Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:
Architektura
Automatyka
BHP i PPOŻ
Biochemia
Biologia
Biznes IT
Budownictwo
CAD/CAM
Cenniki
Chemia
Drogi Mosty i Koleje
Elektronika
Elektrotechnika i energetyka
Fotografia cyfrowa
Geologia i geodezja
GMP, GHP, HACCP, ISO, CE
Informatyka
Instalacje Chłodnicze
Instalacje Ciepłownicze
Instalacje Elektroenergetyczne
Instalacje Gazowe
Instalacje Sanitarne
Instalacje Wentylacyjne i Klimatyzacyjne
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Środowiska
Jednostki budżetowe, gminy, zamówienia publiczne
Karty charakterystyk
KNR-y, KNNR-y, KNP
Kosztorysowanie
Logistyka
Matematyka
Mechanika
Niekonwencjonalne źródła energii
Nieruchomości
Ochrona środowiska
Organizacja i zarządzanie
Podstawy komputera
Praca, zatrudnienie, wynagrodzenie
Prawo
Programowanie
Programy
Przemysł spożywczy
Rachunkowość i finanse
Reprinty
Słowniki
Tablice informacyjne
Technika
Tworzywa Sztuczne
Zapowiedzi
Zarządzanie jakością
Zieleń Ogrodnictwo
Wzorcowe regulaminy i instrukcje
Zarządzanie, marketing
Filmy szkoleniowe


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

Technika
   


ŻURAWIE PRZEŁADUNKOWE Budowa i Eksploatacja


Autor: Włodzimierz Skrzymowski

Wydawnictwo: Kabe, 2006

Cena netto: 57,05 PLN
VAT: 5 %
Cena brutto: 59,90 PLN

DODAJ DO KOSZYKA
Podaj ilość:     
 

Opis produktu:

W książce omówiono podstawowe rodzaje żurawi przeładunkowych, w tym: żurawie ogólnego przeznaczenia na typowych pojazdach, żurawie przejezdne wzdłuż platformy pojazdu, żurawie do przeładunku drewna, żurawie przemysłowe, oraz podano przykłady ich użytkowania.W oparciu o obowiązującą normę PN-EN 12999 opisano ich budowę, napęd, sterowanie, urządzenia zabezpieczające, jak również stosowane w nich urządzenia chwytające i przeładunkowe.Osobny rozdział poświęcono zasadom bezpiecznej eksploatacji tych urządzeń. Książka jest adresowana do użytkowników żurawi przeładunkowych oraz osób zajmujących się bezpośrednią ich obsługą.Format A5, Stron 364, Okładka kartonowa, lakierowana, kolorowa. Spis treści Spis treści1. Wiadomości ogólne1.1. Wprowadzenie1.2. Parametry techniczne1.2.1. Udźwig i wysięg żurawia. Tablice udźwigów1.2.2. Moment udźwigu1.2.3. Zasięg wysięgnika żurawia1.2.4. Moment obrotowy, prędkość i kąt obrotu1.2.5. Podstawowe parametry hydraulicznego układu napędowego1.2.6. Parametry pozostałe1.3. Rodzaje, charakterystyka techniczna i zastosowanie podstawowych typów żurawi przeładunkowych1.3.1. Charakterystyka i podział żurawi przeładunkowych1.3.2. Żurawie przeładunkowe ogólnego przeznaczenia1.3.3. Żurawie przeładunkowe przejezdne wzdłuż platformy pojazdu1.3.4. Żurawie przeładunkowe do drewna, przemysłowe oraz stacjonarne2. OBCIĄŻENIA ŻURAWI. KONSTRUKCJE NOŚNE. MECHANIZMY2.1. Obciążenia konstrukcji nośnych żurawi2.2. Materiały2.3. Konstrukcje nośne i mechanizmy2.3.1. Podstawa żurawia i stabilizatory2.3.2. Mechanizm obrotu i kolumna obrotowa2.3.3. Wysięgniki przegubowe żurawi przeładunkowych2.3.4. Wciągarki linowe3. NAPĘD I STEROWANIE HYDRAULICZNE3.1. Charakterystyka ogólna3.2. Pompy hydrauliczne3.2.1. Działanie, podział i parametry pomp3.2.2. Pompy zębate3.2.3. Pompy tłokowe osiowe3.2.4. Napęd i instalowanie pomp hydraulicznych na pojeździe3.3. Siłowniki hydrauliczne3.4. Urządzenia sterujące i regulacyjne układów hydraulicznych3.4.1. Podział urządzeń sterujących i regulujących3.4.2. Rozdzielacze sterujące3.4.3. Zawory zwrotne3.4.4. Zawory odcinające3.4.5. Zawory ograniczające ciśnienie (bezpieczeństwa i przelewowe) 3.4.6. Zawory redukcyjne3.4.7. Zawory różnicowe3.4.8. Synchronizatory prędkości przepływu3.4.9. Zawory upustowe3.5. Przewody i łączniki3.6. Zbiorniki hydrauliczne i filtry3.7. Układy hydrauliczne mechanizmów żurawi przeładunkowych3.7.1. Wprowadzenie3.7.2. Schemat hydrauliczny żurawia przeładunkowego wyposażonego w hak3.7.3. Schemat hydrauliczny żurawia przeładunkowego wyposażonego w głowicę obrotową z chwytakiem4. URZĄDZENIA STEROWNICZE4.1. Wymagania ogólne4.2. System sterowania dźwigniami dwukierunkowymi4.3. System sterowania dźwigniami wielokierunkowymi4.4. Sterowanie zdalne4.5. Stanowiska sterownicze5. URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE5.1. Ograniczniki i wskaźniki udźwigu5.2. Ograniczniki ruchów roboczych5.3. Ograniczniki prędkości ruchu5.4. Akustyczne urządzenia ostrzegawcze5.5. Urządzenie zatrzymujące STOP5.6. Wskaźnik wysokości pojazdu z zabudowanym żurawiem5.7. Wskaźnik wypoziomowania6. STATECZNOŚĆ ŻURAWI PRZEŁADUNKOWYCH6.1. Uwagi ogólne6.2. Obciążenia działające na żuraw6.3. Próby stateczności6.4. Czynniki wpływające na stateczność6.4.1. Przeciążenie żurawia6.4.2. Obciążenia regularne, nieregularne i wyjątkowe6.4.3. Miejsce pracy7. URZĄDZENIA CHWYTAJĄCE I PRZEŁADUNKOWE ORAZ ZAWIESIA7.1. Uwagi wstępne7.2. Haki7.3. Zawiesia ogólnego i specjalnego przeznaczenia7.3.1. Zawiesia ogólnego przeznaczenia7.3.2. Zawiesia specjalnego przeznaczenia7.4. Urządzenia przeładunkowe8. BADANIA ŻURAWI. INSTRUKCJA EKSPLOATACYJNA. OZNAKOWANIE8.1. Zakres badań żurawi przeładunkowych8.2. Instrukcja eksploatacyjna8.3. Oznakowanie żurawi przeładunkowych9. DOZÓR TECHNICZNY I WYMAGANIA DYREKTYWY 98/37/WE9.1. Przepisy ogólne o dozorze technicznym9.2. Dozór techniczny żurawi9.2.1. Wymagania ogólne9.2.2. Rodzaje, zakres i terminy badań technicznych9.2.3. Obowiązki użytkowników żurawi wynikające z wymagań przepisów dozoru technicznego9.2.4. Przepisy karne ustawy z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym9.3. Uprawnienia do obsługi żurawi9.4. Uprawnienia do konserwacji żurawi9.4.1. Wymagania, jakie powinni spełniać kandydaci na konserwatorów żurawi9.4.2. Kategorie uprawnień konserwatorów9.4.3. Tryb sprawdzania kwalifikacji konserwatorów9.4.4. Podstawowe obowiązki konserwatorów9.5. Wymagania dyrektywy 98/37/WE dotyczącej maszyn10. EKSPLOATACJA ŻURAWI PRZEŁADUNKOWYCH10.1. Podstawowe warunki bezpiecznego użytkowania żurawi10.2. Zadania, obowiązki i uprawnienia operatora żurawi10.3. Przygotowanie żurawia przeładunkowego do pracy10.4. Praca żurawiem przeładunkowym10.5. Czynności po zakończeniu pracyPIŚMIENNICTWOWażniejsze przepisy prawneProspekty firm producentów żurawi przeładunkowych Instrukcje obsługiWażniejsze normy


Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również:

Warunki Techniczne Roboty ziemne
Dźwignice. Żurawie stałe, przenośne i przewoźne. UDT-DT-DE-91/WP-10
Międzynarodowy układ jednostek miar SI
Dźwignice i przenośniki - Wymagania ogólne DT-DE 90/WO
Hydraulika i pneumatyka
Nawierzchnie asfaltowe, wyd. 2 uaktualnione
ZAGADNIENIA UTRZYMANIA I MODERNIZACJI DRÓG I ULIC
Dokumentacja techniczna dla potrzeb wystawienia deklaracji zgodności WE maszyn i urządzeń z instrukcją i przykładem przygotowania
Instruktaż stanowiskowy. Suwnicowy
Dźwigice. Żurawie szynowe. UDT-DE-91/WP-9
Twoj koszyk jest pusty.

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...

Techno-kreacja a architektura...

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl