Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:
Architektura
Automatyka
BHP i PPOŻ
Biochemia
Biologia
Biznes IT
Budownictwo
CAD/CAM
Cenniki
Chemia
Drogi Mosty i Koleje
Elektronika
Elektrotechnika i energetyka
Fotografia cyfrowa
Geologia i geodezja
GMP, GHP, HACCP, ISO, CE
Informatyka
Instalacje Chłodnicze
Instalacje Ciepłownicze
Instalacje Elektroenergetyczne
Instalacje Gazowe
Instalacje Sanitarne
Instalacje Wentylacyjne i Klimatyzacyjne
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Środowiska
Jednostki budżetowe, gminy, zamówienia publiczne
Karty charakterystyk
KNR-y, KNNR-y, KNP
Kosztorysowanie
Logistyka
Matematyka
Mechanika
Niekonwencjonalne źródła energii
Nieruchomości
Ochrona środowiska
Organizacja i zarządzanie
Podstawy komputera
Praca, zatrudnienie, wynagrodzenie
Prawo
Programowanie
Programy
Przemysł spożywczy
Rachunkowość i finanse
Reprinty
Słowniki
Tablice informacyjne
Technika
Tworzywa Sztuczne
Zapowiedzi
Zarządzanie jakością
Zieleń Ogrodnictwo
Wzorcowe regulaminy i instrukcje
Zarządzanie, marketing
Filmy szkoleniowe


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

Inżynieria Środowiska
   


ZAAWANSOWANE ALGORYTMY STEROWANIA I OPTYMALIZACJI W BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW TYPU WSADOWEGO


Autor: Robert Piotrowski

Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2018

ISBN: 978-83-7348-187-9

Cena netto: 34,28 PLN
VAT: 5 %
Cena brutto: 35,99 PLN

DODAJ DO KOSZYKA
Podaj ilość:     
 
  

Opis produktu:

Ścieki są jednym z wielu rodzajów zanieczyszczeń produkowanych przez człowieka. Zagadnienia związane z procesami ich oczyszczania zainspirowały przygotowanie niniejszej monografii. Zaproponowano w niej nowoczesne struktury i algorytmy sterowania oraz optymalizacji.

W zakresie sterowania w praktyce eksploatacyjnej większości oczyszczalni ścieków stosuje się w dalszym ciągu proste algorytmy sterowania stężeniem tlenu oparte na regułach lub regulatorach typu PI ze stałymi wartościami nastaw. Ze względu na złożoność problemu sterowania i różne punkty pracy są one niewystarczające. Wynika to z faktu, że zapotrzebowanie na tlen, a tym samym na ilość powietrza dostarczanego przez instalację napowietrzającą, jest zmienne w czasie.

Obecnie na świecie trwają intensywne prace badawcze nad strukturami i algorytmami sterowania pozwalającymi na wyznaczanie i realizację optymalnej pod względem kosztów i jakości oczyszczania ścieków trajektorii stężenia tlenu. Wpisuje się w nie niniejsza monografia, w której zaprojektowano nadrzędny system wyznaczający zadaną trajektorię stężenia tlenu. Dodatkowo, w celu podniesienia efektywności oczyszczania ścieków przy jednoczesnej redukcji kosztów napowietrzania ścieków w pracy zaproponowano dwa zaawansowane systemy sterowania stężeniem tlenu.

W dalszej części pracy system sterowania związany ze stężeniem tlenu rozbudowano o dodatkowe procesy biologiczne mające znaczący wpływ na efektywność oczyszczania ścieków, optymalizację pracy reaktora SBR i obniżenie kosztów operacyjnych. Zaproponowano metody rozwiązania trudnego, nieliniowego, niewypukłego i hybrydowego – ze względu na postać zmiennych decyzyjnych – zadania optymalizacji.

Na koniec zaproponowano nową sprzętowo-programową strukturę systemu sterowania biologiczną oczyszczalnią ścieków w Swarzewie, z wykorzystaniem nowoczesnych środowisk programistycznych i obecnie stosowanego sprzętu cyfrowego.

Spis treści
Wykaz oznaczeń i skrótów / 5
1. Wstęp / 9
1.1. Wprowadzenie / 9
1.2. Przegląd stanu wiedzy / 12
1.3. Struktura monografii / 15

2. Charakterystyka systemu sterowania / 17
2.1. Informacje ogólne / 17
2.1.1. Rodzaje oczyszczalni ścieków / 17
2.1.2. Podstawowe procesy w oczyszczalni ścieków / 19
2.1.3. Napowietrzanie ścieków / 21
2.2. Oczyszczalnia ścieków w Swarzewie / 22
2.3. Instalacja napowietrzająca w Swarzewie / 27
2.4. Sterowanie w oczyszczalni ścieków w Swarzewie – stan aktualny / 30

3. Modelowanie matematyczne systemu sterowania / 32
3.1. Reaktor SBR / 32
3.2. Instalacja napowietrzająca / 36
3.2.1. Model ogólny / 36
3.2.2. Model szczegółowy – wariant A / 41
3.2.3. Model szczegółowy – wariant B / 46

4. Algorytm sterowania stężeniem tlenu / 52
4.1. Projektowanie systemu sterowania / 52
4.2. Badania symulacyjne i analiza wyników / 60

5. Algorytmy sterowania stężeniem tlenu i wyznaczania trajektorii zadanej stężenia tlenu / 67
5.1. Adaptacyjny układ sterowania z nadrzędnym regulatorem regułowym / 67
5.1.1. Projektowanie systemu sterowani / 67
5.1.2. Badania symulacyjne i analiza wyników / 74
5.2. Adaptacyjny układ sterowania z nadrzędnym regulatorem heurystycznym / 90
5.2.1. Projektowanie systemu sterowania / 90
5.2.2. Badania symulacyjne i analiza wyników / 101

6. Optymalizacja pracy reaktora SBR / 108
6.1. Sformułowanie zadania optymalizacji / 108
6.1.1. Zmienne decyzyjne / 108
6.1.2. Ograniczenia / 109
6.1.3. Funkcja kryterialna / 109
6.2. Niedeterministyczne metody optymalizacji / 110
6.2.1. Algorytmy ewolucyjne / 110
6.2.2. Algorytm symulowanego wyżarzania / 114
6.3. Deterministyczne metody optymalizacji / 116
6.3.1. Metoda gradientowa / 117
6.3.2. Metoda Direct / 117
6.3.3. Metoda podziału i ograniczeń / 117
6.4. Wyniki optymalizacji / 117
6.4.1. Przegląd zupełny / 118
6.4.2. Algorytmy ewolucyjne 119
6.4.3. Algorytm symulowanego wyżarzania / 123
6.4.4. Metoda gradientowa / 125
6.4.5. Metoda Direct / 126
6.4.6. Metoda podziału i ograniczeń / 128
6.4.7. Analiza porównawcza / 130
6.5. Optymalizacja pracy oczyszczalni ścieków w Swarzewie / 131

7. Implementacja sprzętowo-programowa / 138
7.1. Ogólna struktura / 138
7.2. Charakterystyka warstw systemu sterowania / 140
7.3. Warstwowy system sterowania w oczyszczalni ścieków / 142
7.4. Analiza stanu obecnego / 143
7.5. Propozycja modernizacji / 145

Zakończenie / 148
Bibliografia / 150
Streszczenie w języku polskim / 160
Streszczenie w języku angielskim / 160
Ilość stron 182, oprawa miękka, format B5 rok wydania 2018

Twoj koszyk jest pusty.

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...

Techno-kreacja a architektura...

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl