5.6. W następnych rozdziałach / 54

6. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia / 55
6.1. Wprowadzenie / 55
6.2. Rodzaje i ogólna charakterystyka zagrożeń / 55
6.3. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia / 55
6.4. Przykład zapisów procedur postępowania / 56
6.5. W następnych rozdziałach / 58

7. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym (PNP) / 59
7.1. Wprowadzenie / 59
7.2. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym. Wymagania / 59
7.3. Ogólne podejście do zabezpieczenia PNP / 61
7.4. Przykładowe wzory dokumentacji PNP / 61
7.5. W następnych rozdziałach / 65

8. Ewakuacja ludzi – warunki i organizacja oraz ćwiczenia / 66
8.1. Wprowadzenie / 66
8.2. Wymagania w zakresie przeprowadzania ewakuacji / 66
8.3. Warunki techniczne i organizacja ewakuacji ludzi / 67
8.4. Zasady organizacji ewakuacji ludzi / 68
8.5. W następnych rozdziałach / 69

9. Zapoznanie użytkowników budynku z przepisami i instrukcją / 70
9.1. Wprowadzenie / 70
9.2. Sposoby zapoznania z przepisami ppoż. i treścią instrukcji / 70
9.3. W następnych rozdziałach / 74

10. Obowiązki i zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej / 75
10.1. Wprowadzenie / 75
10.2. Obowiązki i zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej / 75
10.3. Zadania i obowiązki dla wybranych grup użytkowników obiektu / 77
10.4. W następnych rozdziałach / 78

11. Plany ochrony przeciwpożarowej / 79
11.1. Wprowadzenie / 79
11.2. Wymagania formalne dla planów / 79
11.3. Zawartość planów / 80
11.4. Wykorzystanie planów ochrony przeciwpożarowej obiektu / 81
11.5. Wytyczne opracowywania planów / 81
11.6. Przykładowe symbole i ich zastosowanie na planach / 85
11.7. W następnych rozdziałach / 91

12. Słownik wybranych określeń i terminów / 92
12.1. Wprowadzenie / 92
12.2. Podstawowe określenia i terminy / 92
Oprawa miękka, Format B5, Rok wydania 2018


Twoj koszyk jest pusty.

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...

Techno-kreacja a architektura...

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl