Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:
Architektura
Automatyka
BHP i PPOŻ
Biochemia
Biologia
Biznes IT
Budownictwo
CAD/CAM
Cenniki
Chemia
Drogi Mosty i Koleje
Elektronika
Elektrotechnika i energetyka
Fotografia cyfrowa
Geologia i geodezja
GMP, GHP, HACCP, ISO, CE
Informatyka
Instalacje Chłodnicze
Instalacje Ciepłownicze
Instalacje Elektroenergetyczne
Instalacje Gazowe
Instalacje Sanitarne
Instalacje Wentylacyjne i Klimatyzacyjne
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Środowiska
Jednostki budżetowe, gminy, zamówienia publiczne
Karty charakterystyk
KNR-y, KNNR-y, KNP
Kosztorysowanie
Logistyka
Matematyka
Mechanika
Niekonwencjonalne źródła energii
Nieruchomości
Ochrona środowiska
Organizacja i zarządzanie
Podstawy komputera
Praca, zatrudnienie, wynagrodzenie
Prawo
Programowanie
Programy
Przemysł spożywczy
Rachunkowość i finanse
Reprinty
Słowniki
Tablice informacyjne
Technika
Tworzywa Sztuczne
Zapowiedzi
Zarządzanie jakością
Zieleń Ogrodnictwo
Wzorcowe regulaminy i instrukcje
Zarządzanie, marketing
Filmy szkoleniowe


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

Zarządzanie, marketing
   


Zarządzanie zasobami ludzkimi


Autor: Czesław Zając

Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej , 2007

ISBN: 978-83-7205-247-6

Cena netto: 38,00 PLN
VAT: 5 %
Cena brutto: 39,90 PLN

DODAJ DO KOSZYKA
Podaj ilość:     
 

Opis produktu:

Książka prof. Czesława Zająca Pt: Zarządzanie zasobami ludzkimi podejmuje problematykę szczególnie współcześnie doniosłą i aktualną zarówno w sferze teorii, jak i praktyki zarządzania organizacjami. Wszelkie przewidywania wskazują, iż ranga zagadnień podejmowanych w tej pracy będzie systematycznie rosła, w miarę rozwoju „gospodarki opartej na wiedzy” i społeczeństwa postindustrialnego. Jest to dzieło, w którym Autor wykorzystał najnowszą literaturę przedmiotu, jak i osobiste doświadczenia wyniesione z pracy w służbach HR nowoczesnych instytucji finansowych.

Spis treści


Wstęp

1. Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
1.1. Geneza, pojęcie, cele i zasady zarządzania zasobami ludzkimi
1.1.1. Geneza i rozwój zarządzania zasobami ludzkimi
1.1.2. Pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi
1.1.3. Cele zarządzania zasobami ludzkimi
1.1.4. Zasady zarządzania zasobami ludzkimi
1.2. Proces i instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi
1.2.1. Struktura zarządzania zasobami ludzkimi
1.2.2. Instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi
1.3. Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi
1.3.1. Modele funkcjonalne zarządzania zasobami ludzkimi
1.3.2. Struktury organizacyjne działów personalnych
Pytania kontrolne
Literatura

2. Strategiczne zarządzania zasobami ludzkimi
2.1. Pojęcie i cele strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi
2.2. Budowa strategii personalnej przedsiębiorstwa
2.3. Modele strategii personalnych
2.4. Integracja strategiczna
Pytania kontrolne
Literatura

3. Planowanie zasobów ludzkich w organizacji
3.1. Istota, zakres i cele planowania zasobów ludzkich
3.1.1. Pojęcie (istota) planowania zasobów ludzkich
3.1.2. Zakres planowania zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie
3.1.3. Cele planowania zasobów ludzkich
3.2. Procesy planowania zasobów ludzkich
3.3. Metody planowania zasobów ludzkich
3.3.1. Ilościowe metody badania popytu na personel
3.3.2. Jakościowe metody badania popytu na personel
3.3.3. Metody badania podaży personelu
Pytanie kontrolne
Literatura

4. Organizacja, analiza i opis stanowiska pracy
4.1. Czynniki wpływające na kształtowanie ról i stanowisk pracy
4.2. Metody i techniki projektowania stanowiska pracy
4.3. Analiza stanowiska pracy
4.3.1. Struktura opisu stanowiska pracy
4.3.2. Opis stanowiska pracy a zakres czynności (obowiązków) pracownika
Pytania kontrolne
Literatura

5. Praca i zatrudnienie
5.1. Warunki pracy
5.2. Czas pracy
5.3. Koszty pracy
5.4. Stosunek pracy i formy zatrudnianych pracowników
5.5. Kontakt psychologiczny i jego znaczenie
Pytania kontrolne
Literatura

6. Dobór i adaptacja społeczno-zawodowa pracownika
6.1. Dobór pracowników i jego znaczenie dla zarządzania przedsiębiorstwem
6.2. Rekrutacja pracowników
6.2.1. Cel i etapy rekrutacji
6.2.2. Źródła rekrutacji
6.2.3. Formy i metody (techniki) rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej
6.3. Selekcja pracowników
6.3.1. Selekcja i jej struktura
6.3.2. Narzędzia selekcji
6.4. Adaptacja społeczno-zawodowa nowo zatrudnianych pracowników
Pytania kontrolne
Literatura

7. Motywowanie w organizacji w świetle podejść do motywowania
7.1. Istota motywowania
7.1.1. Motywowania a motywacja
7.1.2. Struktura podejścia motywacyjnego
7.2. Wybrane podejścia do motywowania
7.2.1. Wcześniejsze podejście do motywowania
7.2.2. Współczesne podejście do motywowania
7.2.3. Nowe podejście do motywowania
Pytania kontrolne
Literatura

8. Motywowanie w przedsiębiorstwie – instrumenty, formy i systemy motywowania
8.1. Motywowanie do pracy
8.2. Instrumenty motywowania pracowników i ich podział
8.3. Zasady i funkcje wynagradzania
8.3.1. Zasady wynagradzania
8.3.2. Funkcje wynagradzania
8.4. Formy wynagrodzeń
8.5. Kształtowanie systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie
8.5.1. Składniki wynagrodzeń i ich tworzenie
8.5.2. Wynagradzanie menedżerów – kontrakty menedżerskie
8.5.3. Regulamin wynagradzania i zakładowy układ zbiorowy pracy jako podstawa prawna funkcjonowania systemu wynagradzania
8.5.4. Uwarunkowania i strategia kształtowania systemów wynagrodzeń pracowników
Pytania kontrolne
Literatura

9. Ocenianie pracowników
9.1. Funkcje, cele i zasady oceniania
9.2. Kryteria i skale oceniania
9.3. Metody, techniki i instrumenty oceniania
9.4. Rozmowa oceniająca
9.5. Błędy oceniania
Pytania kontrolne
Literatura

10. Rozwój pracowników i menedżerów
10.1. Kształcenie i szkolenie pracowników
10.2. Szkolenie i jego struktura
10.3. Metody i techniki szkoleń
10.4. Kariera zawodowa i jej przebieg
10.5. Zarządzanie karierą zawodową
Pytania kontrolne
Literatura

11. Kierowanie ludźmi. Przywództwo
11.1. Funkcje kierowania i role kierownicze
11.2. Style kierowania
11.3. Warunki skutecznego kierowania
11.4. Istota przywództwa (leadership)
11.4.1. Przywódca transakcyjny
11.4.2. Przywódca transformacyjny
Pytania kontrolne
Literatura

12. Kultura organizacyjna
12.1. Pojęcie i przejawy kultury organizacyjnej
12.2. Funkcje kultury organizacyjnej
12.3. Rodzaje kultur organizacyjnych
12.4. Zmiany kultury organizacyjnej
12.5. Kultura organizacyjna a zarządzanie zasobami ludzkimi
Pytania kontrolne
Literatura

Spis literatury
Spis rysunków
Spis tabel
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również:

Kanalizacja. Podstawy projektowania, wykonawstwa i eksploatacji
Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków
Twoj koszyk jest pusty.

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...

Techno-kreacja a architektura...

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl