Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:
Architektura
Automatyka
BHP i PPOŻ
Biochemia
Biologia
Biznes IT
Budownictwo
CAD/CAM
Cenniki
Chemia
Drogi Mosty i Koleje
Elektronika
Elektrotechnika i energetyka
Fotografia cyfrowa
Geologia i geodezja
GMP, GHP, HACCP, ISO, CE
Informatyka
Instalacje Chłodnicze
Instalacje Ciepłownicze
Instalacje Elektroenergetyczne
Instalacje Gazowe
Instalacje Sanitarne
Instalacje Wentylacyjne i Klimatyzacyjne
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Środowiska
Jednostki budżetowe, gminy, zamówienia publiczne
Karty charakterystyk
KNR-y, KNNR-y, KNP
Kosztorysowanie
Logistyka
Matematyka
Mechanika
Niekonwencjonalne źródła energii
Nieruchomości
Ochrona środowiska
Organizacja i zarządzanie
Podstawy komputera
Praca, zatrudnienie, wynagrodzenie
Prawo
Programowanie
Programy
Przemysł spożywczy
Rachunkowość i finanse
Reprinty
Słowniki
Tablice informacyjne
Technika
Tworzywa Sztuczne
Zapowiedzi
Zarządzanie jakością
Zieleń Ogrodnictwo
Wzorcowe regulaminy i instrukcje
Zarządzanie, marketing
Filmy szkoleniowe


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

Instalacje Elektroenergetyczne
   


Zasilacze UPS oraz baterie akumulatorów w układzie zasilania gwarantowanego


Autor: Julian Wiatr, Mirosław Miegoń

Wydawnictwo: Medium, 2008

ISBN: 978-83-926815-2-6

Cena netto: 52,00 PLN
VAT: 5 %
Cena brutto: 54,60 PLN

DODAJ DO KOSZYKA
Podaj ilość:     
 

Opis produktu:

Wstęp 7
1. Jakość energii elektrycznej  9
1.1. Parametry oceny jakości elektrycznej wg PN-EN 50160 i innych dokumentów  9
1.2. Parametry jakościowe energii elektrycznej wg rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 4 maja 2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego [DzU Nr 93/2007 poz. 623] 14
1.3. Wpływ wahania napięcia na pracę niektórych odbiorników 18
1.4. Harmoniczne i ich wpływ na pracę urządzeń oraz instalacji  21
1.5. Interharmoniczne i subharmoniczne 34
1.6. Skutki wahania napięcia dla innych urządzeń elektrycznych 36
1.7. Zabezpieczenia odbiorników energii elektrycznej od skutków złej jakości energii elektrycznej 37
1.7.1. Zabezpieczenia wewnętrzne 37
1.7.2. Zabezpieczenia scentralizowane 38
2. Niezawodność zasilania  39
3. Koncepcja zasilania  47
4. Zasilacze bezprzerwowe (UPS)  49
4.1. Wymagania stawiane zasilaczom UPS 49
4.1.1. Wykaz danych technicznych UPS deklarowanych przez producenta  51
4.2. Podstawowe typy zasilaczy UPS 56
4.3. Układy redundantne UPS 59
4.4. Przykłady układów zasilania gwarantowanego o zwiększonej niezawodności  63
4.5. Nowoczesne technologie stosowane w zasilaczach UPS 67
4.5.1. HotSync™ – system pracy równoległej UPS Powerware 67
4.5.2. Technologia HotSync™ – zasada działania 69
4.5.3. ABM™ (Advanced Battery Management) system nieciągłego ładowania baterii  70
4.6. Zasady doboru zasilaczy UPS 72
4.6.1. Algorytm doboru zasilaczy UPS 72
4.6.2. Dobór mocy zasilacza UPS 78
4.6.2.1. Zasady obliczania wymaganej mocy dysponowanej  78
4.6.2.2. Zakres dopuszczalnego współczynnika mocy na wyjściu zasilacza UPS 81
4.6.3. Podstawy funkcjonalne zasilaczy UPS marki Powerware  83
4.6.3.1. Funkcje elektryczne 83
4.6.3.2. Opis pracy UPS w technologii beztransformatorowej  89
4.7. Zasilacze DC – siłownie telekomunikacyjne (STK) 101
5. Baterie stacjonarne – akumulatory 104
5.1. Baterie kwasowo-ołowiowe 106
5.1.1. Budowa akumulatora bezobsługowego VRLA 107
5.2. Porównanie baterii klasycznych VLA i baterii z regulowanym zaworem VRLA 108
5.2.1. Porównanie baterii VRLA w wykonaniu AGM i żelowych 109
5.2.2. Zastosowania akumulatorów VRLA 110
5.2.3. Ładowanie baterii 111
5.2.4. Rozładowanie baterii 111
5.2.5. Warunki pracy akumulatorów VRLA  113
5.2.6. Procesy cieplne w akumulatorach VRLA  113
5.2.7. Problemy występujące przy eksploatacji akumulatorów VRLA 114
5.2.8. Składowanie 114
5.3. Dobór baterii akumulatorów do zasilacza UPS 115
5.3.1. Elementy wpływające na dobór baterii akumulatorów 115
5.4. Wymagania techniczne wyboru baterii akumulatorów (diagram) 119
5.5. Dobór baterii do systemu UPS 120
5.6. Dobór wentylacji pomieszczenia systemu baterii VRLA 125
5.6.1. Lista kontrolna systemu wentylacji baterii VLRA 125
5.6.2. Obliczenia wentylacji pomieszczenia baterii VRLA 127
5.6.3. Wyznaczenie bezpiecznej odległości od źródeł inicjacji wybuchu 129
5.7. Pomiary i monitorowanie baterii akumulatorów 129
5.7.1. Pomiary akumulatorów AGM 131
5.7.2. Detekcja upływności doziemnej obwodów bateryjnych DC w zasilaczach UPS  132
5.7.3. Diagnostyka pomiędzy testami pojemności (monitoring) akumulatorów AGM  132
5.7.4. Kontrola okresowa akumulatorów AGM  133
5.7.5. Instalacja i przekazanie do ekspolatacji  133
5.7.6. Instrukcja obsługi baterii kwasowo-ołowiowych 134
5.8. Alternatywne magazyny energii 137
5.8.1. Ogniwa paliwowe 137
5.9. Ważniejsze definicje dotyczące baterii akumulatorów i zasobników energii 140
5.10. Akty prawne i regulacje dotyczące baterii akumulatorów  141
5.11. Badanie i pomiary baterii akumulatorów 142
5.11.1. Pomiar napięcia ogniw i monobloków akumulatorów 142
5.11.2. Pomiar rezystancji połączeń wewnątrz baterii akumulatorów  142
5.11.3. Pomiar pojemności baterii akumulatorów 142
5.11.4. Pomiar rezystancji izolacji baterii akumulatorów w stosunku do ziemi 142
Dodatki:
Dodatek 1.: Projektowanie i badanie ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych
przez samoczynne wyłączenie zasilania o układzie TN, zasilanych przez UPS  145
Dodatek 2.: Ochrona przepięciowa w instalacjach napięcia awaryjnego i gwarantowanego 150
Dodatek 3.: Zasady instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz uzgadniania projektu
budowlanego pod względem przeciwpożarowym 155
Dodatek 4.: Zagrożenie wybuchowe od wodoru wydzielanego podczas ładowania akumulatorów 161
Dodatek 5.: Dobór mocy zespołu prądotwórczego  167
Dodatek 6.: Rodzaje mocy zespołu prądotwórczego 175
Dodatek 7.: Obliczanie mocy zapotrzebowanej przez sprzęt komputerowy  178
Dodatek 8.: Konfiguracje układów zasilania lokalnych sieci komputerowych (LAN) 182
Dodatek 9.: Zmiany dotyczące wymagań w zakresie instalacji elektrycznych wynikające
z projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9.05.2008, zmieniającego
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie 185
Literatura 188

Projekt:

Układ zasilania gwarantowanego ciągu technologicznego w zakładzie produkcyjnym 191
W publikacji zostały opisane podstawowe wymagania w zakresie
jakości energii, niezawodności zasilania, funkcjonowania zasilaczy UPS, doboru i eksploatacji baterii
akumulatorów oraz wymagania w zakresie wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń przeznaczonych do instalowania
źródeł zasilania gwarantowanego.
Na końcu publikacji został zamieszczony przykładowy projekt zasilania gwarantowanego opracowany i zrealizowany
przeze mnie w zakładzie produkującym folię do pakowania żywności. Projekt ten został opublikowany
w 2008 roku w serii wydawniczej „Copper Leonardo Energy”.
W imieniu swoim i współautora składam serdeczne podziękowania Panom: mgr. inż. Leszkowi Bożkowi,
mgr. inż. Antoniemu Czerwińskiemu, a także prezesowi O/Warszawa Stowarzyszenia Polskich Energetyków
mgr. inż. Witoldowi Zdunkowi za wnikliwą analizę treści oraz cenne uwagi, które pozwoliły na stworzenie
ostatecznej wersji tej książki


Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również:

Instalowanie systemów alarmowych i anten (Kod CPV 45312000-7)
ZBIÓR ZADAŃ Z URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH
Audyt energetyczny Pytania egzaminacyjne Zeszyt nr 3.
KNR 5-06 Urządzenia radiowe, antenowe
Audyt energetyczny.Zeszyt 1
Audyt energetyczny.Zeszyt 2
Certyfikacja energetyczna budynków mieszkalnych z przykładami
KNR 5-08
Wykonywanie odbiorczych i okresowych sprawdzań instalacji niskiego napięcia oraz wykonywanie innych pomiarów. Zeszyty dla elektryków - nr 7
Poradnik projektanta elektryka wyd.3
Twoj koszyk jest pusty.

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...

Techno-kreacja a architektura...

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl